Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

Звіт про діяльність Державного агентства екологічних інвестицій України у першому кварталі 2013 року 04.04.2013

 

 

ЗВІТ

 ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

 

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

УКРАЇНИ

 

у І кварталі  2013 року

 

 

Київ 2013

 

 

 

ЗМІСТ

Розділ

Стор.

1

РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

3

2

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

5

2.1

Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні

5

2.2

Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

6

2.3

Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

7

3

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9

4

ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

10

5

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

12

5.1

Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

12

5.2

Супроводження проектів спільного впровадження

14

6

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ                                      

 

17

7

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

20

8

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

 

21

9

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

23

10

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

23

 

ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

у І кварталі 2013 року

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу  на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - РКЗК ООН) та Кіотського протоколу (далі - КП) до неї.

У відповідності до пріоритетів діяльності Уряду у 2013 році основна увага приділялась вирішенню питань розроблення нормативно-правових актів, виконання практичних заходів щодо реалізації державної політики з питань зміни клімату, залучення в Україну інвестицій через механізми Кіотського протоколу, формування позиції України для участі в міжнародних переговорних процесах на пост-Кіотський період, впровадження гнучких механізмів Кіотського протоколу.

 

1.     РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Станом на 2 квітня 2013 року проведено 6 засідань Робочої групи з розробки законопроекту про регулювання викидів парникових газів, під час яких розглянуто законопроект щодо створення системи внутрішньої торгівлі квотами, розроблений в рамках проекту Програми Розвитку ООН в Україні «Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України» та обговорено концептуальні підходи до вироблення засад формування та реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат та адаптації до його змін.

Зокрема, Робоча група дійшла висновку, що вирішення питання нормативно-правового забезпечення засад формування та реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат та адаптації до його змін та вибір відповідних економічних механізмів потребує комплексного та системного підходу, виробленого на основі глибокого наукового аналізу основних прогнозних макроекономічних показників в контексті стратегічних напрямків соціально-економічного розвитку держави та з урахуванням вимог Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, а також параметрів майбутньої глобальної кліматичної угоди.

В той же час, відсутність в Україні документу, що визначає стратегію соціально-економічного розвитку держави, невизначеність щодо участі у другому періоді дії зобов’язань Кіотського протоколу та незавершеність процесу формування параметрів нової глобальної кліматичної угоди фактично унеможливлюють виконання завдання щодо підготовки законопроектів, яким би визначались саме засади державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат та адаптації до його змін, а також економічні механізми реалізації такої політики.

Разом з цим, вже сьогодні належного правового регулювання потребують відносини, пов’язані з обліком викидів парникових газів, як невід’ємної складової державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат.

Провідна світова практика вказує на те, що підґрунтям для вибору економічних інструментів державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на клімат та запорукою її успішної реалізації є створення та забезпечення функціонування системи моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів. Подібні системи вже давно є невід'ємною частиною політик ЕС, США, Австралії, Японії тощо.

В той же час, існуюча в Україні система обліку викидів парникових газів, зважаючи на її фрагментарність, застарілість, неефективність та невідповідність світовим стандартам, не дозволяє використовувати її як повноцінний інструмент відповідної державної політики сьогодні, тим більше, є неприйнятною для використання в контексті вже існуючих та нових ринкових підходів та гнучких механізмів, як в рамках Кіотського протоколу, так і майбутньої глобальної кліматичної угоди.

У зв’язку з цим, на сьогоднішній день Робочою групою ведеться активна робота щодо розробки законопроекту про деякі питання організації та здійснення моніторингу, звітності і верифікації викидів парникових газів, який забезпечить виконання Україною вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Кіотського протоколу до неї, в частині надання достовірних, повних та обґрунтованих відомостей про викиди парникових газів та створить передумови для вибору державою економічних механізмів регулювання діяльності, що спричиняє викиди парникових газів.

Держекоінвестагентством протягом І кварталу 2013 року було розроблено наступні проекти законодавчих та нормативно-правових актів:

1. Проект закону України «Про деякі питання здійснення моніторингу, звітності та верифікації викидів парникових газів».

2. Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про визнання такими, що втратили чинність деяких постанов Кабінету Міністрів України».

Опрацьовується висловлена позиція Мінприроди щодо проекту постанови.

3. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості».

Розпорядження прийнято Кабінетом Міністрів України 27.03.2013.

4. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про реалізацію проекту цільових екологічних (зелених) інвестицій».

Проект розпорядження погоджувався із заінтересованим органами виконавчої влади. Наразі опрацьовуються зауваження, що були висловлені міністерством юстиції та Міністерством економічного розвитку і торгівлі.

5. Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про передачу нерухомого майна у м. Києві».

Проект розпорядження знаходиться на погодженні у заінтересованих органах виконавчої влади.

6. Проект спільного наказу Держекоінвестагентства та МВС «Про безоплатну передачу державного майна зі сфери управління Держекоінвестагентства України до сфери управління МВС України».

Погоджено пропозицію із МВС України щодо згоди взяття на баланс 84 одиниць спеціалізованих автомобілів. Наразі погоджену пропозицію надіслано до заінтересованих центральних органів на погодження.

За звітний період розглянуто па погоджено 2 законопроекти, 1 проект указу Президента України, 4 проекти актів Кабінету Міністрів України, що були надіслані на погодження іншими центральними органами виконавчої влади, відповідно до регламентних вимог.

Протягом звітного періоду взято участь у наступних судових засіданнях:

1. Судове засідання за позовом Держекоінвестагентства до ТОВ «Професіонал» щодо стягнення 27540074 грн. 42 коп.  Справу прийнято до провадження в  Господарському суді АР Крим. Наразі призначено будівельно-технічну експертизу.

2. Судове засідання за апеляційною скаргою Державної виконавчої служби про скасування постанови окружного адміністративного суду           м. Києва від 05.11.2012.

21.02.2013 Київський апеляційний суд виніс ухвалу на користь Держекоінвестагентства про залишення без задоволення апеляційної скарги.

3.  Судове засідання за апеляційною скаргою Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» про скасування постанови Львівського окружного адміністративного суду від 21.03.2012.

