Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол від 17.04.2014 30.05.2014

Протокол засідання Громадської ради

при Державному агентстві екологічних інвестицій України від 17 квітня 2014 року

 

                                                                                                                               Орхуський центр, миїв

 

Присутні:

 

члени Громадської ради (8 чол.): Мартинюк А.М., (ГО «Екоклуб»), Сторчило М.О. («НЕЦУ»), Кипоренко В.В. (ВГО «Асоціація агроекологів України», за дорученням Шкуратова О.І.), Ковалевський В.П. (Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості»), Чижмакова Н.А. (ВЕГО «МАМА-86» та 1 голос за дорученням Єрешевої А.І.), Колмиков Ю.М. (ГО «Український Союз промисловців та підприємців»), Куруленко С.С. («Спілка екологічних аудиторів України»);

 

представники ДАЕІ:  Марголич Р.І. Голова ДАЕІ, Писаренко О.О. – заступник Голови ДАЕІ; Коваль М.І. – Директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів, Єрмаков В.М. – начальник управління схеми зелених інвестицій; Трофимова І.В. – начальник відділу стратегічного планування, Шевченко О.В. – начальник  відділу спільного впровадження, Чиженко М.І. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Білько Т.М. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Коляденко Н.В. – підбирач довідкового та інформаційного матеріалу;

 

представники Міністерства екології та природних ресурсів України: Василенко В.Г – начальник відділу моніторингу довкілля та надр, Корнатовська С.В. – головний спеціаліст відділу моніторингу довкілля та надр;

 

представники інших організацій: Іващенко В. К. (АТ «Алвіго»), Хабатюк О.П.; (Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій,  Желєзний А. («НЕЦУ»).

 

Загалом присутніх 8 (вісім) із 12 (дванадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне.

 

Порядок денний:

1.     Позиція України до зустрічі Допоміжних органів Конвенції в Бонні.

2.     Інформування щодо виконання рішень МВК.

3.     Різне.

 

Засідання Громадської ради при Державному агентстві екологічних інвестицій України розпочалося із вступного слова Голови Держекоінвестагентства Марголича Р.І. У вступній промові Марголич Р.І. привітав усіх присутніх на засіданні та запевнив, що усі рекомендації та зауваження до проекту Національного кадастру було враховано. Висловив подяку громадськості за активну позицію та участь у заходах щодо формування глобальної кліматичної політики.

 

По 1 питанню порядку денного слухали Директора Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваля М.І. щодо позиції України до зустрічі Допоміжних органів Конвенції в Бонні.

У доповіді Коваль М. І. зазначив, що позиція України не змінилася і повністю відповідає поданням України на виконання рішень 19-ої конференції сторін РКЗК ООН та 9-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу.

А саме:

·         структура нової глобальної угоди має бути гнучкою та динамічною;

·         всі сторони нової глобальної угоди мають взяти на себе юридично закріплені зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів;

·         розподіл країн на розвинуті та ті, що розвиваються, має базуватися на об’єктивних соціально-економічних показниках;

·         прийняття кількісних зобов’язань країнами-сторонами нової глобальної угоди має базуватися на «висхідному» принципізнизу-вгору»,тобто країни самостійно визначають обґрунтовані пропозиції щодо своїх викидів, які і повинні скласти загальну мету);

·         у новій угоді має бути збережений особливий статус країн з перехідною економікою, який міститься у положеннях Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотському протоколі до неї;

·         Україна в статусі країни, яка здійснює процес переходу до ринкової економіки, має зберегти відповідні преференції, включаючи звільнення від фінансових внесків у фонди, які призначені для допомоги країнам, що розвиваються;

·         нова угода має передбачити функціонування, подальший розвиток і вдосконалення «гнучких» механізмів Кіотського протоколу. Водночас, угода повинна передбачати спрощений доступ до зазначених механізмів і можливість оперативного запровадження нових економічних інструментів.

Представник громадської ради при ДАЕІ Мартинюк А.М. висловив сподівання на плідну співпрацю та сказав про дещо різні погляди ДАЕІ та громадськості поняття «національні інтереси».

У відповіді Коваль М. І. зазначив, що національні інтереси України визначені у Конституцією України та законодавством у сфері національної безпеки, діяльність Держекоінвестагентства має відповідати чинному національному законодавству. Також повідомив, що вагомим фактором для ратифікації Дохійської поправки має бути запобігання нанесення шкоди для громадян України  та держави.

На питання Сторчило М. О. щодо обговорення та оприлюднення складу делегації до зустрічі Допоміжних органів Конвенції в Бонні представники ДАЕІ Писаренко О. О. та Коваль М. І. повідомили, що порядок формування складу делегації встановлюється Міністерство закордонних справ України з урахуванням фінансової складової.

Колмиков Ю. М. задав питання щодо майбутніх перспектив «гнучких» механізмів Кіотського протоколу для українських підприємств та визначився щодо необхідності побудови в Україні стратегії низьковуглецевої економіки та вуглецевого ринку, чіткого визначення ролі ДАЕІ в цьому процесі, рекомендував до цього процесу залучити бізнес середовище.

