Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Вакансії

Оголошення про конкурс 26.11.2013

ТЕХНІЧНЕ ЗАВДАННЯ ТА ОБСЯГ КОНСУЛЬТАЦІЙНИХ ПОСЛУГ

Партнерство задля створення вуглецевих ринків

(Грант № TF012455)

 

Розробка Пропозиції щодо ринкової готовності/Технічного завдання для створення національного ринку обмеження викидів і торгівлі вуглецю в Україні

 

Технічне завдання на надання консультаційних послуг

Посада: Експерт з фінансових питань

 

 

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Партнерство з метою створення вуглецевих ринків є грантовим траст-фондом для розвитку інституційної спроможності, який надає фінансову та технічну допомогу для спільних інновацій та пілотного запуску ринкових інструментів з метою скорочення викидів парникових газів. Партнерство об’єднує розвинуті країни, країни, що розвиваються, ключових експертів та інші зацікавлені сторони з метою створення платформи для обговорення технічних аспектів ринкових інструментів, прискорення обміну досвідом за напрямком Південь-Південь, сприяння спільним інноваціям для пілотних зусиль та використання фінансових потоків для впровадження та розширення. Для багатьох країн першим кроком на шляху до впровадження ринкових механізмів є розбудова ринкової готовності, зокрема системи вимірювання, звітності та верифікації чи створення нормативно-регуляторної бази.

 

Два основні етапи передбачаються в рамках Партнерства задля створення вуглецевих ринків:

·       Підготовчий етап: країна-учасниця, що здійснює впровадження, готує Пропозицію щодо ринкової готовності. Україна знаходиться зараз на цьому етапі. Протягом цього етапу українська сторона має сформулювати Пропозицію щодо ринкової готовності (включаючи пропозицію фінансування) та представити її під час Асамблеї Партнерства. Асамблея Партнерства розподіляє кошти для Підготовчого етапу. Асамблея Партнерства виділила кошти із фонду Партнерства для України у жовтні 2011 року для підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності.  

·       Етап впровадження: країна-учасниця, що здійснює впровадження, тобто впроваджує компоненти ринкової готовності, які окреслені в Пропозиції щодо ринкової готовності, включаючи пілотне впровадження запропонованих ринкових інструментів. Впровадження фінансується за рахунок коштів Партнерства задля створення вуглецевих ринків, які розподіляються Асамблеєю Партнерства. Обсяг фінансування визначається Асамблеєю Партнерства відповідно до набору погоджених критеріїв.

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади, головним завданням якого є реалізація державної політики у сфері виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, відповідно до Указу Президента України «Про затвердження Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України» від 13 квітня 2011 р. № 455/2011, бере активну участь у ініціативі Світового банку партнерство задля створення вуглецевих ринків.

На першому етапі підготовки до Партнерства задля створення вуглецевих ринків Україна у жовтні 2011 року провела конференцію «На шляху до створення системи торгівлі викидами в Україні». Основною метою конференції було громадське обговорення з державними установами, неурядовими організаціями, представниками різних галузей промисловості, приватного сектору та науково-дослідними інститутами.

У жовтні 2011 року Україна подала на розгляд Секретаріату Партнерства задля створення вуглецевих ринків свою Організаційну рамочну програму, а також представила її на розгляд Асамблеї Партнерства. Постановою № PA 2/2011-4 на другому засіданні Асамблеї Партнерства, яка відбулась 27-28 жовтня 2011 року у м. Стамбул, було прийнято рішення надати Україні необхідне фінансування для проведення другого етапу підготовки «Розробка Пропозиції щодо ринкової готовності».

Керівництво з підготовки Пропозиції щодо ринкової готовності доступне на офіційному сайті Партнерства:

https://www.thepmr.org/system/files/documents/2012%2012%2020%20PMR_MRP_Tool_version%202_clean.pdf.

Пропозиція щодо ринкової готовності (далі MRP) складається з 6 (шести) розділів, а саме Розділ 1: Огляд ситуації в країні; Розділ 2: Загальний огляд політики, цілей і/або підготовчої роботи з підтримки та прийняття політичних рішень; Розділ 3: Основні технічні та  інституційні /нормативні елементи готовності ринку; Розділ 4: Планування ринкового інструменту; Розділ 5: Організаційні та комунікаційні питання, консультації та дії; Розділ 6: Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет.

