Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Плани

План проведення у 2014-2015 роках заходів з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр. 20.06.2014

ЗАТВЕРДЖЕНО

наказ Державного агентства екологічних інвестицій України від 19.06. 2014 р. № 59

 

 

План

проведення у 2014-2015 роках заходів з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр.

 

1.     Преамбула.

План проведення у 2014-2015 роках заходів з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр., що подається до Секретаріату РКЗК ООН до 15.04.2015 року, розроблено з урахуванням та згідно з:

Ø  Положенням про Державне агентство екологічних інвестицій України, затвердженого Указом Президента України  від 13.04.2011 № 455/2011;

Ø  постановою Кабінету Міністрів України від 21.04.2006 № 554 «Про затвердження Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар»;

Ø  наказом Мінприроди від 31.05.2007 № 268 «Про затвердження Плану проведення робіт з щорічної підготовки та ведення Національного кадастру викидів та поглинання парникових газів та Плану робіт із забезпечення та контролю якості первинних даних та розрахунків з щорічної підготовки Національного кадастру викидів та поглинання парникових газів».

         Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр. здійснюється на підставі даних інвентаризації відповідно до:

    вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, закріплених Рішеннями 18/CP.8 і 14/CP.11 та описаних в Керівних принципах для підготовки національних повідомлень Сторін Додатку І (частина I: Керівні принципи РКЗК ООН для подання інформації про річні кадастри (FCCC/SBSTA/2006/9);

    вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, закріплених Рішенням 6/CМP.3 та описаних у настановах із ефективної практики для діяльності в галузі ЗЗЗЛГ згідно з параграфами 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу;

     вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, закріплених Рішенням  6/CМP.9 та описаних у Керівних принципах МГЕЗК для національних кадастрів парникових газів 2006 (FCCC/KP/ CМP/2013/9).

 

 

 3. Перелік заходів з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр.

№ з/п

Заходи

 

Строки виконання

Відповідальний структурний підрозділ

 

1.

Забезпечення якості та контроль якості (ЗЯ/КЯ):

 

 

1.1.

виконання процедур регулярного ЗЯ/КЯ підготовки Кадастру

вересень 2014-квітень 2015

Відділ ОПГ

2.

Збір вихідних даних:

 

 

2.1.

розсилка листів-запитів

вересень 2014

Відділ ОПГ

2.2.

контроль за виконанням та облік надходження відповідей на запити

за необхідністю

 

Відділ ОПГ

2.3.

відцифрування інформації, що надійшла на запит у паперовому вигляді

за необхідністю

Відділ ОПГ

2.4.

повторні запити (у разі необхідності)

за необхідністю

Відділ ОПГ

3.

Взаємодія з постачальниками даних:

 

 

3.1.

проведення консультаційних нарад за участі представників міністерств, інших центральних органів виконавчої влади та органів місцевого самоврядування, підприємств і організацій щодо забезпечення повноти та дотримання формату даних (коректності) у відповідях на інформаційні запити

липень-вересень 2014

Відділ ОПГ

4.

Підготовка Проекту кадастру:

 

 

4.1.

компіляція даних щодо оцінки викидів парникових газів

лютий 2015

Відділ ОПГ

4.2.

розміщення Проекту кадастру на офіційному сайті ДАЕІ з метою ознайомлення громадськості, отримання зауважень протягом 30 календарних днів з дня офіційного розміщення документа на сайті ДАЕІ з подальшим обговоренням.

лютий 2015

Відділ ЗМІ;

Відділ РІТЗ

4.3.

розсилка Проекту кадастру до центральних органів влади, організацій та установ, експертам з метою ознайомлення і надання пропозицій та зауважень до Проекту кадастру (оприлюднення на сайті ДАЕІ Проекту кадастру)

лютий 2015

Відділ ОПГ

4.4.

опрацювання зауважень та пропозицій інститутів громадянського суспільства

лютий-березень 2015

Відділ ОПГ; Відділ СП; Відділ ПСВ; Відділ РІТЗ;

Відділ МС

4.5.

