Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Діяльність » Міжнародна діяльність

Проекти міжнародної технічної допомоги 24.05.2013

 

1.     «ПАРТНЕРСТВО ЗАРАДИ РИНКОВОЇ ГОТОВНОСТІ (PMR)»

                                                                              Home

 

Загальні відомості:

Донор:Світовий Банк

Ціль:створення та впровадження системи моніторингу, звітності та верифікації (MRV).

Термін виконання:2012-2015

Об’єм фінансування:      І етап – 35 тис. дол. США

                                                               ІІ етап – 315 тис. дол. США

                                                               ІІІ етап – від 3 до 8 млн. дол. США

Історія впровадження:

 

Партнерство з ринкової готовності Світового банку (PMR), яке було започатковане в Канкуні, представляє собою фонд для створення інституційної спроможності розміром майже 100 млн. дол.. США. Основними донорами фонду є: Європейська комісія, Австралія, Японія, Європейська комісія, Німеччина, Іспанія, Нідерланди, Швейцарія, США, Великобританія, Норвегія, також планують приєднатись до цього фонду і інші країни. Станом на травень 2010 року країнами реципієнтами стали 10 країн, а саме : Чилі, Мексика, Китай, Марокко, Колумбія, Таїланд, Коста-Ріка, Туреччина, Індонезія та Україна. Ця програма допомагає розбудовувати ринки викидів парникових газів країнам, які розвиваються і країнами які зацікавлені в розбудові таких ринків.

 

Програма має три основні етапи і Україна на сьогоднішній момент знаходиться на другому.

 

Перший етап: Світовим банком було виділено 35 тис. дол. США. Держекоінвестагентство обрало Фонд цільових екологічних (зелених) інвестицій, для виконання робіт. На ці гроші за процедурою PMR було проведено консультації з громадськістю та організовано Круглий стіл (18.10.2011) Також Держекоінвестагентство разом з Фондом цільових екологічних (зелених) інвестицій зробили роботу над підготовкою рамкової бази, яка буде слугувати основою для другого та третього етапу. В              жовтні 2011 р. в м. Стамбул, Туреччина на засіданні Асамблеї Партнерства PMRвідбулась презентація результатів першого етапу. Було прийнято позитивне рішення відносно України і було вирішено виділити 315 тис. дол.. США на другий етап.

Другий етап: Україна зараз знаходиться на початку цього етапу. На цьому етапі Держекоінвестагентство разом з Світовим банком будуть відбирати консультантів за процедурою Світового Банку. З цією метоюу ДАЕІ організовано тендерний комітет. Крім того, з метою підписання Грантової угоди між Держекоінвестагентством та МЕРТ було проведено спільну зустріч (10.02.2012). Взимку 2012 року Світовий Банк провів тренінг для працівників Держекоінвестагентства для роз’яснення процедур Світового банку. В той же період фінансовий аудитор від Світового банку під час візиту перевірив фінансове управління та як ведеться звітність в Держекоінвестагентстві. Паралельно з цим Держекоінвестагентство та СБ має визначитись з технічним завданням на другий етап.Є три основні напрямки, які на думку Світового банку треба охопити в рамках другого етапу.:

1)Продовження ведення консультацій (організація круглих столів) з державними установами, громадськими організаціями, промисловим сектором) щодо основних засад ринку.

2)Підготовка Рамкового документу для третього етапу. Необхідно проробити контури ринку (як Україна (агентство) бачить собі цей ринок). Також в Рамковому документі буде розписаний бюджет на третій етап. Передбачалось, що значна частина коштів на другому етапі піде на консалтингові послуги.

3)Проведення тренінгів для державних установ, громадських організацій, приватного сектору.

