Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол від 04.12.2013 26.12.2013

Протокол засідання Громадської ради

при Державному агентстві екологічних інвестицій України від 4 грудня 2013 року

 

4 грудня 2013                                                                                                   Орхуський центр, миїв

 

Присутні:

 

члени Громадської ради (9 чол.): Ремінська О. (за дорученням Мартинюка А.М., ГО «Екоклуб»), Єришева А.І. (ВБФ «Громадська енергія»), Сторчило М.О. («НЕЦУ»), Шкуратов О.І. (ВГО «Асоціація агроекологів України»), Ковалевський В.П. (Всеукраїнське галузеве об’єднання організацій роботодавців хімічної промисловості»), Чижмакова Н.А. (ВЕГО «МАМА-86»), Радченко Т.Д. (Всеукраїнський благодійний фонд «Паросток»), Колмиков Ю.М. (ГО «Український Союз промисловців та підприємців»), Куркуленко С.С. (Спілка екологічних аудиторів України: 2 голоси за дорученням Доценко І.В. та Воробйова А.О.);

 

представники ДАЕІ:  Пашко Г.М.Перший заступник Голови ДАЕІ, Кушко Н.А. – радник  Голови ДАЕІ, Коваль М.І. – директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів, Кравченко К.П. – начальник  відділу зв’язків з громадськістю та ЗМІ; Шевченко О.В. – начальник  відділу спільного впровадження, Чиженко М.І. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Білько Т.М. – головний спеціаліст відділу спільного впровадження, Калтаєв С.К. – головний спеціаліст відділу обліку парникових газів, Толкачова І.П. – головний спеціаліст відділу обліку парникових газів, Трофімова І.В. – начальник відділу стратегічного планування, Штець В.С. – головний спеціаліст відділу міжнародного співробітництва,

 

представник Міністерства екології та природних ресурсів України: Василенко В.Г – начальник відділу моніторингу довкілля та надр;

 

представники інших організацій: Прохоренко К.А. (Київський національний університет ім. Т. Шевченка), Якушенко Л.М. (Національний інститут стратегічних досліджень), Яковлєв Є.О. (Національний  інститут стратегічних досліджень), Власюк О.Я. (Національний екологічний центр України), Сігал О.І. (Інститут промислової екології), Падерно Д.Ю. (Інститут промислової екології), Павлюк Н.Ю (Інститут промислової екології), Толкачов В.А. (ПРООН), Туревич М.О. (Інститут газу НАНУ), Веремійчик Г.К. (Інститут проблем екології та енергозбереження), Вовчак В.В. (Інститут проблем екології та енергозбереження), Жежерін В.І., Хабатюк О.П.

 

Загалом присутніх 9 (дев’ять) із 12 (дванадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне.

 

Порядок денний:

 

1. Результати 19-ої Конференції Сторін РКЗК ООН зі зміни клімату у Варшаві. (19-а Конференція Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату (СОР19) та 9-а Зустріч Сторін Кіотського протоколу (СМР9).

2. Обговорення орієнтовного плану роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік.

3. Різне.

 

По 1 питанню порядку денного слухали:

 

Перший заступник Голови ДАЕІ Пашко Г.М. привітала учасників засідання Громадської ради та розповіла про участь делегації України у 19-ій Конференції сторін РКЗК ООН зі зміни клімату та 9-ій Зустрічі Сторін Кіотського протоколу у Варшаві.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваль М.І. виступив з інформацією про хід Зустрічей, проблемні питання та роботу делегації України.

Заслухали доповідь Чиженка М.І. «Результати Варшавських переговорів щодо питань внесення змін та доповнень до рішення 13/СМР.1 «Правила обліку установлених кількостей відповідно до пункту 4 статті 7 Кіотського протоколу» в контексті Подання України від 25 вересня 2013 року»». На основі презентаційних матеріалів (графіків, діаграм тощо) був зроблений детальний аналіз рішень, що обговорюються та пропозиції України.

У доповіді було зазначено наступні результати зустрічей:

-        нова редакція проекту рішення 13/СМР.1 містить параграфи, які відповідають Поданню України від 25 вересня 2013 року;

-        розгляд вищезазначеного проекту рішення перенесено на SBSTA 40 (червень 2014 року) з метою його остаточного доопрацювання на СМР 10 (грудень 2014 року);

-        без прийняття цього документу жодна із Сторін, яка має зобов’язання у другому періоді дії Кіотського протоколу, не ратифікує Дохійську поправку;

-        оскільки дане питання є надзвичайно важливим для України, необхідно продовжувати брати активну участь у 40-му засіданні SBSTA та роботі відповідної контактної групи на СМР 10.