12.03.2013 Львівським апеляційним адміністративним судом винесено ухвалу на користь Держекоінвестагентства про залишення без задоволення адміністративної скарги.

Проведено засідання міжвідомчої робочої групи з приводу виконання судового рішення  за позовом компанії “Naftrac Limited” до Національного агентства екологічних інвестицій України у зв`язку із виконанням Договору зберігання предмету забезпечення.

 

2. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

2.1. Підготовка Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні.

У І кварталі 2013 року здійснювалась підготовка, подання та розгляд Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр. та забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

Держекоінвестагентством здійснювалась координація роботи з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року (надалі Кадастр), зокрема:

- здійснювався збір, обробка та архівація інформації, що необхідна для підготовки Кадастру. Загальна кількість відповідних запитів склала 60;

- проводилась координація роботи експертів з підготовки Кадастру в розрізі його секторів;

- здійснювалась робота щодо процедур контролю та забезпечення якості;

- підготовлено текст Кадастру.

Проект Кадастру та таблиці загальноприйнятої звітності розміщені 11 березня 2013 року на офіційних сайтах Державного агентства екологічних інвестицій України, що є відповідальним за його подання до Секретаріату РКЗК ООН, та Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», яка є безпосереднім виконавцем, з метою ознайомлення громадськості та усіх зацікавлених сторін.

Кадастр підготовлено відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН зі змін клімату та Кіотського протоколу.

Формат Кадастру відповідає вимогам «Керівних принципів для підготовки національних повідомлень Сторін, включених у Додаток I до Рамкової  конвенції про зміну клімату ООН, частина І: керівні принципи РКЗК ООН для представлення інформації про річні кадастри».

Представлена у Кадастрі оцінка викидів парникових газів проведена у повній відповідності до вимог «Переглянутих керівних принципів для національних інвентаризацій парникових газів», розроблених Міжнародною групою експертів з питань зміни клімату (МГЕЗК) та «Керівних вказівок МГЕЗК з ефективної практики та врахування факторів невизначеності в національних кадастрах». Інвентаризація в секторі «Землекористування, зміни в землекористуванні та лісове господарство» (ЗЗЗЛГ) проводились відповідно до «Керівних вказівок з ефективної практики для землекористування, змін у землекористуванні та лісового господарства».

Згідно проведеної оцінки викидів та поглинання ПГ в Україні у 2011 році, загальний об’єм викидів ПГ склав 401 млн. тонн СО2-еквіваленту, що на 4,7% більше, ніж у 2010 році. Враховуючи поглинання від сектору «Землекористування, зміни у землекористування та лісове господарство» - 394 млн. тонн СО2-еквіваленту.

2.2. Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

Вдосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів

проводилось в двох напрямах:

- вдосконалення методологічної бази проведення інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні;

- підвищення якості функціонування національної системи інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів.

З цією метою використовувались матеріали та результати проведених у 2013 році 10 науково-дослідних робіт (далі НДР), ініційованих Держекоінвестагентством. До першого напряму належать наступні НДР:

- Створення і підтримка бази даних площ та характеристик видів діяльності з лісорозведення та знеліснення та управління лісовим господарством;

- Визначення змін запасів вуглецю для категорії землекористування "Ліси" у резервуарах біомаси (живої і відмерлої), підстилки та ґрунтів у розрізі природно-кліматичних зон;

- Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення коефіцієнтів викидів парникових газів від спалювання нафтопродуктів з мобільних джерел;

- Розроблення методики розрахунку та прогнозування обсягів викидів парникових газів на металургійних підприємствах України;

- Розроблення методичних рекомендацій щодо визначення коефіцієнтів викидів шляхом уточнення даних про склад відновлювачів, які використовуються при виробництві феросплавів, а також змісту вуглецю в руді, шлакоутворюючих матеріалах і відходах;

- Розробка методики розрахунку та визначення викидів парникових газів в хімічній промисловості із побудовою визначеного часового ряду;

- Розробка методики розрахунку та визначення викидів неметанових летючих органічних сполук по галузях промисловості;

- Аналіз та розроблення рекомендацій щодо взаємодії між національною інвентаризацією і проектами, спрямованими на скорочення викидів парникових газів.

З метою підвищення якості функціонування національної системи інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів здійснювались наступні НДР:

- Системний аналіз і моделювання процесів функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та розробка регламентів;

- Дослідження правових аспектів діяльності національної системи інвентаризації та розробка рекомендацій по адаптації національних правових актів до міжнародних стандартів.

2.3. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

Протягом першого кварталу 2013 року було забезпечене функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстру) та його взаємодія з міжнародним журналом трансакцій, а також оприлюднення інформації Реєстру відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Реєстр знаходиться у робочому стані на території «Софтлайн – ІТ» (з використанням програмно-апаратних засобів та технічної підтримки).

Налагоджено взаємодію з міжнародним журналом трансакцій, згідно технічних та організаційних вимог якого відбуваються планові технічні роботи та тестування, результати якого надходять до міжнародного журналу трансакцій згідно із встановленими термінами та обсягами.

За 2013 рік станом на 01 березня проведено 43 операції для трансакцій з передачі одиниць скорочення викидів до реєстрів інших країн.

Інформація про виконані трансакції, відповідні документи згідно п.п. 44-48 Рішення 13/СМР.1 Конференції сторін Кіотського протоколу оприлюднюються на веб-сайті www.carbonunitsregistry.gov.ua.

Звітність про роботу Реєстру

Готуються звітні документи (англійською мовою) про роботу Реєстру в 2012 році, які буде до 15 квітня 2013 року надано для оцінювання до Секретаріату Конвенції.

В 2013 році значні зміни внесено до процесу незалежної перевірки роботи реєстрів (SIAR 2013). 27-31 травня в Бонні планується консолідована (зведена) перевірка звітів про роботу Європейських реєстрів. Адміністраторів Нової Зеландії, Австралії, Швейцарії та України запрошено прийняти участь в цьому заході.

