Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ у 2013 році 25.12.2013

 

 

 

ЗВІТ

 ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

УКРАЇНИ у 2013 році

 

ЗМІСТ

 

Розділ

Стор.

1

РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

3

2

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

5

2.1

Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні

5

2.2

Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

6

2.3

Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

 

8

3

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

9

4

ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

14

5

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

 

17

5.1

Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

17

5.2

Супроводження проектів спільного впровадження

 

19

6

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ                                      

 

23

7

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

26

8

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

 

28

9

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

30

10

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

32

 

 

 

ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

у 2013 році

 
Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом  виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу  на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - РКЗК ООН) та 
Кіотського протоколу (далі - КП) до неї.

У відповідності до пріоритетів діяльності Уряду у 2013 році основна увага приділялась вирішенню питань

розроблення нормативно-правових актів, виконання практичних заходів щодо реалізації державної політики з питань зміни клімату, залучення в Україну інвестицій через механізми Кіотського протоколу, формування позиції України для

участі в міжнародних переговорних процесах на пост-Кіотський період, впровадження гнучких механізмів Кіотського

 протоколу.

 

1.     РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

Держекоінвестагентством протягом 2013 року було розроблено наступні проекти законодавчих та нормативно-правових актів:

  - проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 27.12.2001 № 1764 і від 09.10.2006 № 1404», який станом на 13.12.2013 знаходиться на погодженні у заінтересованих центральних органах виконавчої влади;

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості», який прийнято 27.03.2013 за № 173-р.;

- проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження проекту «Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л.Войкова у м. Свердловськ Луганської області», який прийнято 04.12.2013 за № 967-р.

Держекоінвестагентством ведеться робота щодо розробки проекту закону України «Про засади організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів». Розробка такого законопроекту зумовлена необхідністю належного правового регулювання відносин, пов’язаних з обліком викидів парникових газів, як невід’ємної складової державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат.

Провідна світова практика вказує на те, що підґрунтям для вибору економічних інструментів державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та запорукою ї успішної реалізації є створення та забезпечення функціонування системи моніторингу звітності і верифікації викидів парникових газів. Подібні системи вже давно є невід’ємною частиною політик ЄС, США, Австралії, Японії тощо.

Вказаний законопроект в установленому порядку буде внесено Міністром екології та природних ресурсів на розгляд та схвалення до Кабінету Міністрів України.

Протягом 2013 року було опрацьовано 5 проектів законів України, 3 проекти актів Президента України, 14 проектів актів Кабінету Міністрів України, які надійшли на погодження від центральних органів виконавчої влади.

 

Правове забезпечення.

 

Відповідно до покладених завдань, проведено претензійно-позовну роботу.

·                   19.07.2013 Київським окружним адміністративним судом було винесено постанову на користь Державного агентства екологічних інвестицій України (3-ї сторони без самостійних вимог) у адміністративній справі за позовом Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до Міністерства екології та природних ресурсів. Постановою суду позовні вимоги задоволено частково.

·                   04.09.2013 Вищий адміністративний суд України виніс ухвалу у справі № К/800/18613/13 за касаційною скаргою Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» на постанову Львівського окружного адміністративного суду від 21.03.2012 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 12.03.2013 про визнання протиправної бездіяльності Державного агентства екологічних інвестицій, якою касаційну скаргу Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» залишив без задоволення, а постанову Львівського окружного адміністративного суду від 21.03.2012 та ухвалу Львівського апеляційного адміністративного суду від 12.03.2013 без змін.

·                   21.02.2013 Київський апеляційний адміністративний суд виніс ухвалу на користь Державного агентства екологічних інвестицій у адміністративній справі за позовом Держекоінвестагентства до Державної виконавчої служби України про визнання незаконними постанов державного виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору та про відкриття виконавчого провадження та їх скасування. Ухвалою суду апеляційну скаргу Державної виконавчої служби залишено без задоволення, а постанову Окружного адміністративного суду м. Києва від 05.11.2012 – без змін.

·                   04.12.2012 року Арбітражним судом Постійної палати Третейського суду у м. Гаага винесено остаточне рішення у справі за позовом компанії «Naftrac Limited» до Державного агентства екологічних інвестицій України.

За результатом арбітражного провадження компанії «Naftrac Limited» повністю відмовлено у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн. дол. США, а вимоги щодо перерозподілу одиниць викидів парникових газів задоволено у мінімальному обсязі.

Крім того, Арбітражний суд повністю відмовив компанії «Naftrac Limited» у присудженні на її користь будь-яких витрат у справі.

Зберігачем Fortis Intertrust (Netherlands) В.V. було виконано остаточне рішення Постійної палати третейського суду від 04.12.2012 р.: 22.04.2013 здійснено переказ на поточний рахунок України в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів 18 789 985 ОУК.

Держекоінвестагентством, протягом 2013  року, укладено 66 господарських договорів та додаткових угод до них, предметом яких є надання послуг з прибирання приміщень, обслуговування телефонів, придбання поштових знаків, надання інформаційних послуг та послуг щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування тощо.

 

 

2. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

2.1. Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні.

 

Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр.

 

15.04.2013 було проведено подання до Секретаріату РКЗК ООН Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр., а також відповідних таблиць загальноприйнятого формату звітності. Ці документи розміщені на сайті РКЗК ООН.

 

Викиди ПГ у 2011 році становили близько 394 млн. тонн СО2-екв. з урахуванням сектору «Землекористування, зміни у землекористуванні, лісове господарство» (далі – ЗЗЗЛГ) , що нижче на 54 % від рівня базового 1990 р., а в порівнянні з 2010 р. зросли на 14%. Ці показники означають, що Україна виконує свої кількісні зобов’язання за Кіотським протоколом з обмеження викидів ПГ.

Відповідно до п.1 статті 8 Кіотського протоколу до РКЗК ООН, та Рішення 22/СМР.1, схваленого на перший нараді Сторін Кіотського протоколу, в м. Бонн, Німеччина, міжнародна група експертів (МГЕ) 9-14.09.2013 здійснила централізований розгляд «Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр.». Розгляд кадастру відбувся без зауважень.

 

Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2012 рр.

 

Для своєчасної та належної підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 2012 розроблено проект Плану проведення у 2013-2014 роках робіт з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 1990-2012 рр.

Здійснювалась координація роботи з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів за 1990-2012 рр., зокрема:

- здійснювався збір, обробка та архівація інформації, що необхідна для підготовки Кадастру.  Направлено 231 інформаційний запит;

- проводилась координація роботи експертів з підготовки Кадастру в розрізі його секторів;

- здійснювалась робота щодо процедур контролю та забезпечення якості.

Для вдосконалення системи збору, аналізу та обробки інформації необхідної для забезпечення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів було створено репозиторій даних.

 

2.2. Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

 

З метою забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів Держекоінвестагентством було замовлено і прийнято роботу «Розробка і впровадження програмно-апаратного комплексу Національної системи інвентаризації викидів парникових газів (НІС) із побудовою відповідної геоінформаційної системи, комплексу з архівування інформації та інтерфейсу джерел даних».

Відповідно до розпорядження Кабінету Міністрів України від 07.11.2011 № 1194-р для вдосконалення національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів наказом Держекоінвестагентства від 02.12.2011 № 205 (у редакції наказу від 17.08.2012 № 187) було створено бюджетну установу «Національний центр обліку викидів парникових газів». Основним завданням Центру є збір, оброблення, систематизація, аналіз, накопичення та зберігання інформації необхідної для проведення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Згідно договору № 20/2012 від 04.10.2012 Держекоінвестагентством було делеговано бюджетній установі «Національний центр обліку викидів парникових газів» повноваження по здійсненню заходів щодо виконання Кіотського протоколу до РКЗК ООН з наукових досліджень.

Разом з провідними профільними науково-дослідними інститутами України було виконано  низку науково-дослідних робіт (далі - НДР), результати яких дозволили врахувати національні особливості при проведенні інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

 

 

Перелік зазначених НДР наведено у таблиці:

Назва НДР

1

Системний аналіз і моделювання процесів

функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та розробка регламентів

2

Розроблення методичних рекомендацій щодо викидів коефіцієнтів викидів шляхом уточнення даних про склад відновлювачів, які використовуються при виробництві феросплавів, а також зміст вуглецю в руді, шламоутворюючих матеріалах і відходах

3

Розробка методики оцінки балансу парникових газів на вторинно-заболочених та гідроморфних ґрунтах

4

Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення коефіцієнтів викидів парникових газів від спалювання нафтопродуктів з мобільних джерел

5

Розробка методики розрахунку та визначення викидів неметанових летючих органічних сполук по галузях промисловості

6

Дослідження правових аспектів діяльності національної системи інвентаризації та розробка рекомендацій по адаптації національних правових актів до міжнародних стандартів

7

Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення показників використання закису азоту в медичних цілях.

