Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Прес-центр » Анонси

14-15 жовтня у Києві відбудеться дводенний презентаційний семінар в рамках проекту Clima East: Підтримка дій, спрямованих на зниження впливу на зміну клімату та адаптацію до наслідків зміни клімату у країнах Східного партнерства та Росії. 09.10.2013

З 14 по 15 жовтня за сприяння Європейського Союзу, при активній співпраці з Державним агентством екологічних інвестицій України, відбудеться дводенний презентаційний семінар в рамках Проекту Clima East: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в Східних країнах в рамках  Європейської політики добросусідства та Росії.

Загальною метою зазначеного Проекту є надання підтримки державам регіону «Схід» Європейської політики добросусідства (включаючи Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Молдову, Грузію та Україну) та Російській Федерації щодо підвищення їх компетентності у сфері скорочення викидів парникових газів та покращення їх підготовленості до боротьби зі змінами клімату.

Проект технічної допомоги (бюджет 7 млн. євро) є частиною більш масштабного проектного пакету «ClimaEast», який включає також компонент пілотних проектів (бюджет 11 млн. євро на 7 країн). Останній спрямований на підтримку розвитку екосистемного підходу до зміни клімату. Компонент планується впроваджувати окремо, але у тісний співпраці з проектом технічної допомоги. Передбачається фінансування ряду пілотних проектів регіону, які демонструватимуть актуальність методів природокористування, спрямованих на пом’якшення наслідків зміни клімату та адаптації до неї.

Місце проведення семінару: 14 жовтня – готель «Редісон» (вул. Ярославів Вал, 22), 15 жовтня – готель «Хрещатик» (вул. Хрещатик, 14). Початок реєстрації учасників – 14 жовтня о 9.00.

 

Просимо акредитуватися представників ЗМІ за телефонами:

(044) 594 91 09;  050 216 25 69, або по e-mail:media@seia.gov.ua

 

Серед учасників семінару -  експерти в сфері кліматичної політики, низьковуглецевого розвитку країн Європейського Союзу, керівник групи експертів  проекту Clima East Жолт Ленгьал, представник Кліматичної коаліції Польщі пан Войтек Степнєвський, представники ПРООН, ЄБРР, Міжнародного інститут прикладного системного аналізу та провідні фахівці Міністерства енергетики та вугільної промисловості України, Міністерства екології та природних ресурсів України та Державного агентства екологічних інвестицій України.

Протягом двох днів учасники обговорять кліматичну та енергетичну політику України та країн-членів Європейського Союзу. Також буде обговорено питання вдосконалення законодавства з метою досягнення цілей кліматичної політики, а також торгівля квотами на викиди, використання  відновлювальних джерел енергії, поглинання та зберігання вуглецю, національна політика у сфері адаптації до зміни клімату та продовольча безпека, питання створення системи моніторингу, звітності та верифікації викидів, тощо.

 

Програма семінару:

 

ДЕНЬ 1:  14 октября 2013 г.

 

«Климатическая и энергетическая политика ЕС до 2050 года»

 

Модераторы:                    Шлихта Валентин Михайлович – начальник отдела учета выбросов парниковых газов Государственного агентства экологических инвестиций Украины, канд.т.н.

Г-н Zsolt Lengyal – руководитель группы экспертов проекта Clima East

 

9:00                                       Регистрация участников и кофе

 

9:30 - 10:00                         Приветствия и ключевые выступления

[Представитель Министерства экологии и природных ресурсов Украины, представитель Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

[Глава Представительства Европейского Союза (необходимо подтверждение)]

 

10:00 - 10:30                       Приоритеты климатической политики в Украине 

                                   Шлихта Валентин Михайлович – начальник отдела учета выбросов парниковых газов Государственного агентства экологических инвестиций Украины

 

10:30 — 10:45               Приоритеты энергетической политики Украины

                                   Представитель Министерства энергетики и угольной промышленности Украины

 

10:45 - 11:00                       Пакет проекта Clima East,

Г-н Zsolt Lengyal  – руководитель группы экспертов проекта Clima East

 

11:00 - 11:30                       Кофе-брейк

 

 

Секция 1. Климатическая и энергетическая политика  ЕС

 

11:30 - 12:30                       Цели климатической политики ЕС до 2020 года и законодательство по их достижению Др Marzena Chodor, Clima East, ключевой эксперт

 

-          Цели климатической политики ЕС до 2020 года

-          2020 Пакет ЕС Климат и Энергетика

 

o    Торговля квотами на выбросы

o    Разделение усилий

o    Возобновляемые источники энергии

o    Поглощение и хранение углерода

-          Правила по выделению государственной поддержки

 

Обсуждение

 

12:30 - 13:30                       Реализация климатической политики ЕС в странах-членах ЕС: пример ее реализации в Польше  г-н Wojtek Stepniewski, Климатическая коалиция, Польша

 

-          Стратегии Польши по реализации климатической политики и законодательства ЕС

