Державне агентство екологічних інвестицій України
03035, м.Київ, вул. Урицького, 35
повернутись 

Оголошення про конкурс 26.11.2013

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Партнерство задля створення вуглецевих ринків

(Грант № TF012455)

 

Розробка Пропозиції щодо ринкової готовності/Технічного завдання для створення національного ринку обмеження викидів і торгівлі вуглецю в Україні

 

Технічне завдання на надання консультаційних послуг

Посада: Технічний експерт з розробки системи моніторингу, звітності та верифікації

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Партнерство з метою створення вуглецевих ринків є грантовим траст-фондом для розвитку інституційної спроможності, який надає фінансову та технічну допомогу для спільних інновацій та пілотного запуску ринкових інструментів з метою скорочення викидів парникових газів. Партнерство об’єднує розвинуті країни, країни що розвиваються, ключових експертів та інші зацікавлені сторони з метою створення платформи для обговорення технічних аспектів ринкових інструментів, прискорення обміну досвідом за напрямком Південь-Південь, сприяння спільним інноваціям для пілотних зусиль та використання фінансових потоків для впровадження та розширення. Для багатьох країн першим кроком на шляху до впровадження ринкових механізмів є розбудова ринкової готовності, зокрема системи вимірювання, звітності та верифікації чи створення нормативно-регуляторної бази.

 

Два основні етапи передбачаються в рамках Партнерства задля створення вуглецевих ринків:

·       Підготовчий етап: країна-учасниця, що здійснює впровадження, готує Пропозицію щодо ринкової готовності. Україна знаходиться зараз на цьому етапі. Протягом цього етапу українська сторона має сформулювати Пропозицію щодо ринкової готовності (включаючи пропозицію фінансування) та представити її під час Асамблеї Партнерства. Асамблея Партнерства розподіляє кошти для Підготовчого етапу. Асамблея Партнерства виділила кошти із фонду Партнерства для України у жовтні 2011 року для підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності.  

·       Етап впровадження: країна-учасниця, що здійснює впровадження, тобто впроваджує компоненти ринкової готовності, які окреслені в Пропозиції щодо ринкової готовності, включаючи пілотне впровадження запропонованих ринкових інструментів. Впровадження фінансується за рахунок коштів Партнерства задля створення вуглецевих ринків, які розподіляються Асамблеєю Партнерства. Обсяг фінансування визначається Асамблеєю Партнерства відповідно до набору погоджених критеріїв.

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади, головним завданням якого є реалізація державної політики у сфері виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, відповідно до Указу Президента України «Про затвердження Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України» від 13 квітня 2011 р. № 455/2011, бере активну участь у ініціативі Світового банку партнерство задля створення вуглецевих ринків.

На першому етапі підготовки до Партнерства задля створення вуглецевих ринків Україна у жовтні 2011 року провела конференцію «На шляху до створення системи торгівлі викидами в Україні». Основною метою конференції було громадське обговорення з державними установами, неурядовими організаціями, представниками різних галузей промисловості, приватного сектору та науково-дослідними інститутами.

У жовтні 2011 року Україна подала на розгляд Секретаріату Партнерства задля створення вуглецевих ринків свою Організаційну рамочну програму, а також представила її на розгляд Асамблеї Партнерства. Постановою № PA 2/2011-4 на другому засіданні Асамблеї Партнерства, яка відбулась 27-28 жовтня 2011 року у м. Стамбул, було прийнято рішення надати Україні необхідне фінансування для проведення другого етапу підготовки «Розробка Пропозиції щодо ринкової готовності».

Керівництво з підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності доступне на офіційному сайті Партнерства:

https://www.thepmr.org/system/files/documents/2012%2012%2020%20PMR_MRP_Tool_version%202_clean.pdf.

Пропозиція щодо ринкової готовності (далі MRP) складається з 6 (шести) розділів, а саме Розділ 1: Огляд ситуації в країні; Розділ 2: Загальний огляд політики, цілей і/або підготовчої роботи з підтримки та прийняття політичних рішень; Розділ 3: Основні технічні та  інституційні /нормативні елементи готовності ринку; Розділ 4: Планування ринкового інструменту; Розділ 5: Організаційні та комунікаційні питання, консультації та дії; Розділ 6: Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет.