Підготовлено відповідні розділи щодо роботи Реєстру (розділи 12,14 та  додаток 6) (російською мовою) для щорічного Національного інвентаризаційного звіту щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні за 1990-2010 роки (NIR2013).

Роботи  по модернізації інформаційно-програмного комплексу

Розпочато роботи по модернізації інформаційно-програмного комплексу реєстру, які мають вирішити важливий спектр завдань:

1)               надати можливість використовувати цей комплекс для можливого Національного плану розподілу дозволів на викиди парникових газів та інших елементів майбутньої національної системи торгівлі дозволами на викиди  (це передбачає появу в реєстрі рахунків стаціонарних установок, транспортних операторів, верифікаторів, торгівельних майданчиків);

2)               внести необхідні зміни до функціоналу реєстру, що забезпечать виконання вимог нових розділів стандартів роботи реєстрів Кіотського протоколу в умовах другого та наступних періодів зобов’язань.

Тестування: Український реєстр підтвердив свою готовність до другого періоду Кіотського протоколу

Початок 2013 року став для реєстрів Кіотського протоколу періодом інтенсивних тестувань, пов’язаних з актуальними завданнями: набуття  стану повної готовності до другого періоду зобов’язань країн за Кіотським протоколом (2013-2020 роки) та перевірка відповідності оновленим технічним стандартам, в першу чергу - новому розділу тестування для реєстрів щодо другого періоду.

З 1 січня до 28 лютого 2013 року Національний електронний реєстр антропогенних викидів та адсорбції парникових газів України успішно впорався з цим комплексним тестуванням.

Разом з тим очікується, що протягом 2013 року Кіотські реєстри мають пройти ще, як мінімум 5 нових тестувань, пов’язаних з рішеннями конференцій у Досі та Дурбані, а також необхідністю підготуватися до так званого уточнюючого (true-up) періоду (100 днів після подачі останнього інвентаризаційного звіту країни за першій період зобов’язань (2008-2012), який буде подано 15 квітня 2014 року.

Участь у робочих групах Форуму адміністраторів Реєстрів

В 2013 році відновили свою діяльність дві робочі групи Форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу: (1) з питань переходу до другого періоду зобов’язань та (2) з питань безпеки Реєстрів. Враховуючи особливу зацікавленість, адміністратори Українського реєстру приймають активну участь у першій з них, яка має завданням алгоритмізувати рішення конференцій у Досі та Дурбані у вигляді нових розділів стандартів та обов’язкових процедур.

 

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

У першому кварталі 2013 року відбувались зустрічі та заходи, пов’язані з участю України у проекті «Партнерство задля створення вуглецевих ринків» за ініціативи Світового банку, спрямованого на впровадження заходів щодо розвитку емісійної торгівлі. Систематично проводились робочі зустрічі та консультації з представниками Світового банку в Україні та представниками Секретаріату Партнерства. Крім того, представники Держекоінвестагентства взяли участь у п’ятому засіданні Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків та додаткових за ініціативи Світового банку, які відбулися в  м. Вашингтон, США, у період з 11 по 15 березня  2013 р. В рамках проекту «Партнерство задля створення вуглецевих ринків» співробітниками агентства у встановленому порядку здійснено державну реєстрацію проекту Партнерства в Міністерстві економічного розвитку і торгівлі України та наразі триває процес підготовки до підписання контракту на надання консультаційних послуг в рамках вищезазначеного проекту між Держекоінвестагентством та Керівником проекту/Спеціалістом із закупівель.

Крім того, представники Держекоінвестагентства брали активну участь у реалізації проекту ПРООН «Розбудова спроможності для низьковуглецевого розвитку України», в рамках якого було проведено конкурсний відбір виконавців складових проекту та організовано 2 круглих столи на тему: «Стратегія низьковуглецевого розвитку та система торгівлі викидами: бачення Державного агентства екологічних інвестицій України» та «Прогнозування викидів парникових газів: мета, використання результатів та досвід».

Директор Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів Коваль М.І. взяв участь у консультаціях експертів профільних міністерств та відомств Білорусі, Казахстану, Росії та України, що відбувалися у період з 21 по 22 січня 2013 року у м. Мінськ, Республіка Білорусь.

Також у ході візиту делегації України до м. Варшава, Республіка Польща, 27-28 лютого 2013 року відбулися неформальні консультації представників країн СНД, що включені у Додаток І до Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату.

Метою цих двох заходів був всебічний аналіз та неформальний обмін поглядами щодо результатів, прийнятих у м. Доха (Держава Катар) в період з 26 листопада по 8 грудня 2012 року на 18-й Конференції Сторін РКЗК ООН та 8-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, та розробка можливих спільних дій.

Було організовано низку зустрічей з представниками заінтересованих органів виконавчої влади в рамках Спільної місії Світового банку, Європейського Банку Реконструкції та Розвитку та Міжнародної Фінансової Корпорації у період з 5 по 8 лютого 2013 року. Метою зазначеної місії був огляд ходу здійснення оригінального Інвестиційного плану Фонду чистих технологій для України та внесення змін до нього.

За результатами зазначеної місії у співробітництві з представниками міжнародних фінансових організацій та заінтересованих органів виконавчої влади було розроблено та погоджено зміни до  Інвестиційного плану Фонду чистих технологій для України.

Чергове засідання Робочої групи з питань зміни клімату Україна - ЄС,  відбулось 22 лютого 2013 року за участі представників Держекоінвестагентства, Міністерства екології та природних ресурсів, Міністерства закордонних справ, Міністерства енергетики та вугільної промисловості, Міністерства інфраструктури, Державіаслужби з боку України та Європейської комісії з боку ЄС.

У першому кварталі 2013 року було проведено 5 робочих зустрічей з японськими та 4 зустрічі з іспанськими контрагентами Договорів з продажу ОУК. До переліку питань, які обговорювалися з Японською стороною під час переговорів варто відзначити такі: визначення остаточного списку проектів, внесення змін до Договору ОУК, підготовка та підписання змін до вже затверджених додатків до Договору ОУК, підписання нових Додатків, а також Меморандуму щодо продовження строку дії Договору ОУК.