8

Розроблення вимог до звітів з моніторингу та керівництв щодо підготовки та перевірки проектів, спрямованих на скорочення викидів парникових газів

9

Аналіз та розроблення рекомендацій щодо взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів

10

Визначення змін запасів вуглецю для категорії землекористування "Ліси" у резервуарах біомаси (живої і відмерлої), підстилки та ґрунтів у розрізі природно-кліматичних зон

11

Розробка методики розрахунку та визначення викидів парникових газів в результаті культивації торф'яних ґрунтів, а також надходження азоту в ґрунти з мінеральними азотними, органічними добривами і рослинними залишками

12

Розробка методики розрахунку та прогнозування обсягів викидів парникових газів на металургійних підприємствах України

13

Розробка методики розрахунку та визначення викидів закису азоту від сільськогосподарських ґрунтів

14

Розробка методики розрахунку та визначення викидів метану та закису азоту від прибирання, зберігання та використання гною тварин та птиці.

15

Розробка методики розрахунку та визначення викидів азоту під природними та покращеними сінокосами

16

Розробка методики розрахунку та визначення викидів парникових газів при використанні фарб і лаків

17

Розробка методики розрахунку та визначення викидів парникових газів в хімічній промисловості із побудовою визначеного часового ряду

18

Створення і підтримка бази даних площ та характеристик видів діяльності з лісорозведення та знеліснення та управління лісовим господарством

 

Організація та координація робіт з підготовки, розгляду та подання до Секретаріату РКЗК ООН звітних документів України

 

Відповідно до рішення КС 9/СР.16 щодо Національних повідомлень Сторін Додатку І до РКЗК ООН Шосте національне повідомлення України необхідно подати до 01.01.2014. Держекоінвестагентством замовлено науково-дослідну роботу «Підготовка шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату» результати якої були розглянуті на засіданні науково-технічної ради (далі - НТР) 30.05.2013 року.

З метою виконання вимог до статей 4 і 12 Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, статті 7 Кіотського протоколу до неї та рішень 1/СР.16 і 2/CP.17 Держекоінвестагентство замовило науково-дослідну роботу «Розробка першого дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів», результати якої  були розглянуті на засіданні НТР 21.06.2013 року.

Держекоінвестагентством проводилась координація роботи щодо збору, аналізу та обробки інформації для забезпечення підготовки Шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату та першого дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів та подання їх до Секретаріату РКЗК ООН.

 

2.3. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

Протягом 2013 року було забезпечено функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстру) та його взаємодія з Міжнародним журналом трансакцій (далі - ITL), а також оприлюднення інформації Реєстру відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Реєстр знаходиться у робочому стані на території (з використанням програмно-апаратних засобів та технічної підтримки)  ЗАТ «Софтлайн-ІТ».

Налагоджено взаємодію з ITL, згідно технічних та організаційних вимог якого відбуваються планові технічні роботи та тестування, результати якого надходять до ITL згідно із встановленими термінами та обсягами.

На початку року було проведено спеціалізовані тести для перевірки готовності Українського реєстру згідно вимог Другого періоду зобов’язань за Кіотським протоколом.

В 2013 році здійснено модернізацію комп’ютерного комплексу  та програмного забезпечення Реєстру, здійснено перенесення запасного майданчика на територію Держекоінвестагентства та проведено тестування нової конфігурації.

За 2013 рік станом на 13 грудня проведено 200 операцій для  здійснення переказу одиниць (частин) установленої кількості та одиниць скорочення викидів до реєстрів інших країн.

Підготовлено звітні документи (англійською мовою) про роботу Реєстру в 2012 році та надано для оцінювання до Секретаріату  РКЗК, а також відповідні розділи щодо роботи Реєстру (глави 12,14 та и додаток 6) (російською мовою) для щорічного Національного інвентаризаційного звіту щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні за 1990-2011 роки  (NIR2013).

На прохання Секретаріату РКЗК та оператора ITL Адміністратор реєстру в якості незалежного експерта прийняв участь у консолідованій перевірці європейських реєстрів на відповідність правилам ведення реєстрів (перший та другий  етапи щорічної перевірки реєстрів SIAR 2013).

10-11.10.2013 у м. Осло, Норвегія, відбулося 15-те засідання Форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу, на якому було розглянуто широкий спектр питань щодо роботи реєстрів під час переходу від першого до другого етапів зобов’язань сторін Кіотського протоколу та низку нових вимог до роботи Реєстрів, висунутих під час 18-ї Конференції Сторін. У роботі засідання взяли участь адміністратори Національного реєстру України А. Шмурак та Я. Міхєєв.

Нові вимоги Конференції Сторін РКЗК мають бути реалізовані у вигляді додаткових функцій контролю рахунків, погодження, звітності та проведення трансакцій. Системи реєстрів мають передбачати і розвиток нових форм звітності. Слід зазначити, що впровадження додаткових звітів щодо роботи реєстрів та покращення існуючих вимагає розробки нових програмних модулів. Обговорювались питання щодо розробки та впровадження нового стандарту обміну даними для трансакцій Кіотських реєстрів.

Наприкінці року адміністратори Реєстру разом з технічним адміністратором Реєстру провели роботи по внутрішньому аудиту Реєстру на відповідність вимогам міжнародного стандарту ISO з питань інформаційної безпеки ISO/IEC 27001-27005 – Information Security Management System(ISMS) (ISO Inter-related set of standards focused on Information Security Management System (ISMS) requirements  (ISO/IEC 27001-27005, що були відібрані членами робочої групи з питань безпеки роботи реєстрів. Підготовлена інформація буде надана ITL та використана ним для прийняття рішень щодо впровадження заходів безпеки в системі реєстрів.

Інформація  про  виконані  трансакції,  відповідні  документи  згідно  п.п. 44-48 Рішення 13/СМР.1 Зустрічі Сторін Кіотського протоколу оприлюднюються на веб-сайті www.carbonunitsregistry.gov.ua.

 

3.     МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

Протягом 2013 року Держекоінвестагентством забезпечено участь в міжнародних переговорах під час засідань робочих органів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. Зокрема забезпечено участь у другому засіданні Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (ADP 2) в травні 2013 року, в засіданнях Допоміжних органів (SB 38), одночасно включаючи засідання Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (ADP) у червні 2013 року та у 19-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 9-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу у листопаді 2013 року.

Директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваль М.І. взяв участь у консультаціях експертів профільних міністерств та відомств Білорусі, Казахстану, Росії та України, що відбулися 21-22.01.2013 у м. Мінськ, Республіка Білорусь.

Також у ході візиту делегації України до м. Варшава, Республіка Польща, 27-28.02.2013 відбулися неформальні консультації представників країн СНД, що включені у Додаток І до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Метою цих заходів був всебічний аналіз та неформальний обмін поглядами щодо результатів, прийнятих у м. Доха (Держава Катар) в період  26.11-08.12.2012 року на 18-й Конференції Сторін РКЗК ООН та 8-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, та розробка можливих спільних дій.

 

Також, забезпечено участь у чергових засіданнях Керівного комітету спільного впровадження, які відбулись в березні, травні та вересні 2013 року.

Крім того, 13.09.2013 відбулося позачергове засідання Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, на якому було розглянуто проект директив делегації України для участі у 19-ій Конференції Сторін РКЗК ООН та 9-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, а також подання України щодо пункту 11(а) «Наслідки впровадження рішень 2/СМР.7-5/СМР.7 та 1/СМР.8 до попередніх рішень щодо методологічних питань, пов’язаних з Кіотським протоколом, в тому числі зі статтями 5, 7 і 8 Кіотського протоколу». На виконання прийнятих рішень зазначене подання України було направлено до Допоміжного органу для консультацій з наукових питань та технологічних аспектів (SBSTA) для його подальшого розгляду в установленому порядку.

02-04.10.2013 у м. Варшава, Республіка Польща, Голова Держекоінвестагентства Д. Гончаренко взяв участь у міністерських підготовчих консультаціях напередодні 19-ї Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату. 

Головною подією року стало офіційне відрядження делегації України для участі у 19-й Конференції Сторін РКЗК ООН та 9-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу до м. Варшава, Республіка Польща, 11-22.11.2013.

Під час відрядження, представники делегації України брали участь у наступних заходах: 19-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - СОР 19); 9-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу (далі – СМР 9); 39-му засіданні Допоміжного органу для консультацій з наукових та технологічних аспектів (далі - SBSTA 39); 39-му засіданні Допоміжного органу з впровадження Кіотського протоколу (далі - SBI 39); третій частині 2-го засідання Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (далі - ADP 2) з метою вироблення подальших рішень для введення в дію Дурбанської платформи (далі - ADP) та засіданнях Парасолькової групи.

Під час переговорного процесу українська делегація вжила вичерпних заходів для вироблення компромісних рішень задля забезпечення належного функціонування другого періоду зобов'язань за Кіотським протоколом, а також формування параметрів нової глобальної кліматичної угоди на період після 2020 року.

Позиція України базувалася на національних інтересах держави, з урахуванням основних параметрів формування пост-кіотського “кліматичного режиму” в рамках нової глобальної угоди.

За результатами 19-ї Конференції сторін РКЗК ООН та 9-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу у Варшаві можна зробити висновок, що в цілому Конференцією та Зустріччю Сторін в повному обсязі виконано поставлені завдання.

