Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

Звіт про діяльність Державного агентства екологічних інвестицій України у 2012 році 25.12.2012

 

 

 

 

 

 

 

ЗВІТ

 ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ

ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ

УКРАЇНИ

у 2012 році

 

 

 

 

 

 

2012

 

Київ

 

ЗМІСТ

Розділ

Стор.

1

РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

3

2

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

6

2.1

Підготовка Національного кадастру за 1990-2010 рр.

6

2.2

Підготовка Національного кадастру за 1990-2011 рр.

8

2.3

Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів Підготовка Національного кадастру за 1990-2011 рр.

8

2.4

Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

9

3

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

10

4

ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

14

5

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

18

5.1

Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

18

5.2

Супроводження проектів спільного впровадження

22

6

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ                                      

28

7

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

33

8

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

39

9

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

42

10

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

43

 


ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

У 2012 РОЦІ

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу  на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (далі - РКЗК ООН) та Кіотського протоколу (далі - КП) до неї.

У відповідності до пріоритетів діяльності Уряду у 2012 році основна увага приділялась вирішенню питань розроблення нормативно-правових актів, виконання практичних заходів щодо реалізації державної політики з питань зміни клімату, залучення в Україну інвестицій через механізми Кіотського протоколу, формування позиції України для участі в міжнародних переговорних процесах на пост-Кіотський період, впровадження гнучких механізмів Кіотського протоколу.

 

1. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

Держекоінвестагентством протягом 2012 року було розроблено наступні проекти законодавчих та нормативно-правових актів:

         - проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік». Закон було прийнято 12 квітня 2012 року № 4647-VI;

- опрацьовано проект Закону України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій». Закон було прийнято 5 червня 2012 року № 4881-VI;

- проект Закону України «Про внесення змін до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» (щодо курсової різниці та конвертації коштів). Закон було прийнято 30 липня 2012 р. № 5191-VI;

          - проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і устаткування, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 7 травня 2012 р. № 390;

          - проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 7 травня 2012 р. № 391;

          - проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 7 травня 2012 року № 389;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298», який було прийнято 6 серпня 2012 р. № 714;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Деякі питання здійснення попередньої оплати закупівлі обладнання і устаткування та автомобілів, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних зелених інвестицій», який було прийнято 16 липня 2012 р. № 649;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг у рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, та внесення змін до деяких постанов Кабінету Міністрів України», який прийнято 16 липня 2012 р. № 672;

                - проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку функціонування національної системи оцінки антропогенних викидів та абсорбції парникових газів, які не регулюються Монреальським протоколом про речовини, що руйнують озоновий шар», який прийнято 16 липня 2012 року № 630;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів», який прийнято 7 травня 2012 р. № 391;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України», який прийнято 6 серпня 2012 р. № 711;

- проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206», який станом на 17 грудня 2012 р. знаходиться на погодженні в Мінприроди;

           - проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості», який станом на 17 грудня 2012 р. знаходиться в Мінприроди для внесення в Кабмін.

                Також Держекоінвестагентством ініційовано розробку політичної пропозиції про реалізацію державної політики у сфері зміни клімату і адаптації до його змін, а також проекту Закону України «Про основні засади державної політики у сфері запобігання зміні клімату та адаптації до його змін».

Протягом 2012 року було опрацьовано 2 проекти законів України, 3 проекти актів Президента України, 22 проектів актів Кабінету Міністрів України, 1 проект Меморандуму, які надійшли на погодження від центральних органів виконавчої влади.

Відповідно до покладених завдань, організовано претензійно-позовну роботу:

·                21 березня 2012 року Львівським окружним адміністративним судом було винесено постанову на користь Державного агентства екологічних інвестицій України у адміністративній справі за позовом Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до Національного агентства екологічних інвестицій України. Постановою суду відмовлено задоволенні у повному обсязі позовних вимог щодо визнання протиправною бездіяльності щодо повідомлення громадськості про результати публічного обговорення проектів нормативно-правових актів та оприлюднення результатів громадського обговорення проектів нормативно-правових актів; налагодження процедури обговорення проектів нормативно-правових актів із громадськістю, а саме: оприлюднювати коментарі громадськості, результати громадського обговорення проектів нормативно-правових актів, повідомляти письмово громадськість про врахування чи відхилення тих чи інших проектів.

