Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

Повторинй звіт постанови Кабінету Міністрів України від 16.07.2012 № 672 08.07.2014

Звіт

про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

       1. Вид та назва регуляторного акта,  результативність якого відстежується

             Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

      2. Назва виконавця заходів з базового відстеження

          Департамент бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності, Управління схеми зелених інвестицій та Відділ правового забезпечення.

 

      3. Цілі прийняття акта

          Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» прийнята  з метою визначення процедури підготовки та проведення конкурсного відбору учасників, які будуть здійснювати закупівлю  товарів, робіт і послуг, в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

          Основними цілями  зазначеної постанови є:  

-          стимулювання інтересів суб’єктів господарювання до реалізації проектів, цільових екологічних (зелених) інвестицій;   

-          вироблення основних вимог до суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;  

-          встановлення чіткого порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-          вдосконалення відносин між Державним агентством екологічних інвестицій України та суб’єктами господарювання, які здійснюють закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.   

 

     4. Строк виконання заходів з відстеження

          7 липня 2014 року.

 

     5. Тип відстеження

         Повторне відстеження.

     6. Методи одержання результатів відстеження

         Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів щодо кількості заявників, які виявили наміри взяти участь у проведенні конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

        Так, протягом періоду з 01.01.2013 по 01.06.2014  було подано  63  заявки від суб’єктів господарювання для участі у проведенні конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів та реалізовано 521 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

     7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

 

       Відстеження результативності акта здійснювалось за допомогою порівняння періодів, а саме: з 01.08.2012 по 31.12.2012 (період, який був взятий за основу для здійснення базового відстеження) та з 01.01.2013 по 01.06.2014, протягом яких заявники виявили наміри взяти участь у проведенні конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

 

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

         Враховуючи цілі державного регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було обрано такий показник:

     - кількість суб’єктів господарювання, які виявили бажання прийняти участь у реалізації проектів  цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

       9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

           Внаслідок запровадження такого регулювання  Україна отримала вигоду у вигляді сучасних енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій, які впроваджуються в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, шляхом реалізації порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг учасниками в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

           На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що впровадженням цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей та результатів. Ступінь досягнення визначених цілей можна зробити як високий.

 

 

Заступник Голови                                                                                                                                  О. Писаренко

 

 

версія для друку