Під час проведення Конференції особливо складним було питання розроблення рішення щодо ADP, а саме щодо підготовки та підписання у 2015 році в Парижі нової глобальної кліматичної угоди в рамках Дурбанської платформи з посилених дій, оскільки передбачається, що в рамках вказаної угоди зобов’язання щодо скорочення викидів парникових газів, а також вжиття заходів щодо запобігання наслідкам зміни клімату мають на себе взяти всі країни, включаючи ті, що розвиваються. Визначення джерел фінансування, видів та обсягів зобов’язань, а також періоди їх дії в рамках нової кліматичної угоди виявилися найбільш гострими та дискусійними питаннями переговорного процесу.

З огляду на важливість питання та захист інтересів країни, Держекоінвестагентство запропонувало у своєму звіті щодо участі у СОР 19/СМР 9 підготувати та направити до Секретаріату РКЗК ООН подання щодо позиції України стосовно змісту та наповнення нової угоди, яка має бути розроблена до 2015 року.

На жаль, в рамках Конференції та Зустрічі Сторін у Варшаві не вдалося вирішити питання, пов’язані з виробленням загальних правил для імплементації другого періоду зобов’язань за Кіотським протоколом. Незважаючи на наявність консенсусу між країнами, що взяли на себе зобов’язання у другому періоді Кіотського протоколу, щодо визначення правил імплементації, країни, що розвиваються виступили категоричного проти. Відтак було прийнято рішення перенести розгляд цього питання на наступну переговорну сесію, яка відбудеться в червні 2014 року в м. Бонн, ФРН. Відсутність таких правил унеможливлює ратифікацію другого періоду дії зобов’язань, насамперед країнами, що задекларували участь у другому періоді.

Від України було запропоновано і затверджено на Конференції  Сторін кандидатури двох українських експертів: Н. Кушко – у якості члена Виконавчої Ради МЧР та В. Штець – у якості члена TEC. Тим самим було забезпечене просування українських експертів у робочі органи Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї. А у поєднанні з членством іншого українського експерта, М. Чиженка, у Виконавчому Комітеті із Спільного впровадження, членство у Виконавчій Раді МЧР дозволяє українській стороні контролювати обидва гнучкі механізми Кіотського протоколу для забезпечення паритетності у їх подальшому розвитку.

Крім того, організовано низку зустрічей з представниками заінтересованих органів виконавчої влади в рамках Спільної місії Світового банку, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Міжнародної Фінансової Корпорації у період 05-08.02.2013. Метою зазначеної місії був огляд ходу здійснення оригінального Інвестиційного плану Фонду чистих технологій для України та внесення змін до нього. За результатами зазначеної місії у співробітництві з представниками міжнародних фінансових організацій та заінтересованих органів виконавчої влади було розроблено та погоджено зміни до  Інвестиційного плану Фонду чистих технологій для України.

Чергове засідання Робочої групи з питань зміни клімату Україна - ЄС,  відбулось 22.02.2013 за участі представників Держекоінвестагентства, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Державіаслужби з боку України та Європейської комісії з боку ЄС.

Активна робота також проводилася стосовно популяризації України  в рамках міжнародних виставок. Так, 29-31.05.2013 у м. Барселона, Іспанія, відбулася щорічна міжнародна виставка-конференція «Carbon Expo-2013». Україна, єдина в цьому році з країн СНД, вже вшосте взяла участь у цьому міжнародному ярмарку ідей і технологій. За підтримки Світового банку Держекоінвестагентство повноцінно представило можливості та потенціал України, які було відображено на відповідному виставково-інформаційному стенді. Оновлений український стенд викликав зацікавленість учасників і гостей виставки-конференції завдяки змістовному наповненню аналітичною інформацією та поширенню роздаткових матеріалів, що були заздалегідь підготовлені Держекоінвестагентством.

Під час заходу проведено низку зустрічей з делегаціями Світового банку (СБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Секретаріату Партнерства задля створення вуглецевих ринків, компанією ThomsonReuters (PointCarbon), UNDP, Секретаріату РКЗК ООН, Міжнародної Асоціації емісійної торгівлі (IETA), Організації UNEP, Німецького державного інвестиційного банку KfW тощо.

Щодо участі України у проекті «Партнерство задля створення вуглецевих ринків» за ініціативи Світового банку, спрямованого на впровадження заходів щодо розвитку емісійної торгівлі, то Україна на сьогоднішній момент знаходиться на другому із трьох етапів. На цьому етапі Держекоінвестагентство разом з Світовим банком відбирають консультантів за процедурою Світового Банку. З цією метою у Держекоінвестагентстві створено тендерний комітет. Крім того, з метою підписання Грантової угоди між Держекоінвестагентством та Міністерством економічного розвитку і торгівлі (МЕРТ) було проведено спільну зустріч. В результаті співпраці та переговорів з Світовим банком та МЕРТ підписано Грантову угоду від 19.10.2012 між МБРР та МЕРТ, та Договір про надання повноважень на впровадження Гранту від 19.10.2012 між МЕРТ та Держекоінвестагентством.

Вже здійснено державну реєстрацію проекту в МЕРТ та відкрито спеціальний рахунок в Укрексімбанку та Держказначействі для здійснення фінансових операцій в рамках Гранту. Разом з тим, у липні 2013 року Держекоінвестагентство підписало контракт з Керівником проекту/Спеціалістом із закупівель, якого було попередньо обрано за результатами конкурсного відбору та погоджено Держекоінвестагентством та Світовим банком. Крім того, у жовтні 2013 року проведено конкурсний відбір на посаду Асистента Керівника проекту та наразі триває процес підготовки та підписання контракту з переможцем конкурсу. Разом з тим, у грудні 2013 року проведено конкурс на відбір експертів для розробки Пропозиції щодо ринкової готовності України. За результатами конкурсу згідно процедури Світового банку буде відібрано 6 експертів та підписано контракти на надання консультаційних послуг в рамках Гранту.

У березні 2013 року на зустрічах PMR у м. Вашингтон (п’яте засідання Асамблеї Партнерства) було зроблено презентацію про досягнуті результати та стан реалізації проекту Партнерства задля створення вуглецевих ринків в Україні. Разом з тим, було представлено бачення України щодо процесу реалізації проекту, яке передбачає створення системи моніторингу, звітності та верифікації (MRV). Асамблея Партнерства позитивно сприйняла та підтримала Україну у її підході до процесу реалізації та впровадження проекту. Також, у травні та жовтні 2013 року відбулися шосте (м. Барселона, Королівство Іспанія) та сьоме (м. Марракеш, Королівства Марокко) засідання Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків Світового банку, в яких взяли участь представники від Держекоінвестагентства. Під час зазначених засідань було проінформовано країни-учасниці про стан та результати підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності України, досягнуті з останніх зустрічей.

Щодо участі України у проекті ClimaEast: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в Східних країнах в рамках ENP (Європейської політики добросусідства) та Росії відповідно до Початкового етапу виконання Проекту 01-06.02 2013 року відбувся візит групи міжнародних експертів Проекту.

Метою першого візиту групи міжнародних експертів Проекту було представлення основних цілей та задач Проекту як проекту технічної допомоги щодо вдосконалення політики, стратегій та ринкових механізмів у сфері змини клімату з урахуванням нормативно-правових стандартів ЄС та проведення робочих зустрічей з  представниками зацікавлених державних органів України, неурядових та міжнародних організацій щодо з’ясування потреб та пріоритетів української сторони в рамках реалізації цього проекту.

У травні, за проханням представника Проекту М. Козельцева, було проведено зустріч із відповідальним координатором Проекту В. Шліхтою щодо розгляду проекту «Звіту про консультації із зацікавленими сторонами» Місії проекту ClimaEast в Україні, 31 січня - 6 лютого 2013 року.

 Результатом проведених зустрічей стало уточнення пропозицій щодо робочого Плану проекту. Наступним кроком планувався візит 03-04.07.2013 представників Проекту та надання на розгляд та погодження зацікавленим сторонам проектів регіональних та національних робочих програм для подальшої реалізації конкретних дій (заходів)  щодо досягнення цілей проекту.

В рамках Проекту 02-04.07.2013 у м. Брюссель, Бельгія представники України прийняли участь в семінарі «На шляху до глобальної кліматичної угоди» та обговоренні імплементації проекту.

Під час участі у заходах, присвячених проекту ClimaEast, було проведено порівняльний аналіз пріоритетів національної кліматичної політики з цілями та завданнями даного проекту. Також було проаналізовано основні методологічні підходи реалізації проекту ClimaEast та висловлено  пропозиції до робочого плану.

14-15.10.2013 за сприяння Європейського Союзу, при активній співпраці з Державним агентством екологічних інвестицій України, відбувся дводенний презентаційний семінар в рамках Проекту ClimaEast: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в Східних країнах в рамках  Європейської політики добросусідства та Росії.

В рамках проекту СlimaEast: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в країнах Східного регіону та Росії у рамках Європейської політики добросусідства, 29-31.10.2013,
м. Вільнюс, Литовська Республіка, представники України прийняли участь у семінарі щодо підготовки до 19-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та у зустрічі з представниками Європейського Союзу.

Захід проходив у форматі круглого столу. У семінарі прийняли участь представники офіційних делегацій Азербайджану, Білорусії, Вірменії, Грузії, Молдови, України та ЄС.