 

13-14 березні  2012 р. в м. Шенжен, Китай  відбувся другий технічний семінар  та Позачергове засідання Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків за ініціативи Світового банку. У жовтні 2012 року за ініціативою Світового банку у м. Сідней, Австралія, відбулося четверте засідання Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків

 

В результаті співпраці та переговорів з Світовим банком та МЕРТ підписано Договір про надання повноважень на впровадження Гранту від 19.10.2012 між МЕРТ та Держекоінвестагентством і Грантову угоду від 19.10.2012 між МБРР та МЕРТ.

Станом на сьогодні вже здійснено державну реєстрація проекту в МЕРТ та відкрито спеціальний рахунок в Укрексімбанку та Казначействі для здійснення фінансових операцій в рамках Гранту.

Разом з тим, у травні 2013 року Держекоінвестагентство підписало контракт з Керівником проекту / Спеціалістом із закупівель, якого було попередньо обрано та погоджено Держекоінвестагентством та Світовим банком.Крім того, на червень 2013 року заплановано оголошення конкурсу на відбір та  визначення асистента Керівника проекту та підписання з ним контракту.

Світовий банк вважає, що впродовж 6-9 місяців можна завершити другий етап. В березні 2013 року на зустрічах PMR у м. Вашингтон було зробленопрезентацію про досягнуті результати та стан реалізації проекту Партнерства задля створення вуглецевих ринків в Україні. Разом з тим, було представлено бачення України щодо процесу реалізації проекту, яке передбачає створення системи моніторингу, звітності та верифікації (MRV). Асамблея Партнерства позитивно сприйняла та підтримала Україну у її підході до процесу реалізації та впровадження проекту.

Україна дещо відстає по другому етапу від інших країн, в яких реалізується PMR, тому з огляду на це є необхідність пришвидшити процес.

 

Третій етап:пілотний проект, який буде запущено, як тільки буде завершено другий етап. Бюджет третього етапу буде від 3 до 8 млн.дол.США. На цьому етапі буде найматись компанія, яка буде надавати послуги Держекоінвестагентству на основі тендеру. Ця компанія буде безпосередньо займатись створенням ринку. Пілотна фаза створення ринку передбачає розробку програмного забезпечення та комп’ютерного обладнання, купівлю послуг у міжнародних компаній, консультації західних експертів

 

 

 

 

1.     «РОЗБУДОВА СПРОМОЖНОСТІ ДЛЯ НИЗЬКОВУГЛЕЦЕВОГО  РОЗВИТКУ УКРАЇНИ

http://www.undp.org.ua/templates/undp/images/undp_logo.gif

 

Загальні відомості:

Донор: ПРООН

Термін виконання: 2 роки (листопад 2011 р. – листопад 2013 р.)

Об’єм фінансування:      3 410 641 дол.США (2 500 000 Євро)

Відповідальний Координатор: Писаренко О.О.

Розподіл коштів:                              PointCarbon        950 000 Євро

                                                               DIWEcon                              565 000 Євро

Історія Впровадження:

 

Складові Проекту:

- очікувані результати;

- вартість

 

Основні цілі

Відповідальні виконавці

Моделі нового покоління та всеосяжні прогнози викидів ПГ

 

741 000 дол.США

 

Моделі будуть передані Уряду після закінчення Проекту

1—й рік:

1) - Аналіз історичних трендів у викидах ПГ і факторів, що на них впливають;

- Визначення та аналіз основних чинників викидів ПГ;

2) – Секторальний економічний аналіз;

- Розроблення прогнозних моделей для низки секторів економіки залежно від внеску до  національних викидів ПГ;

3) - Включення наявних секторальних кривих щодо граничних витрат на скорочення викидів, отриманих в рамках проекту, що фінансується ЄБРР;

4) – Розроблення моделей викидів ПГ нового покоління;

- Аналіз існуючих  прогнозів та моделей;

- Розроблення концептуального підходу до моделі викидів ПГ (попередня версія);

- Побудова оболонки секторальної моделі;

- Розроблення підходу щодо узгодження/ підлаштування моделей відносно емпіричних даних;

