Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Антикорупційна політика

Заходи щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів, осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, в Державному агентстві екологічних інвестицій України 16.10.2013

 

 

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
Голова Державного агентства

екологічних інвестицій України

__________________ Д.В. Гончаренко

«___» липня 2013 року

 

 

Заходи
щодо мінімізації можливості виникнення конфлікту інтересів, осіб уповноважених на виконання функцій держави, та врегулювання конфлікту інтересів у разі його виникнення, в Державному агентстві екологічних інвестицій України

1. Попередження осіб, які претендують на зайняття посад, пов’язаних з виконанням функцій держави, про не допущення конфлікту інтересів, а саме суперечності між особистими інтересами та службовими повноваженнями, наявність якої може вплинути на об'єктивність або неупередженість прийняття рішень, а також на вчинення чи невчинення дій під час виконання наданих йому службових повноважень, та обов’язок у межах своїх повноважень вживати заходів щодо недопущення конфлікту інтересів в подальшому.

2. Забезпечення згідно з вимогами Закону України «Про засади запобігання і протидії корупції» подання новоприйнятими державними службовцями відомостей щодо працюючих близьких осіб в Державному агентстві екологічних інвестицій України і подальшу регулярну актуалізацію такої інформації стосовно близьких осіб уже працюючих державних службовців.

3. Усунення обставин, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, до того, як державний службовець буде призначений на посаду.

Якщо обставини, що можуть призвести до виникнення конфлікту інтересів, склалися після призначення на посаду, державний службовець повинен невідкладно повідомити в письмовій формі про це свого безпосереднього керівника та терміново вжити заходів щодо усунення таких обставин.

 

4. Державний службовець зобов’язаний повідомляти про наявність конфлікту інтересів у інших державних службовців свого безпосереднього керівника.

У разі якщо державний службовець вважає, що  вжиті після повідомлення  про наявність конфлікту інтересів, заходи є недостатніми, може повідомити про це в письмовій формі керівника органу державної влади.

5. Безпосередній керівник зобов'язаний вжити всіх необхідних заходів, спрямованих на запобігання конфлікту інтересів, шляхом доручення виконання відповідного службового завдання іншій посадовій особі, особистого виконання службового завдання чи в інший спосіб, передбачений законодавством.

6. У разі виникнення конфлікту інтересів у державного службовця, який входить до складу колегіального органу (комітету, комісії, колегії, ради тощо), такий державний службовець не повинен брати участь у прийнятті рішення, якщо його неучасть не впливає на повноваження цього органу.

Якщо неучасть державного службовця, у якого виник конфлікт інтересів і який входить до складу колегіального органу, у прийнятті рішень цим органом призведе до втрати повноважень цим органом, участь такого державного службовця у прийнятті рішень має здійснюватись під контролем.

7. Державному службовцю рекомендується позбутись приватного  інтересу, з приводу якого може виникнути конфлікт інтересів, шляхом відчуження корпоративних прав, майна або майнових прав, передачі їх у довірче управління або в будь-який інший спосіб.

8. Якщо конфлікт інтересів неможливо усунути шляхом заміщення державного службовця іншою особою та відсутня можливість для його переведення на іншу посаду відповідної категорії посад державних службовців керівник органу, де працює державний службовець, або його заступник відповідно до розподілу повноважень у найкоротший строк, але не більше ніж протягом одного робочого дня, приймає рішення про здійснення контролю за рішеннями, що приймаються цим державним службовцем.

У рішенні зазначаються форма контролю, відповідальна особа та вимоги до державного службовця щодо прийняття рішень стосовно предмета конфлікту інтересів.   

 

9. Державний службовець не пізніше наступного робочого дня з дня прийняття рішення про застосування контролю ознайомлюється з таким рішенням.

Якщо конфлікт інтересів виникає у зв'язку з діяльністю державного службовця у складі колегіального органу, рішення про запровадження контролю над таким державним службовцем надсилається усім членам колегіального органу.

10. Контроль здійснюється у такій формі:

перевірка особою, визначеною керівником державного органу, змісту рішень чи проектів рішень, що приймаються або розробляються державним службовцем або відповідним колегіальним органом з питань, пов'язаних із предметом конфлікту інтересів;

розгляд справ та прийняття рішень державним службовцем у присутності особи, визначеної керівником державного органу.

 

 

 

 

 

 

 

 

Андрій Лобасенко

версія для друку