 

ІІ. ЦІЛІ

Технічний експерт з розробки системи моніторингу, звітності та верифікації (далі - технічний експерт) буде відповідальним за розробку Розділу 3: “Основні технічні та інституційні/нормативні елементи ринкової готовності”. Він/вона також сприятиме проведенню всебічного загального і галузевого аналізу планування політики в області зміни клімату.

 

ІІІ.   ОБСЯГ РОБІТ

Під керівництвом Керівника проекту та у взаємодії з іншими експертами, Технічний експерт буде виконувати наступні задачі:

1.  Здійснення аналізу аналітичних документів та звітів, у яких викладено пропозиції експертів в рамках проекту ПРООН щодо розвитку початкової системи збору даних; такі документи могли б сприяти плануванню та моделюванню низько вуглецевої політики на Україні до створення повної системи моніторингу, звітності та верифікації.

2.  Здійснення аналізу «Системи моніторингу, звітності та верифікації для енергетичного сектору України», який був розроблений в рамках програми технічної допомоги Агентства США з міжнародного розвитку та інших відповідних документів програм технічної допомоги.

3.  Підготовка опису основних ринкових інструментів, необхідних для впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації в Україні.

4.  Участь у розробці загального та секторального аналізу планування політики з питань зміни клімату, а також визначення прогалини і потреби для успішного впровадження ринкових інструментів.

5.  Опис існуючої системи збору та управління даними щодо викидів та поглинання парникових газів в Україні.

6.  Участь у зустрічах з групою експертів з перевірки Пропозиції України щодо ринкової готовності на етапах  підготовки її проекту та заключної версії.

7.  Участь у презентації проекту Пропозиції щодо ринкової готовності України на засіданні Асамблеї Партнерства у травні 2014 року.

8.  Участь у презентації кінцевої версії Пропозиції щодо ринкової готовності України на засіданні Асамблеї Партнерства в жовтні 2014 року.

 

IV. ТРИВАЛІСТЬ ТА МІСЦЕ РОБОТИ

Технічний експерт має надавати послуги протягом 90 днів у періоду __січня 2014 року по __жовтень 2014 року.

Місце роботи – місто Київ, Україна.

 

V. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ

У разі необхідності Державне агентство екологічних інвестицій України в обумовлені терміни надасть Експерту з технічних питань:

·       інформацію та документи, необхідні для своєчасного виконання завдань Експерта з технічних питань, а саме звіти, розробленні в рамках програм технічної допомоги  Агентства США з міжнародного розвитку, ПРООН та ЄБРР;

·       доступ до приміщення Держекоінвестагентства та інших установ чи організацій, які будуть часто відвідуватись з метою виконання поставлених задач.

 

VI.РЕЗУЛЬТАТИ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

Результати

Термін

1.

Проект Розділу 3: «Основні технічні та інституційні / нормативні елементи ринкової готовності», включаючи:

• опис системи управління даними для викидів парникових газів, у тому числі: (1) поточна система інвентаризації викидів парникових газів України, (2) регулятивна база для системи моніторингу, звітності та верифікації;

• оцінка ринкової готовності для системи управління даними, у тому числі (1) додаткові потреби законодавства для впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації, (2) технічні та інфраструктурні потреби в системі управління даними; (3) інституційні та організаційні потреби в системі управління даними;

• список потреб для впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації та вимоги до даних для інших секторів, в тому числі (1) список необхідних дій для впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації;

• ціль / завдання для впровадження ринкових інструментів.

28 лютого 2014 року

2.

Оновлений  (після експертної перевірки) проект Розділу 3: «Основні технічні та інституційні / нормативні елементи ринкової готовності».

25 квітня 2014 року

3.

Кінцевий варіант Розділу 3: «Основні технічні та інституційні/нормативні елементи ринкової готовності»

25 липня 2014 року

 

VII. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

Технічний експерт має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

·         вища освіта, спеціальність безпосередньо пов’язана із зміною клімату, економікою чи іншими пов’язаними сферами;

·         щонайменше 5-7 років досвіду роботи в області зміни клімату;

·         щонайменше 5-7 років досвіду роботи у сфері впровадження ринкових механізмів;

·         глибоке розуміння систем моніторингу, звітності та верифікації парникових газів;

·         досвід у розробці систем моніторингу, звітності та верифікації, у тому числі розрахунку викидів парникових газів для різних секторів економіки;

·         знання норм системи торгівлі викидами в ЄС, а також правил та обов'язків інших систем торгівлі викидами;

·         вільне володіння англійською мовою вітається.