обговорення Проекту кадастру з інститутами громадянського суспільства

березень 2015

Відділ ОПГ

4.6.

доопрацювання Проекту кадастру

квітень 2015

Відділ ОПГ

4.7.

розгляд та схвалення Проекту кадастру на МВК 

квітень 2015

Відділ ОПГ

4.8.

подання Кадастру на розгляд (погодження) Міністру екології та природних ресурсів України

квітень 2015

Відділ ОПГ

5.

Подання Кадастру до Секретаріату РКЗК ООН

квітень 2015

Відділ РІТЗ

6.

Супровід Кадастру протягом всіх етапів перевірки Секретаріатом РКЗК ООН:

 

 

6.1.

залучення представників заінтересованих установ та експертних організацій під час перевірки Кадастру

за необхідністю

Відділ ОПГ

6.2.

супровід розгляду Кадастру ГЕР до формування і опублікування остаточного звіту з розгляду

згідно с термінами, встановленими Секретаріатом РКЗК ООН

Відділ ОПГ; Відділ СП; Відділ ПСВ; Відділ РІТЗ;

Відділ МС

7.

Вдосконалення національної системи інвентаризації

 

 

7.1.

формування переліку НДР на 2014  рік щодо удосконалення Національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар, з урахуванням зауважень ГЕР до Кадастру попередніх років за секторами

квітень-червень 2014

Відділ ОПГ; Відділ СП; Відділ ПСВ; Відділ РІТЗ;

Відділ МС

7.2.

розробка та затвердження технічних умов і орієнтовних кошторисів   НДР на  2014 р. щодо удосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні

квітень-червень 2014

Відділ ОПГ

7.3.

звернення до Мінфіну щодо фінансування НДР з розробки Кадастру та НДР стосовно удосконалення національної системи оцінки викидів парникових газів в Україні

липень-вересень 2014

Відділ ФП

7.4.

у разі погодження Мінфіном та виділенням фінансування внесення змін до розпису державного бюджету, а також паспорту бюджетної програми

липень-вересень 2014

Відділ ФП

7.5.

внесення змін до кошторису

липень-вересень 2014

Відділ ФП

7.6.

проведення тендерних процедур

липень-вересень 2014

Комітет з конкурсних торгів

7.7.

виконання НДР та розгляд їх результатів на НТР

липень-вересень 2014

Відділ ОПГ, НТР

8.

Архівація даних щодо викидів парникових газів на території України

вересень 2014-квітень 2015

Відділ ОПГ

9.

Науково-методична робота:

 

 

9.1.

аналіз методологій оцінки викидів парникових газів

постійно

Відділ ОПГ

9.2.

участь у конференціях, симпозіумах, семінарах, круглих столах

відповідно до плану проведення конференцій та ін.

Відділ ОПГ

9.3.

участь в міжнародних проектах

постійно

Відділ ОПГ

9.4.

підвищення кваліфікації**

відповідно до плану підвищення кваліфікації

Відділ ОПГ

 

 

** - сертифікати, дипломи, посвідчення та інше.

 

Вживані скорочення:

 

Кадастр – Національний кадастр антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2013 рр.;

ООН  Організація Об’єднаних Націй;

ГЕР – група експертів з розгляду Кадастру, що уповноважена Секретаріатом Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

ДАЕІ – Державне агентство екологічних інвестицій України;

ЗЯ/КЯ – забезпечення якості та контроль якості;

Інвентаризація – інвентаризація антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

МВКМіжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату;

НДР – науково-дослідна робота (роботи);

НТР – Науково-технічна рада ДАЕІ;

РКЗК ООН – Рамкова конвенція ООН про зміну клімату;

Відділ ЗМІ – Відділ зв'язків з громадськістю та засобами масової інформації;

Відділ РІТЗ – Відділ реєстру, інформаційного та технічного забезпечення;

Відділ СП – Відділ стратегічного планування;

Відділ ПСВ – Відділ спільного впровадження;

Відділ МС – Відділ міжнародного співробітництва;

Відділ ФП – Відділ фінансового планування.

 

Сухроб Калтаев

версія для друку