Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Діяльність » Проекти спільного впровадження

Стан реалізації проектів спільного впровадження в Україні станом на 15 грудня 2013 року 17.12.2013

Супроводження проектів спільного впровадження

Проекти спільного впровадження (далі - ПСВ) - проекти, спрямовані на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. ПСВ готуються та реалізуються суб’єктами господарювання та можуть здійснюватися в розвинених країнах, що входять до Додатку В Кіотського протоколу та відповідають правилам прийнятності для здійснення цієї діяльності.

У 2013 році продовжувалася робота щодо реєстрації та опрацювання вхідної документації за ПСВ. Підготовлено:

- Подання України щодо перегляду керівництв із спільного впровадження;

- Подання України від 25.09.2013 щодо наслідків впровадження рішень 2/СМР.7-5/СМР.7 та 1/СМР.8 до попередніх рішень щодо методологічних питань, пов’язаних з Кіотським протоколом, в тому числі зі статтями 5, 7 і 8 Кіотського протоколу.

Розроблено пропозиції для подальшого переговорного процесу в контексті розвитку механізму спільного впровадження з урахуванням вимог Дохійської поправки.

Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні протягом 2004-2013 років станом на 15.12.2013 наведена уТаблиці 1.

 

Таблиця 1.  Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні

 

Рік

Кількість виданих

листів-підтримки

Кількість виданих

листів-схвалення

Кількість

затверджених

ПСВ

Кількість

введених в обіг

вуглецевих одиниць

 

 

 

Шлях 1

Шлях 2

ОУК

ОСВ

2004

14

0

0

0

0

0

2005

1

0

0

0

0

0

2006

31

4

0

0

0

0

2007

32

7

0

0

0

0

2008

34

10

5

2

2 586 512

0

2009

45

10

4

4

2 155 683

3 238 322

2010

40

30

16

9

4 319 207

11 286 616

2011

59

53

44

5

20 530 277

48 332 099

2012

178

179

171

7

0

281 965 553

2013

6

11

10

0

9 090 107

145 214 929

Всього

440

304

250

27

38 681 786

490 037 519

 

Примітка:

ОУК – одиниця установленої кількості (1 ОУК = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що були досягнуті за проектами спільного впровадження до 01 січня 2008 року (до початку першого періоду дії Кіотського протоколу).

ОСВ – одиниця скорочення викидів (1 ОСВ = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що досягаються за проектами спільного впровадження з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2012 року (перший період дії Кіотського протоколу).

 

Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В до Кіотського протоколу станом на 15.12.2013 рокунаведено у Таблиці 2.

 

Таблиця 2.  Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В

до Кіотського протоколу

 

 

Країна

Кількість

затверджених ПСВ

Внесок

країни у світовий ринок ОСВ*

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

Всього

%

1

Україна

250

27

277

58,28

2

Росія

96

2

98

31,36

3

Чехія

85

0

85

0,53

4

Польща

38

0

38

2,35

5

Німеччина

25

0

25

1,62

6

Болгарія

24

1

25

1,01

7

Франція

20

0

20

1,02

8

Румунія

17

1

18

1,10

9

Литва

0

18

18

0,99

10

Естонія

12

0

12

0,13

11

Угорщина

12

0

12

0,87

12

Нова Зеландія

8

0

8

0,30

13

Фінляндія

3

0

3

0,12

14

Іспанія

3

0

3

0,10

15

Бельгія

2

0

2

0,05

16

Швеція

0

2

2

0,16

17

Латвія

1

0

1

0,01

 

      Всього

596

51

647

100

*) Станом на 13 грудня 2013 року

 

Як свідчать наведені в Таблиці 2 дані, наразі Україна є лідером по впровадженню механізму спільного впровадження, а саме: 

 

Ÿзаймає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за національною процедурою (Шлях 1);

Ÿзаймає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за міжнародною процедурою (Шлях 2);

Ÿзаймає першу позицію за загальною кількістю затверджених ПСВ;

Ÿзаймає першу позицію за кількістю введених в обіг ОСВ.

