Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Антикорупційна політика

План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві екологічних інвестицій України на 2014 рік 25.12.2013

ЗАТВЕРДЖЕНО
Наказ Державного агентства

екологічних інвестицій України

17.12.2013 р. № 249

 

План заходів
щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві екологічних інвестицій України на 2014 рік

 

 

1. Забезпечувати якісний добір і розстановку кадрів на засадах неупередженого конкурсного відбору, їх об'єктивну атестацію, щорічну оцінку виконання державними службовцями покладених на них обов'язків і завдань, а також вживати заходів щодо запобігання, виявлення та усунення конфлікту інтересів.

Сектор кадрового забезпечення;

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

2. Згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» забезпечувати подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в Державному агентстві екологічних інвестицій України та подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

3. Неухильно забезпечувати попередження осіб, які претендують на зайняття посад державних службовців, про спеціальні обмеження, встановлені Законами України «Про державну службу» та «Про засади запобігання і протидії корупції».

Сектор кадрового забезпечення;

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

4. Забезпечувати надання методичної допомоги в заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

До 1 квітня 2014 року

5. Проводити у встановленому законодавством порядку перевірку фактів своєчасності подання зазначених декларацій, їх перевірку на наявність конфлікту інтересів, а також здійснює логічний та арифметичний контроль декларацій.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

До 1 травня 2014 року

6. Здійснювати заходи щодо роз'яснення антикорупційного законодавства та ознайомлення із змінами у антикорупційному законодавстві.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

7. Вживати заходів щодо виявлення конфлікту інтересів та сприяти його усуненню, а також виявляти сприятливі для вчинення корупційних правопорушень ризики в діяльності посадових і службових осіб Державного агентства екологічних інвестицій України.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року    

8. Аналізувати пропозиції, що надходять від громадян та здійснювати заходи стосовно усунення недоліків та покращення роботи структурного підрозділу, до якого надійшли такі пропозиції.

Керівники структурних підрозділів.

Протягом року

9. Аналізувати скарги та звернення громадян, у яких вбачається порушення працівниками Державного агентства екологічних інвестицій України Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції». Отримані результати розглядати на нарадах з відповідними висновками та рекомендаціями.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Протягом року

10. Забезпечувати доступ громадськості для ознайомлення з проектами нормативно-правових актів.

Структурні підрозділи, що здійснюють розробку нормативно-правових актів;

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Протягом року

11. Провести аналіз посад з підвищеним корупційним ризиком та у разі необхідності оновити перелік зазначених посад.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі необхідності

12. Проводити службові розслідування щодо кожного факту недодержання державними службовцями Державного агентства екологічних інвестицій України законодавства про державну службу, про запобігання і протидію корупції, вчинення корупційного правопорушення з метою виявлення причин та умов, що сприяли недодержанню вимог законодавства та вчиненню вказаного правопорушення.

Сектор кадрового забезпечення;

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі необхідності

13. Проводити аналіз причин та умов вчинення корупційних правопорушень і порушень вимог антикорупційного законодавства, виявлених за результатами службових розслідувань, з метою усунення таких причин та умов.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі необхідності

14. Забезпечувати відповідно до законодавства інформування правоохоронних органів у разі виявлення випадків порушення антикорупційного законодавства при виконанні державними службовцями своїх посадових обов'язків.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі необхідності

15. Надавати Міністерству екології та природних ресурсів та Національному агентству України з питань державної служби інформацію про працівників притягнутих до відповідальності за вчинення правопорушень, протягом 3 днів з дня отримання повідомлення правоохоронного органу або рішення суду.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

У разі необхідності

16. Надавати працівникам Державного агентства екологічних інвестицій України методичну допомогу щодо застосування антикорупційного законодавства з метою запобігання та протидії корупції.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно

17. Приймати участь у роботі комітету з конкурсних торгів та комісії з конкурсного відбору Державного агентства екологічних інвестицій України з метою дотримання антикорупційного законодавства та усунення можливих проявів корупції.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно

18. Забезпечувати інформування громадськості з питань основної діяльності (окрім конфіденційної та інформації з обмеженим доступом) Державного агентства екологічних інвестицій України шляхом розміщення такої інформації на офіційному веб-сайті та в ЗМІ.

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації.

Постійно

19. Забезпечувати розміщення на веб-сайті Державного агентства екологічних інвестицій України інформації про вжиті заходи щодо запобігання і протидії корупції.

Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації;

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

Постійно

20.  Підготувати проект Плану заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві екологічних інвестицій  України на 2015 рік.

Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції.

До 20 грудня 2014 року

____________________________

 

 

 

версія для друку