Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Антикорупційна політика

Звіт про роботу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції за 2013 рік. 25.12.2013

 

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна (консультаційна) робота з працівниками Держекоінвестагентства з питань застосування антикорупційного законодавства. Особлива увага приділялась запобіганню виникнення в діяльності працівників агентства конфлікту інтересів, а також роз’яснювались шляхи його врегулювання. На сьогодні випадків виникнення конфлікту інтересів у працівників Держекоінвестагентства не виявлено.

Крім цього, новопризначеними працівниками Держекоінвестагентства подається інформація про працюючих у структурних підрозділах апарату Держекоінвестагентства близьких осіб, та проводиться актуалізація такої інформації. Також розроблено лист-ознайомлення щодо обов’язку суб'єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та щодо зобов'язання протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві екологічних інвестицій України на 2013 рік, Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів, осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, в Державному агентстві екологічних інвестицій України та оновлено Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Державного агентства екологічних інвестицій України. Ці документи розміщено на офіційному  веб-сайті Держекоінвестагентства. До того ж зазначаємо, що при аналізі проектів рішень структурних підрозділів Держекоінвестагентства з підвищеним корупційним ризиком корупційні правопорушення не виявлено.

Також, було проведено семінарське заняття для працівників Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів» на тему: «Загальні положення нового антикорупційного законодавства» та три семінарські заняття для працівників Держекоінвестагентства, Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів», ДП «Держекоінвест» на теми: «Актуальні проблеми застосування антикорупційного законодавства», «Декларування доходів і видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та членів їх сімей, як механізм запобігання корупції», «Новели у правовому регулюванні запобігання корупції». Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у координаційних нарадах та лекціях, які періодично проводяться Міністерством екології та природних ресурсів України.

Крім цього, надавалась методична допомога при заповненні Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

На виконання вимог Закону в газеті «Урядовий кур`єр» у встановлені строки розміщено відомості зазначені у деклараціях про доходи витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік керівництва Держекоінвестагентства.

Спільно з кадровою службою Держекоінвестагентства організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад повзаних із виконанням функцій держави відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад повзаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Крім цього, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупціє приймає участь у засідання конкурсної комісії та тендерного комітету Держекоінвестагентства.

Окремо інформуємо, що скарг та повідомлень на дії або бездіяльність працівників Держекоінвестагентства на електронну адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції розміщену на офіційному веб-сайті не надходило.

Працівники Держекоінвестагентства до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх посадових обов'язків не притягались.

 

 

 

версія для друку