·                5 листопада 2012 року Окружним адміністративним судом м. Києва винесено постанову на користь Державного агентства екологічних інвестицій у адміністративній справі за позовом Держекоінвестагентства до Державної виконавчої служби України про визнання незаконними постанов державного виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору та про відкриття виконавчого провадження та їх скасування. Постановою суду задоволено у повному обсязі позовні вимоги Держекоінвестагентства та визнано постанови державного виконавця про стягнення з боржника виконавчого збору та про відкриття виконавчого провадження незаконними.

·                Арбітражний суд Постійної палати Третейського суду у м. Гаага  відмовив компанії «Naftrac Limited» у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн. дол. США.

Арбітражний розгляд справи тривав з 2009 року та стосувався питань, пов’язаних з виконанням Україною її міжнародних зобов’язань за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату 1992 року та Кіотського протоколу до неї 1997 року. Компанія «Naftrac Limited» позивалася до Державного агентства екологічних інвестицій України. Позивач вимагав компенсацію у зв’язку з порушенням його прав як інвестора на загальну суму близько 185 млн. дол. США, а також визначення кількості одиниць викидів парникових газів, яка повинна бути перерахована на його рахунок.

4 грудня 2012 року Арбітражним судом Постійної палати Третейського суду у м. Гаага винесено остаточне рішення у справі за позовом компанії «Naftrac Limited» до Державного агентства екологічних інвестицій України.

За результатом арбітражного провадження компанії «Naftrac Limited» повністю відмовлено у задоволенні грошових вимог до держави Україна у розмірі близько 185 млн. дол. США, а вимоги щодо перерозподілу одиниць викидів парникових газів задоволено у мінімальному обсязі.

Крім того, Арбітражний суд повністю відмовив компанії «Naftrac Limited» у присудженні на її користь будь-яких витрат у справі.

Окремим напрямком роботи є юридичне супроводження порядку реорганізації Нацекоінвестагентства шляхом перетворення в Держекоінвестагентство, відповідно до Указу Президента України від
9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади». 23 квітня 2012 р. Держекоінвестагентством отримано повідомлення про проведення державної реєстрації припинення юридичної особи - Національного агентства екологічних інвестицій України.

 

2. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

2.1. Підготовка, подання та розгляд Національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні.

Для поновлення повноправної участі України в механізмах КП було здійснено підготовці подання України до підрозділу із забезпечення дотримання комітету з дотримання  КП та підготовці матеріалів та доповіді до засідання підрозділу із забезпечення дотримання комітету з дотримання КП. Результатом цієї роботи стало рішення членів Підрозділу щодо відновлення статусу відповідності України вимогам КП з 9 березня 2012 р.

Підготовка Національного кадастру за 1990-2010 рр.

13 квітня 2012 р. було проведено подачу до Секретаріату РКЗК ООН Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр., а також відповідних таблиць загальноприйнятого формату звітності.

22 травня 2012 р. було отримано та прийнято до опрацювання проект «Щорічного звіту про стан щорічного кадастру України» («Annual status report of the annual inventory of Ukraine»).

7 червня 2012 р. було отримано проект Частини 1 «Звіту про узагальнення та оцінку інвентаризацій парникових газів 2012 року подання Сторін, включених у Додаток 1 до Конвенції» («Synthesis and assessment report on the green house gas inventory in 2012»).

Було підготовлено коментарі до проекту Частини 1 «Звіту про узагальнення та оцінку інвентаризацій парникових газів 2012 року подання Сторін, включених у Додаток 1 до Конвенції» та разом з листом-відповіддю, 14 червня 2012 року надіслані до Секретаріату РКЗК ООН.

На основі проекту Частини 1 «Звіту про узагальнення та оцінку інвентаризацій парникових газів 2012 року подання Сторін, включених у Додаток 1 до Конвенції» була складена аналітична записка.

Результати інвентаризації антропогенних викидів ПГ в Україні за період 1990 – 2010 рр. представлені на малюнку 1.

