Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Діяльність » Адаптація до змін клімату

Результати формування плану заходів з адаптації до зміни клімату Тернопільської, Донецької та Полтавської областей 26.02.2014

 

У 2013 році відбулися регіональні семінари «Підтримка зусиль з розробки регіональних планів з адаптації до зміни клімату», проведені Державним агентством екологічних інвестицій України за технічної та фінансової підтримки Регіонального представництва Фонду імені Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі для Тернопільської, Полтавської та Донецької областей.

Участь в обговоренні актуальних питань впливу зміни клімату на всі сфери життєдіяльності людини та роботі з розробки заходів до регіональних планів з адаптації до зміни клімату взяли представники обласних державних адміністрацій, обласних управлінь водного господарства, земельних ресурсів та лісового господарства, обласних гідрометеорологічних центрів, університетів, науково-дослідних інститутів, науковці, представники громадських організацій.

Результати робити груп з формування плану заходів з адаптації до зміни клімату будуть взяті до уваги під час розроблення регіональних планів дій з адаптації до зміни клімату та стратегії адаптації до зміни клімату в Україні.

 

Результати формування плану заходів з адаптації до зміни клімату Тернопільської області

Заходи

Джерела фінансування

Очікувані результати/ Індикатори виконання

Організаційні заходи:

Створення робочої групи з залученням фахівців секторів та районів Тернопільської обл. для підготовки плану з адаптації до зміни клімату відповідно до розпорядження голови обласної адміністрації.

__

Організаційні, змістовні. Буде розроблений механізм підготовки плану заходів

Створення груп моніторингу щодо захворюваності в результаті зміни клімату

Волонтерство, наукові установи, гранти, фонди

Кількість створених груп/осередків

Проведення просвітницьких заходів щодо використання «зелених» видів транспорту (велосипеди), доведення здорового способу життя через ЗМІ

Спонсорська допомога, міжнародні гранти

Підвищення рівня обізнаності населення, попередження ризиків захворювання населення

Заходи з наукової підтримки:

Підготовка фахівців-синоптиків, та спеціалістів кліматологів

Держзамовлення,

Кошти абітурієнтів

Точність синоптичного прогнозу, підвищення екологічної свідомості населення

Проведення наукових досліджень з моніторингу стану здоров’я населення, що пов’язаний зі зміною клімату

Залучення грантових коштів

Зменшення кількості захворювань населення

Проведення медико-біологічного дослідження з питань впливу кліматичних змін на здоров’я людини

Міжнародні гранти

Встановлення категорій населення, чутливих до певних кліматичних змін

Беззаперечні заходи:

Створення автоматизованих станцій спостереження.

Державний, місцевий бюджети, міжнародні фонди, бізнесові структури, оператори мобільного зв’язку

Вдосконалення системи оповіщення в зонах підвищеного ризику

Здійснення природоохоронних заходів в басейнах річок області, розчистка русел річок та їх поглиблення

Управління водних ресурсів, державний, місцевий бюджети, кошти сільських рад, програмні кошти

Підвищення пропускної здатності річок, запобігання підтопленню, підвищення урожайності, покращення стану здоров’я населення

Карантинні заходи по боротьбі з інвазивними рослинами - бур’янами

Місцевий бюджет

Підвищення урожайності, зменшення рослин-паразитів, зниження алергізації населення

Збільшення площі лісових насаджень за рахунок лісопосадки на еродованих угіддях

Програма «Ліси України», «Ліси Тернопільщини»

Акумуляція парникових газів, покращення екологічного стану області

Зміна строків посадки та сортів с/г культур

Місцевий бюджет, власні кошти, кредитні кошти

Збільшення врожайності

Відновлення джерел централізованого водопостачання (свердловин) та будівництво водогонів в сільських населених пунктах

Місцевий бюджет, кошти місцевих фондів охорони навколишнього середовища

Покращення якості питної води

Запровадження систем крапельного зрошування та відновлення існуючих зрошувальних систем (крапельне зрошення – мінімум зрошення та максимум урожаю)

Власні кошти, Державний бюджет

Економія та ефективне використання водних ресурсів

Будівництво альтернативних джерел енергопостачання (будівництво вітро-, гідро-, сонячних електростанцій, встановлення сонячних батарей на дахах будівель), застосування сучасних зовнішніх  теплоізоляційних матеріалів, впровадження енергозберігаючих технологій

Спонсорська допомога, інвестиції

Виробництво альтернативної електроенергії, її здешевлення, зменшення енергоємності, зменшення втрат тепла