- Випробовування моделі;

- Розрахунок прогнозів для ситуації «справи без змін» на основі базових припущень та чутливості

 

2—й рік:

- Розроблення прогнозів на 2020-2050 рр. на основі обраних припущень з врахуванням політики щодо зміни клімату

5) – Проведення консультацій із зацікавленими сторонами щодо отриманих результатів та модельних припущень;

- проведення тренувань співробітників Держекоінвестагентства та місцевих консультантів щодо  використання моделі

Держекоінвест-агентство,

ПРООН,

PointCarbon,

 

 

PointCarbon надасть міжнародну експертну оцінку щодо моделювання та аналізу викидів ПГ

 

Будуть залучені місцеві експерти.

 

ПРООН організує консультації із зацікавленими сторонами та забезпечить найм місцевих експертів на певні завдання

Розроблення стратегії низьковуглецевого  розвитку

 

1 285 200 дол.США

1—й рік:

1)     Визначення політик та заходів щодо низьковуглецевого  розвитку, які можуть бути впроваджені на Україні;

2)     Оцінка  потенціалу щодо скорочення викидів для визначених політик та заходів;

3)     Підготовка коротких аналітичних матеріалів з економічного аналізу варіантів політик;

4)     Оцінка впливу визначених політик та заходів на макроекономічному та секторальному рівні;

5)     Аналіз альтернативних схем фінансування різних стратегій з наголосом на наслідки впровадження пост-кіотських інструментів;

6)      Проведення короткотермінових цільових консультацій для осіб, які приймають рішення, та ключових зацікавлених сторін;

2—й рік:

7)     Формулювання концепції плану низьковуглецевого  розвитку;

- Презентація концепції плану низьковуглецевого  розвитку України у контексті нових планів розвитку на 2020 та 2050 рр.;

8)     Надання допомоги Уряду України з здійснення процесу широких консультацій, включаючи консультації на найвищому рівні, з метою підтримки розроблення концепції;

- Подальший аналіз на основі зворот нього зв’язку, отриманого в ході консультацій;

Держекоінвест-агентство,

ПРООН,

PointCarbon,

DIW Econ

 

PointCarbon буде координувати підготовку, формулювання та презентація документу щодо  стратегії низьковуглецевого  розвитку

 

DIW Econ підтримуватиму цю діяльність щодо економічного аналізу

 

ПРООН відповідатиме за процес взаємодії із зацікавленими сторонами

Підготовка до впровадження схеми внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ

 

761 600 дол.США

1—й рік:

1)     Аналіз існуючої законодавчої та нормативно-правової бази, пропозицій щодо законодавства;

-          Аналітична підтримка для забезпечення зворотного зв’язку, отриманого в ході консультацій із  зацікавленими сторонами;

2)     – Проведення широких консультацій із  зацікавленими сторонами щодо концепції і можливого дизайнусхеми внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ в Україні;

1)     Підготовка серії матеріалів для широких консультацій щодо основних положень внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ;

2—й рік:

- Організація 2-х консультаційних заходів із зацікавленими сторонами та 1=ї зустрічі із громадськістю;

- Узагальнення і структурування основних здобутків процесу проведення консультацій;

3)     – Аналіз основних елементів схеми внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ, включаючи цілі і завдання показники обмеження викидів –узагальнені та секторальні, підходи і методи щодо окремих установок, стандарти MRV тощо;

-          Підготовка «дорожньої карти» для створення схеми внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ;

-          Підготовка дискусійного документу щодо варіантів дизайну схеми;

4)     – Оцінка потреб у даних та забезпечення полегшення збору даних на рівні установок для  розроблення національно плану розподілу квот на викиди ПГ;

-          Підготовка пропозицій щодо вдосконалення  законодавчої та нормативно-правової бази стосовно підтримки звітності з викидів ПГ;

