Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол від 24.09.2013 30.09.2013

 

Протокол засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві

 

24 вересня 2013                                                                                                         м. Київ

 

Присутні на засіданні: члени Громадської ради при ДАЕІ, запрошені представники ДАЕІ та Київського національного університету ім. Тараса Шевченка, всього 9 учасників.

Присутні з правом ухвального голосу: 9 чол. (Куруленко Святослав (2 голоси, доручення від Колмикова Ю.), Сторчило Марія (2 голоси доручення від Мартинюка Андрія),   Чижмакова Наталія, Єришева Антоніна (2 голоси, доручення від Сімонової О.), Хворов Михайло, Ковалевський В.

Загалом присутніх 9 (дев’ять) із 17 (сімнадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне.

 

Порядок денний засідання:

 

1. Формування Стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні.

2. Різне

 

По 1-му питанню порядку денного виступив начальник Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваль М.І., який поінформував, що розробка Стратегії низько вуглецевого ринку проводиться в рамках проекту UNDP «Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України» (http://www.seia.gov.ua/seia/control/main/uk/publish/article/634872). В рамках проекту передбачається визначення політик та заходів щодо низьковуглецевого  розвитку, які можуть бути впроваджені на Україні, та представлення до Кабінету Міністрів України звіту про можливі сценарії розвитку, інші заходи. Відповідальними за формулювання та презентацію документу щодо Стратегії є компанія PointCarbon. Впроваджувати ринок низьковуглецевих одиниць складно тому що у світовій практиці немає підтвердження, що це працює. Враховуючи відсутність в Україні вихідних даних для формування ринку викидів, було вирішено розпочати роботу з впровадження в Україні системи MRV (моніторинг, верифікація, звітність). Рамковий проект відповідного Закону Україні «Про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів» підготовлений та направлений до Мінприроди з метою подальшого направлення цього проекту на погодження усіма зацікавленими сторонами.

 

В обговоренні, запитаннях та відповідях взяли участь члени Громадської ради Єришева А.І., Хворов М.І., Куруленко С.С., Сторчило М.О. та від ДАЕІ Коваль М.І. Зокрема піднімались питання щодо передачі зауважень НЕЦУ до проекту Закону «Про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів», визначення поняття «низьковуглецевого розвитку», реального впровадження низьковуглецевого ринку в Україні, де саме цей ринок вже працює та аналізу впливу Дохійських поправок для України. Так, було зазначено, що низьковуглецевий ринок вже реально працює в США та ЄС, випробується в Канаді та пілотно випробується в Австралії, частково – в Японії. Щодо реального впровадження низьковуглецевого ринку, то було зазначено, що проектом Угоди про асоціацію між Україною, з однієї сторони, та ЄС та його державами-членами, з іншої сторони, передбачається, впровадження положень Директиви ЄС № 2003/87/ЄС «Про встановлення схеми торгівлі викидами парникових газів у рамках Співтовариства» та внесення змін і доповнень до Директиви № 96/61/ЄС із змінами і доповненнями, внесеними Директивою № 2004/101/ЄС, протягом 2 років з дати набрання Угоди чинності.

 

Вирішили: Взяти до відома інформацію ДАЕІ щодо формування Стратегії низьковуглецевого розвитку в Україні.

 

 

Голосували: «за» – 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

 У різному слухали інформацію Голови Громадської ради при ДАЕІ Куруленка С.С. щодо листа ДАЕІ від 17.09.2013 № 2596/13/10 з проханням надати кандидатуру від ради для включення до складу делегації України.

 

Після обговорення цього питання було висунуто дві кандидатури на голосування: Куруленка С.С. – Голови Громадської ради при ДАЕІ та члена ради - Сторчило Марії. Результати голосування:

Куруленко С.С. – 5 голосів «за», 3 – «утримались».

 

Вирішили:

Просити ДАЕІ включити від Громадської ради при ДАЕІ до складу делегації України на 19-ту Конференцію Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (СОР19) та 9-ту зустріч Сторін Кіотського протоколу (СМР9) Голову Громадської ради – Куруленка Святослава Сергійовича.

 

Голосували: «за» – 9; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

Крім того, в різному були обговорені питання щодо проведення установчих зборів, підготовки звіту Голови Громадської ради на ці збори та процедури подачі документів.

 

 

 

Голова Громадської ради                                                                   С.С.Куруленко

 

          Секретар                                                                                                 Н.А.Чижмакова    

 

 

 

 

 

Н.А.Чижмакова

версія для друку