Державне агентство екологічних інвестицій України
03035, м.Київ, вул. Урицького, 35
повернутись 

Результати виконання Плану першочергових заходів з адаптації до зміни клімату 24.01.2014

Державне агентство екологічних інвестицій України  забезпечило реалізацію усіх заходів, передбачених Планом першочергових заходів з адаптації до зміни клімату. Заходи за Планом першочергових заходів були спрямовані на створення організаційних передумов і наукового підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату. При цьому, 7 заходів було здійснено шляхом реалізації науково-дослідних робіт зокрема:

1.             Розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов в Україні на середньо - та довгострокову перспективу з використанням даних глобальних та регіональних моделей.

http://uhmi.org.ua/project/rvndr/climate.pdf

2.             Розроблення деталізованих карт майбутніх кліматичних умов для території України за різними сценаріями зміни клімату з використанням геоінформаційних систем.

http://uhmi.org.ua/project/rvndr/map.pdf

3.             Проведення просторового аналізу тенденцій зміни частоти і  інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату.

http://uhmi.org.ua/project/rvndr/extrime.pdf

4.             Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних об’єктів на території України внаслідок зміни клімату.

http://uhmi.org.ua/project/rvndr/avr.pdf

5.         Проведення просторової оцінки  ступеня сприятливості майбутніх кліматичних умов для продуктивності основних зернових культур і лісових насаджень.

http://dvs.net.ua/agro/index_ua.shtml

 

6.                  Розроблення методичних рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни клімату.

http://impeer.in.ua/explorations.html та за посиланням: Методичні рекомендації для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни клімату

 

7.             Розроблення методичних рекомендацій з оцінки ризиків для здоров’я людини, стану навколишнього природного середовища, секторів економіки у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ внаслідок зміни клімату.

http://medtrans.com.ua/files/riskisite.pdf

Крім того, було забезпечено реалізацію 4-х додаткових НДР, а саме:

-                      Дослідження вразливості до зміни клімату енергетичної галузі, включаючи процеси виробництва електричної і теплової енергії, передачу і споживання паливно – енергетичних ресурсів.

-                      Розроблення методів ідентифікації ділянок з лісорозведення та лісовідновлення на базі геоінформаційних  систем та передових вимірювальних технологій.

-                      Дослідження направленості та інтенсивності ерозійних процесів у береговій зоні Чорного і Азовського морів в зв’язку із зміною клімату.

http://dvs.net.ua/erber/index_ua.shtml

 

-                      Дослідження впливу зміни клімату на здоров’я людини та розробка відповідних рекомендацій  для галузі  охорони здоров’я.

http://medtrans.com.ua/files/sitecllimat.pdf

Також за планом у 2012 році було проведено міжрегіональні семінари  з розроблення ефективного національного та регіональних планів адаптації до зміни клімату для представників обласних державних адміністрацій, обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь водного господарства, гідрометеорологічних організацій, науково-дослідних установ, експертів, представників громадських організацій.

http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/634889

Організаційні заходи за Планом першочергових заходів з адаптації до зміни клімату були повністю виконані у 2012-2013 році.

 

 

 

Ірина Трофимова

версія для друку
повернутись