5)     – Економічна оцінка запропонованої схеми внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ;

-          Розрахунки по моделях ринку ПГ з метою аналізу наслідків торгівлі квотами: ціни квот, обсяги скорочення;

-          Проведення аналізу чутливості обраних варіантів дизайну;

6)     – Оцінка можливостей приєднання системи внутрішньої торгівлі квотами на викиди ПГ України з системами інших країн, зокрема, Казахстану

Держекоінвест-агентство,

ПРООН,

PointCarbon,

DIW Econ

 

Функції кожного виконавця не визначені

Розбудова потенціалу та підтримка кліматичної політики

 

244 800 дол.США

 

1—й рік:

1) – Підсилення загальної інституційної спроможності для імплементації в Україні політики з питань зміни клімату, включаючи забезпечення участі представників Держекоінвестагентства і 3-х інших органів влади у міжнародному переговорному процесі;

- Аналіз питань щодо перетинання внутрішньої політики щодо викидів з міжнародним переговорним процесом;

- Підготовка пропозицій щодо застосування результатів Проекту у  процесах стосовно міжнародної політики;

- Організація спеціальних заходів на сесіях РКЗК ООН з метою презентації Проекту і кліматичної політики України;

2—й рік:

- Міжнародна презентація стратегії низьковуглецевого  розвитку України;

- Забезпечення вчасного і задовільного вирішення питань щодо рекомендацій Групи  експертів з розгляду РКЗК ООН з інвентаризації викидів ПГ;

2) – Вдосконалення вимірювань, звітності та верифікації викидів ПГ у контексті впровадження Керівних принципів з інвентаризації 2006 р.

 

 

Держекоінвест-агентство,

ПРООН,

PointCarbon

 

Функції кожного виконавця не визначені

Моніторинг імплементації Проекту

 

54 400 дол.США

 

1—й рік:

Звіт з моніторингу;

2—й рік:

Звіт з моніторингу

 

Держекоінвест-агентство,

ПРООН,

DIW Econ

 

 

 

 

 

 

2.             ПРОЕКТ CLIMAEAST: ПІДТРИМКА ЗАХОДІВ ІЗ ЗАПОБІГАННЯ НАСЛІДКАМ ЗМІНИ КЛІМАТУ ТА АДАПТАЦІЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ В СХІДНИХ КРАЇНАХ ТА РОСІЇ

 

 

Загальні відомості:

Донор: ЄС

Термін виконання: 2013-2016

Об’єм фінансування: 7 000 000 Євро для усіх країн-учасниць проекту (Україна, Росія, Білорусь, Молдова, Грузія, Вірменія, Азербайджан)

Відповідальний Координатор: Шліхта В.М.

Виконавці проекту:консорціум компаній та інститутів, який включає HTSPE, AEA Technology, Ecorys, ILASA andMiliem

 

Історія Впровадження:

 

Відповідно до Початкового етапу виконання Проекту з 1.02 по 6.02 2013 року відбувся візит групи міжнародних експертів Проекту.

Загальною метою зазначеного Проекту є надання підтримки державам регіону «Схід» Європейської політики добросусідства (включаючи Вірменію, Азербайджан, Білорусь, Молдову, Грузію та Україну ) та Російській Федерації щодо підвищення їх компетентності у сфері скорочення викидів парникових газів та покращення їх підготовленості до боротьби зі змінами клімату.

Метою першого візиту групи міжнародних експертів Проекту було представлення основних цілей та задач Проекту як проекту технічної допомоги щодо вдосконалення політики, стратегій та ринкових механізмів у сфері змини клімату з урахуванням нормативно-правових стандартів ЄС та проведення робочих зустрічей з  представниками зацікавлених державних органів України, неурядових та міжнародних організацій щодо з’ясування потреб та пріоритетів української сторони в рамках реалізації цього проекту.