 

Мал. 1 – Викиди парникових газів у 1990-2010 рр.,

(без ЗЗЗЛГ) млн. тонн СО2-екв.

Викиди ПГ у 2010 році становили близько 383,2 млн. тонн СО2-екв. (без ЗЗЗЛГ) що нижче на 59 % від рівня базового 1990 р. Таким чином Україна виконує свої кількісні зобов’язання за КП з обмеження викидів ПГ.

Відповідно до п.1 статті 8 Кіотського протоколу до РКЗК ООН, та Рішення 22/СМР.1, схваленого на перший нараді Сторін КП, міжнародна група експертів (далі - МГЕ) з 17 до 22 вересня 2012 р. здійснила централізований поглиблений розгляд «Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр.» (далі Кадастр).

Під час цього розгляду проводилася координація робіт щодо взаємодії з групою міжнародних експертів ООН із розгляду. Разом із спеціалістами Національного центру обліку викидів парникових газів та профільних інститутів було надано обґрунтовані відповіді на 72 запитання, що надійшли від міжнародних експертів.

Підготовка Національного кадастру за 1990-2011 рр.

Для своєчасної та належної підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990 – 2011, був розроблений План проведення у 2012-2013 роках робіт з підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів подання 2013 року, який затверджено наказом Держекоінвестагентства від 2 квітня 2012 р. № 40.

Крім того, був розроблений План заходів з забезпечення та контролю якості Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів.

Для вдосконалення системи збору, аналізу та обробки інформації необхідної для забезпечення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів було створено репозиторій даних.

2.2. Забезпечення належного функціонування національної системи обліку парникових газів

Для поліпшення організації збору, опрацювання статистичної інформації щодо належного функціонування національної системи обліку антропогенних викидів і поглинання ПГ, була підготовлена нова Угода про обмін інформацією між Держекоінвестагентством та Державною службою статистики, яка набула чинності 29 жовтня 2012 року.

До того ж проводилась координація роботи щодо збору, аналізу та обробки інформації для забезпечення підготовки Шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату та першого дворічного звіту про антропогенні викиди та абсорбцію парникових газів і подання їх до Секретаріату РКЗК ООН.

Для вдосконалення національної системи інвентаризації антропогенних викидів та поглинання парникових газів, були розроблені, представлені та схвалені науково-технічною радою Держекоінвестагентства технічні вимоги до виконання науково-дослідних робіт, спрямованих на удосконалення національної системи обліку викидів парникових газів.

2.3. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

Протягом 2012 року було забезпечене функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстру) та його взаємодія з міжнародним журналом трансакцій, а також оприлюднення інформації Реєстру відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Реєстр знаходиться у робочому стані на території (з використанням програмно-апаратних засобів та технічної підтримки) «Софтлайн» ІТ.

Налагоджено взаємодію з міжнародним журналом трансакцій, згідно технічних та організаційних вимог якого відбуваються планові технічні роботи та тестування, результати якого надходять до міжнародного журналу трансакцій згідно із встановленими термінами та обсягами.

За 2012 рік станом на 15 грудня проведено 313 операцій для трансакцій з передачі одиниць (частин) установленої кількості та одиниць скорочення викидів до реєстрів інших країн. Підготовлено звітні документи (англійською мовою) про роботу Реєстру в 2011 році та надано для оцінювання до Секретаріату Конвенції, а також відповідні розділи щодо роботи Реєстру (глави 12,14 та и додаток 6) (російською мовою) для щорічного Національного інвентаризаційного звіту щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні за 1990-2010 роки (NIR2012). В своєму листі Координатор перевірки національних реєстрів Хейді Мак-Кена визначила, що форма подання інформації про роботу українського реєстру в 2012 році є зразковою для інших реєстрів.

На прохання Секретаріату Рамкової конвенції та оператора міжнародного журналу трансакцій (ITL) Адміністратором реєстру А. Шмурак в якості незалежного експерта здійснив перевірку національного реєстру Естонії на відповідність правилам ведення реєстрів . (Перший та другий  етапи щорічної перевірки реєстрів SIAR 2012).

