Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол від 23.11.2012 23.11.2012

Протокол засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві

 

23 листопада 2012 р.                                                                                                       м. Київ

 

Присутні на засіданні: члени Громадської ради та запрошені представники ДАЕІ, всього 19 чоловік.

Присутні з правом ухвального голосу: 12 чол. (Куруленко Святослав (2 голоси, доручення від Хворова Михайла), Мартинюк Андрій (2 голоси, доручення від Желєзного Андрія), Булгакова Мар’яна, Городецька (Шпег) Наталія, Ковалевський Володимир, Колмиков Юрій, Чижмакова Наталія, Єришева Антоніна, Роговенко Людмила (доручення від Радченко Тамари), Верхман Юрій (доручення від Ніколаєвої Оксани)).

Загалом присутніх 12 (дванадцять) із 17 (сімнадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне.

 

 Порядок денний

Куруленко С.С. запропонував затвердити наступний порядок денний засідання, згідно з планом роботи на 2012:

1. Проект позиції України на переговорах в рамках 18-ї Конференції сторін РКЗК та 8-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу.

2. Аналіз стану оприлюднення ДАЕІ публічної інформації на його офіційному веб-сайті.

Вирішили: затвердити порядок денний засідання. Установити регламент для доповідачів до 15 хв., на запитання та відповіді - 5 хв.

Голосували: «за» – 12; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

По 1 питанню порядку денного слухали:

 

З вступним словом щодо позиції України на переговорах в рамках 18-ї Конференції сторін РКЗК та 8-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу виступив представник ДАЕІ Варга І.І., який повідомив про випадки розповсюдження викривленої інформації щодо позиції України. Україна не виходить з Кіотського протоколу, проект позиції країни передбачає подальші кроки в другому періоді зокрема. Позиція України щодо переносу  на другий період дії Кіотського протоколу всього обсягу одиниць встановленої кількості викидів, невикористаних протягом його першого періоду, відповідає національним інтересам, крім того країни, що брали на себе зобов’язання по скороченню викидів також мають залишки та висловлюються за перенос.

 

Проект позиції України на переговорах в рамках 18-ї Конференції сторін РКЗК та 8-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу доповів представник ДАЕІ Коваль М.І., а саме, що:

- зобов’язання України щодо скорочення викидів парникових газів до 2020 року становлять 20 відсотків у порівнянні з викидами у 1990 році;

- другий період зобов’язань за Кіотським протоколом має розпочатися у 2013 році та завершитися у 2020 році з урахуванням того, що нова глобальна та всеосяжна багатостороння міжнародна угода повинна набрати чинності не пізніше початку 2020 року;

- розрахункове значення цільового показника України з кількісного обмеження та скорочення викидів парникових газів на другий період зобов’язань за Кіотським протоколом становить 71 - 87 відсотків (середнє скорочення викидів для восьмирічного періоду дії зобов’язань 29 - 13 відсотків відносно рівня викидів 1990 року) та може бути використане для визначення його конкретної величини відповідно до національних інтересів України в ході переговорного процесу;

- редакція параграфу 13 статті 3 Кіотського протоколу щодо можливості перенесення за бажанням Сторони на другий період дії Кіотського протоколу всього обсягу одиниць встановленої кількості викидів, невикористаних протягом його першого періоду, повинна залишатися незмінною.

 

В обговоренні проекту позиції та запитаннях взяли участь члени ГР – Куруленко С.С., Мартинюк А., Булгакова М.

 

Зокрема пан Мартинюк А. привітав намагання України перенести квоти на другий період та включення до проекту позиції зобовязань України на другий період. Позитивом є також гнучкість позиції України. Крім того, на запитання Булгакової М. чи відображено в позиції України – запобігання глобальному потеплінню, була отримана відповідь, що позиція нашої країни співпадає з позицією більшості країн. Пан Куруленко С.С. підкреслив, що 25 жовтня 2012 відбулося позачергове засідання Громадської Ради при Держекоінвестагентстві, на якому було прийняті відповідні рішення щодо пропозицій ГР до позиції України і на разі вони залишаються незмінними. Пан Варга І.І. в обговоренні підкреслив, що пропозиції пана Мартинюка А. та ГР, позитивно вплинули на розробку проекту позиції України на переговорах, зокрема в частині розширення діапазону скорочення викидів.

В обговоренні взяв також участь представник ДАЕІ Чиженко М.І., який запропонував долучитися до розроблення пропозицій та коментарів до двох робочих документів:

- щорічного звіту Наглядового комітету за спільним впровадженням для Конференції Сторін  Кіотського протоколу (FCC/KP/CMP/2012/4);

- переглянутий перелік ключових елементів та перехідних заходів та проект переглянутих Керівних принципів для спільного впровадження (FCCC/KP/CMP/2012/5).

 

Вирішили:

1. Громадська рада вважає важливою для України стратегічною ціллю обов’язково зберегти існування другого періоду дії зобов’язань Кіотського протоколу із кількісною ціллю для України щодо скорочення викидів. У зв’язку з цим, Громадська рада вважає за доцільне:

- розглянути можливість затвердження Україною більш амбітних кількісно визначених цілей з обмеження та скорочення викидів парникових газів до 2020 року на 34%* - 54%** від базового 1990 року;

- провести консультації з ЄС щодо можливості надання допомоги з приєднання до EU-ETS у разі відмови Україною від вимоги перенесення квот у повному обсязі та посиленням кількісних зобов’язань з обмеження та скорочення викидів парникових газів;

2. Долучитися до розроблення пропозицій та коментарів до двох робочих документів:

- щорічного звіту Наглядового комітету за спільним впровадженням для Конференції Сторін  Кіотського протоколу (FCC/KP/CMP/2012/4);

- переглянутий перелік ключових елементів та перехідних заходів та проект переглянутих Керівних принципів для спільного впровадження (FCCC/KP/CMP/2012/5).

 

Голосували: «за» – 12; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

По 2 питанню порядку денного слухали:

Члена Громадської Ради Городецьку (Шпег) Наталію, яка детально в таблиці представила аналіз стану оприлюднення Держекоінвестагентством публічної інформації на його офіційному сайті.

Представники ДАЕІ подякували пані Городецькій Н. за проведену детальну роботу.

 

Вирішили: 

Інформацію взяти до відома. Запланувати розгляд питання про врахування зауважень, представлених в аналізі, у 2013 р. 

 

Голосували: «за» – 12; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

Голова Громадської ради                                                                   С.С.Куруленко                             

 

Секретар                                                                                                 Н.А.Чижмакова        

 

 * Згідно результатів прогнозів науково-дослідної роботи «Аналіз потенціалу скорочення викидів на період після 2012 року» - НАУ, 2009

** Згідно результатів дослідження Міжнародного інститут прикладного системного аналізу за моделлю GAINS

Н.А. Чижмакова

версія для друку