До групи експертів Проекту ClimaEast входили: пані Катарін Шоу, директор Проекту та пан КрістоферРоуз, менеджер Проекту, ТОВ «НTSPE» (провідна компанія консорціуму з проектного управління) і ключові експерти – Микола Рапцун, керівник групи, МарженаХодор, експерт системи торгівлі викидами, та МихаилКозельцев, регіональний координатор (Україна, Росія, Білорусь).

В рамках робочих зустрічей з фахівцями Держекоінвестагентства обговорювались актуальні питання пов’язані з проблемами зміни клімату та пріоритетні напрямки державної політики зі зміни клімату, а саме:

1. Стратегія низковуглецевого розвитку;

2. Підтримка механізмів запобігання зміни клімату з урахуванням завершення першого періоду дії Кіотського протоколу;

3. Створення внутрішнього ринку торгівлі дозволами на викиди з врахуванням досвіду Євросоюзу та перспективи подальшої взаємодії;

4. Гармонізація національних нормативних актів та стандартів у сфері зміни клімату з Європейськими;

5. Зміцнення потенціалу директивних органів щодо участі та реалізації механізмів Кіотського протоколу та потенційної угоди, яка прийде йому на заміну, або іншої міжнародної угоди прийнятої після 2012 року, за рахунок покращення доступу до інформації та експертних ресурсів з питань кліматичної політики ЄС та новосформованої нормативно правової бази ЄС  з питань зміни клімату;

6. Зміцнення потенціалу щодо стратегічного планування з питань адаптації до зміни клімату.

Також, в рамках зазначеного візиту Держекоінвестагентством було організовано зустрічі з представниками 8 ЦОВВ, представниками міжнародної організації Представництво ПРОООН в Україні та представниками неурядових організацій.Отримано пропозиції щодо робочого плану Проекту.

У травні, за проханням представника Проекту Михайло Козельцева, було проведено зустріч із відповідальним координатором Проекту Валентином Шліхтой щодо розгляду проекту «Звіту про консультації із зацікавленими сторонами»Мисії проектуClimaEast в Україні, 31 січня - 6 лютого 2013 року.

 Результатом проведених зустрічей стало уточнення пропозицій щодо робочого Плану проекту. Наступним кроком планується візит (3-4 липня 2013 року) представників Проекту та надання на розгляд та погодження зацікавленим сторонам проектів регіональних та національних робочих програм для подальшої реалізації конкретних дій (заходів)  щодо досягнення цілей проекту.

 

 

 

3.             «ВИМІРЮВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ»

http://www.mrv-energy.org.ua/templates/ja_t3_blank/images/logo-eng-measurement.gif

 

 

Загальні відомості:

Донор: Агентства міжнародного розвитку США (USAID)

Мета проекту: створення технічної бази для надання допомоги Держекоінвестагентству у розробці ефективної методології щодо процесу вимірювання, звітності та перевірки викидів парникових газів на підприємствах енергетичного сектору України, що відповідає міжнародним стандартам

Термін виконання: 2011-

Об’єм фінансування: 500 тис. дол. США

Відповідальний Координатор: Шліхта В.М.

Виконавці проекту: компанія «Тетра Тек»

 

Історія Впровадження:

 

Проект розпочав свою реалізацію у 2011 році. Метою проекту є створення технічної бази для надання допомоги Держекоінвестагентству у розробці ефективної методології щодо процесу вимірювання, звітності та перевірки викидів парникових газів на підприємствах енергетичного сектору України, що відповідає міжнародним стандартам. Цілями Проекту є аналіз вимог до вимірювання, звітності та перевірки викидів парникових газів з боку основних міжнародних програм торгівлі викидами, що дозволить визначити технічні вимоги, які мають задовольнити підприємства цільового енергетичного сектору України з метою його підготовки для участі в національних і міжнародних програмах торгівлі квотами на викиди парникових газів.

