Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол засідання Громадської ради при Державному агентстві екологічних інвестицій України від 17 лютого 2014 року 17.02.2014

Протокол засідання Громадської ради

при Державному агентстві екологічних інвестицій України від 17 лютого 2014 року

 

                                                                                               Орхуський центр, м.Київ

 

Присутні:

 

члени Громадської ради (8 чол.): Мартинюк А.М., (ГО «Екоклуб»), Сторчило М.О. («НЕЦУ»), Кипоренко В. В. (ВГО «Асоціація агроекологів України», за дорученням Шкуратова О.І.), Ковалевський В.П. (Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості»), Чижмакова Н.А. (ВЕГО «МАМА-86»), Хлюпа І. О. (Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток», за дорученням Радченко Т.Д.), Колмиков Ю.М. (ГО «Український Союз промисловців та підприємців»), Куруленко С.С. («Спілка екологічних аудиторів України» та 1 голос за дорученням Воробйова А.О.);

 

представники ДАЕІ:  Пашко Г.М. Перший заступник Голови ДАЕІ, Коваль М.І. – Директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів, Трофімова І.В. – начальник відділу стратегічного планування, Кравченко К.П. – начальник  відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ, Шевченко О.В. – начальник  відділу спільного впровадження, Чиженко М.І. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Білько Т.М. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Толкачова І.П. – головний спеціаліст відділу обліку парникових газів;

 

представники інших організацій: Власюк О. Я («НЕЦУ»), Непряхіна Н. В. («Комерсат-Україна», Жижерін В. І. – консультант з питань змін клімату, Іващенко В. К. (АТ «Алвіго»)

 

Загалом присутніх 8 (вісім) із 12 (дванадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне.

 

Порядок денний:

 1. Інформування громадськості щодо підготовки подань України на виконання рішень 19-ої конференції сторін РКЗК ООН та 9-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу.

Стан ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу.

 

2.    Стан затвердження Національного плану дій по адаптації до змін клімату.

 

 1. Обговорення орієнтовного плану консультацій з громадськістю у Держекоінвестагентстві на 2014 рік.

 

 1. Затвердження плану роботи громадської ради при Держекоінвестагентстві на 2014 рік.

 

 1. Різне.

По 1 питанню порядку денного була заслухана інформація Директора Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваля М.І. щодо підготовки подання України на виконання рішень 19-ої конференції сторін РКЗК ООН та 9-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу та стану ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу.

У доповіді Коваль М. І. поінформував, що подання України на виконання рішень 19-ої конференції сторін РКЗК ООН та 9-ої зустрічі сторін Кіотського протоколу складається з двох частин:

-                    застосування принципів Конвенції;

-                    об’єм, структура і загальна модель нової угоди.

Щодо стану ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу доповідач повідомив, що процес ратифікації Дохійської поправки нежвавий. Дохійську поправку ратифікувало 6 із 144 країн.

Представників Громадської ради Мартинюка А. М. та Сторчило М. О. цікавили питання щодо принципу встановлення зобов'язань «знизу-вгору» та процес ратифікації Дохійської поправки.

У відповідях на запитання членів Громадської ради Коваль М. І. зазначив, що у новій угоді країни самостійно визначають обґрунтовані пропозиції щодо своїх викидів не обмежуючи принцип загальної але диференційованої відповідальності. Також доповідач повідомив, що для України індикатором у питанні ратифікації Дохійської поправки є Європейський Союз, але у діяльності Європейського Союзу з цього питання задовільної динаміки не спостерігається.

Також у ході дискусії обговорено пропозиції Робочої Групи неурядових екологічних організацій України з питань зміни клімату щодо підготовки до SBSTA 40 (червень 2014 року), які було направлено до Держекоінвестагентства офіційним листом.

У обговоренні вищезазначеного листа взяли участь представники ДАЕІ Коваль М. І., Чиженко М. І. та представники громадськості Жижерін В. І., Іващенко В. К.

 

 

Вирішили:

 

 1. Інформацію взяти до відома.
 2. ДАЕІ надати офіційну відповідь на лист Робочої Групи неурядових екологічних організацій України з питань зміни клімату щодо підготовки до SBSTA 40.

 

Голосували:

«за» - 7, «проти» - 1, «утрималися» - 0.

 

По 2 питанню порядку денного слухали доповідь начальника відділу стратегічного планування Трофимової І. В. «Стан справ щодо погодження та затвердження Національно плану адаптації до зміни клімату». У доповіді були висвітлені наступні питання:

-                    адаптація до змін клімату в Україні;

-                    зміст проекту Національного плану адаптації до зміни клімату;

-                    Національний план адаптації до змін клімату;

-                    план першочергових заходів;

-                    додаткові роботи;

-                    подальші дії;

-                    пропозиції;

-                    принципи.

 

У обговоренні взяли участь усі присутні члени Громадської ради.

 

Вирішили:

 

 1. Інформацію взяти до відома.

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

По 3 питанню порядку денного слухали начальника відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ Кравченко К.П., яка запропонувала розглянути орієнтовний План консультацій з громадськістю у Держекоінвестагентстві на 2014 рік.

У обговоренні члени Громадської ради зазначили, що при оприлюдненні інформації Держекоінвестагентство має дотримуватися чинного законодавства, зокрема постанови КМУ від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики». Також було запропоновано доповнити План консультацій з громадськістю у Держекоінвестагентстві на 2014 рік питанням інформування громадськості щодо нормативно-правового акту «Основні засади державної політики України у сфері зміни клімату».

 

Вирішили:

 

 1. Прийняти План консультацій з громадськістю у Держекоінвестагентстві на 2014 рік з доповненнями щодо нормативно-правового акту.

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

 

По 4 питанню порядку денного слухали Голову Громадської ради при Держекоінвестагентсві Куруленка С. С., який запропонував розглянути та затвердити План роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік зі змінами внесеними згідно з пропозиціями громадських організацій.

У обговоренні взяли участь усі присутні члени Громадської ради.

 

Вирішили:

 

 1. Затвердити План роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік зі змінами внесеними згідно з пропозиціями громадських організацій.

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

 

По 5 питанню порядку денного слухали Куруленка Святослава, Голову Громадської ради при ДАЕІ, який запропонував обрати заступників Голови Громадської ради при ДАЕІ – Мартинюка  А. М. та Колмикова Ю. М.

 

Вирішили:

 1. Мартинюка А. М. – обрати заступником Голови Громадської ради при ДАЕІ;
 2. Колмикова Ю. М. – обрати заступником Голови Громадської ради при ДАЕІ.

 

Голосували:

 

«за» - 8, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                                 С.С.Куруленко

 

 

Секретар                                                                                                     Т.М. Білько

 

Т.М. Білько

версія для друку