-          Последствия политики в области климата для развития институционального потенциала

-          Проблемы правовой транспозиции

-          Торговля квотами на выбросы (в частности, институциональные механизмы)

-          Разделение усилий

-          Внедрение возобновляемых источников энергии

 

Обсуждение

 

13:30 - 14:30                       Обед

 

Секция 2. Политика ЕС в области климата до 2050 года

14:30 - 16.00                       Законодательство ЕС 2030 и Дорожная Карта 2050 – новый вызов: мировое низкоуглеродное развитие Mr. Kumar Sanjeev, эксперт по климатической политике, Партнерство по обмену, Бельгия

 

-           Предложения Европейской Комиссии по Дорожной карте перехода к конкурентоспособной низкоуглеродной экономике к 2050 году

-          Зеленая Книга: рамочная основа климатической и энергетической политики до 2030 года

-          Многолетние финансовые рамки ЕС в 2014 - 2020;

-          Учет климатических действий в энергетике, транспорте, сельском хозяйстве и других секторах

 

Обсуждение

 

16:00 - 16:30                       Кофе-брейк

 

16:00 - 17:45                       Пленарное обсуждение соответствующих выводов по климатической политике ЕС для Украины

                                               Ведущий Г-н. Kumar Sanjeev и представитель Украины

 

-          Комментарии по вопросам политики от участников семинара (представители государственных органов, НПО, научных кругов)

-          (от 3 до 10 минут каждый):

o    ожидания в отношении применения опыта ЕС в разработке и внедрении климатической политики Украины

o    межведомственное сотрудничество и сложности

o    выполнение положений договора об ассоциации Украина - ЕС

-          Общая дискуссия

17:45 - 18:00                       Обзор работы первого дня и программы на 2-й день
Г-н
Zsolt Lengyel, Руководитель группы экспертов Clima East

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДЕНЬ 2:  15 октября 2013 

 

9:30                                       Утренний кофе и регистрация

 

Семинар 1 Адаптация к изменению климата

 

Модераторы:                    Трофимова Ирина Васильевна ‑ начальник отдела стратегического планирования государственного агентства экологических инвестиций Украины, к. ф-м.н.

Г-н Wojtek Stepniewski, Климатическая коалиция, Польша

 

 

Сессия 1: Политика в области климата: подходы ЕС и Украины

 

9:30 - 11:00                         Адаптация - как ее реализует ЕС ?

Г-н Zsolt Lengyel, Руководитель экспертной группы Проекта

 

-          Зеленая книга об адаптации (2007 год) и Белая книга "Адаптация к изменению климата: на пути к европейской рамочной программе действий" (2009 год)

-          Пакет стратегий ЕС по адаптации:

o    Стратегии ЕС по адаптации к изменению климата

o    Руководство по разработке стратегий адаптации

-          Обсуждение

 

11:00 - 11:30                       Кофе-брейк

11:30 – 12:00.                     Национальная политика в области адаптации к изменению климата

Трофимова Ирина Васильевна ‑ начальник отдела стратегического                                                   планирования Государственного агентства экологических инвестиций Украины, к. ф-м.н.

 

-          Национальный план адаптации. Региональные особенности мероприятий по адаптации к изменению климата в Украине

-          Направления развития политики в области адаптации

 

 

12:00 -13:00                Обсуждение с участием госслужащих, экспертов из Украины и представителей ЕС. Пути и препятствия для реализации адаптационной стратегии.

 

13.00 - 14.00                       Обед

 

Сессия 2: Землепользование, изменения землепользования и лесное хозяйство (далее – ЗИЗЛХ), сельское хозяйство и политика в области климата: подходы ЕС

14:00 - 14:30                       Использование экосистемных подходов в реализации пилотных проектов Clima East под руководством ПРООН в Украине

                                               Наталья Ольшанская, Пилотный проект Clima East, ПРООН

 

14:30-16:00                Обзор ЗИЗЛХ в ЕС и в регионе деятельности проекта Clima East

Профессор А.З. Швиденко, Международный институт прикладного системного анализа

 

-          ЕС и регион проекта Clima East:  ЗИЗЛХ

-          Киотский Протокол: его принципы и ЗИЗЛХ

-          Улучшение проведения национальной оценки выбросов и отчетности в секторе ЗИЗЛХ в регионе проекта

Управление лесными ресурсами и климатические мероприятия (ситуация)

Планирование мер по адаптации и снижению воздействия на климат в регионе проекта  Clima East: подходящие подходы и модели

 

16:00 - 16:30                       Кофе-брейк

 

16:30 - 18:00                       Панельная дискуссия Ведущий Г-н Wojtek Stepniewski,     и Роман Волосянчук FLEG II Украина

 

Проблемы и пути снижения воздействия на климат в секторе ЗИЗЛХ  в Украине. Адаптация к изменению климата и продовольственная безопасность.

 

18:30 - 18:45              Подведение итогов, Председатель

 

Катерина Кравченко

версія для друку