Стимулювання сільських господарських виробників щодо вирощування нових сортів с/г культур, стійких до посухи, шкідників, грибкових захворювань

Субвенції держбюджету, податкові пільги, кредити

Підвищення якості та урожайності с/г культур

Будівництво нових та модернізація діючих гідрологічних постів та метеостанцій

Субвенції держбюджету, кредит Світового банку

Підвищення рівня гідрометеорологічного забезпечення та обслуговування

Встановлення автоматизованих постів гідро спостереження та розширення сітки спостереження

Державний бюджет

Своєчасне попередження населення про загрозу надзвичайних ситуацій

Довгострокове планування:

Впровадження ефективних заходів із подолання йододефіциту у дошкільних та шкільних навчальних закладах

Місцевий бюджет, спонсорське фінансування

Покращення стану здоров’я, запобігання суїциду серед населення

Розроблення довгострокових планів дій на випадок екстремальної спеки із залученням меддопомоги

Місцевий бюджет

Покращення стану здоров’я населення

Впровадження альтернативних джерел питного водопостачання

Кошти інвесторів (з урахуванням пільг)

Збільшення кількості бюветів, забезпечення населення питною водою

Врахування при розробленні планів забудови населених пунктів (генпланів) таких позицій:

·       Збільшення площі зелених насаджень

·       Зонування розміщення зелених насаджень у містах (щоб люди в різних районах могли комфортно почуватися)

·       Заміна видового складу зелених насадження з поступовим заміщенням алергенних рослин

·       Раціональне планування транспортних розв’язок

Місцевий бюджет, як перспектива розвитку генпланів

Покращення стану здоров’я населення та екологічного стану області

Зменшення вмісту СО2 в повітрі, зміна структури площ підстилаючих поверхонь для зменшення впливу сонячної радіації

 

 

 

Результати формування плану заходів з адаптації до зміни клімату Донецької області

Мероприятие

Финансирование

Результат

Организационные мероприятия

Создание рабочих групп по адаптации к изменению климата

Не требуется финансирования

Разработка региональных планов по адаптации к изменению климата

Определение ключевых фигур ответственных за сектора

Не требуется финансирования

Управление процессом

Обеспечение постоянной связи

Не требуется финансирования

Оперативное реагирование на изменения

Информирование населения по ситуации, которая складывается в сфере адаптации и изменения климата

Не требуется финансирования

Информированность населения

Создание единого радиолокационного поля Украины для своевременного предупреждения опасных стихийных гидрометеорологических явлений

На это не нужно дополнительных средств

Без затрат!

Есть в наличии

Необходимо скоординировать информационный обмен

Своевременное получение информации об очагах стихийных явлений

Создание госслужбы Украины – Гидрометеорологии для осуществления единой государственной политики. Повышение статуса госслужбы гидромета. Создание координационного органа

Гос бюджет

Координация действий Гидрометцентров областей и содействие с другими государствами

Создание комплексной системы мониторинга метеорологических явлений, стихийных бедствий (адаптация к ЕС)

1.Ведомственные источники

2. Областной экологический фонд

3. Гос экологический фонд

4. Интернет ресурсы

5. Международная техническая и финансовая помощь в реалиях ассоциации с ЕС

1. Единый подход к оценке, актуальная и своевременная информация

2. Предотвращение ущерба

3. Возможность прогнозировать

Научное сопровождение

Научная поддержка: взаимодействие с научно-исследовательскими институтами и прогнозирование

Гос. бюджет, гранты, бизнес

Научно-методические рекомендации

Проведение научного обследования природных территорий для заповедников

Проведение исследование на формирование заповедных територий

Бюджет

 

Бюджет, инвестиции по землям, которые потеряли свою значимость

5,6 % заповедности

Научное обоснование точек мониторинга

Бюджет, инвестиции

Создание сети мониторинга

Научное сопровождение консервации деградированных и нарушенных земель

Бюджет, инвестиции, предприятия, которые привели к деградации земель

Повышение плодородия

+ 205 000 га

Разработка научных трудов по использованию горючих углеводородов (метан), выбрасываемых в атмосферу угольными и металлургическими предприятиями

Средства предприятия

Уменьшение использования импортированного газа. Снижение количества загрязняющих веществ, выбрасываемых в атмосферу

Сельское хозяйство: внедрение в практику новейших достижений селекционной работы (животноводство)