Для прискорення процесу реалізації робочого Плану проекту Держекоінвестагентством було запропоновано провести, шляхом відкритого тендеру, процедуру вибору української науково-дослідної організації, яка допоможе провести аналіз міжнародних стандартів Вимірювання, звітності та перевірки та їхнє застосування до українських енергетичних підприємств. Для цього на сайті Держекоінвестагентства було розміщено відповідне запрошення до участі в торгах. Вимоги до процедури оцінювання та відбору заявлених пропозицій були представлені головним виконавцем проекту компанією Тетра Тек.

11 та 12 жовтня 2012 року за участі представників компанії Тетра Тек, Держекоінвестагентства та Агентства міжнародного розвитку США (АМР США) відповідно до узгодженої процедури відбувся розгляд отриманих технічних пропозицій.

Співвиконавця по Проекту з боку української сторони («Альянс за збереження енергії в Україні») було обрано компанією Тетра Тек без участі Держекоінвестагентства.

30 квітня 2013 року комплект документів, необхідних для реєстрації Проекту, як проекту технічної допомоги, подано Агентством США з міжнародного розвитку (USAID) на розгляд та реєстрацію до Міністерства економічного розвитку і торгівлі України.

Відповідно до робочого Плану Проекту, пріоритетними завданнями на даному етапі є визначення обсягу сектору, який буде охоплено проектом, а також методологій, які могли б бути адаптовані в Україні для процесу вимірювання, звітності та перевірки викидів парникових газів на рівні підприємств енергетичного сектору. Для цього представниками Проекту було підготовлено аналіз, який включає огляд основних міжнародних стандартів та керівництв щодо вимірювання, звітності та перевірки викидів парникових газів, у тому числі Європейського Союзу, Агентства з охорони довкілля США та відповідної програми штату Каліфорнія, інших стандартів.

З метою обговорення цих питань, 23 травня 2013 року, представниками Проекту планується провести нараду усіх зацікавлених сторін для отримання конкретних та конструктивних коментарів щодо вдосконалення пропозицій Проекту.

З метою вирішення організаційних питань та попереднього розгляду та погодження презентаційних матеріалів 20 травня 2013 року відбулася зустріч представників Проекту (Альянс за збереження енергії в Україні та Тетра Тек) та представників Держекоінвестагентства (відділ обліку парникових газів).

 

 

 

4.             «ВИМІРЮВАННЯ, ЗВІТНІСТЬ ТА ПЕРЕВІРКА ВИКИДІВ ПАРНИКОВИХ ГАЗІВ НА РІВНІ ПІДПРИЄМСТВ ЕНЕРГЕТИЧНОГО СЕКТОРУ УКРАЇНИ»

 

 

Загальні відомості:

Донор: ЄБРР

Мета проекту:концептуальний аналіз та загальний огляд систем торгівлі квотами на викиди в світі та в регіоні операцій ЄБРР

Термін виконання: 2012-

Об’єм фінансування: 750 тис. Євро (макс. 106 210 євро на виконання Етапу І і до 643 790 євро на виконання Етапу II).

Відповідальний Координатор: Писаренко О.О.

Виконавці проекту:консорціумом «ThomsonReutersPointCarbon» (керівник), а також компаніями «Baker&McKenzie», «CarbonLimits AS», та «Координаційним центром щодо зміни клімату» (Казахстан)

 

Історія Впровадження:

 

Проект буде реалізовано у два етапи. Етап I буде включати в себе концептуальний аналіз та загальний огляд систем торгівлі квотами на викиди в світі та в регіоні операцій ЄБРР. Етап II буде здійснюватися паралельно на виконання конкретних для кожної країні завдань.