22 березня 2013 року у Кабінету Міністрів України відбулася зустріч Прем’єр-міністра України М.Я. Азарова з Президентом НЕДО (Японія) Хідео Хато та Послом Японії в Україні Тоічі Саката.

Проведено підготовку матеріалів до участі в тендері в рамках програми TEMPUS щодо створення магістерських та докторських програм у сфері зміни клімату.

Розпочато роботу з підготовки проведення 22-25.05.2013, за участі  японських фахівців, семінару з демонстрацією японських енергозберігаючих технологій, передових проектів з озеленення та скорочення викидів парникових газів.

Завершена підготовча робота з Інститутом Світового банку щодо надання Агентству виставкових площ та забезпечення безкоштовної участі співробітників Агентства у міжнародній виставці «Карбон Експо - 2013», яка проходитиме 29-31 травня 2013 року в місті Барселона (Іспанія). 

 

4. ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

Протягом І кварталу 2013 року було продовжено діяльність із підготовки третьої редакції Національного плану адаптації до зміни клімату на 2013-2017 роки за результатами виконання заходів, передбачених Планом першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік.

На виконання Плану першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік у частині створення наукового підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату було забезпечено реалізацію семи науково-дослідних робіт через бюджетну установу «Національний центр обліку викидів парникових газів». Станом на 18 березня 2013 р. було завершено виконання більше половини обсягу запланованих робіт:

ü   Розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов в Україні на середньо- та довгострокову перспективу з  використанням даних глобальних та регіональних моделей.

ü   Розроблення деталізованих карт майбутніх кліматичних умов для території України за різними сценаріями зміни клімату з використанням геоінформаційних систем.

ü   Проведення просторового аналізу тенденцій зміни частоти і  інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату.

ü   Проведення просторової оцінки  ступеня сприятливості майбутніх кліматичних умов для продуктивності основних зернових культур і лісових насаджень.

ü   Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних об’єктів на території України внаслідок  зміни клімату.

ü   Розроблення методичних рекомендацій з оцінки ризиків для здоров’я людини, стану навколишнього природного середовища, секторів економіки у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ внаслідок зміни клімату.

ü   Розроблення методичних рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни клімату.

Повністю були виконанні такі заходи за Планом:

ü   Проведення інформаційно-роз’яснювальної кампанії щодо потенційних та наявних ризиків та загроз, спричинених зміною клімату, та дій із їх запобігання.

ü   Проведення круглих столів та семінарів з метою інформування громадськості щодо стану справ з реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату.

ü   Проведення семінарів з представниками органів  виконавчої влади, суб’єктів господарювання, науки з питань визначення галузевих (секторальних) та регіональних заходів з адаптації до зміни клімату.

ü   Надання постійної консультаційно-методичної підтримки представникам центральних та місцевих органів  виконавчої влади щодо розроблення та впровадження галузевих (секторальних) та регіональних заходів з адаптації до зміни клімату.

Досягнуто попередньої домовленості із Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі щодо продовження у 2013 році співпраці, спрямованої на розроблення регіональних планів заходів з адаптації до зміни клімату.

Продовжено переговори з координатором проектів ОБСЄ в Україні стосовно організації і проведення у 2013 р. семінарів з питань наслідків зміни клімату і стратегій адаптації для житлово-комунального господарства.

Відповідно до Початкового етапу виконання Проекту Clima East: підтримка заходів із запобігання наслідкам зміни клімату та адаптації до зміни клімату в Східних країнах в рамках  ENP (Європейської політики добросусідства) та Росії з 1.02 по 6.02 2013 року відбувся візит групи міжнародних експертів Проекту. В рамках зазначеного візиту було організовано зустрічі представників Проекту з представниками 8 ЦОВВ. За результатами проведених зустрічей представниками Проекту планується надання на розгляд та погодження зацікавленим сторонам проекти регіональних та національних робочих програм для подальшої реалізації конкретних дій (заходів)  щодо досягнення цілей проекту.

 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ  ГНУЧКИХ   МЕХАНІЗМІВ  КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

5.1. Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

За період з 01.01.2013 р. по 31.03.2013 р. до Держекоінвестагентства надійшло, розглянуто та схвалено 131 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 (далі – Порядок).

Для їх розгляду та попереднього відбору 13.03.2013 проведено засідання Міжвідомчої робочої групи (МРГ), до якої входять зокрема представники центральних органів виконавчої влади. Після розгляду та рекомендації МРГ проекти в установленому порядку були схвалені наказом Держекоінвестагентства. Проекти, що не в повній мірі відповідали вимогам Порядку, направлялися заявникам на доопрацювання.

Всього станом на 03 квітня 2013 р. Держекоінвестагентством розглянуто та схвалено 2429 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій майже в усіх регіонах України. З них 1530 проектів, що подані у 2012 – 2013 рр., відповідають вимогам чинного законодавства (в т.ч. постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221) та підготовлені з урахуванням змін в ціноутворенні.

За Договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості викидів парникових газів (ОУК) з Японською стороною погоджено 536 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України загальною вартістю 3 813,5 млн. грн. та очікуваними щорічними скороченнями викидів парникових газів 116,9 тис. т СО2-екв.

Зокрема це проекти у соціальній сфері:

           529 проектів з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та дверей) на загальну суму 1 920,9 млн. грн., які здійснюються переважно у закладах освіти та охорони здоров’я майже у всіх регіонах України;

           проект з технічного переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій у м. Новограді-Волинському Житомирської області (23,4 млн. грн.);

та великомасштабні проекти з використанням японських технологій:

           проект з будівництва очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова, м. Свердловськ Луганської області (96,5 млн. грн.);

           проект з реконструкції котельні кварталу № 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області (62,3 млн. грн.);

           проект з комплексної модернізації вагонів з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен» (985 млн. грн.);

           проект з технічного переоснащення (заміни рухомого складу існуючих патрульних автомобілів) автомобілями з гібридною силовою установкою у Міністерстві внутрішніх справ України (380,7 млн. грн.);

           проект з реконструкції системи теплопостачання мікрорайонів «Сонячний» та «Будівельник» в м. Горлівка, Донецька обл. (І черга) (149,7 млн. грн.);

           проект з впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» (І пусковий комплекс) (194,9 млн. грн.).

