Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

Звіт про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України 24.01.2013

Звіт

про базове відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України»

 

       1. Вид та назва регуляторного акта,  результативність якого відстежується

             Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України».

 

      2. Назва виконавця заходів з базового відстеження

          Відділ правового забезпечення Державного агентства екологічних інвестицій України.

 

      3. Цілі прийняття акта

          Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України» було розроблено з метою визначення процедури підготовки та проведення конкурсного відбору учасників, які будуть здійснювати закупівлю  товарів, робіт і послуг, в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

          Основними цілями прийняття зазначеного проекту є:

-          стимулювати інтерес суб’єктів господарювання до реалізації проектів, цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-          виробити основні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-          встановити чіткий порядок проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-          вдосконалити відносини між Державним агентством екологічних інвестицій України та суб’єктами господарювання, які здійснюватимуть закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

     4. Строк виконання заходів з відстеження

         Після набрання чинності акта.

 

     5. Тип відстеження

         Базове відстеження.

     6. Методи одержання результатів відстеження

         Для проведення базового відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів щодо кількості заявників, які виявили наміри взяти участь у проведенні конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

         Так, протягом періоду з 01.08.2012 по 31.12.2012  було подано  56  заявок від суб’єктів господарювання для участі у проведенні конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізації таких проектів.

 

     7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

            Відповідно до статті 9 Закону України «Про засади державної регуляторної політики у сфері господарської діяльності» проект  регуляторного акта розміщувався на офіційному сайті Державного агентства екологічних інвестицій України (www.seia.gov.ua) з метою одержання зауважень і пропозицій від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань.

            За результатами офіційного оприлюднення  проекту акта зауваження та пропозиції від фізичних та юридичних осіб, їх об`єднань не надходили.

 

     8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

         Враховуючи із цілей державного регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта було обрано такий показник:

     - кількість суб’єктів господарювання, які виявили бажання прийняти участь у реалізації проектів  цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

       9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

           Внаслідок запровадження такого регулювання  Україна отримує вигоду у вигляді сучасних енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій, які будуть впроваджуватись в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, шляхом прийняття порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг учасниками в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

   На підставі результатів базового відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдалося досягти визначених цілей та результатів.

 

 

  Голова                                                                             В. Якубовський

 

 

Катерина Кравченко

версія для друку