На даний час проект знаходиться на етапі погодження з країнами учасницями робочих програм для подальшої реалізації конкретних дій (заходів) щодо досягнення цілей проекту.

Крім того, представники Держекоінвестагентства брали участь у реалізації проекту ПРООН «Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України», в рамках якого протягом року було проведено низку засідань круглих столів за участю наукових та експертних кіл, під час яких обговорювалися проміжні результати в рамках діяльності проекту. 11.12.2013 відбулось чергове засідання Наглядового комітету проекту, під час якого було обговорено результати діяльності, наступні кроки та заслухано пропозиції Держекоінвестагентства щодо подальшої співпраці в раках реалізації вказаного проекту. Очікується, що за результатами реалізації проекту ПРООН буде представлено, зокрема, проект Концепції низьковуглецевого розвитку України.

Також було здійснено підготовку документів та супроводження сплати внесків до бюджету Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за 2012 рік та до бюджету Міжнародного журналу трансакцій за 2013 рік і супроводження зазначеної діяльності.

У червні 2013 р. Р. Харитонов взяв участь в якості доповідача у засіданні Першого діалогу з питань Статті 6 РКЗК ООН у м. Бонн, Німеччина.

Протягом 2013 року регулярно проводилися робочі зустрічі з японськими та  іспанськими контрагентами Договорів з продажу ОУК. До переліку питань, які обговорювалися з японською стороною під час переговорів варто відзначити такі: визначення списку проектів, внесення змін до Договору продажу ОУК, підготовка та підписання змін до вже затверджених додатків до Договору продажу  ОУК, підписання нових Додатків.

22.03.2013 відбулася зустріч Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова з Президентом НЕДО (Японія) Хідео Хато та Послом Японії в Україні Тоічі Саката.

Проведено підготовку матеріалів до участі в тендері в рамках програми TEMPUS щодо створення магістерських та докторських програм у сфері зміни клімату.

22-25.05.2013, за участі японських фахівців, проведено семінар з демонстрацією японських енергозберігаючих технологій, передових проектів з озеленення та скорочення викидів парникових газів.

09-11.10.2013 у м. Токіо, Японія, відбулися двосторонні робочі зустрічі з японською стороною в рамках договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості (ОУК). За їх результатами Сторони домовилися про подальше співробітництво в напрямку реалізації проектів за схемою зелених інвестицій.

09.12.2013 року у м. Мадрид, Іспанія, відбулося засідання Наглядового Комітету в рамках впровадження Договору ОУК. Під час засідання представниками Держекоінвестагентства та Міністерством сільського господарства, харчування та навколишнього середовища Іспанії було визначений план дій для продовження терміну дії Договору ОУК та Настанов з озеленення строком на один рік. Також, під час засідання було прийнято рішення відносно двох напрямків діяльності, документи щодо яких найближчим часом  плануються для підпису обома Сторонами.

 

4. ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

У 2013 році було продовжено діяльність з розбудови державної політики у сфері адаптації до зміни клімату, а саме:

- завершено виконання Плану першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік, що був затверджений  наказом по Держекоінвестагентству №139 від 12.07.2012 та погоджений Міністром екології та природних ресурсів України листом від 10.07.2012 №13445/12/10-12. Заходи, передбачені зазначеним планом, фінансувалися за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» (КПКВК 6351020) на 2012-2013 роки. В результаті виконання заходів були створені певні організаційні передумови і наукове підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату. Зокрема, через Бюджетну установу «Національний центр обліку викидів парникових газів» було забезпечено виконання семи науково-дослідних робіт;

- додатково було організовано і забезпечено виконання ще п’яти НДР.

На виконання доручення Віце-прем’єр-міністра України від 12.03.2013 № 6738/67/1-13 були ретельно опрацьовані пропозиції центральних та місцевих органів виконавчої влади до змісту і джерел фінансування заходів до третьої редакції проекту Національного плану адаптації до зміни клімату.

Виходячи з результатів аналізу отриманих пропозицій, зроблено висновки, а саме:

- заходи, які можна віднести до адаптаційних у контексті зміни клімату, вже здійснюються в рамках загальнодержавних, державних програм, національних та регіональних програм та планів, зокрема, Загальнодержавної цільової програми захисту населення і територій від надзвичайних ситуацій техногенного та природного характеру на 2013-2017 роки, Державної цільової програми «Ліси України» на 2010-2015 роки, Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011-2015 роки та ін. Проте, такі заходи не можуть бути включені до проекту Національного плану адаптації до зміни клімату, який планувалося затвердити розпорядженням Кабінету Міністрів України, оскільки згідно з постановою Кабінету Міністрів України від 06.08.2005 № 870 «Про затвердження Правил підготовки проектів актів Кабінету Міністрів України» (із змінами, внесеними згідно з Постановою КМУ від 18.11.2009 № 1212) «не допускається у проектах актів повтор нормативних положень, визначених раніше прийнятими актами Кабінету Міністрів України»;

-  на даний час практично неможливо сформувати та затвердити повноцінний Національний план адаптації до зміни клімату європейського рівня, зважаючи на перманентну проблему із визначенням джерел фінансування заходів внаслідок обмеженості коштів Державного бюджету, наявність інших, більш пріоритетних, загальнодержавних та відомчих завдань та високий ступінь невизначеності у параметрах прогнозованої зміни клімату та її наслідків.

 

Вищезазначені проблеми і можливі шляхи їх вирішення були розглянуті 21.10.2013 на засіданні Міжвідомчої робочої групи з питань адаптації до зміни клімату, створеної при Міжвідомчій комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

За результатами обговорень Міжвідомча робоча група вирішила звернутись з проханням до Голови Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату винести на наступне її засідання питання щодо доцільності розроблення і подальшого прийняття Стратегії адаптації до зміни клімату в Україні. Прийняття зазначеної Стратегії дозволить інтегрувати заходи з адаптації до зміни клімату, що вже здійснюються в рамках загальнодержавних, державних програм, національних та регіональних програм та планів, у державну політику у цій сфері, а також поступово планувати і реалізовувати коротко-, середньо- та довгострокові заходи залежно від наявності джерел фінансування.

З метою поступової розбудови регіональної політики у сфері адаптації до зміни клімату Держекоінвестагентством за фінансової і організаційної підтримки  Регіонального представництва Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі було забезпечено проведення у 2013 році 3-х семінарів з підтримки   стратегій   регіональних   планів   з  адаптації до зміни клімату:  м. Тернопіль – 12-13 вересня; м. Донецьк – 30 вересня -1 жовтня; м. Полтава – 25-26 жовтня.

У 2013 році були підготовлені пропозиції щодо:

·           внесення змін до Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого розпорядженням КМУ від 18.08.05 №346-р.;

·           плану роботи Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату у 2013 році.

·           структури і змісту Національної доповіді про стан навколишнього природного середовища в Україні у 2012 році тощо.

Підписано угоди із співробітництва Держекоінвестагентства з Київським національним університетом ім. Тараса Шевченка та Національним еколого-натуралістичним центром учнівської молоді МОН України.

У 2013 році взято участь у низці міжнародних заходів, зокрема: міжнародній конференції “Зелена реструктуризація економіки як пріоритет економічної складової Угоди про асоціацію між Україною та Європейським Союзом» (10.04.2013, м. Київ), семінарі з інституційної розбудови ТВІННІНГ і ТАЕКС в Україні «Можливості залучення зовнішньої допомоги у контексті здійснення політики у сфері європейської інтеграції та євроатлантичного співробітництва» (11.04.2013, м. Київ), 10-му Ювілейному Міжнародному Екологічному форумі «Довкілля для України» (23-25.04.2013, м. Київ), зокрема, підготовлено та проведено круглий стіл «Діалог у пошуку сучасних підходів для запобігання та подолання наслідків зміни клімату», Міжнародному симпозіумі «Практика впровадження зелених технологій: досвід Німеччини» (16.05.2013, м. Київ), Сьомому засіданні робочої групи з питань небезпеки паводків та адаптації до зміни клімату та з адаптації до зміни клімату в басейні Дністра (9-10.07.2013, м. Кишинів Республіка Молдова), семінарі в рамках проекту Clima East: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в Східних країнах в рамках Європейської політики добросусідства та Росії (14.10.2013, м. Київ), заході міжнародного екологічного об’єднання «Біллона» (14.10.2013, м. Київ), VI Міжнародному інвестиційному саміті «Сталий розвиток: енергоефективність, ресурсозабезпечення, екобезпека» (17-18.10.2013, м. Донецьк).

Взято активну участь у заходах з реалізації національної екологічної політики України: круглому столі «Діалог у пошуку сучасних підходів для запобігання та подолання наслідків зміни клімату» (25.04.2013), першій робочій зустрічі з питань запровадження системи MRV в енергетичному секторі України (23.05.2013), Третій зустрічі робочої групи з розробки дорожньої карти з уловлювання і зберігання вуглецю для України (6.06.2013), засіданні Технічного комітету Спільної групи з моніторингу програми бюджетної підтримки сектору «Підтримка реалізації Стратегії національної екологічної політики України на період до 2020 року» (11.07.2013), Круглому столі з залученням висококваліфікованих науковців та експертів для визначення найбільш обґрунтованих оцінок економічних і правових наслідків для України у разі ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу (18.10.2013) тощо.