Погоджені проекти включено до Плану заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2013-2014 роки, який в установленому порядку погоджений з Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр-міністром України (лист від 16.02.2013 № 6490/1/1-13). На підставі погоджених з Японською стороною 21.03.2013 матеріалів розроблено зміни та доповнення до Плану заходів, які направлено на погодження в Мінфін.

Триває реалізація проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту будівель закладів освіти та охорони здоров’я, за якими одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт визначено Державне підприємство «Держекоінвест». На сьогодні завершено роботи з теплосанації на 75 об’єктах освіти та охорони здоров’я (з них 55 проектів – у АР Крим, 12 проектів – у Івано-Франківській області, 5 проектів – у Полтавській області, 3 проекти – у Харківській області), стан реалізації яких проінспектовано безпосередньо представниками Управління схеми зелених інвестицій та незалежною міжнародною аудиторською компанією «ТЮФ Рейнланд». За іншими проектами роботи тривають та за домовленістю з Японською стороною мають бути завершені до кінця серпня поточного року.

Також проведено конкурсний відбір, укладено відповідні договори та розпочато реалізацію 6 великомасштабних проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та проекту із заміни світильників у Житомирській обл.

З метою продовження реалізації у 2013 р. проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, 21 березня 2013 року з Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО, Японія) підписано Меморандум про взаєморозуміння щодо подовження періоду використання коштів, отриманих від продажу ОУК, та внесено необхідні зміни до Договорів продажу ОУК.

За Договором продажу ОУК з Іспанською стороною на засіданні спільного Наглядового комітету у м. Мадрид (Іспанія) було відібрано для реалізації проектні пропозиції, реалізація яких має бути розпочата протягом поточного року:

           проект з виробництва та постачання теплової та електроенергії за рахунок збору біогазу шляхом переробки тваринницьких органічних відходів;

           проект з модернізації теплових станцій в місті Севастополь;

           проект з будівництва вітроустановок з метою створення автономного вітропарку для енергозабезпечення Дніпровського машинобудівного заводу;

           проект зі збору метану та виробництва електроенергії за будь-яким із наступних міст: Лисичанськ, Дніпродзержинськ, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ.

Для забезпечення координації та якісної реалізації проектів Держекоінвестагентством за дорученням Уряду створена Робоча група з реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, до якої, зокрема, включені представники місцевих органів влади на рівні заступників керівників обласних державних адміністрацій. У звітному періоді відбулися засідання регіональних робочих груп у кількох областях України, де були розглянуті поточні питання та прийняті рішення, необхідні для реалізації таких проектів.

 

5.2. Супроводження проектів спільного впровадження

Динаміка підготовки та реалізації проектів СВ в Україні протягом 2004-2013 років станом на 01 квітня 2013 року наведена у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.  Динаміка підготовки та реалізації проектів СВ в Україні

 

 

Рік

 

Кількість виданих

листів-підтримки

 

Кількість виданих

листів-схвалення

Кількість

затверджених

ПСВ

Кількість

введених в обіг

вуглецевих одиниць

 

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

ОУК

ОСВ

2004

14

0

0

0

0

0

2005

1

0

0

0

0

0

2006

31

4

0

0

0

0

2007

32

7

0

0

0

0

2008

34

10

5

2

2 586 512

0

2009

45

10

4

4

2 155 683

3 238 322

2010

40

30

16

9

4 319 207

11 286 616

2011

59

53

44

5

20 530 277

48 332 099

2012

178

179

171

7

0

281 965 553

2013

3

6

5

0

0

62 007 342

Всього

437

299

245

27

29 591 679

406 829 932

 

Розподіл затверджених проектів СВ серед країн Додатку В до Кіотського протоколу станом на 01 квітня 2013 року наведено у Таблиці 2.

 

Таблиця 2.  Розподіл затверджених проектів СВ серед країн Додатку В

до Кіотського протоколу        

 

 

Країна

Кількість

затверджених ПСВ

Внесок

країни у світовий ринок ОСВ*

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

Всього

%

1

Україна

245

27

272

55,88

2

Росія

96

2

98

32,89

3

Чехія

85

0

85

0,59

4

Польща

38

0

38

2,33

5

Німеччина

25

0

25

1,75

6

Болгарія

24

1

25

1,15

7

Франція

20

0

20

1,17

8

Румунія

17

1

18

1,22

9

Литва

0

18

18

1,00

10

Естонія

12

0

12

0,15

11

Угорщина

12

0

12

1,00

12

Нова Зеландія

8

0

8

0,34

13

Фінляндія

3

0

3

0,13

14

Іспанія

3

0

3

0,19

15

Бельгія

2

0

2

0,05

16

Швеція

0

2

2

0,13

17

Латвія

1

0

1

0,01

 

      Всього

591

51

642

100

*) Станом на 27 березня 2013 року

 

Як свідчать наведені в Таблиці 2 дані, наразі Україна є лідером по впровадженню механізму спільного впровадження, а саме: 

Ÿзаймає першу позицію за кількістю проектів СВ, затверджених за національною процедурою (Шлях 1);

Ÿзаймає першу позицію за кількістю проектів СВ, затверджених за міжнародною процедурою (Шлях 2);

Ÿзаймає першу позицію за загальною кількістю затверджених проектів СВ;

Ÿзаймає першу позицію за кількістю введених в обіг ОСВ.

 

В Таблицях 3 та 4 наведено розподіл затверджених  проектів СВ по регіонам України та видам діяльності станом на 01 квітня 2013 року.