Собственные средства агрофирм и фермеров

Увеличение урожайности, новые виды

Усовершенствование механизмов страхования сельскохозяйственных рисков

1. Собственные средства агрофирм и фермеров

2. Гос. бюджет

Сохранение товаропроизводительности

Внедрение современных технологий водоочистки (промышленной, бытовой). Создание замкнутых циклов водопотребления (шахтные воды)

1. Собственные средства предприятий

2. ЖКХ местные бюджеты

1. Снижение потребления воды

2. Улучшение качества воды поверхностных водоёмов

«Неоспоримые» мероприятия

Очистка воздуха и воды до установленных нормативных показателей

Гос. бюджет, гранты, бизнес

Улучшения качества  окружающей среды

Тушение и озеленение природных отвалов

Инвестировать средства предприятий, на территории которых образовались отвалы, фонды

Снижение выбросов в атмосферу, очищение воздуха, улучшение климатических условийнижение уровня заболеваемости населения

Оздоровление реки Кальмиус и малых рек

Бюджет, средства предприятий (с\х) распаханность

Улучшение водности и качества воды

Увеличение лесистости, сохранение и восстановление лесополос

Инвестиции, бюджет

10-12 % лесистости, предотвращение эрозии почв, уменьшение суховеев

Внедрение технологий очистки питьевой воды

Гос. бюджет, привлекать инвестиции для переоснащения, переоборудования

Снижение заболеваемости

Работа с населением: формирование экологической сознательности, экологической культуры, здоровый образ жизни

Гос. бюджет,  фонд охраны окружающей среды

Повышение уровня экологической культуры, снижение заболеваемости

Влияние свалок ТБО и промышленных отходов на состояние окружающей природной среды и здоровье человека, с последующей реализацией строительства утилизационных заводов

Областной экологический фонд

Снижение заболеваний человека и его адаптации к изменениям климата

Строительство и восстановление ливневых канализаций в больших городах

Местный бюджет

Обеспечение безопасности и жизнедеятельности человека, улучшение санитарных норм, предотвращение подтопления

Применение современных технологий и материалов

1. Собственные средства заказчиков объектов

2. Гос. бюджет

3. Местный бюджет

1. Умный дом

2. Зелёный дом (Экологически чистый)

3. Уменьшение энергозатрат

4. Уменьшение всех видов загрязнении (тепловых, световых, электромагнитных)

1Лесопатологический мониторинг состояния лесов

Разработка региональной лесной политики

Разворачивание областной программы лесовозобновления

1.Областной экологический фонд

2. Собственные средства предприятий

3. Гос. бюджет

1. Достоверность данных для принятия решений.

2. Ведение устойчивого лесного хозяйства

Долгосрочное планирование

Сокращение потребления природных ресурсов для производства продукции, в жизни человека

Государственый бюджет, гранты, бизнес

Комфортные условия, экономия ресурсов

Организация санитарно-гигиенических зон вокруг предприятий

Средства предприятий, инвестиции

Улучшение уровня жизни, снижение заболеваемости   в  близи экологически вредных производств

Внедрение систем замкнутого цикла водопотребления на промышленных предприятиях

Инвестиции

Сохранение водных ресурсов

Создание системы мониторинга ОПС

Средства предприятий, фонды, бюджет

Оперативное реагирование на складывающуюся ситуацию

Вынос предприятий-загрязнителей за пределы населённых пунктов (предприятия оказались в центре населённых пунктов)

Средства предприятий

Снижение заболеваемости, улучшение качества атмосферного воздуха

Формирование экологической сети, чтобы генетический материал мог свободно перемещаться

Бюджет, фонды

Оздоровление экологической ситуации

Строительство дополнительных очистных сооружений на территории шахт для повторного использования воды на производственные, технические и бытовые нужды, а также рассмотрение вопроса на законодательном уровне по доочистки воды до питьевой.

Гос. бюджет, местный бюджет, обл. экофонд, собственные средства

Пополнение водного баланса области, снижение нагрузки на реку Северский Донец

Профилактика и агитация здорового образа жизни, своевременное оповещение населения об аномальных природных явлениях

Средства общественных фондов, местный бюджет

Сохранение здоровья,

повышение уровня осведомлённости населения

 

 

Результати формування плану заходів з адаптації до зміни клімату Полтавської області

Заходи

Джерела фінансування

Очікувані результати/ Індикатори виконання

Організаційні заходи:

Створення робочої групи для підготовки плану з адаптації до зміни клімату

Державний бюджет, обласний бюджет

План дій з адаптації до зміни клімату

Моніторинг та створення інформаційної бази даних щодо екологічної ситуації в регіоні

Обласний бюджет

Система БД:

-          кліматичні

-           екологічні;

-          гідрографічні;

-          земельні ресурси;

-          охорона здоров’я.