У відповіді взяли участь Коваль М. І. та Трофимова І. В., зазначивши, що Україна буде виконувати зобов’язання в рамках Рамкової Конвенціїї ООН про зміну клімату та нової глобальної угоди.

Хабатюк О. П. та Іващенко В. К. запропонували обговорення «по пунктах» позиції України до зустрічі Допоміжних органів Конвенції в Бонні та регулярне обговорення діяльності ДАЕІ.

У ході дискусії Голова Громадської ради Куруленко С. С. повідомив про можливість проведення «круглого столу» щодо вищезазначених питань. Зокрема «Роль бізнесу у формуванні вуглецевого ринку України»

Також на засіданні були порушені питання щодо «Керівництва спільного впровадження» та перезатвердження існуючих проектів спільного впровадження.

Чиженко М. І. проінформував громадськість щодо ненадання обґрунтованих пропозицій громадськими організаціями на лист Державного агентства екологічних інвестицій від 24.03.2014р. №590/23/10 та висловив надію на те, що Громадська рада дійсно детально проаналізує та надасть обґрунтовані пропозиції щодо шляхів вирішення проблемних питань, які будуть обговорюватися 4 – 15 червня 2014 р. у м.  Бонн на 40-му засіданні Допоміжного органу.

М. Сторчило передала лист від НЕЦУ, в якому надані відповіді на ці питання.

 

Вирішили:

 

1.     Інформацію взяти до відома.

2.     Провести круглий стіл щодо вищезазначених питань. Також ДАЕІ разом з ТПП України та комісією з розвитку енергетики та енергозбереження  за підтримки УСПП розглянути питання «Роль бізнесу у формуванні вуглецевого ринку України».

 

Голосували:

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

По 2 питанню порядку денного слухали начальника відділу стратегічного планування Трофимову І. В. Під час доповіді Трофімова І.В. проінформувала про стан виконання Держекоінвестагентством рішень Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання РКЗК ООН.

Щодо п. 9 протоколу засідання Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання РКЗК ООН від 30.12.2013 року слухали доповідь Першого заступника Голови ДАЕІ Писаренка О.О.

Писаренко О.О. повідомив про стан реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. Зауважив, що Держекоінвестагентство прикладає максимум зусиль, щоб Україна відчула позитив від продажу квот. Наразі діяльність за проектами цільових екологічних (зелених) інвестицій призупинено у зв’язку з дією постанови КМУ від 1 березня 2014 р. № 65 «Про економію державних коштів та недопущення втрат бюджету».

Були висвітлені проблемні питання щодо затримки передоплат за обладнання та заблокування частини обладнання на території Криму.

Наразі ДАЕІ для забезпечення реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій розробляє проекти змін до постанов КМУ від 1 березня 2014 р. № 65.

В обговоренні, запитаннях та відповідях взяли участь представники громадськості Желєзний А., Колмиков Ю.М., Хабатюк О.П., Іващенко В.К., Мартинюк А.М. та представники ДАЕІ Писаренко О.О., Коваль М.І., Трофимова І.В. Зокрема піднімалися питання щодо залучення власників об’єктів до оцінки стану реалізації проектів за СЗІ, фінансування робіт за проектами, результатів НДР, оприлюднення НДР, фінансування та використання НДР.

Також було заслухано представника Міністерства екології та природних ресурсів України начальника відділу моніторингу довкілля та надр Василенко В.Г., яка проінформувала щодо рішень МВК та співпраці Мінприроди та ДАЕІ.

 

Вирішили:

 

1.     Інформацію взяти до відома.

2.     ДАЕІ провести зустріч з представниками НЕЦУ щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій (квітень 2014).

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

По 3 питанню порядку денного слухали:

1.    Голову Громадської ради Куруленка С. С., який запропонував внести зміни до складу Громадської ради при Держекоінвестагентстві у зв’язку з наданням документів для участі у Громадській раді при ДАЕІ представників ГО «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній» та ВГО «Жива планета».

Було заслухано представника ГО «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній» Павлюк Н. Ю. та представника ВГО «Жива планета» Веремійчика Г. К.

У обговоренні взяли участь усі присутні члени Громадської ради.

Куруленко С. С. запропонував додати до складу Громадської ради при ДАЕІ представників ГО «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній» Павлюк Н. Ю. та ВГО «Жива планета» Веремійчика Г. К.

Вирішили:

 

1.     Прийняти пропозицію Голови Громадської ради Куруленка С. С. включити до складу Громадської ради при Держекоінвестагентстві представника ГО «Міжнародна асоціація термоенергетичних компаній» Павлюк Н. Ю. та представника ВГО «Жива планета» Веремійчика Г. К.

 

Голосували:

 

«за» - 7, «проти» - 1, «утрималися» - 0.

 

2.     Пропозиції щодо кандидатур до складу МВК (Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату) від Громадської ради при ДАЕІ.

Членами Громадської ради було запропоновано кандидатури Куруленка С. С. та Мартинюка А. М.

 

Вирішили:

1.     Запропонувати до складу МВК кандидатури Куруленка С. С. та Мартинюка А. М.

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                                                          С.С.Куруленко

 

 

Секретар                                                                                                                                          Т.М. Білько

 

Білько Тетяна

версія для друку