 

Таблиця 3.   Розподіл затверджених проектів СВ по регіонах України

Регіон

Кількість проектів СВ

1

Донецька область

74

2

Луганська область

60

3

Дніпропетровська область

17

4

Запорізька область

14

5

Одеська область

9

6

Харківська область

8

7

Вінницька область

6

8

АР Крим

5

9

Івано-Франківська область

5

10

Київська область

5

11

Кіровоградська область

5

12

Миколаївська область

5

13

Волинська область

4

14

Закарпатська область

4

15

м. Київ

4

16

Полтавська область

4

17

Тернопільська область

4

18

Чернігівська область

4

19

Херсонська область

3

20

Хмельницька область

3

21

Львівська область

2

22

Рівненська область

2

23

Черкаська область

2

24

м. Севастополь

2

25

Житомирська область

1

26

Чернівецька область

1

27

Україна**

19

 

Всього

272

 

 

 

**) Проекти  впроваджуються у різних регіонах України

 

Таблиця 4.  Розподіл затверджених проектів СВ за видами діяльності

Вид діяльності

Кількість проектів СВ

1

Розбір та переробка породних відвалів

82

2

Зменшення витоків метану в системах газопостачання

25

3

Реконструкція систем тепло- та водопостачання

22

4

Підвищення енергоефективності та утилізація органічних відходів виробництва в харчовій та деревообробній промисловостях

18

5

Модернізація систем розподільчих електромереж

17

6

Підвищення енергоефективності в металургійній промисловості

16

7

Реконструкція ТЕС та ТЕЦ

11

8

Впровадження заходів з енергозбереження та утилізації органічних відходів в сільському господарстві

10

9

Утилізація шахтного метану

10

10

Підвищення енергоефективності в машинобудуванні та переробній промисловості

9

11

Впровадження енергозберігаючих джерел освітлення

8

12

Перехід з твердого та рідкого органічного палива на природній газ шляхом газифікації населених пунктів

7

13

Підвищення енергоефективності в гірничо-переробній промисловості

6

14

Підвищення енергоефективності при виробництві цементу

6

15

Утилізація метану полігонів твердих побутових відходів

5

16

Підвищення енергоефективності при виробництві коксу

5

17

Підвищення енергоефективності на нафтопереробних заводах та портах

4

18

Реконструкція ГЕС

3

19

Будівництво ВЕС

3

20

Скорочення викидів N2O при виробництві азотної кислоти

3

21

Підвищення енергоефективності на залізничному транспорті

2

 

Всього

272

 

Станом на 01 квітня 2013 року:

437 проектів СВ отримали листи-підтримки (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 824 млн. тонн СО2-екв.);

299 проектів СВ (із 437 проектів СВ, що мають листи-підтримки) отримали листи-схвалення (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 705 млн. тонн СО2-екв.);

 

245 проекти СВ затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою (Шлях 1);

27 проектів СВ затверджено Наглядовим комітетом спільного впровадження за міжнародною процедурою (Шлях 2);

189 затверджений проект СВ генерує скорочення викидів парникових газів;

436 421 611 вуглецевих одиниць (із них 29 591 679 ОУК та 406 829 932 ОСВ) було введено в обіг та передано Держекоінвестагентством за підсумками верифікації вищезазначених 189 проекту СВ;

56 % світового ринку ОСВ (станом на 27 березня 2013 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських проектів СВ;

у 920 млн. Євро оцінюється сума інвестицій, отримана українськими підприємствами від іноземних інвесторів за введені в обіг та передані ОУК та ОСВ.

Детальна інформація щодо затверджених українських ПСВ розміщена на веб-сторінках Секретаріату РКЗК ООН (www.ji.unfccc.int), Держекоінвестагентства (www.seia.gov.ua) та Українського реєстру вуглецевих одиниць (www.carbonunitsregistry.gov.ua).

Примітка:

ОУК – одиниця установленої кількості (1 ОУК = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що були досягнуті за проектами спільного впровадження до 01 січня 2008 року (до початку першого періоду дії Кіотського протоколу).

ОСВ – одиниця скорочення викидів (1 ОСВ = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що досягаються за проектами спільного впровадження з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2012 року (перший період дії Кіотського протоколу).

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2013 рік» від 6 грудня 2012 року №  5515-VI  за видатками та  в межах повноважень забезпечено складання та подання кошторисів, планів асигнувань, довідок про зміни до кошторисів, довідок про зміни до помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2013 рік за бюджетними програмами:

-                      КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»;

-                      КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»;

-                      КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій»;

-                      КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів»;

Розроблено проекти паспортів за бюджетними програмами по КПКВК 6351010, 6351020, 6351030, 6351040 на 2013 рік;                

Опрацьовано заявки на відкриття асигнувань підвідомчих установ: ДП «ДЕРЖЕКОІНВЕСТ», Бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», Департаменту транспортної інфраструктури виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

Підготовлено та подані документи до Державної казначейської служби України, які є підставою для здійснення видатків з державного бюджету в 2013 році, а саме:

- мережа та реєстри змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

- розподіли показників зведених кошторисів;

- розподіли зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

- розподіли зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків);

- розподіли зведення показників спеціального фонду та реєстри змін до них;

- розподіли відкритих асигнувань.

У звітному періоді забезпечено листування з Державною казначейською службою України  щодо отримання довідок про підтвердження залишку коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого ст. 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН (ККД 24062400).

В установлені терміни підготовлено та надано до Міністерства фінансів України звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2012 рік за бюджетними програмами КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій» та КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів».

Розроблено та погоджено в Мінфіні штатний розпис апарату Держекоінвестагентства на 2013 рік.

Держекоінвестагентство визначено головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним за виконання таких програм:

КПКВК

КЕКВ

Затверджено на 2013 рік, грн.

Відкрито асигнувань,

грн.

Касові видатки грн.