Підготовка фахівців різних сфер щодо впровадження плану дій з адаптації до зміни клімату

Обласний бюджет

Проведена підготовка фахівців

Створення групи спільної з обленерго для проведення робіт з адаптації енергетики до зміни клімату

Обленерго

Реалізація плану дій

Заходи з наукової підтримки:

Проведення наукових досліджень та обговорення, аналіз їх результатів в рамках діючого регіонального інформаційно-моніторингового центру

Обласний бюджет

Результати досліджень в сфері зміни клімату

Беззаперечні заходи:

Удосконалення системи оповіщення та реагування на надзвичайні ситуації

Державний, обласний бюджети

Зменшення втрат:

-          людських;

-          матеріальних

Вибір сільськогосподарських культур, стійких до екстремальних кліматичних змін

Державний, обласний бюджети

Покращення показників врожайності

Вирішення проблеми питного водопостачання населених пунктів з обмеженими ресурсами питної води

Державний, обласний бюджети

Забезпечення населення питною водою у необхідній кількості і якості

Покращення системи надання швидкої допомоги населенню при екстремальних кліматичних умовах, особливо в районах області

Державний, обласний бюджети

Зменшення втрати населення від кліматичних чинників

Реконструкція систем енергозбереження, особливо в районах

Державний, обласний бюджети

Мінімізація вимкнення об’єктів енергосистем

Підвищення рівня догляду за лісовими масивами, у період підвищення пожежонебезпеки

Державний, обласний бюджети

Мінімізація пожеж і втрат лісових ресурсів

Інформаційно-просвітницькі заходи у координації з відповідними державними органами

Обласний бюджет

Попередження ризиків від зміни клімату

Раннє оповіщення населення про гідрометеорологічні явища

Обласний бюджет

 

Розширення екомережі області

Місцевий бюджет

Збереження біорізноманіття

Довгострокове планування:

Розробка адаптивних систем сівозміни та підбір культур для забезпечення сталої урожайності

Обласний бюджет

-          біорізноманіття;

-          розораність;

-          заліснення;

-          врожайність;

-          ступінь урожайності;

-          ерозія буферної зони.

Виведення порід сільськогосподарських тварин, сталих до зміни клімату

Обласний бюджет

-          зниження загибелі тварин;

-          ліквідація скотомогильників

Проведення заходів та оновлення фондів:

-          меліорації земель;

-          агротехнічного

-          гідротехнічного;

-          берегоукріплення.

Обласний, державний бюджети

-          якість поверхневих вод;

-          врожайність;

-          якість питної води

Знаходження оптимального варіанту для області систем забезпечення  (традиційні ВДЕ)

Державний, місцевий та ін. бюджети

-          відсоток роботи об’єктів соціальної сфери в районах,що функціонують із застосовуванням ВДЕ

Застосування при будівництві матеріалів з високими тепло ізолюючими характеристиками, пожежостійких та стійких до вітрового та вібраційного навантаження

Обласний бюджет

-          зниження матеріальних втрат;

-          зниження людських втрат

Виведення нових видів деревинних порід, стійких до зміни клімату

Обласний бюджет

-          підвищення лісистості

Створення і застосування нових біопрепаратів для захисту лісів від шкідників

Обласний бюджет

-          зниження втрати лісів

Збільшення площ лісонасадження

Обласний бюджет

-          досягнення рівня лісистості 10 - 15 %

Збільшення кількості об’єктів та площ ПЗФ

Обласний бюджет

-          збільшення рівня заповідності

Реконструкція очисних споруд області, будівництво сучасних, нових та заміна каналізаційних систем міст і сіл області

Обласний і місцевий бюджети

Поліпшення якості води як чинник впливу на здоров’я населення

Використання альтернативних джерел енергії

Спонсорські кошти

Зменшення навантаження на природне середовище

Крапельне зрошення

Фермерські кошти

Збільшення об’єму с/г продукції

Підготовка мед. спеціалістів з лікування метеозалежних хвороб та нових інфекційних захворювань

Мінохорони здоров’я

Поліпшення мед. обслуговування та здоров’я населення

Врахування при будівництві зміни клімату, ефективні системи кондиціонування

Державний бюджет

Зменшення ризиків

 

 

 

 

Ірина Трофимова

версія для друку