Зроблено доповідь до пленарного засідання Міжнародної науково-практичної конференції з питань запобігання кліматичним змінам «Клімат і місто», підготовлено пропозиції та відповідні інформаційно-аналітичні матеріали стосовно 7-го засідання Українсько-німецької групи високого рівня 13-18.05.2013, доповідь на круглому столі «Адаптація до глобальних змін клімату в планах розвитку міст», доповіді на круглих столах «Другий період Кіотського протоколу: дії України» та «Екологізація освіти: добровільні зобов’язання України на Конференції ООН» в рамках міжнародної конференції «Цілі збалансованого розвитку для України».

 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ  ГНУЧКИХ   МЕХАНІЗМІВ  КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

 

5.1. Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

 

За період з 01.01.2013 р. по 24.12.2013 р. до Управління схеми зелених інвестицій надійшло, розглянуто та схвалено 351 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221.

Для їх розгляду та попереднього відбору проведено 9 засідань (13.03.2013, 18.05.2013, 31.05.2013, 27.06.2013, 30.07.2013, 04.10.2013, 29.10.2013, 15.11.2013 та 05.12.2013) Міжвідомчої робочої групи (МРГ), до якої входять зокрема представники центральних органів виконавчої влади. Після розгляду та рекомендації МРГ проекти були схвалені в установленому порядку наказами Держекоінвестагентства. Проекти, що не в повній мірі відповідали вимогам Порядку, в установлені терміни були направлені заявникам на доопрацювання.

Всього станом на 24 грудня 2013 року Держекоінвестагентством розглянуто та схвалено 1704 проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам чинного законодавства (без врахування проектів, поданих до 2012 р. та відкликаних заявниками).

За Договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів (ОУК) з Японською стороною погоджено 707 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України із очікуваними скороченнями викидів парникових газів 166 тис. т СО2-екв./рік.

Зокрема це проекти у соціальній сфері:

                    598 проектів з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та дверей), які здійснюються переважно у закладах освіти та охорони здоров’я майже у всіх регіонах України;

                    27 проектів з технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій;

                    75 проектів із заміни ліфтів в житлових будинках та закладах соціальної сфери;

та великомасштабні проекти з використанням японських технологій:

                    проект з будівництва очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л.Войкова, м. Свердловськ Луганської області;

                    проект з реконструкції котельні кварталу № 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області;

                    проект з комплексної модернізації вагонів з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен»;

                    2 проекти з технічного переоснащення (заміни рухомого складу існуючих патрульних автомобілів) автомобілями з гібридною силовою установкою у Міністерстві внутрішніх справ України;

                    проект з реконструкції системи теплопостачання мікрорайонів «Сонячний» та «Будівельник» в м. Горлівка, Донецька обл. (І черга);

                    проект з впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» (І черга – перший та другий пускові комплекси).

Погоджені проекти включено до Плану заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за бюджетною програмою по     КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2013-2014 роки, який в установленому порядку погоджений з Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр-міністром України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011  № 348 (зі змінами), одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт за проектами цільових екологічних (зелених) інвестицій визначено Державне підприємство «Держекоінвест», що здійснювало реалізацію таких проектів.

Протягом 2013 року завершено реалізацію більшої частини погоджених проектів з теплосанації об’єктів соціальної сфери, за якими отримано декларації про готовність об’єктів до експлуатації. Також завершено реалізацію проекту з технічного переоснащення світильників у місті Новоград-Волинський Житомирської області. Реалізація таких проектів дозволить не тільки підвищити соціально-побутові умови населення, а й щорічно скорочувати викиди парникових газів в атмосферу (в обсязі близько 66,5 тис. тонн СО2-екв.) та зменшувати витрати паливно-енергетичних ресурсів при опаленні будівель.

Роботи за іншими проектами у соціальній сфері тривають та мають бути завершені у погоджені з Японською стороною строки.

В рамках реалізації великомасштабних проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 2013 р. було завершено проведення конкурсного відбору, укладено всі необхідні договори та здійснено оплату за проектами, їх впровадження триває та має завершитися у 2014 р.

З метою продовження реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, 11 вересня 2013 р. з Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО, Японія) підписано Договір щодо подовження періоду використання коштів, отриманих від продажу ОУК, та внесено необхідні зміни до Договорів продажу ОУК з приватними японськими компаніями. Таким чином, у 2013 р. було завершено відбір проектів за всіма Договорами продажу ОУК з Японською стороною.

Для забезпечення координації, своєчасної та якісної реалізації проектів Держекоінвестагентством за дорученням Уряду створена Робоча група з реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, до якої включені представники місцевих органів влади на рівні заступників керівників обласних державних адміністрацій. На засіданнях Робочої групи розглядаються поточні питання щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та приймаються рішення, необхідні для реалізації таких проектів у регіонах.

Відповідно до умов Договорів продажу ОУК підготовлено Річні звіти за 2012 р. для японської урядової компанії НЕДО та для трьох японських приватних компаній. Звіти включають також Фінансовий звіт Аудитора та Технічний звіт Інспектора, для підготовки яких були залучені компетентні міжнародні компанії.

За Договором продажу ОУК з Іспанською стороною протягом 2013 р. здійснювалася підготовка проектної документації за проектами, відібраними для реалізації на засіданні спільного Наглядового комітету у м. Мадрид (Іспанія). На початку 2014 року такі проекти мають бути погоджені зі всіма необхідними сторонами та перейдуть в стадію реалізації. З відібраних проектів до Держекоінвестагентства надійшли, розглянуті та схвалені на засіданнях МРГ наступні проекти:

                    проекти з модернізації обладнання теплових пунктів у місті Севастополь (15 проектів);

                    проекти зі збору та утилізації біогазу на існуючих полігонах ТПВ у мм. Бердянськ, Мелітополь, Енергодар та Лисичанськ (4 проекти).

Завершується розробка проектно-кошторисної документації за наступними проектами:

                    проект з виробництва та постачання теплової та електричної енергії за рахунок збору біогазу шляхом переробки тваринницьких органічних відходів у смт. Ворзель Київської області;

                    проект з будівництва вітроустановок з метою створення автономного вітропарку для енергозабезпечення Дніпровського машинобудівного заводу у м. Дніпропетровськ.

З метою моніторингу стану реалізації проектів представники  Держекоінвестагентства в звітному періоді здійснювали виїзні візити на об’єкти практично в усі регіони України, брали участь у підготовці матеріалів та проведенні переговорів з Японською та Іспанською сторонами з питань погодження та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. Протягом 2013 р. проводилися наради та консультації з заявниками, розробниками та іншими заінтересованими сторонами з питань підготовки та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, проводилося інформаційно-статистичне  спостереження щодо надходження та розгляду проектів та заходів, стану їх погодження та реалізації, завдяки чому оперативно створювалася актуальна інформація на запити заявників та інших зацікавлених сторін.

 

5.2. Супроводження проектів спільного впровадження

Проекти спільного впровадження (далі - ПСВ) - проекти, спрямовані на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. ПСВ готуються та реалізуються суб’єктами господарювання та можуть здійснюватися в розвинених країнах, що входять до Додатку В Кіотського протоколу та відповідають правилам прийнятності для здійснення цієї діяльності.

У 2013 році продовжувалася робота щодо реєстрації та опрацювання вхідної документації за ПСВ. Підготовлено:

- Подання України щодо перегляду керівництв із спільного впровадження;

- Подання України від 25.09.2013 щодо наслідків впровадження рішень 2/СМР.7-5/СМР.7 та 1/СМР.8 до попередніх рішень щодо методологічних питань, пов’язаних з Кіотським протоколом, в тому числі зі статтями 5, 7 і 8 Кіотського протоколу.

Розроблено пропозиції для подальшого переговорного процесу в контексті розвитку механізму спільного впровадження з урахуванням вимог Дохійської поправки.

Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні протягом 2004-2013 років станом на 15.12.2013 наведена у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.  Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні

 

Рік

Кількість виданих

листів-підтримки

Кількість виданих

листів-схвалення

Кількість

затверджених

ПСВ

Кількість

введених в обіг

вуглецевих одиниць

 

 

 

Шлях 1

Шлях 2

ОУК

ОСВ

2004

14

0

0

0

0

0

2005

1

0

0

0

0

0

2006

31

4

0

0

0

0

2007

32

7

0

0

0

0

2008

34

10

5

2

2 586 512

0

2009

45

10

4

4

2 155 683

3 238 322

2010

40

30

16

9

4 319 207

11 286 616

2011

59

53

44

5

20 530 277

48 332 099

2012

178

179

171

7

0

281 965 553

2013

6

11

10

0

9 090 107

145 214 929

Всього

440

304

250

27

38 681 786

490 037 519

 

Примітка:

ОУК – одиниця установленої кількості (1 ОУК = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що були досягнуті за проектами спільного впровадження до 01 січня 2008 року (до початку першого періоду дії Кіотського протоколу).

ОСВ – одиниця скорочення викидів (1 ОСВ = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що досягаються за проектами спільного впровадження з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2012 року (перший період дії Кіотського протоколу).

