Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Діяльність » Проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій

Інформація щодо стану розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій 30.12.2013

Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

 

За період з 01.01.2013 р. по 24.12.2013 р. до Управління схеми зелених інвестицій надійшло, розглянуто та схвалено 351 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221.

Для їх розгляду та попереднього відбору проведено 9 засідань (13.03.2013, 18.05.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 30.07.2013, 04.10.2013, 29.10.2013, 15.11.2013 та 05.12.2013) Міжвідомчої робочої групи (МРГ), до якої входять зокрема представники центральних органів виконавчої влади. Після розгляду та рекомендації МРГ проекти були схвалені в установленому порядку наказами Держекоінвестагентства. Проекти, що не в повній мірі відповідали вимогам Порядку, в установлені терміни були направлені заявникам на доопрацювання.

Всього станом на 24 грудня 2013 року Держекоінвестагентством розглянуто та схвалено 1704 проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам чинного законодавства (без врахування проектів, поданих до 2012 р. та відкликаних заявниками).

За Договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів (ОУК) з Японською стороною погоджено 707 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України із очікуваними скороченнями викидів парникових газів 166 тис. т СО2-екв./рік.

Зокрема це проекти у соціальній сфері:

•                    598 проектів з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та дверей), які здійснюються переважно у закладах освіти та охорони здоров’я майже у всіх регіонах України;

•                    27 проектів з технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій;

•                    75 проектів із заміни ліфтів в житлових будинках та закладах соціальної сфери;

та великомасштабні проекти з використанням японських технологій:

•                    проект з будівництва очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л.Войкова, м. Свердловськ Луганської області;

•                    проект з реконструкції котельні кварталу № 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області;

•                    проект з комплексної модернізації вагонів з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен»;

•                    2 проекти з технічного переоснащення (заміни рухомого складу існуючих патрульних автомобілів) автомобілями з гібридною силовою установкою у Міністерстві внутрішніх справ України;

•                    проект з реконструкції системи теплопостачання мікрорайонів «Сонячний» та «Будівельник» в м. Горлівка, Донецька обл. (І черга);

•                    проект з впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» (І черга – перший та другий пускові комплекси).

Погоджені проекти включено до Плану заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за бюджетною програмою по     КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2013-2014 роки, який в установленому порядку погоджений з Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр-міністром України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011  № 348 (зі змінами), одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт за проектами цільових екологічних (зелених) інвестицій визначено Державне підприємство «Держекоінвест», що здійснювало реалізацію таких проектів.

Протягом 2013 року завершено реалізацію більшої частини погоджених проектів з теплосанації об’єктів соціальної сфери, за якими отримано декларації про готовність об’єктів до експлуатації. Також завершено реалізацію проекту з технічного переоснащення світильників у місті Новоград-Волинський Житомирської області. Реалізація таких проектів дозволить не тільки підвищити соціально-побутові умови населення, а й щорічно скорочувати викиди парникових газів в атмосферу (в обсязі близько 66,5 тис. тонн СО2-екв.) та зменшувати витрати паливно-енергетичних ресурсів при опаленні будівель.

Роботи за іншими проектами у соціальній сфері тривають та мають бути завершені у погоджені з Японською стороною строки.

В рамках реалізації великомасштабних проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 2013 р. було завершено проведення конкурсного відбору, укладено всі необхідні договори та здійснено оплату за проектами, їх впровадження триває та має завершитися у 2014 р.

З метою продовження реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, 11 вересня 2013 р. з Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО, Японія) підписано Договір щодо подовження періоду використання коштів, отриманих від продажу ОУК, та внесено необхідні зміни до Договорів продажу ОУК з приватними японськими компаніями. Таким чином, у 2013 р. було завершено відбір проектів за всіма Договорами продажу ОУК з Японською стороною.

Для забезпечення координації, своєчасної та якісної реалізації проектів Держекоінвестагентством за дорученням Уряду створена Робоча група з реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, до якої включені представники місцевих органів влади на рівні заступників керівників обласних державних адміністрацій. На засіданнях Робочої групи розглядаються поточні питання щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та приймаються рішення, необхідні для реалізації таких проектів у регіонах.

Відповідно до умов Договорів продажу ОУК підготовлено Річні звіти за 2012 р. для японської урядової компаніїНЕДО та для трьох японських приватних компаній. Звіти включають також Фінансовий звіт Аудитора та Технічний звіт Інспектора, для підготовки яких були залучені компетентні міжнародні компанії.

За Договором продажу ОУК з Іспанською стороною протягом 2013 р. здійснювалася підготовка проектної документації за проектами, відібраними для реалізації на засіданні спільного Наглядового комітету у м. Мадрид (Іспанія). На початку 2014 року такі проекти мають бути погоджені зі всіма необхідними сторонами та перейдуть в стадію реалізації. З відібраних проектів до Держекоінвестагентства надійшли, розглянуті та схвалені на засіданнях МРГ наступні проекти:

-        проекти з модернізації обладнання теплових пунктів у місті Севастополь (15 проектів);

-       проекти зі збору та утилізації біогазу на існуючих полігонах ТПВ у мм. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар та Лисичанськ (4 проекти).

Завершується розробка проектно-кошторисної документації за наступними проектами:

-        проект з виробництва та постачання теплової та електричної енергії за рахунок збору біогазу шляхом переробки тваринницьких органічних відходів у смт. Ворзель Київської області;

-        проект з будівництва вітроустановок з метою створення автономного вітропарку для енергозабезпечення Дніпровського машинобудівного заводу у м. Дніпропетровськ.

З метою моніторингу стану реалізації проектів представники  Держекоінвестагентства в звітному періоді здійснювали виїзні візити на об’єкти практично в усі регіони України, брали участь у підготовці матеріалів та проведенні переговорів з Японською та Іспанською сторонами з питань погодження та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. Протягом 2013 р. проводилися наради та консультації з заявниками, розробниками та іншими заінтересованими сторонами з питань підготовки та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, проводилося інформаційно-статистичне  спостереження щодо надходження та розгляду проектів та заходів, стану їх погодження та реалізації, завдяки чому оперативно створювалася актуальна інформація на запити заявників та інших зацікавлених сторін.

 

Глазков Богдан

версія для друку