4-5 жовтня 2012 року у м. Бонн Німеччина відбулося 14-те засідання Форуму адміністраторів реєстрів Кіотського протоколу, на якому було розглянуто напрямки роботи реєстрів під час переходу від першого до другого етапів зобов’язань сторін Кіотського протоколу . Супроводження реєстрами одночасно зобов’язань сторін за двома періодами вимагає специфічних кроків у реалізації функцій контролю рахунків, погодження, звітності, та проведення транзакцій. Впровадження додаткових звітів щодо роботи реєстрів та покращення існуючих реєстрів вимагає розробки нових програмних модулів. Системи реєстрів мають передбачати і перспективи розвитку новостворених міжнародних та внутрішніх  ринків квот на викиди парникових газів.  Зокрема, обговорювались питання щодо розробки та впровадження нового стандарту обміну даними для трансакцій Кіотських реєстрів у порівнянні зі стандартами фінансових трансакцій, створених Товариством всесвітніх міжбанківських фінансових телекомунікацій (SWIFT). У роботі засідання взяли участь адміністратори Національного реєстру України А. Шмурак та Я. Міхєєв.

Інформація про виконані трансакції, відповідні документи згідно п.п. 44-48 Рішення 13/СМР.1 Конференції сторін Кіотського протоколу оприлюднюються на веб-сайті www.carbonunitsregistry.gov.ua.

 

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

З початку 2012 року проводилася активна робота щодо організації участі делегації України в 18-му та 19-му засіданнях Підрозділу із забезпечення Комітету із забезпечення дотримання вимог Кіотського протоколу стосовно відновлення статусу відповідності України вимогам Кіотського протоколу.  За результатами 19-го засідання Підрозділу із забезпечення Комітету із забезпечення дотримання вимог Кіотського протоколу Україну було визнано такою, що у повній мірі відповідає вимогам Кіотського протоколу. Таким чином Україна відновила право брати участь у міжнародній торгівлі викидами та використовувати в повній мірі механізм спільного впровадження за національною процедурою.

Також на початку року вжито заходів щодо участі України в рамках ініціативи Світового банку «Партнерство задля створення вуглецевих ринків». Систематично проводились робочі зустрічі з представниками Світового банку в Україні. Серед міжнародних заходів варто відзначити участь представників Держекоінвестагентства в другому технічному семінарі та позачерговому засіданні Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків за ініціативи Світового банку, які відбулися в  м. Шенжень, Китайська Народна Республіка, у період з 12 по 14 березня  2012 р., у третьому засіданні Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків та технічному семінарі з базових сценаріїв та реєстру парникових газів за ініціативи Світового банку, які відбулись в м. Кельн, ФРН, з 27 по 29 травня  2012 р., а також у четвертому засіданні Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків, що проходили у період з 21 по 25 жовтня 2012 року у м. Сідней, Австралія. В рамках проекту «Партнерство задля створення вуглецевих ринків» співробітники Держекоінвестагентства підготували та офіційно направили до Світового банку проект Плану закупівель та Заявку на отримання гранту «Партнерство задля створення вуглецевих ринків».

Було забезпечено участь делегації України у засіданнях робочих органів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, які проходили у м. Бонн, Федеративна Республіка Німеччина, з 14 по 25 травня 2012 року, зокрема, у сімнадцятому засіданні Спеціальної робочої групи з подальших зобов’язань для Сторін Додатку I в рамках Кіотського протоколу (AWG-KP-17); п’ятнадцятому засіданні Спеціальної робочої групи із довгострокового співробітництва в рамках Конвенції (AWG-LCA-15); першому засіданні Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (ADP-1), тридцять шостому засіданні Допоміжного органу для консультацій з наукових та технологічних аспектів (SBSTA-36), тридцять шостому засіданні Допоміжного органу з впровадження (SBI-36) та засіданнях Парасолькової групи.