 

Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В до Кіотського протоколу станом на 15.12.2013 року наведено у Таблиці 2.

 

Таблиця 2.  Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В

до Кіотського протоколу

 

 

Країна

Кількість

затверджених ПСВ

Внесок

країни у світовий ринок ОСВ*

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

Всього

%

1

Україна

250

27

277

58,28

2

Росія

96

2

98

31,36

3

Чехія

85

0

85

0,53

4

Польща

38

0

38

2,35

5

Німеччина

25

0

25

1,62

6

Болгарія

24

1

25

1,01

7

Франція

20

0

20

1,02

8

Румунія

17

1

18

1,10

9

Литва

0

18

18

0,99

10

Естонія

12

0

12

0,13

11

Угорщина

12

0

12

0,87

12

Нова Зеландія

8

0

8

0,30

13

Фінляндія

3

0

3

0,12

14

Іспанія

3

0

3

0,10

15

Бельгія

2

0

2

0,05

16

Швеція

0

2

2

0,16

17

Латвія

1

0

1

0,01

 

      Всього

596

51

647

100

*) Станом на 13 грудня 2013 року

 

Як свідчать наведені в Таблиці 2 дані, наразі Україна є лідером по впровадженню механізму спільного впровадження, а саме: 

 

Ÿзаймає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за національною процедурою (Шлях 1);

Ÿзаймає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за міжнародною процедурою (Шлях 2);

Ÿзаймає першу позицію за загальною кількістю затверджених ПСВ;

Ÿзаймає першу позицію за кількістю введених в обіг ОСВ.

 

В Таблицях 3 та 4 наведено розподіл затверджених ПСВ по регіонах України та видам діяльності станом на 15 грудня 2013 року.

 

Таблиця 3.   Розподіл затверджених ПСВ по регіонах України

 

Регіон

Кількість ПСВ

1

Донецька область

74

2

Луганська область

61

3

Дніпропетровська область

17

4

Запорізька область

14

5

Одеська область

9

6

Харківська область

8

7

Вінницька область

6

8

Івано-Франківська область

6

9

АР Крим

5

10

Київська область

5

11

Кіровоградська область

5

12

Миколаївська область

5

13

Тернопільська область

5

14

Волинська область

4

15

Закарпатська область

4

16

м. Київ

4

17

Полтавська область

4

18

Чернігівська область

4

19

Львівська область

3

20

Херсонська область

3

21

Хмельницька область

3

22

Рівненська область

2

23

Черкаська область

2

24

м. Севастополь

2

25

Житомирська область

1

26

Сумська область

1

27

Чернівецька область

1

28

Україна*

19

 

Всього

277

*) Проекти СВ охоплюють декілька регіонів України

 

Таблиця 4.  Розподіл затверджених ПСВ за видами діяльності

Вид діяльності

Кількість ПСВ

1

Розбір та переробка породних відвалів

82

2

Зменшення витоків метану в системах газопостачання

25

3

Реконструкція систем тепло- та водопостачання

22

4

Модернізація систем розподільчих електромереж

22

5

Підвищення енергоефективності та утилізація органічних відходів виробництва в харчовій та деревообробній промисловостях

18

6

Підвищення енергоефективності в металургійній промисловості

16

7

Реконструкція ТЕС та ТЕЦ

11

8

Впровадження заходів з енергозбереження та утилізації органічних відходів в сільському господарстві

10

9

Утилізація шахтного метану

10

10

Підвищення енергоефективності в машинобудуванні та переробній промисловості

9

11

Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення

8

12

Перехід з твердого та рідкого органічного палива на природній газ шляхом газифікації населених пунктів

7

13

Підвищення енергоефективності в гірничо-переробній промисловості

6

14

Підвищення енергоефективності при виробництві цементу

6

15

Утилізація метану полігонів твердих побутових відходів

5

16

Підвищення енергоефективності при виробництві коксу

5

17

Підвищення енергоефективності на нафтопереробних заводах та портах

4

18

Реконструкція ГЕС

3

19

Будівництво ВЕС

3

20

Скорочення викидів N2O при виробництві азотної кислоти

3

21

Підвищення енергоефективності на залізничному транспорті

2

 

Всього

277

 

Підсумовуючи результати діяльності України по впровадженню Статті 6 Кіотського протоколу протягом періоду 2004-2013 років, слід зазначити, що станом на 15 грудня 2013 року:

440 проектів СВ отримали листи-підтримки (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 843,6 млн. тонн СО2-екв.);

304 проекти СВ (із 440 проектів СВ, що мають листи-підтримки) отримали листи-схвалення (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 714,8 млн. тонн СО2-екв.);

250 проектів СВ затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою (Шлях 1);

27 проектів СВ затверджено Наглядовим комітетом спільного впровадження за міжнародною процедурою (Шлях 2);

215 затверджених проектів СВ генерують скорочення викидів парникових газів;

528 719 305 вуглецевих одиниць (із них 38 681 786 ОУК та 490 037 519 ОСВ) було введено в обіг та передано Держекоінвестагентством за підсумками верифікації вищезазначених 215 ПСВ;

58,3 % світового ринку ОСВ (станом на 15 грудня 2013 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських ПСВ;

 

Станом на 15 грудня оприлюднено всі матеріали за українськими ПСВ.

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на     2013 рік» від 06.12.2012 № 5515-VI  за видатками забезпечено складання та подання кошторисів, планів асигнувань, довідок про зміни до кошторисів, довідок про зміни до помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2013 рік за бюджетними програмами:

-          КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»;

-          КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»;

-          КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій»;

-          КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів»;

Підготовлений План заходів і зміни та доповнень до Плану заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на 2013-2014 роки;

Розроблено проекти паспортів за бюджетними програмами по КПКВК 6351010, 6351020, 6351030, 6351040 та проекти  про внесення змін до них за бюджетними програмами по КПКВК 6351020 на 2013 рік;

Видано спільні накази Міністерства фінансів України та Держекоінвестагентства :

а) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» на 2013 рік від 21.02.2013 № 35/274;

б) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2013 рік від 22.02.2013 № 36/299 на підставі Плану заходів для реалізації проектів цільових (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату погодженого Прем’єр ‑ міністром України М.Я. Азаровим від 16.02.2013 № 6490/1/1-13 на 2013-2014 роки та розрахунків, наданих відповідальним структурним підрозділом;

в) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій» на 2013 рік від 22.02.2013 № 37/298;

г) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів» на 2013 рік від 22.02.2013 № 38/300;

Взято участь в організації та веденні Міжнародної технічної допомоги в рамках реалізації Гранту Мультидонорського траст-фонду № TF012455 «Партнерство задля створення вуглецевих ринків (Partnership for Market Readiness)»;

Здійснено аналіз звіту про виконання фінансового плану за 2012 рік, звітні квартали поточного року та проекту фінансового плану ДП «ДЕРЖЕКОІНВЕСТ» на 2014 рік;

Опрацьовано заявки на відкриття асигнувань підвідомчих установ    ДП «ДЕРЖЕКОІНВЕСТ», бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

В установлені терміни підготовлені та надані до Міністерства фінансів України Звіт про виконання паспорта бюджетної програми станом на 01.01.2013 за бюджетними програмами по КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї» та КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів».

Забезпечено своєчасне подання до Міністерства фінансів України  розрахунків граничних обсягів видатків та надання кредитів на 2014 рік за п’ятьма бюджетними програмами відповідно до пропозицій структурних підрозділів.

Розроблено та погоджено в Мінфіні штатний розпис апарату Держекоінвестагентства на 2013 рік, В зв’язку зі зміною посадових окладів водія, діловодів, підбирача довідкового та інформаційного матеріалу з грудня 2013 року на погодження до Мінфіну подавалися зміни до штатного розпису на 2013 рік (в кількості 2-х шт.), які були затверджені 04.12.2013 (вводиться в дію з 01.12.2013).

Держекоінвестагентство визначено головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним за виконання таких програм:

КПКВК

КЕКВ

Затверджено на 2013 рік, грн.

Відкрито асигнувань,

грн.

Касові видатки грн.

6351010

Всього

7 932 700

6 882 500

6 371 746,03

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

 

2111

4 227 800

3 887 700

3 823 393,55

2120

1 534 700

1 411 200

1 367 978,01

2210

64 350

47 000

38 530

2240

1 838750

1 340 000

1 011 160,59

2250

16 700

16 700

12 339,25

2270

250 000

179 500

118  344,12

2800

400

400

0,51

6351020

Всього

154 745 268

35 712 386,18

35 615 154,32

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2210

139 680

68 075,00

68 075,00

2240

32 262 914

15 326 409,97

15 326 409,97

2250

1 633 786

525 742,28

428 510,42

3110

12 150 089

11  233 359,98

11 233 359,98

3132

8 558 799

8 558 798,95

8 558 798,95

3210

100 000 000

0

0

6351030

Всього

474 800

427 300

425 901,95

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату,  Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

 

2240

 

3 800

3 500

3 084,13

2630

471 000

423 800

422 817,82

 

За загальним фондом  станом на 01.12.2013  дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість збільшилась в порівнянні з початком року та складає 419 686,05 грн. в т.ч. по КЕКВ 2210 – 25 820,00 грн. (передплата періодичних видань – 10153,24 грн., придбання канцтоварів – 15666,76 грн.), 2240 – 393 866,05 грн. (послуги з прибирання приміщення 3090,10 грн, послуги із системно-технологічного супроводження автоматизованої системи розрахунку заробітної плати  10800,00 грн., послуги з передплати періодичних видань ‑ 25,95грн, послуги з технічного обслуговування та утримання в належному стані мережі водо -, теплопостачання - 30950,00 грн., послуги з ремонту комп’ютерної техніки - 4000,00 грн., послуги із забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів -345000,00 грн.) за наявності відкритих асигнувань відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів ДКСУ оплату не здійснила в зв’язку з чим, утворилась кредиторська заборгованість.