6351010

Всього

7 932 700

1 682 600

1 393 323,26

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

 

2111

4 227 800

998 000

996 048,55

2120

1 534 700

362 200

362 153,67

2210

50 000

10 300

10 300,00

2240

1 807 800

311 700

24 820,85

2250

62 000

0

0

2270

250 000

0

0

2800

400

400

0,19

6351020

Всього

54 742 444

7 792 076,18

2 679 993,41

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

2210

139 680

0

0

2240

32 260 090

2 132 098,77

2 132 016,00

2250

1 633 786

55 177,41

55 177,41

3110

12 150 089

560 4800

492 800,00

3132

8 558 799

0

0

6351030

Всього

474 800

71 400

345,00

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату,  Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

 

2240

 

7 000

1 600

345,00

2630

467 800

69 800

0

За загальним фондом  станом на 01.03.2013  дебіторська заборгованість відсутня, кредиторська заборгованість збільшилась в порівнянні з початком року та складає 27 184, 45 грн. в т.ч. по КЕКВ 2210 – 13 160,00 грн. (придбання картриджів), 2240 – 14 024,45 грн. (послуги з прибирання приміщення 3224,45, послуги із системно-технологічного супроводження автоматизованої системи розрахунку заробітної плати  10800,00) за наявності відкритих асигнувань відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів ДКСУ оплату не здійснила в зв’язку з чим, утворилась кредиторська заборгованість.

За спеціальним фондом станом на 01.03.2013 дебіторська заборгованість  відсутня.

Кредиторська заборгованість збільшилась в порівнянні з початком року та складає 13 6707 98,95 грн. в т ч. по КЕКВ 3110-5 112 000,00 – заборгованість виникла перед ТОВ «Софтлайн-ІТ» по попередній оплаті за створення комплексної системи згідно договору від 18.03.2013 № 10 за наявності відкритих асигнувань відповідно до кошторису розпорядника бюджетних коштів ДКСУ оплату не здійснила в зв’язку з чим, утворилась кредиторська заборгованість,  по КЕКВ 3132 – 8 558 798,95 грн.  заборгованість виникла перед ТОВ «Професіонал» за виконані роботи з капітального ремонту будівель соціальної сфери у Автономній Республіці Крим (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей в будівлях), буде оплачено при остаточному розрахунку відповідно до п.5.4 Договору.

Заробітна плата в Держекоінвестагентстві виплачується відповідно до чинного законодавства. Заборгованості з виплати заробітної плати за  1 квартал 2013 року  не має.

Фонд заробітної плати за 1 квартал 2013 р. склав - 998 000 грн., обов’язкові виплати виплачено в повному обсязі, також було виплачено матеріальну допомогу на оздоровлення в розмірі посадового окладу в сумі – 15027,00 грн., матеріальну допомогу на вирішення соціально-побутових питань в розмірі середньомісячної заробітної плати в сумі – 20870,65 грн., середній розмір премії по установі склав 82% від посадового окладу.

Оплачено лікарняних листів за рахунок коштів установи в сумі 13780,07 грн. (54 робочих днів).

  Оплачено лікарняних листів за рахунок коштів соціального страхування в сумі 10802,53 грн. (46 робочих днів).

Відшкодування авансових звітів в кількості 4 шт. по відрядженню в межах України та за кордон.

Надано на опрацювання 55 подорожніх листи службового легкового автомобіля.

 

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Забезпечення реалізації державної кадрової політики в Державному агентстві екологічних інвестицій України здійснювалось згідно з вимогами законодавства з урахуванням вимог законодавства про державну службу, природоохоронного та антикорупційного законодавства.

На даний час в Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі Держекоінвестагентство) вся кадрова робота зосереджена у Секторі кадрового забезпечення.

Згідно із штатним розписом апарату Держекоінвестагентства станом на сьогодні гранична чисельність працівників становить 71 штатна одиниця, із них 67 чол. – державні службовці, 4 чол. – не державні службовці. Фактично працюючих працівників 69 чол., з них 65 чол. – державних службовців та 4 – недержавні службовці, 6 працівників знаходяться у відпустці для догляду за дитиною до досягнення нею трирічного віку.

                На даний час із працюючих державних службовців Держекоінвестагентства повну вищу освіту мають 68 осіб, із них: 1 державниий службовець продовжує навчання в Академії державного управління при Президентові України та 5 державних службовців мають науковий ступінь.

З 69 працівників Держекоінвестагентства: жінок – 33 особи, чоловіків – 36 осіб.

У звітному періоді призначено до Держекоінвестагентства 4 державних службовці та звільнено 1 державного службовця в порядку переведення. Одним із чинників плинності кадрів є низька матеріальна забезпеченість на державній службі. 

Сектором кадрового забезпечення за звітний період було підготовлено накази:

-             про відпустки – в кількості 46,

-             з особового складу – 32,

-             про відрядження в межах України – 10,

-             з основної діяльності – 8.

                    Значна увага у Держекоінвестагентстві приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців, не дивлячись на недостатнє фінансування. За звітний рік державні службовці підвищували кваліфікацію та проходили стажування, зокрема 8 працівників підвищували кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, з них 6 працівників були учасниками короткотермінових семінарів та 2 працівники за професійними програмами, а також 1 працівника направлено в м. Обіхіро, Японія для участі у семінарі Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Нульові викиди в сільському господарстві та розвиток сільських районів» з 20 березня по 18 травня 2013 року. 

Прийняття на державну службу в Держекоінвестагентстві здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” на конкурсній основі та з проведенням іспитів. 18 березня 2013 року було проведено конкурс на заміщення вакантних посад. За результатами проведеного конкурсу до Держекоінвестагентства рекомендовано до призначення 5 працівників, на даний час вони проходять спецперевірку, яка проводиться на виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Сектором кадрового забезпечення було сформовано та подано до Державного агентства України з питань державної служби кадровий резерв на посади державних службовців І-ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України.

Сектором кадрового забезпечення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 проаналізовано Акти про результати комплексного вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної політики та посилено контроль щодо виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики.

Зміни і доповнення щодо кадрових питань вносяться в особові справи вчасно. Відповідно ведеться документація з кадрових питань, журнали руху особових справ та обліку руху трудових книжок.

Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства.

Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної служби, наданням щорічної та додаткової відпустки відповідно до норм чинного законодавства.

Із введенням локальної системи «Картка» версія 5.3 поліпшився облік даних, що стосуються державних службовців, вчасне внесення змін до особових карток, локалізація даних на всіх держслужбовців в одній системі. Але слід звернути увагу, що версія 5.3 локальної системи «Картка» потребує заміни більш сучасною та спрощеною, із оновленою законодавчою базою.

