Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Протоколи

Протокол від 05.03.2013 05.03.2013

Протокол засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві

 

5 березня 2013 р.                                                                                                               м. Київ

 

Присутні на засіданні: члени Громадської ради, запрошені представники ДАЕІ, ТОВ «ДТЕК», «Томсон Ройтерз СА» та Інституту промислової екології, всього 20 чоловік.

Присутні з правом ухвального голосу: 12 чол. (Куруленко Святослав, Хворов Михайло, Мартинюк Андрій (2 голоси, доручення від Булгакової Мар’яни), Жєлєзний Андрій, Панькевич Марта (доручення від Городецької (Шпег) Наталії), Ковалевський Володимир, Колмиков Юрій, Чижмакова Наталія, Єришева Антоніна,  Радченко Тамара, Верхман Юрій (доручення від Ніколаєвої Оксани).

Загалом присутніх 12 (дванадцять) із 17 (сімнадцяти) членів Громадської ради. Чергове засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві правомочне. 

 

Згідно з планом роботи ГР на 2013рік, на розгляд на засіданні Ради були винесені питання:

 

1.     Інформування громадськості щодо підготовки подань України з пропозиціями та інформацією на виконання рішень 18 Конференції Сторін РКЗК ООН та 8 зустрічі Сторін Кіотського Протоколу.

2.     Різне

 

Заступник Голови ГР  Мартинюк Андрій запропонував включити до порядку денного пункт:

«Формування позиції ГР при Держекоінвестицій щодо ратифікації поправки до Кіотського протоколу в Україні, прийнятої на 18-ій Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату». Матеріали з цього питання були надіслані Держекоінвестицій та членам ГР заздалегідь.

 

Вирішили (одноголосно): Включити запропонований Мартинюком А. пункт до порядку денного засідання.

Установити регламент для доповідачів до 15 хв., на запитання та відповіді - 5 хв.

 

Порядок денний засідання ГР:

1. Інформування громадськості щодо підготовки подань України з пропозиціями та інформацією на виконання рішень 18 Конференції Сторін РКЗК ООН та 8 зустрічі Сторін Кіотського Протоколу.

2. Формування позиції ГР при Держекоінвестицій щодо ратифікації поправки до Кіотського протоколу в Україні, прийнятої на 18-ій Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН зі зміни клімату.

3. Різне

 

З привітальним словом з нагоди першого засідання ГР у 2013 р. звернувся Голова ДАЕІ Владислав Якубовський, водночас підкресливши важливість думки громадськості для представників ДАЕІ. За дорученням КМУ ДАЕІ проводить детальний аналіз пакету рішень «Дохійський кліматичний портал» зі всіма зацікавленими органами влади  аби досягти спільного консенсусу та підготувати обґрунтовану позицію України на наступний раунд переговорів. Активно проводяться перемовини зі Сторонами Кіотського протоколу, зокрема, нещодавно відбулася робоча група Україна – ЄС, під час якої обговорювалися питання подальших кроків  щодо досягнення глобальної кліматичної угоди до 2015 року, другий період дії зобов’язань за Кіотським протоколом, міжнародні ринкові заходи щодо викидів парникових газів від авіації, співробітництво щодо низько-вуглецевих технологій та дослідження у цій сфері.

 

По 1-му питанню порядку денного у своїх виступах представники ДАЕІ Варга І.І. Коваль М.І.,  Чиженко М.І., розповіли про поточну роботу в рамках Кіотського протоколу, та надали інформацію щодо попередньої оцінки рішень, прийнятих у Досі, у тому числі  зазначили, що продовжується робота з перегляду керівництва із спільного впровадження (було підготовлене Подання України щодо перегляду цього керівництва - додається)  та попередньої оцінки ситуації в Україні у разі впровадження рішень 18 Конференції Сторін РКЗК ООН. Крім того, прийняття поправки до Кіотського протоколу, регламентуючої другий період дії зобов’язань, відбулося з грубим порушенням процедури прийняття рішень.