 

ІІ. ЦІЛІ

 

Експерт з фінансових питань (далі - Фінансовий експерт) буде відповідальним за розробку Розділу 6: «Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет». Він/вона також сприятиме проведенню всебічного загального і галузевого аналізу планування політики в області зміни клімату.

 

ІІІ.   ОБСЯГ РОБІТ

 

Під керівництвом Керівника проекту та у взаємодії з іншими експертами, Фінансовий експерт буде виконувати наступні задачі:

1.     Розробка плану необхідних заходів для етапу реалізації Пропозиції щодо ринкової готовності, а також відповідні результати для кожного з цих заходів.

2.     Розробка календарного графіку (термінів) виконання зазначених заходів.

3.     Розробка бюджету, у якому будуть відображені усі фінансові потреби для підтримки зазначених заходів.

4.     Визначення та підготовка характеристики джерел фінансування для забезпечення фінансових потреб: чітко визначити запит на фінансування від Партнерства з метою створення вуглецевих ринків, а також інших (підтверджених і/або потенційних) джерел фінансування, у т. ч. від національного уряду, інших органів влади і/або донорів (за необхідності); визначити інші заходи, здійснені або заплановані, пов’язані із плановими заходами в рамках Партнерства задля створення вуглецевих ринків, і вказати джерела фінансування для зазначених видів діяльності.

5.     Участь у зустрічах з групою експертів з перевірки Пропозиції України щодо ринкової готовності на етапах  підготовки її проекту та заключної версії.

 

IV. ТРИВАЛІСТЬ ТА МІСЦЕ РОБОТИ

 

Експерт з фінансових питань має надавати послуги протягом 30 днів у періоду з ___ січня 2014 року по ___ жовтень 2014 року.

Місце роботи – місто Київ, Україна.

 

V. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗАЦІЇ

 

У разі необхідності Державне агентство екологічних інвестицій України в обумовлені терміни надасть Фінансовому експерту:

·       інформацію та документи, необхідні для своєчасного виконання завдань Фінансового експерта, а саме звіти, розробленні в рамках програм технічної допомоги  Агентства США з міжнародного розвитку, ПРООН та ЄБРР;

·       доступ до приміщення Держекоінвестагентства та інших установ чи організацій, які будуть часто відвідуватись з метою виконання поставлених задач.

 

 

VI. РЕЗУЛЬТАТИ ТА КАЛЕНДАРНИЙ ПЛАН РОБОТИ

 

Результати

Термін

11.

Проект Розділу 6: «Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет», включаючи:

• план необхідних заходів для етапу реалізації Пропозиції щодо ринкової готовності, а також відповідні результати для кожного з цих заходів;

• календарний графік (терміни) виконання заходів;

• бюджет для підтримки цієї діяльності;

• опис джерел фінансування для покриття фінансових потреб;

• дії, вжиті або заплановані, які пов'язані з запланованою діяльністю в рамках створення вуглецевого ринку та визначення джерел фінансування для цих або інших видів діяльності.

28 лютого 2014 року

22.

Оновлений (після експертної перевірки) проект Розділу 6: «Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет».

25 квітня 2014 року

33.

Кінцевий варіант Розділу 6: «Підсумковий опис заходів, календарний план та бюджет».

25 липня 2014 року

 

 

VII. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

 

Фінансовий експерт має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

 

·         вища освіта, спеціальність безпосередньо пов’язана із фінансами, економікою чи іншими пов’язаними сферами;

·         щонайменше 3-5 роки досвіду роботи в галузі фінансів та/або інших пов’язаних сферах, переважно в міжнародних організаціях/проектах.

 

VIII. ВИМОГИ ЩОДО ЗВІТНОСТІ

 

Всі результати/звіти мають бути представлені у форматі MS Word та Excel українською та англійською мовами, орієнтовна кількість сторінок 10-15 (без додатків).

 

Заявники повинні подати наступні документи:

·         Лист про зацікавленість / пропозиція.