Відбувся візит делегації України, на чолі з Міністром екології та природних ресурсів України Е. А. Ставицьким, за участі Голови Держекоінвестагентства В.Б. Якубовського, до м. Брюссель, Королівство Бельгія, де 19 липня 2012 року було проведено переговори з Комісаром ЄК з питань навколишнього середовища Я. Поточніком, Комісаром ЄС з питань зміни клімату К. Хедегаард та з Державним Секретарем з питань навколишнього середовища, енергетики, мобільності та інституційних змін Бельгії М. Вателе.

Також відбувся візит делегації України у період з 30 серпня по 5 вересня 2012 року до м. Бангкок, Королівство Таїланд, для участі у неформальних додаткових засіданнях спеціальних робочих груп, які включали чергові засідання Спеціальної робочої групи з подальших зобов’язань для Сторін Додатку І в рамках Кіотського протоколу (AWG-KP); Спеціальної робочої групи із довгострокового співробітництва в рамках Конвенції (AWG-LCA); Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (ADP), та засіданнях Парасолькової групи.

Голова Держекоінвестагентства В. Б. Якубовський взяв участь у міністерських підготовчих консультаціях напередодні 18 Конференції Сторін Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату у період з 21 по 23 жовтня 2012 року до м. Сеул, Республіка Корея. 

Центральною подією року стало офіційне відрядження делегації України для участі у 18 Конференції Сторін Рамкової Конвенції  ООН про зміну клімату та 8 Зустрічі Сторін Кіотського Протоколу до м. Доха, Держава Катар, у період з 26 листопада по 7 грудня 2012 року. Під час відрядження, представники делегації України брали участь у наступних заходах: Вісімнадцяте засідання Конференції Сторін (COP 18) РКЗК ООН; Восьма зустріч Сторін Кіотського Протоколу (CMP 8); Тридцять сьоме засідання Допоміжного органу для консультацій з наукових питань та технологічних аспектів (SBSTA 37); Тридцять сьоме засідання Допоміжного органу з впровадження (SBI 37); Друга частина сімнадцятого засідання Спеціального робочої групи з подальших зобов’язань Сторін Додатку І в рамках Кіотського протоколу (AWG-KP 17); Друга частина п’ятнадцятого засідання Спеціального робочої групи із довгострокового співробітництва в рамках Конвенції (AWG-LCA 15); Друга частина першого засідання Спеціальної робочої групи щодо Дурбанської платформи з посилення дій (ADP 1) та засіданнях Парасолькової групи.

Активна робота також проводилася стосовно популяризації України  в рамках міжнародних виставок. Так у період з 30 травня по 1 червня 2012 р. у м. в м. Кельн, ФРН відбулася щорічна міжнародна виставка-конференція «Carbon Expo-2012». За підтримки Світового банку Державне агентство екологічних інвестицій повноцінно представило можливості та потенціал України, які було відображено на відповідному виставково-інформаційному стенді. Участь у щорічній виставці-конференції «Carbon Expo 2012» використано для подальшого підвищення міжнародного іміджу України у сфері боротьби із глобальним потеплінням, інформування міжнародної спільноти про стан законодавства щодо розвитку схеми зелених інвестицій та вуглецевого ринку України, а також про здійснення проектів спільного впровадження  на українських підприємствах. Також був підготовлений виставковий стенд України з візуальною презентацією та розповсюдженням буклетів про схему зелених інвестицій та проекти спільного впровадження з презентацією відповідних друкованих матеріалів. Під час заходу проведено низку  зустрічей з делегаціями Світового банку (СБ), Європейського банку реконструкції та розвитку (ЄБРР), Секретаріату Партнерства задля створення вуглецевих ринків, компанією Thomson Reuters ( Point Carbon), “RWE” тощо.

Крім того, в рамках популяризації України та покращення двостороннього співвідношення з Японською стороною, Перший заступник Голови Держекоінвестагентства І.І. Варга взяв участь в інвестиційному форумі «Інвестиційний потенціал України», що проходив у період з 9 по 14 грудня 2012 року у м. Осака, Японія.

У рамках підготовки та реалізації проектів за Схемою зелених інвестицій (далі - СЗІ) за кошти, отримані від продажу одиниць (частин) установленої кількості (далі - ОУК), за 2012 рік було проведено 24 робочі зустрічі з японськими та 4 зустрічі з іспанськими контрагентами.