ЕТАП I

Завдання 1. Обґрунтування та основні завдання

- оглянути економічне обґрунтування та основні завдання щодо впровадження схеми торгівлі квотами на викиди як альтернативу іншим механізмам стратегії досягнення скорочення викидів парникових газів;

- визначити концептуальні рішення, категорію країни/сектора та розробити логіко-структурний підхід для подальшого аналізу шляхів переходу до вуглецевих ринків. У логічній структурі також необхідно врахувати висновки доповіді МЕА - ОЕСР "Ринкова готовність: елементи створення ринкових підходів";

- визначити переваги та недоліки, пов'язані з об’єднанням із зовнішніми схемами торгівлі викидами. Визначити альтернативні варіанти об’єднання систем торгівлі викидами (прямий в порівнянні з опосередкованим, міжнародна система в порівнянні з об’єднанням національних схем).

Завдання 2. Оглянути стан розробки систем торгівлі викидами.

-        провести порівняльний аналіз існуючих і проектних схем торгівлі викидами в Європі, Азії, Австралії/Новій Зеландії та Північній Америці, використовуючи логіко-структурний підхід, розроблений в Завданні 1;

-        детально описати національні системи обмежень і торгівлі викидами, запропоновані для Казахстану і України, використовуючи стандартні структури, включаючи логіко-структурний підхід, розроблені в Завданні 1.

Завдання 3. Розробити інструменти підтримки реалізації проекту (будуть діяти протягом реалізації проекту)

- забезпечити інструменти розповсюдження інформації та підвищення обізнаності, зокрема інтерактивний веб-сайт для проведення консультацій та обміну інформацією на англійській і російській мовах.

- підготувати запрошення, організаційну структуру та порядок денний семінару, який буде організовано ЄБРР в Україні.

ЕТАП II

Завдання 4. Здійснити аналіз можливостей об'єднання із зовнішніми системами торгівлі викидами в цільових країнах ЄБРР.

-        здійснити аналіз сумісності та порівнянності пропонованих схем торгівлі викидами в Казахстані та Україні з ETS ЄС та іншими схемами торгівлі квотами на викиди, використовуючи критерії, розроблені в           Завданні 2;

-        використати наявні дані щодо витрат на скорочення викидів (включаючи, але не обмежуючись цим, показники граничних витрат на скорочення викидів інвесторів, які підтримуються ЄБРР), з тим, щоб проаналізувати й оцінити реальний потенціал внутрішнього попиту на національних вуглецевих ринках, у тому числі оцінити альтернативні обмеження та прогнозовані викиди за секторами.

Завдання 5. Розробити дорожні карти щодо об'єднання систем обмежень і торгівлі квотами на викиди в окремих країнах із зовнішніми системами торгівлі квотами на викиди.

-            зробити огляд можливих траєкторій переходу до повноцінної системи торгівлі квотами на викиди вуглецю і повного об'єднання з іншими системами для кожної країни, що дозволить підвищити готовність і навички операторів установок діяти на вуглецевому ринку, об'єднаному з більш розвиненими країнами, де учасники мають справу з більш високими енергетичними/вуглецевими показниками;

-            провести багатосторонні консультації за допомогою інтерв'ю, круглих столів з питань промисловості та технічних семінарів для посилення наукового обґрунтування і політичної прийнятності траєкторій переходу для ключових зацікавлених сторін в кожній країні;

-            підготувати пропозиції типової поетапної дорожньої карти для і) розробки і запровадження національних систем торгівлі викидами, іі) їх об'єднання із зовнішніми схемами, такими як ETS ЄС і ііі) розробки фінансових інструментів для прискорення інвестицій;

-            на основі пропозиції щодо типової дорожньої карти, підготовленої в попередньому завданні, та за погодженням з національними органами влади, розробити пропозиції щодо дорожніх карт для вирішення регулятивних та інституційних питань з метою повного об'єднання.

-            підготувати проекти Меморандуму про взаєморозуміння («Меморандум») і Основних умов договору для потенційних міжнародних переговорів щодо об'єднання національних систем торгівлі викидами (англійською та російською/українською мовами).

 

 

Михайло Коваль

версія для друку