 

VIII. ВИМОГИ ЩОДО ЗВІТНОСТІ

Всі результати/звіти мають бути представлені у форматі MS Word українською та англійською мовами, орієнтовна кількість сторінок 30-40 (без додатків).

Заявники повинні подати наступні документи:

·         Лист про зацікавленість / пропозиція.

·         Особисте резюме, в тому числі інформацію про минулий досвід роботи в аналогічних проектах / завданнях, та контактні дані осіб, що надали рекомендаційні листи.

Документи мають бути надіслані українською та англійською мовами, на електронну адресу: seia@seia.gov.ua,  з приписом у темі листа:  «Відбір на посаду Технічного експерта з розробки системи моніторингу, звітності та верифікації».

Кінцевий термін подачі резюме 12:00 за місцевим часом, 10 грудня 2013 року. Відбір Технічного експерта з розробки системи моніторингу, звітності та верифікації буде здійснюватись у відповідності до правил та процедур Світового банку.

 

TERMS OF REFERENCE AND SCOPE OF SERVICE

Partnership for Market Readiness

(Grant No. TF012455)

Development of Market Readiness Proposal/ TOR's development for Ukrainian domestic cap and trade carbon market

 

Terms of Reference for Consulting Services

Title: Technical expert on MRV system development

І.        BACKGROUND

The Partnership for Market Readiness (hereafter – PMR) is a grant-based, capacity building trust fund that provides funding and technical assistance for the collective innovation and piloting of market-based instruments for greenhouse gas emissions reduction. The Partnership brings together developed and developing countries, as well as other key experts and stakeholders, in order to provide a platform for technical discussions on market instruments, foster South-South exchange, facilitate collective innovation for pilot efforts and harness financial flows for implementation and scale up. For many countries, the first step toward implementing a market-based instrument is to build market readiness capacity, such as measuring, reporting and verification systems or the creation of a regulatory framework. As such, market preparation is also a crucial part of the work of the PMR.

 

Two phases are envisioned under the PMR:

·         Preparation Phase: An Implementing Country Participant formulates its Market Readiness Proposal (MRP). Ukraine is now on this phase. During this phase Ukraine should formulate its Market Readiness Proposal (including funding proposal) and present it to Partnership Assembly (PA). Partnership Assembly allocates funding for Implementation Phase. The MRP is supported in Ukraine by PMR funding allocated by the PMR Partnership Assembly in October 2011; and

·         Implementation Phase: An Implementing Country Participant implements readiness components outlined in the MRP, including piloting the proposed market instrument(s). The implementation is supported by PMR funding allocated by the PA. The size of the funding is determined by the PA in accordance with a set of agreed upon criteria.

The State Environmental Investment Agency of Ukraine (hereafter – SEIA), as a central governmental executive body, which main task is to realize the state policy on execution of requirements of the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol in accordance with the Decree of the President of Ukraine dated 13 April 2011 № 455/2011 “On the Statute of the State Environmental Investment Agency of Ukraine”, takes active part in the World Bank’s initiative Partnership for Market Readiness (PMR).

At the first stage of Preparation Phase of the PMR Ukraine conducted a round table “On the way to creation of emission trading system in Ukraine” in October 2011. Its main purpose was the public discussion with governmental institutions, NGOs, industries, private sector and research institutes.

Ukraine has submitted its Organizing Framework to the PMR Secretariat in October 2011, and has presented it for consideration by the Partnership Assembly. By Resolution No. PA 2/2011-4 at the Second meeting of the Partnership Assembly in Istanbul, October 27-28, 2011 the decision to appropriate funding to Ukraine for the second stage of Preparation Phase “Development of Market Readiness Proposal” was taken. Tool for Market Readiness Proposal is located here

https://www.thepmr.org/system/files/documents/2012%2012%2020%20PMR_MRP_Tool_version%202_clean.pdf.

Market Readiness Proposal (hereafter – MRP) consists of six (6) building blocks (BB), namely BB1: Country Context; BB2: Policy Landscape and Objectives and/or Preparatory Work to Support and Inform Policy Decisions; BB3: Core Technical and Institutional/Regulatory Market Readiness Components; BB4: Planning for a Market-based Instrument; BB5: Organization, Communication, Consultation and Engagement; and BB6: Summary of Activities, Timeline and Budget.