До переліку питань, які обговорювалися з японською стороною під час переговорів варто відзначити такі: визначення остаточного списку проектів, внесення змін до Договору ОУК, підготовка та підписання змін до вже затверджених додатків до Договору ОУК, підписання нових Додатків, а також Меморандуму щодо продовження строку Договору ОУК.

Станом на 20 грудня 2012 року Держекоінвестагентством разом з  Організацією з розробки нових енергетичних та промислових технологій (НЕДО) підписано усі юридичні документи, відповідно до яких остаточно затверджено всі проекти СЗІ. Практично всі затверджені проекти СЗІ вже перейшли або мають перейти найближчим часом у стадію практичної реалізації.

Щодо переговорного процесу з іспанською стороною, 11 вересня 2012 р. у м. Мадрид, Іспанія, відбулося засідання Наглядового Комітету в рамках впровадження Договору ОУК. Під час засідання представниками Держекоінвестагентства було внесено зміни до Договору ОУК та Настанов з озеленення з метою якнайшвидшого визначення порядку розгляду та реалізації проектів СЗІ. Крім того, під час засідання були повністю попередньо відібрані проекти для впровадження в рамках Договору ОУК з Іспанією.

Протягом 2012 р. забезпечено взаємодію із заінтересованими центральними органами виконавчої влади, зокрема з Державіаслужбою та ІАТА, з питань включення авіації до Європейської схеми торгівлі викидами (ЄСТВ).  Сформовано інформаційно-аналітичну довідку з проблемних питань, пов’язаних із включенням авіації до ЄСТВ та роллю Держекоінвестагентства у розгляді цього питання. Розроблено пропозиції Держекоінвестагентства щодо формування позиції України з урахуванням опрацьованого тексту Спільної декларації країн-членів ІКАО, які виступають проти включення авіації до ЄСТВ.

Підготовлено та надіслано до Секретаріату РКЗК ООН  Подання України щодо нової робочої програми в рамках статті 6 РКЗК ООН «Просвіта, підготовка кадрів та інформування громадськості»,  подання України з питань зміцнення інституціонального потенціалу відповідно в рамках РКЗК ООН та Кіотського протоколу. Взято активну участь в підготовці подання України щодо перегляду керівництв із спільного впровадження. Розроблено 2 проекти подання України щодо цільових показників кількісних обмежень та скорочень викидів (QELROs)на другий період дії Кіотського протоколу.

Підготовлено низку аналітичних матеріалів щодо:

ü     Методичних підходів та прикладів визначення цільових показників кількісних обмежень та скорочень викидів (QELROs).

ü     Обґрунтування позиції щодо переносу на другий період дії Кіотського протоколу надлишкових одиниць установленої кількості, невикористаних протягом першого періоду (2008-2012 рр.)

ü     Обґрунтування позиції України у переговорному процесі щодо другого періоду дії  Кіотського протоколу та на пост-кіотський період.

ü     Аналізу Рішення CMP.8 «Поправка до Кіотського протоколу на виконання пункту 9 Статті 3» тощо.

Підготовлено та проведено засідання круглого столу “Зміни клімату: еколого-економічні аспекти подолання проблеми” в рамках міжнародного екологічного форуму «Довкілля для України» (м. Київ).

Скоординовано, підготовлено та разом з ЄБРР проведено перший круглий стіл міжнародних організацій-донорів проектів технічної допомоги Україні в галузі боротьби зі зміною клімату.

Проведено спільний семінар Держекоінвестагентства та ЄБРР «Політика щодо скорочення викидів парникових газів в Україні: крива граничних витрат для інвесторів», що відбувся 19 листопада 2012 року. Метою семінару було дослідження шляхів залучення комерційних інвестицій для сприяння виконанню Україною зобов’язань щодо скорочення викидів парникових газів. Під час семінару були представлені результати дослідження ЄБРР з моделювання, застосованого для України, в якому прогнозуються можливості скорочення викидів вуглецю з точки зору інвестиційної привабливості.