За спеціальним фондом станом на 01.03.2013 дебіторська заборгованість  відсутня.  Кредиторська заборгованість зменшилась в порівнянні з початком року та складає 97 231,86 грн. в т ч. по КЕКВ 2250 - 97231,86 грн. – заборгованість виникла перед працівниками Держекоінвестагентства по відшкодуванню коштів за відрядження.

Заробітна плата в Держекоінвестагентстві виплачується відповідно до чинного законодавства. Заборгованость з виплати заробітної плати  станом на  1 грудня 2013 року  відсутня.

Фонд заробітної плати на 1 грудня 2013 р. склав – 3 887 700 грн., обов’язкові виплати виплачено в повному обсязі, також було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу в сумі – 121 778,20 грн., матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі – 281 439,19 грн., середній розмір премії по установі склав 62% від посадового окладу.

Оплачено лікарняних листів за рахунок коштів установи в сумі 45027,40 грн. (183 робочих дні).  Оплачено лікарняних листів за рахунок коштів соціального страхування в сумі 44084,00 грн. (192 робочих днів).

Відшкодування авансових звітів в кількості 94 шт. по відрядженнях в межах України та за кордон. Надано на опрацювання 105 подорожніх листи службового легкового автомобіля.

 

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Забезпечення реалізації державної кадрової політики в Державному агентстві екологічних інвестицій України здійснюється згідно з вимогами законодавства з урахуванням вимог законодавства про державну службу та антикорупційного законодавства.

На даний час в  Держекоінвестагентстві вся кадрова робота зосереджена у Секторі кадрового забезпечення.

Згідно із штатним розписом апарату Держекоінвестагентства станом на  15 грудня  гранична чисельність працівників становить 71 штатна одиниця, із них 67 чол. – державні службовці, 4 чол. – не державні службовці. Фактично працюючих працівників 62 чол., з них 59 чол. – державні службовці та 3 – недержавних службовці. З 62 працівників Держекоінвестагентства: жінок – 34 особи, чоловіків – 28 осіб.

           На даний час із працюючих державних службовців Держекоінвестагентства повну вищу освіту мають 59 осіб, із них: 1 державний службовець продовжує навчання в Академії державного управління при Президентові України. 6 працівників Держекоінвестагентства мають науковий ступінь: з них 5 державних службовців та 1 недержавний службовець.

За звітний період до Держекоінвестагентства призначено 12 працівників: 11 державних службовців, серед яких 2 державні службовці 1 категорії посад та 1 недержавний службовець. Звільнено за звітний період 10 працівників: з них 8 державних службовців, з яких 2 державні службовці 1 категорії посад та 2 недержавних службовці. 

Прийняття на державну службу в Держекоінвестагентстві здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” на конкурсній основі та з проведенням іспитів, на яких, насамперед, враховується професійна компетентність, рівень освіти, трудовий стаж та досвід, моральні якості претендентів. Перед проведенням конкурсу в Держекоінвестагентстві практикується стажування з метою виявлення професійних якостей та компетенції майбутнього працівника. Засідання конкурсної комісії проходить в два етапи – розгляд заяв та наданих документів до конкурсної комісії та проведення іспитів на заміщення вакантних посад. З метою заміщення вакантних посад державних службовців в Держекоінвестагентстві у 2013 році було проведено 3 конкурси на заміщення вакантних посад. Зокрема за результатами проведених, у звітному періоді, конкурсів та результатами спецперевірки, на виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» до Держекоінвестагентства призначено 5 працівників.

За результатами останнього конкурсу, який пройшов
13.12.2013 рекомендовано до призначення 1 особу, на даний час вона проходить спец перевірку.

Сектором кадрового забезпечення за звітний період було підготовлено накази:

- про відпустки – в кількості 229; - з особового складу – 139; - з основної діяльності – 33; - про відрядження в межах України – 61 та опрацьовано 26 наказів про відрядження за кордон.

                    Значна увага у Держекоінвестагентстві приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців, не дивлячись на недостатнє фінансування. За звітний рік державні службовці підвищували кваліфікацію та проходили стажування, зокрема 8 працівників підвищували кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, із них 6 працівників були учасниками короткотермінових семінарів та 2 працівники за професійними програмами, а також 1 працівника направлено в м. Обіхіро, Японія для участі у семінарі Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Нульові викиди в сільському господарстві та розвиток сільських районів» 20.03 - 18.05.2013 та ін. 

Відповідно до пункту 6 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 (із змінами та доповненнями) та відповідно до абзацу третього пункту 15 Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 272, Сектором кадрового забезпечення було сформовано та подано до Державного агентства України з питань державної служби кадровий резерв на посади державних службовців І ‑ ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України.

В Держекоінвестагентстві практикується також така дієва форма роботи з кадровим резервом, як стажування, що дає можливість більш глибоко розпізнати ділові якості резервістів, сприяє підвищенню їх професійного рівня, детальнішому ознайомленню їх з можливою майбутньою роботою та професійними вимогами майбутньої  посади.

Сектором кадрового забезпечення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 проаналізовано Акти про результати комплексного вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної політики. Та посилено контроль щодо виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики.

Ранги державним службовцям присвоюються при призначенні на посади та чергові в межах категорій посад згідно ст.26 Закону України “Про державну службу”, записи щодо присвоєння чергового рангу заносяться до трудових книжок.

Особові справи в Держекоінвестагентстві формуються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 та наказу Головдержслужби України від 05.07.1998 № 24. В особових справах в обов’язковому порядку наявні особові картки за формою П-2ДС, попередження про встановлені законодавством обмеження, пов’язанні із прийняттям на державну службу та її проходження, декларації про доходи щодо себе та членів своєї сім’ї, прийняття Присяги державного службовця, ознайомлення із загальними правилами поведінки державних службовців.

Зміни і доповнення щодо кадрових питань вносяться в особові справи вчасно. Відповідно ведеться документація з кадрових питань, журнали руху особових справ та обліку руху трудових книжок.

Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства.

Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної служби, наданням щорічної та додаткової відпустки відповідно до норм чинного законодавства.

Відповідно до Положення про проведення атестації державних службовців, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.12. 2000 № 1922 (із змінами і доповненнями), Методичних рекомендацій щодо застосування Положення про проведення атестації державних службовців, затверджених наказом Головдержслужби України від 17 листопада 2004 року № 201 та наказу від 27.11.2013 № 225 Державного агентства екологічних інвестицій України проводиться атестація державних службовців.

Із введенням локальної системи «Картка» версія 5.3 поліпшився облік даних, що стосуються державних службовців, вчасне внесення змін до особових карток, локалізація даних на всіх держслужбовців в одній системі. Але слід звернути увагу, що версія 5.3 локальної системи «Картка» потребує заміни більш сучасною та спрощеною, із оновленою законодавчою базою.

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

 

Робота із забезпечення участі громадськості  у Держекоінвестагентстві велася за такими основними напрямами:

-                      взаємодія зі ЗМІ;

-                      забезпечення доступу до публічної інформації;

-                      взаємодія з громадськістю;

-                      проведення спільних засідань з Громадською радою при Держекоінвестагентстві;

-                      інформаційно-технічне забезпечення, просування та наповнення офіційного веб-сайту Держекоінвестагентства;

-                      проведення та участь у спеціальних заходах;

-                      міжвідомча комунікація.

               Протягом 2013 року забезпечено належне інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність Держекоінвестагентства України.

            За 2013 рік надано відповіді на  19 публічних запитів, 67 письмових доручень та інформаційних запитів та більше 100 усних запитів від ЗМІ. Опрацьовано понад 45 звернень, що надійшли від інститутів громадянського суспільства.

Регулярно здійснюється та надається фахівцям агентства моніторинг

ЗМІ, проводиться його аналіз та відповідне реагування. Систематично опрацьовувалися звернення громадян, що надходили на електронну пошту Держекоінвестагентства.

            Підготовлено 9 виступів Голови Агентства, а також інформація для 5-ого випуску екологічного довідника «Екологія. Довкілля та природокористування».

            Було забезпечено участь керівництва Держекоінвестагентства у 8  телесюжетах з  екологічної тематики на національних та місцевих ЗМІ.

На сайті Держекоінвестагентства розміщено 115 прес-релізів та інформаційних повідомлень, це на 25 релізів більше ніж у 2012 році та  у три рази перевищує кількість інформаційних повідомлень за 2011 році.