 

В Таблицях 3 та 4 наведено розподіл затверджених ПСВ по регіонах України та видам діяльності станом на 15 грудня 2013 року.

 

Таблиця 3.   Розподіл затверджених ПСВ по регіонах України

 

Регіон

Кількість ПСВ

1

Донецька область

74

2

Луганська область

61

3

Дніпропетровська область

17

4

Запорізька область

14

5

Одеська область

9

6

Харківська область

8

7

Вінницька область

6

8

Івано-Франківська область

6

9

АР Крим

5

10

Київська область

5

11

Кіровоградська область

5

12

Миколаївська область

5

13

Тернопільська область

5

14

Волинська область

4

15

Закарпатська область

4

16

м. Київ

4

17

Полтавська область

4

18

Чернігівська область

4

19

Львівська область

3

20

Херсонська область

3

21

Хмельницька область

3

22

Рівненська область

2

23

Черкаська область

2

24

м. Севастополь

2

25

Житомирська область

1

26

Сумська область

1

27

Чернівецька область

1

28

Україна*

19

 

Всього

277

*) Проекти СВ охоплюють декілька регіонів України

 

Таблиця 4.  Розподіл затверджених ПСВ за видами діяльності

Вид діяльності

Кількість ПСВ

1

Розбір та переробка породних відвалів

82

2

Зменшення витоків метану в системах газопостачання

25

3

Реконструкція систем тепло- та водопостачання

22

4

Модернізація систем розподільчих електромереж

22

5

Підвищення енергоефективності та утилізація органічних відходів виробництва в харчовій та деревообробній промисловостях

18

6

Підвищення енергоефективності в металургійній промисловості

16

7

Реконструкція ТЕС та ТЕЦ

11

8

Впровадження заходів з енергозбереження та утилізації органічних відходів в сільському господарстві

10

9

Утилізація шахтного метану

10

10

Підвищення енергоефективності в машинобудуванні та переробній промисловості

9

11

Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення

8

12

Перехід з твердого та рідкого органічного палива на природній газ шляхом газифікації населених пунктів

7

13

Підвищення енергоефективності в гірничо-переробній промисловості

6

14

Підвищення енергоефективності при виробництві цементу

6

15

Утилізація метану полігонів твердих побутових відходів

5

16

Підвищення енергоефективності при виробництві коксу

5

17

Підвищення енергоефективності на нафтопереробних заводах та портах

4

18

Реконструкція ГЕС

3

19

Будівництво ВЕС

3

20

Скорочення викидів N2O при виробництві азотної кислоти

3

21

Підвищення енергоефективності на залізничному транспорті

2

 

Всього

277

 

Підсумовуючи результати діяльності України по впровадженню Статті 6 Кіотського протоколу протягом періоду 2004-2013 років, слід зазначити, що станом на 15 грудня 2013 року:

440 проектів СВ отримали листи-підтримки (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 843,6 млн. тонн СО2-екв.);

304 проекти СВ (із 440 проектів СВ, що мають листи-підтримки) отримали листи-схвалення (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 714,8 млн. тонн СО2-екв.);

250 проектів СВ затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою (Шлях 1);

27 проектів СВ затверджено Наглядовим комітетом спільного впровадження за міжнародною процедурою (Шлях 2);

215 затверджених проектів СВ генерують скорочення викидів парникових газів;

528 719 305 вуглецевих одиниць (із них 38 681 786 ОУК та 490 037 519 ОСВ) було введено в обіг та передано Держекоінвестагентством за підсумками верифікації вищезазначених 215 ПСВ;

58,3 % світового ринку ОСВ (станом на 15 грудня 2013 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських ПСВ;

 

Станом на 15 грудня оприлюднено всі матеріали за українськими ПСВ.

 

Михайло Чиженко

версія для друку