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Робота із забезпечення участі громадськості велася за такими основними напрямами:

-                      взаємодія зі ЗМІ;

-                      забезпечення доступу до публічної інформації;

-                      взаємодія з громадськістю;

-                      проведення спільних засідань з Громадською радою при Держекоінвестагентстві;

-                      інформаційно-технічне забезпечення, просування та наповнення офіційного веб-сайту Держекоінвестагентства;

-                      проведення та участь у спеціальних заходах;

-                      міжвідомча комунікація.

Протягом звітного періоду Відділом забезпечено належне інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність Держекоінвестагентства України.

За перший квартал 2013 року надано відповіді на:

-                       8 публічних запитів;

-                      27 письмових доручень та інформаційних запитів та більше 20 усних запитів від ЗМІ.

-                      понад 45 звернень, що надійшли від інститутів громадського суспільства.

Регулярно здійснюється та надається фахівцям агентства моніторинг ЗМІ, проводиться його аналіз та відповідне реагування.

Підготовлено 4 виступи Голови Агентства, а також інформація для буклету Міністерства екології про діяльність Агентства.

Систематично опрацьовувалися звернення громадян, що надходили на електронну пошту Держекоінвестагентства.

Також було забезпечено участь керівництва Держекоінвестагентства у 6  телевізійних сюжетах з  екологічної тематики на національних та місцевих ЗМІ.

Забезпечено медіа-супровід робочої поїздки Міністра екології та природних ресурсів спільно з Головою Держекоінвестагентства в Закарпатську область.

Розроблено дизайн виставкового стенду та концепцію поліграфічної продукції для участі Агентства у міжнародній виставці-форумі «Довкілля для України 2013».

Розроблено стратегію висвітлення проблематики питань зміни клімату для Держекоінвестагентства у 2013 році. На основі стратегії розроблено та подано 9 пропозицій на Міжвідомчу робочу групу щодо здійснення заходів, пов’язаних з виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату із деталізацією ключових заходів, спрямованих на реалізацію вищезазначеної стратегії.

Протягом першого кварталу 2013 року було успішно проведено 1 засідання Громадської ради при Держекоінвестагентстві за участі провідних фахівців агентства.

З метою широкого інформування населення про діяльність Держекоінвестагентства на веб-сайті Держекоінвестагентства розміщено 21 інформаційне повідомлення, оновлюються рубрики «фотографії» та «ЗМІ про нас». На постійній основі здійснюється наповнення веб-сайту  Держекоінвестагентства.

На постійній основі забезпечується реалізація заходів, передбачених планом заходів Держекоінвестагентства з реалізації у 2013 році Концепції сприяння органами виконавчої влади розвитку громадянського суспільства.

Забезпечено оперативне реагування на проблемні питання, що стосуються діяльності Держекоінвестагентства. За звітний період опрацьовано 5 звернень громадян, які надійшли на урядову телефонну "гарячу лінію" Кабінету Міністрів України. Всі звернення опрацьовано з залученням спеціалістів структурних підрозділів Держекоінвестагентства. Про результати своєчасно поінформовано заявників.

 

9. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна (консультаційна) робота з працівниками Держекоінвестагентства з питань застосування антикорупційного законодавства. Особлива увага приділялась запобіганню виникнення в діяльності працівників агентства конфлікту інтересів, а також роз’яснювались шляхи його врегулювання. На сьогодні випадків виникнення конфлікту інтересів у працівників Держекоінвестагентства не виявлено.

Також, було проведено семінарське заняття для працівників Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів» на тему: «Загальні положення нового антикорупційного законодавства» та два семінарські заняття для працівників Держекоінвестагентства, Бюджетної установи «Національний центр обліку парникових газів», ДП «Держекоінвест» на тему: «Актуальні проблеми застосування антикорупційного законодавства» та «Декларування доходів і видатків осіб, уповноважених на виконання функцій держави або місцевого самоврядування та членів їх сімей, як механізм запобігання корупції».

На виконання вимог Закону у встановлені строки готується розміщення відомостей, зазначених у декларації про доходи витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2012 рік, в газеті «Урядовий кур`єр» керівництва Держекоінвестагентства.

Спільно з кадровою службою Держекоінвестагентства організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Окремо інформуємо, що скарг та повідомлень на дії або бездіяльність працівників Держекоінвестагентства на електронну адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції розміщену на веб-сайті не надходило.

Працівники Держекоінвестагентства до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх посадових обов'язків не притягались.

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

Станом на 29 березня 2013 р. виконано усього вхідної кореспонденції (доручень, листів) - 1090, вихідної - 1081. Кількість розглянутих доручень  Президента України. Кабінету Міністрів України, звернень народних депутатів України: 121.

Усі звернення перебували на постійному контролі, здійснювався щоденний моніторинг стану виконання, проводився ретельний аналіз якості виконання доручень та своєчасність надання інформації.

Керівництвом  Держекоінвестагентства та структурними підрозділами послідовно проводяться організаційні та практичні заходи, направлені на посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників, так і безпосередніх виконавців за виконання  завдань у встановлені терміни. Налагоджено контроль за виконанням завдань органів влади вищого рівня та наказів Держекоінвестагентства.

Відділом документального забезпечення та контролю Департаменту бухгалтерського обліку, фінансового планування та забезпечення діяльності Держекоінвестагентства здійснюється моніторинг виконання структурними підрозділами Держекоінвестагентства актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України.

Разом з тим, незважаючи на заходи, що вживаються керівництвом Держекоінвестагентства, щодо покращення стану виконавської дисципліни, посилення контролю та підвищення відповідальності за своєчасне і якісне виконання актів законодавства, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України, деякі керівники структурних підрозділів не забезпечують належної роботи в цьому напрямі.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань, а також якості виконання документів, розглядаються на щотижневих апаратних нарадах у керівництва Держекоінвестагентства, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Запроваджено практику постійного інформування контрольного підрозділу Кабінету Міністрів України щодо виконання доручень вищих органів влади.

 

 

 

Голова                                                                            В.Б. Якубовський

 

Катерина Кравченко

версія для друку