·         Особисте резюме, в тому числі інформацію про минулий досвід роботи в аналогічних проектах / завданнях, та контактні дані осіб, що надали рекомендаційні листи.

Документи мають бути надіслані українською та англійською мовами на електрону адресу: seia@seia.gov.ua з приписом у темі листа «Відбір на посаду Експерта з фінансових питань».

Кінцевий термін подачі резюме 12:00 за місцевим часом, 10 грудня 2013 року. Відбір Експерта з фінансових питань буде здійснюватись у відповідності до правил та процедур Світового банку.

 

 

TERMS OF REFERENCE AND SCOPE OF SERVICE

Partnership for Market Readiness

(GrantNo. TF012455)

Development of Market Readiness Proposal/ TOR's development for Ukrainian domestic cap and trade carbon market

 

TermsofReferenceforConsultingServices

Title: Expertonfinancialissues

 

 

І.        BACKGROUND

The Partnership forMarketReadiness (hereafter – PMR) is a grant-based, capacitybuildingtrustfundthatprovidesfundingandtechnicalassistanceforthecollectiveinnovationandpilotingof market-based instrumentsforgreenhousegasemissionsreduction. ThePartnershipbringstogetherdevelopedanddevelopingcountries, aswellasotherkeyexpertsandstakeholders, inordertoprovide a platformfortechnicaldiscussionsonmarketinstruments, foster South-South exchange, facilitatecollectiveinnovationforpiloteffortsandharnessfinancialflowsforimplementationandscaleup. Formanycountries, thefirststeptowardimplementing a market-based instrumentistobuildmarketreadinesscapacity, suchasmeasuring, reportingandverificationsystemsorthecreationof a regulatoryframework. Assuch, marketpreparationisalso a crucialpartoftheworkofthe PMR.

 

Twophasesareenvisionedunderthe PMR:

·         Preparation Phase: An Implementing Country Participant formulates its Market Readiness Proposal (MRP). Ukraine is now on this phase. During this phase Ukraine should formulate its Market Readiness Proposal (including funding proposal) and present it to Partnership Assembly (PA). Partnership Assembly allocates funding for Implementation Phase. The MRP is supported in Ukraine by PMR funding allocated by the PMR Partnership Assembly in October 2011; and

·         Implementation Phase: An Implementing Country Participant implements readiness components outlined in the MRP, including piloting the proposed market instrument(s). The implementation is supported by PMR funding allocated by the PA. The size of the funding is determined by the PA in accordance with a set of agreed upon criteria.

TheStateEnvironmentalInvestmentAgencyofUkraine (hereafter – SEIA), as a centralgovernmentalexecutivebody, whichmaintaskistorealizethestatepolicyonexecutionofrequirementsofthe UN Framework ConventiononClimateChangeandtheKyotoProtocolinaccordancewiththeDecreeofthePresidentofUkrainedated 13 April 2011 № 455/2011 “OntheStatuteoftheStateEnvironmentalInvestmentAgencyofUkraine”, takesactivepartintheWorldBank’sinitiativePartnershipforMarketReadiness (PMR).

AtthefirststageofPreparationPhaseofthe PMR Ukraineconducted a roundtable “OnthewaytocreationofemissiontradingsysteminUkraine” inOctober 2011. Itsmainpurposewasthepublicdiscussionwithgovernmentalinstitutions, NGOs, industries, privatesectorandresearchinstitutes.

UkrainehassubmitteditsOrganizing Framework tothe PMR SecretariatinOctober 2011, andhaspresenteditforconsiderationbythePartnershipAssembly. By ResolutionNo. PA 2/2011-4 attheSecondmeetingofthePartnershipAssemblyinIstanbul, October 27-28, 2011 thedecisiontoappropriatefundingtoUkraineforthesecondstageofPreparationPhase “DevelopmentofMarketReadinessProposal” wastaken. ToolforMarketReadinessProposalislocatedhere

https://www.thepmr.org/system/files/documents/2012%2012%2020%20PMR_MRP_Tool_version%202_clean.pdf.