 Також у результаті переговорів було прийнято рішення SBI 39 від 16.11.2013 року № FCCC/SBI/2013/L.11 “Перегляд керівництва спільного впровадження”, згідно з яким планується завершити розгляд цього питання на 40-му засіданні SBI у червні 2014 року з метою подальшого надання проекту нового керівництва для розгляду та схвалення на наступній 20-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу (СМР 10).

Під час доповіді Чиженко М.І. звернувся до громадськості з проханням опрацювати наступні документи: Рішення СМР 9 від 22.11.2013 року № FCCC/KP/CMP/2013/L.11

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cmp9/eng/l11.pdf

та Додатку до рішення СМР 9 від 22.11.2013 року №FCCC/KP/CMP/2013/L.11 http://unfccc.int/files/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/ application/pdf/insession_discussion_text_23nov2013.pdf.

У виступах, обговоренні, запитаннях та відповідях взяли участь представники ДАЕІ: Кушко Н.А., Коваль М.І., Чиженко М.І., Шевченко О.В., а також члени Громадської ради: Сторчило М.О., Чижмакова Н.А., представник  Інституту газу НАНУ Туревич М.О., та представник Національного  інституту стратегічних досліджень Яковлєв Є.О.

У ході дискусії Сторчило М.О. проінформувала про свої враження від перебігу подій в рамках 19 Конференціїї ООН зі зміни клімату, зазначивши, що громадськість не мала змоги спілкуватися з представниками офіційної делегації України в достатній мірі та виказала припущення  щодо позиції України, а саме про те, що Україна має економічні можливості взяти зобов’язання на рівні 58% скорочення викидів парникових газів до 1990 р.

У відповідь на коментар пані Сторчило Коваль М.І. повідомив про те, що співпраця з представниками громадськості та надання інформації відбувалося в умовах насиченого графіку перемовин та засідань. Також порекомендував членам Громадської ради досконаліше вивчити питання щодо кількісно визначених цілей по обмеженню або скороченню викидів України з їх обґрунтуванням на 2 період зобов’язань Кіотського протоколу.

Куруленко С. С. у своєму виступі підтримав позиції Коваля М.І. щодо співпраці з представниками громадськості.

 

Вирішили:

 

1.     Інформацію взяти до відома.

2.     ДАЕІ продовжити роботу по підготовці до SBSTA 40 (червень 2014 року).

3.     Доручити членам Громадської ради надати пропозиції щодо підготовки до SBSTA 40 (червень 2014 року) на основі детального вивчення документів (Рішення СМР 9 від 22.11.2013 року № FCCC/KP/CMP/2013/L.11

http://unfccc.int/resource/docs/2013/cmp9/eng/l11.pdf

та Додатку до рішення СМР 9 від 22.11.2013 року № FCCC/KP/CMP/2013/L.11 http://unfccc.int/files/national_reports/accounting_reporting_and_review_under_the_kyoto_protocol/ application/pdf/insession_discussion_text_23nov2013.pdf) та попередньо надіслати дані пропозиції Держекоінвестагентству до 31 січня 2014 року.

 

Голосували:

«за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

По 2 питанню порядку денного слухали:

 

Куруленко С.С. запропонував розглянути та взяти за основу проект плану роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік.

У обговоренні взяли участь усі присутні члени Громадської ради.

Представник ПРООН Толкачов В.А. поінформував, що розробка Концепції Стратегії низьковуглецевого ринку проводиться в рамках проекту UNDP «Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України». Це питання може бути висвітлене на засідання Громадської ради у 2014 році.

 

Вирішили:

 

1.     Прийняти проект плану роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік за основу.

2.     Членам Громадської ради надати пропозиції щодо доповнення плану роботи Громадської ради при ДАЕІ на 2014 рік до 31.12.2013 р., який затвердити на наступному засідання Громадської ради.

 

Голосували:

 

«за» - 9, «проти» - 0, «утрималися» - 0.

 

 

Голова Громадської ради                                                                                                          С.С.Куруленко

 

 

Секретар                                                                                                                                          Т.М. Білько

 

Т.М.Білько

версія для друку