У «Європейському містечку» з нагоди Всесвітнього дня навколишнього середовища було зроблено доповідь щодо реалізації в Україні державної політики з питань зміни клімату.

Було здійснено підготовку документів та супроводження сплати внесків до бюджету Рамкової конвенції ООН про зміну  клімату за 2011 рік та до бюджету Міжнародного журналу трансакцій за 2012 рік і супроводження зазначеної діяльності.

4. ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

У 2012 році було продовжено діяльність щодо погодження Національного плану адаптації  до зміни клімату із заінтересованими центральними та місцевими органами виконавчої влади. Проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України погодили без зауважень 8 центральних органів виконавчої влади та Національна академія наук України, не погодили  - 6 ЦОВВ. Були отримані погоджувальні документи від 22 обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і Ради міністрів автономної Республіки Крим. Херсонська обласна державна адміністрація погодила проект із зауваженнями. Від Донецької і Київської обласних ОДА інформації не отримано.

Проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату», згідно із наданими зауваженнями, не був погоджений Міністерством фінансів і Міністерством економічного розвитку і торгівлі за відсутності фінансових розрахунків щодо кожного заходу за Національним планом адаптації до зміни клімату, окрім тих заходів, що виконуватимуться за рахунок видатків, передбачених на утримання центральних та місцевих органів виконавчої влади.

Зважаючи на це, Держекоінвестагентство направило листи до запланованих відповідальних виконавців Національного плану адаптації до зміни клімату, включаючи Мінприроди, Міненерговугілля, Мінрегіон, МОЗ, МНС, Мінінфраструктури, Мінагрополітики, Держлісагентство, Держземагентство, Держводагентство, з проханням надати Держекоінвестагентству відкориговані назви (за необхідності) та фінансово-економічні розрахунки щодо заходів, виконання яких належить до сфери компетенції відповідних ЦОВВ.З проханням щодо надання аналогічної інформації Держекоінвестагентство звернулося до обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і Ради міністрів автономної Республіки Крим.

Переважна більшість центральних та місцевих органів виконавчої влади не надала конкретної інформації щодо можливих джерел фінансування запланованих заходів з адаптації. Аналіз отриманих даних засвідчив, що на рівні центральних і місцевих органів влади наразі не досягнуто достатнього рівня розуміння проблематики, пов’язаної із адаптацією до зміни клімату, включаючи її необхідність і невідкладність попереджувальних заходів.

Було здійснено необхідні організаційні дії щодо визначення джерела фінансування частини заходів за Національним планом адаптації до зміни клімату, які спрямовані на створення організаційних передумов і наукового підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату, що входять до сфери компетенції Держекоінвестагентства. Фінансування зазначеної частини заходів було передбачено здійснити за рахунок коштів, отриманих від продажу ОУК, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату за погодженням із покупцями квот. Орієнтовний обсяг фінансування становив 5,499 млн. грн.

З огляду на вищезазначене, Міжвідомча комісія із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - МВК) на своєму засіданні, що відбулося 11 квітня 2012 р., вирішила доручити Держекоінвестагентству затвердити на відомчому рівні План першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік; разом із заінтересованими центральними органами виконавчої влади продовжити формування Національного плану адаптації до зміни клімату; створити при МВК Міжвідомчу робочу групу з питань адаптації до зміни клімату.

Відповідно до рішення МВК від 11 квітня 2012 р. (п.5), Держекоінвестагентство наказом  №139 від 12 липня 2012 р. затвердило План першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік, що був погоджений Міністром екології та природних ресурсів України Е.А. Ставицьким листом від 10.07.2012 № 13445/12/10-12.

Під час чергового засідання МВК, що відбулося 15 листопада 2012 р., було затверджено склад Міжвідомчої робочої групи з питань адаптації до зміни клімату при МВК.

На виконання Плану першочергових заходів з адаптації до зміни клімату на 2012 рік у частині створення наукового підґрунтя для реалізації державної політики у сфері адаптації до зміни клімату було розроблено технічні вимоги до відповідних наукових досліджень, вказаних нижче.  Організація виконання наукових досліджень здійснювалась бюджетною установою «Національний центр обліку викидів парникових газів» відповідно до Наказу по Держекоінвестагентству від 03.10.2012 р.№253.