ІІ.      OBJECTIVES

The Technical expert on MRV system development (hereinafter – Technical expert) will be responsible for the development of Building Block 3: Core Technical and Institutional/Regulatory Market Readiness Components. He/she also will contribute to the development of the comprehensivegeneralandsectoralpolicymappinganalysis onclimatechange.

 

ІІІ.     SCOPE OF SERVICE

Under the supervision of the Project Manager and in coordination with other experts the Technical expert will be responsible for the following tasks:

1.     Analyze the analytical papers outlining expert suggestions under the UNDP project for the development of an initial system of data collection that could facilitate the planning and modeling of low carbon policies in Ukraine prior to the establishment of a full MRV system.

2.     Analyze the report “MRV for energy sector of Ukraine” developed under the USAID and other relevant products of technical assistant programs.

3.     Preparation the description of main market-based instruments for the implementation of MRV system in Ukraine.

4.     Contribute to the development of comprehensivegeneralandsectoralpolicymappinganalysis onclimatechange, identification ofthegapsandneedsfor a successful implementation ofmarketbasedinstruments.

5.     Preparation the description of existing GHG data management system in Ukraine.

6.     Participation in the meetings with PMR expert review team during the preparation draft and final MRP for Ukraine.

7.     Participation in the presentation of draft Ukrainian MRP at the Partnership Assembly meeting in May, 2014.

8.     Participation in the presentation of final Ukrainian MRP at the Partnership Assembly meeting in October, 2015.

 

IV.     DURATION AND PLACE OF WORK

The Technical expert shall provide the services during 90 days throughout the period from January___, 2014 to October ___, 2014. 

The place of work shall be the city of Kyiv, Ukraine.

 

V.      IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

 

In case it is required, the SEIA within a reasonable timeframe shall provide the Technical expert with:

·           Background information and documents necessary for timely accomplishment of Technical expert’s tasks, namely reports from USAID, UNDP and EBRD technical assistant programs;

·           Pass authorizations to the buildings of the SEIA and other agencies to be frequently attended in view of execution of these tasks.

 

VI.     DELIVERABLES AND TIME SCHEDULE

 

#

Deliverable

Time

1.

1st Draft BuildingBlock3:CoreTechnical andInstitutional/RegulatoryMarketReadiness Components, including:

·         Datamanagement systemsforGHG emission, including (1) CurrentGHG inventory systemofUkraine; (2) MRV system regulation;

·         Assessmentof market readinessfor data management system, including (1) Additional legislationneedsfor MRV system; (2)Technical andinfrastructural needs fordatamanagementsystem ; (3)  Institutional andorganizational needs fordatamanagementsystem;

·         Listofneedsfor MRV system anddata requirementsforothersectors, including (1) To-do-listforMRVsystem;

·         Target/Goal settingformarketinstruments.

28 February 2014

2.

Revised (after peer-review) Draft BuildingBlock3:CoreTechnical andInstitutional/RegulatoryMarketReadiness Components.

25 April 2014

3.

Final BuildingBlock3:CoreTechnical andInstitutional/RegulatoryMarketReadiness Components.

25 July 2014

 

VII.     QUALIFICATION REQUIREMENTS

The Technical expert shall meet the following qualification requirements:

·            Higher education, qualification (degree) is directly related to climate change, economy, energy or other relevant fields;

·            At least 5-7 years experience in climate change areas;

·            At least 5-7 years experience in market-based mechanisms implementation;

·            Profound understanding of GHG monitoring, reporting and verification systems;

·            Experience on MRV system development, including GHG emission calculations for different sectors of economy;

·            Knowledge on EU ETS and other ETSs rules and obligations;

·            Fluency in English is preferable.

 

VIII.   REPORTING REQUIREMENTS

All deliverables/reports should be submitted in MS Word in Ukrainian and English, approximate number of pages 30-40 (without annexes).

 

 

 

Applicants shall submit the following documents:

·      Letter of interest/proposal.

·      Personal CV, including information about past experience in similar projects / assignments and contact details for referees.

The documents shall be provided in Ukrainian and English languages to the following e‑mail: seia@seia.gov.ua  with indication at the Subject line “Selection on the position of Technical expert on MRV system development”.

The deadline for documents submission is 12:00 pm local time, December10, 2013. Selection of Technical expert on MRV system development will be carried out in accordance with the World Bank rules and procedures.

 

 

 

 

версія для друку
повернутись