Державне агентство екологічних інвестицій України
03035, м.Київ, вул. Урицького, 35
повернутись 

Проект постанови "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466" 02.08.2011

Проект

http://www.neia.gov.ua/nature/img/publishing/?id=129802

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від        2011 р.    

Київ

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 13 квітня 2011 р. № 461 і 466

 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

1. Пункт 1 Порядку прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 461 «Питання прийняття в експлуатацію закінчених будівництвом об’єктів» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 32, ст. 1359) після слів «будівництвом об’єктів (далі – об’єкти)» доповнити словами «за виключенням об’єктів, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту (утеплення приміщень закладів соціального забезпечення), пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – об’єкти з капітального ремонту).».

доповнити абзацом другим такого змісту: «Прийняття в експлуатацію об’єктів з капітального ремонту здійснюється на підставі акта готовності об’єкта до експлуатації.».

2. Перелік об’єктів, будівництво яких здійснюється після подання повідомлення про початок виконання будівельних робіт, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 13 квітня 2011 р. № 466 «Деякі питання виконання підготовчих і будівельних робіт» (Офіційний вісник України, 2011 р., № 34, ст. 1404) доповнити пунктом 3 такого змісту:

«Об’єкти, на яких здійснюються роботи з капітального ремонту (утеплення приміщень закладів соціального забезпечення), пов’язаних з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за рахунок коштів, отриманих від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.».

   

Прем’єр-міністр України                                                   М. АЗАРОВ

 

 

версія для друку
повернутись