Загалом, за 2013 рік  за результатами моніторингу ЗМІ було зафіксовано понад 150 згадувань щодо діяльності Держекоінвестагентства у позитивному контексті та 5 згадувань у негативному. Оперативне реагування на негативну інформацію з приводу діяльності Агентства дозволило надати роз’яснення та обмежити розповсюдження негативної інформації у медіа просторі. У відповідь на критику, яка була розміщена у виданні «День» підготовлено реагування на критику та розміщено її на офіційному сайті Держекоінвестагентства. Після чого, журналіст видавництва зробив альтернативний матеріал з висвітленням офіційної позиції.

Окрім того, забезпечено організацію та інформаційну підтримку участі Голови Держекоінвестагентства та провідних фахівців у наступних заходах:   Національний форум «Поводження з відходами в Україні: законодавство, економіка, технології», круглий стіл: "Оцінки економічних і правових наслідків для України у разі ратифікації Дохійської поправки до Кіотського протоколу", Міжнародний екологічний форум "Green Mind" та круглий стіл: "Екологічні інвестиції", семінар в рамках проекту Clima East: Підтримка дій, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату та адаптацію до наслідків зміни клімату у країнах Східного партнерства та Росії, нагородження переможців загальноукраїнської програми «Екологія, довкілля та природокористування в Україні», круглий стіл в рамках Міжнародної конференції "Цілі збалансованого розвитку для України", міжнародний  українсько-японський проект "Збережемо клімат разом", щорічна міжнародна виставка-конференція "Carbon Expo 2013", круглий стіл на тему: "Діалог у пошуку сучасних підходів до запобігання та подолання наслідків зміни клімату", 10-ий ювілейний Міжнародний Екологічний форум "Довкілля для України", круглий стіл: "Створення національної системи торгівлі викидами парникових газів в Україні".

В рамках міжнародного  українсько-японського проекту "Збережемо клімат разом" відбулося створення та презентація Клубу екологічно-свідомих журналістів «Збережемо клімат разом» та урочиста церемонія посвяти журналістів у члени Клубу. На 2014 рік заплановано провести активну роботу в рамках Клубу та значно покращити інформування  ЗМІ з питань, якими опікується Агентство.

В рамках міжнародного екологічного Форуму «Green mind» Держекоінвестагентство отримало відзнаку «Краща екологічно відповідальна установа України 2013 року» за ефективну, раціональну підтримку проектів цільових екологічних інвестицій державного значення.

Надано сприяння у проведенні 3 прес-брифінгів Міністра екології та природних ресурсів та забезпечено висвітлення 10 спільних відряджень керівництва Агентства та Міністерства екології та природних ресурсів.

Активно висвітлено міжнародну діяльність Агентства та відвідування японськими контрагентами Агентства та регіонів України з метою ознайомлення з ходом  реалізації проектів за схемою зелених інвестицій. Всього висвітлено 9 зустрічей з  представниками японської сторони.

Забезпечено належне висвітлення 19-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції про зміну клімату ООН та 9-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, що відбулися у м. Варшава (Польща). Загалом, висвітлено на сайті Агентства 14 прес-релізів та інформаційних повідомлень про перебіг подій в рамках Конференції.

  Вдало  розпочато впровадження інформаційної компанії  «Скорочуємо викиди СО2», яку інтегровано у реалізацію проектів за схемою зелених інвестицій. Зокрема розміщено вказану інформацію на автомобілях марки Тойота-Пріус та на табличках, розміщених на соціальних об’єктах.

  З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» вживалися організаційні заходи щодо забезпечення в Держекоінвестагентстві доступу до публічної інформації.

  Протягом 2013 року до Держекоінвестагентства надійшло 19 запитів на отримання публічної інформації.

Держекоінвестагентство активно взаємодіє з Державною установою «Урядовий контактний центр».

За звітний період опрацьовано 3 звернення громадян, що надійшли  через Державну установу «Урядовий контактний центр», за фактом яких, в межах компетенції було надано відповіді. Про результати розгляду поінформовано громадян в установлений термін.

Протягом 2013 року було проведено 6 засідань Громадської ради. На яких розглянуто більше 20 питань. 

В жовтні 2013 року відбулися установчі збори нового складу Громадської Ради та переобрання Голови Громадської Ради. Громадська Рада нового скликання нещодавно провела перше засідання в рамках якого розглянули результати участі офіційної делегації України у 19 Конференції РКЗК ООН зі зміни клімату.

 

9.     ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції  Держекоінвестагентства проводилась роз’яснювальна (консультаційна) робота з працівниками Держекоінвестагентства з питань застосування антикорупційного законодавства. Особлива увага приділялась запобіганню виникнення в діяльності працівників агентства конфлікту інтересів, а також роз’яснювались шляхи його врегулювання. На сьогодні випадків виникнення конфлікту інтересів у працівників Держекоінвестагентства не виявлено.

 

 

Крім цього, новопризначеними працівниками Держекоінвестагентства подається інформація про працюючих у структурних підрозділах апарату Держекоінвестагентства близьких осіб, та проводиться актуалізація такої інформації. Також розроблено лист-ознайомлення щодо обов’язку суб'єктів декларування, які звільняються або іншим чином припиняють діяльність, пов'язану з виконанням функцій держави або місцевого самоврядування, подати декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за період, не охоплений раніше поданими деклараціями та щодо зобов'язання протягом одного року подавати за своїм останнім місцем роботи (служби) декларацію про майно, доходи, витрати і зобов'язання фінансового характеру за минулий рік за формою і в порядку, визначеними цим Законом.

Затверджено План заходів щодо попередження та профілактики корупційних правопорушень в Державному агентстві екологічних інвестицій України на 2013 рік, Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів, осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, в Державному агентстві екологічних інвестицій України та оновлено Перелік посад з підвищеним корупційним ризиком в апараті Державного агентства екологічних інвестицій України. Ці документи розміщено на офіційному  веб-сайті Держекоінвестагентства. До того ж зазначаємо, що при аналізі проектів рішень структурних підрозділів Держекоінвестагентства з підвищеним корупційним ризиком корупційні правопорушення не виявлено.

Також, було проведено семінарське заняття для працівників Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів» на тему: «Загальні положення нового антикорупційного законодавства» та три семінарські заняття для працівників Держекоінвестагентства, Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів», ДП «Держекоінвест» на теми: «Актуальні проблеми застосування антикорупційного законодавства», «Декларування доходів і видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та членів їх сімей, як механізм запобігання корупції», «Новели у правовому регулюванні запобігання корупції». Головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у координаційних нарадах та лекціях, які періодично проводяться Міністерством екології та природних ресурсів України.

Крім цього, надавалась методична допомога при заповненні Декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2012 рік.

На виконання вимог Закону в газеті «Урядовий кур`єр» у встановлені строки розміщено відомості зазначені у деклараціях про доходи витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік керівництва Держекоінвестагентства.

Спільно з кадровою службою Держекоінвестагентства організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Крім цього, головний спеціаліст з питань запобігання та виявлення корупції приймає участь у засідання конкурсної комісії та тендерного комітету Держекоінвестагентства.

 

Окремо інформуємо, що скарг та повідомлень на дії або бездіяльність працівників Держекоінвестагентства на електронну адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, розміщену на офіційному веб-сайті, не надходило.

Працівники Держекоінвестагентства до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх посадових обов'язків не притягались.

 

10.  КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Станом на 16.12.2013 виконано всього вхідної кореспонденції (доручень, листів) - 4078, вихідної - 3475. Кількість розглянутих доручень  Президента України - 6. Кабінету Міністрів України - 391, звернень народних депутатів України: - 30, окремих доручень Мінприроди – 30.

Усі звернення перебували на постійному контролі, здійснювався щоденний моніторинг стану виконання, проводився ретельний аналіз якості виконання доручень та своєчасність надання інформації.

Керівництвом  Держекоінвестагентства та структурними підрозділами послідовно проводяться організаційні та практичні заходи, направлені на посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників, так і безпосередніх виконавців за виконання  завдань у встановлені терміни. Налагоджено контроль за виконанням завдань органів влади вищого рівня та наказів Держекоінвестагентства.

Відділом документального забезпечення та контролю Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Держекоінвестагентства здійснюється моніторинг виконання структурними підрозділами Держекоінвестагентства актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, Міністра екології та природних ресурсів України,  звернень та запитів народних депутатів України.

Згідно договору з ДП «КМ ТЕХНО» у Держекоінвестагентстві встановлено систему електронного документообігу «ДОК ПРОФТМ. СТЕП 2.0», що перебуває у стані дослідної експлуатації. Вказана система згідно технічного завдання є сумісною з системою електронної взаємодії органів виконавчої влади, проект інформатизації погоджений листом Держінформауки від 22.04.2013 № 1/04-1-959. На 2014 рік заплановане супроводження системи за бюджетною програмою загального фонду державного бюджету.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань, а також якості виконання документів, розглядаються на щотижневих апаратних нарадах у керівництва Держекоінвестагентства, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Запроваджено практику постійного інформування контрольного підрозділу Кабінету Міністрів України щодо виконання доручень вищих органів влади.

 

 

Голова                                                                                                                                     Д. Гончаренко

 

версія для друку