Спільно на засіданні було обговорено питання щодо звернення України до Секретаріату Кіотського протоколу щодо порушення процедури з метою недопущення у майбутньому таких порушень.

Членами ГР була підтримана пропозиція щодо звернення України до Секретаріату Кіотського протоколу з питань порушення процедури.

 

Вирішили:

1. Взяти до відома інформацію ДАЕІ щодо підготовки подань України з пропозиціями та інформацією на виконання рішень 18 Конференції Сторін РКЗК ООН та 8 зустрічі Сторін Кіотського Протоколу; Подання України щодо перегляду Керівництва зі спільного впровадження. Вивчити подані документи та подати бачення ГР до наступного засідання ГР у травні.

2. Підтримати пропозицію звернення України до Секретаріату Кіотського протоколу щодо порушення процедури.

Голосували: «за» – 12; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

 

З інформацією щодо 2 питання порядку денного виступив Мартинюк А.  У своїй доповіді він окреслив три шляхи реагування на прийняту поправку до Кіотського протоколу (не ратифікувати поправку; ратифікувати, залишивши зобов’язання зі скорочення викидів на тому рівні, на якому вони є зараз; ратифікувати поправку та збільшити амбіційність зобов’язань України), а також переваги для України у разі ратифікації поправки (проект «Позиції ГР при ДАЕІ щодо ратифікації поправки до Кіотського протоколу в Україні, прийнятої на 18-ій Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН зі зміни клімату - додається).

В ході спільного обговорення, у якому взяли участь представники ДАЕІ та члени ГР,  учасники засідання прийшли до висновку, що питання ратифікації поправки потребує подальшого вивчення з огляду на те, що поки що немає юридичного аналізу прийняття поправки, сама поправка та прийняті рішення в Кіото потребують подальшої роботи з їх прояснення та чіткого визначення механізму впровадження.

 

Вирішили:

1. Підтримати позицію ДАЕІ щодо необхідності подальшого вивчення можливих наслідків участі України в другому періоді дії зобов’язань з огляду на різні сценарії для України.

Голосували: «за» – 12; «проти» - 0; «утрималися» - 0

 

 

По 3 питанню порядку денного слухали:

Представники ДАЕІ Шліхта В., Коваль М., Варга І.І., Чиженко М. доповіли, у тому числі, щодо подальшого вдосконалення звітності та оцінки викидів парникових газів. Зокрема на сайті ДАЕІ найближчим часом буде вивішено Кадастр викидів парникових газів України для обговорення та збору критичних зауважень.

В обговоренні взяли участь члени ГР Куруленко С., Колмиков Ю., Хворов М., Єришева А., Желєзний А., Чижмакова Н., які, у тому числі, попросили у подальшому, за тиждень, давати інформацію щодо питань порядку денного засідань ГР.

У своїх виступах представники ДАЕІ та членів ГР наголошували також на необхідності подальшої роботи України по скороченню викидів парникових газів, як на міжнародному рівні, так і всередині країни.

 

Вирішили:

1. Наголосити, що Україна, у будь-якому випадку,  повинна запроваджувати політику скорочення викидів парникових газів, зважаючи на паралельний процес формування нової Угоди 2015 року на міжнародному рівні, та поступове збільшення зобов’язань у сфері запобігання зміні клімату для всіх країн. Україна має реалізувати ряд заходів зі скорочення викидів на великих спалювальних установках до 2018 року, в рамках підписаної Угоди з ЄС про Енергетичне співтовариство 2001/80/ЕС. За підтримки ЄС в Україні планується розроблення низько вуглецевої стратегії розвитку економіки, яка за належної уваги зі сторони уряду та впровадженню в різні сектори економіки зможе сприяти поступовому скорочення викидів.

2. Наголосити ДАЕІ та членам ГР на необхідності у подальшому, за тиждень, надавати інформацію щодо питань порядку денного засідання ГР та інші матеріали, які виносяться на обговорення.

 

Голова Громадської ради                                                                   С.С.Куруленко                             

 

Секретар                                                                                                 Н.А.Чижмакова        

 

Н.А. Чижмакова

версія для друку