MarketReadinessProposal (hereafter – MRP) consistsofsix (6) buildingblocks (BB), namely BB1: CountryContext; BB2: PolicyLandscapeandObjectivesand/orPreparatoryWorktoSupportandInformPolicyDecisions; BB3: CoreTechnicalandInstitutional/RegulatoryMarketReadinessComponents; BB4: Planningfor a Market-based Instrument; BB5: Organization, Communication, ConsultationandEngagement; and BB6: SummaryofActivities, TimelineandBudget.

ІІ.      OBJECTIVES

TheExpertonfinancialissues (hereinafter – Financialexpert) willberesponsibleforthedevelopmentofBuildingBlock 6: SummaryofActivities, TimelineandBudget. He/shealsowillcontributetothedevelopmentofthecomprehensivegeneralpolicymappinganalysisonclimatechange.

 

ІІІ.     SCOPE OF SERVICE

Underthesupervisionofthe Project ManagerandincoordinationwithotherexpertstheFinancialexpertwillberesponsibleforthefollowingtasks:

1.     Development of an outline of planned activities for the MRP Implementation Phase, along with the corresponding deliverable(s) for each activity.

2.     Development of a schedule (timeline) to fulfill these activities.

3.     Development of a budget summarizing the financial requirements to support these activities.

4.     Identification and description of the funding sources to cover these financial requirements as follows:  highlight PMR funding request as well as other (confirmed and/or potential) funding sources, from the national government, other governments and/or donors (as appropriate); and identify other activities undertaken or planned that are related to planned PMR activities and indicate the sources of funding for these other activities.

5.     Participation in the meetings with PMR expert review team during the preparation draft and final MRP for Ukraine.

 

IV.     DURATION AND PLACE OF WORK

TheFinancialexpertshallprovidetheservicesduring 30 daysthroughouttheperiodfromJanuary ___, 2014 toOctober ___, 2014.

TheplaceofworkshallbethecityofKyiv, Ukraine.

 

V.      IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

Incaseitisrequired, the SEIA within a reasonabletimeframeshallprovidetheFinanceexpertwith:

·           Background information and documents necessary for timely accomplishment of Finance expert’s tasks, namely  reports from USAID, UNDP and EBRD technical assistant programs;

·           Pass authorizations to the buildings of the SEIA and other agencies to be frequently attended in view of execution of these tasks.

 

VI.     DELIVERABLES AND TIME SCHEDULE

 

#

Deliverable

Time

1.

1stDraftBuildingBlock 6: SummaryofActivities, TimelineandBudget, including

·         An outline of planned activities for the MRP Implementation Phase, along with the corresponding deliverable(s) for each activity;

·         A schedule (timeline) to fulfill these activities;

·         A budget summarizing the financial requirements to support these activities;

·         Identification and description of the funding sources to cover these financial requirements; and

·         Identification of other activities undertaken or planned that are related to planned PMR activities and indication of  the sources of funding for these other activities.

28 February 2014

2.

Revised (after peer-review) DraftBuildingBlock 6: SummaryofActivities, TimelineandBudget.

25 April 2014

3.

FinalBuildingBlock 6: SummaryofActivities, TimelineandBudget.

25 July 2014

 

VI.     QUALIFICATION REQUIREMENTS

TheFinancialexpertshallmeetthefollowingqualificationrequirements:

·         Higher education, qualification (degree) is directly related to finance, economy or other relevant fields;

·         At least 3-5 years of practical experience of working in the field of finance and/or other related fields preferably in international organizations/projects.

 

VII.   REPORTING REQUIREMENTS

All deliverables/reports should be submitted in MS Word and Excel in Ukrainian and English , approximate number of pages 10-15.

 

 

 

Applicantsshallsubmitthefollowingdocuments:

·      Letterofinterest/proposal.

·      Personal CV, includinginformationaboutpastexperienceinsimilarprojects / assignmentsandcontactdetailsforreferees.

ThedocumentsshallbeprovidedinUkrainianandEnglishlanguagestothefollowing e‑mail: seia@seia.gov.ua with indicationattheSubjectline “SelectiononthepositionofExpertonfinancialissues”.

Thedeadlinefordocumentssubmissionis 12:00 pmlocaltime, December 10, 2013. Selection ofExpertonfinancialissueswill be carriedoutinaccordancewiththeWorldBankrulesandprocedures.

 

 

 

 

версія для друку