Розроблення сценаріїв зміни кліматичних умов в Україні на середньо- та довгострокову перспективу з  використанням даних глобальних та регіональних моделей

Розроблення деталізованих карт майбутніх кліматичних умов для території України за різними сценаріями зміни клімату з використанням геоінформаційних систем

Проведення просторового аналізу тенденцій зміни частоти і  інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ на території України внаслідок зміни клімату

Проведення просторової оцінки  ступеня сприятливості майбутніх кліматичних умов для продуктивності основних зернових культур і лісових насаджень

Проведення просторового аналізу змін водного режиму басейнів поверхневих водних об’єктів на території України внаслідок  зміни клімату

Розроблення методичних рекомендацій з оцінки ризиків для здоров’я людини, стану навколишнього природного середовища, секторів економіки у зв’язку із збільшенням кількості та інтенсивності екстремальних гідрометеорологічних явищ внаслідок зміни клімату

Розроблення методичних рекомендацій для центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо визначення заходів з адаптації до зміни клімату

Також започатковано додаткові наукові роботи, технічні вимоги до яких було схвалені на засіданні НТР Держекоінвестагентства 16 серпня 2012 р., а саме:

·                     Дослідження вразливості до зміни клімату енергетичної галузі, включаючи процеси виробництва електричної і теплової енергії, передачу і споживання паливно – енергетичних ресурсів.

·                     Розроблення довгострокових, середньострокових та  короткострокових прогнозів викидів парникових газів за різних сценаріїв розвитку економіки України.

·                     Розроблення методів ідентифікації ділянок з лісорозведення та лісовідновлення на базі геоінформаційних  систем та передових вимірювальних технологій.

·                     Дослідження направленості та інтенсивності ерозійних процесів у береговій зоні Чорного і Азовського морів в зв’язку із зміною клімату.

·                     Дослідження впливу зміни клімату на здоров’я людини та розробка відповідних рекомендацій  для галузі охорони здоров’я.

Спільно з Регіональним представництвом Фонду ім. Фрідріха Еберта в Україні та Білорусі було реалізовано проект з метою напрацювання рекомендацій для місцевих органів влади стосовно регіональних планів дій з адаптації до зміни клімату, а саме проведення низки міжрегіональних семінарів у регіонах України:

1.     Регіональний семінар для Київської, Черкаської, Чернігівської та Кіровоградської областей, 24-25 липня 2012 р., м. Чернігів.

2.     Регіональний семінар для Сумської. Полтавської та Харківської областей,  7-8 серпня 2012 р., м. Суми.

3.     Регіональний семінар для Дніпропетровської, Запорізької, Донецької та Луганської областей, 21-22 серпня 2012 р., м. Луганськ.

4.     Регіональний семінар для Закарпатської, Львівської, Івано-Франківської, Тернопільської та Чернівецької областей 26-27 вересня 2012 р., м. Ужгород. 

5.     Регіональний семінар для Рівненської, Волинської, Хмельницької, Житомирської, та Вінницької областей 10-11 жовтня 2012р.,  м. Рівне.

6.     Регіональний семінар для Одеської, Миколаївської, Херсонської областей та Автономної Республіки Крим.17-18 жовтня 2012р., м. Одеса. 

Чернігівською, Сумською, Луганською, Закарпатською, Рівненською та Одеською облдержадміністраціями було надано сприяння в організації та проведенні зазначених заходів.

Семінари  мали метою:

·                інформування представників місцевих органів влади, науковців та зацікавлених громадських організацій про глобальні, національні та місцеві виклики у результаті зміни клімату;

·                презентацію найкращих міжнародних і національних практик та досвіду;

·                проведення аналізу та виявлення проблем і викликів у відповідних регіонах України в частині адаптації до змін клімату;

·                розроблення пропозицій до Національного плану з адаптації до зміни клімату з урахуванням регіональних особливостей;

·                напрацювання рекомендацій місцевих органів влади для регіональних планів дій з адаптації до зміни клімату.

Цільова аудиторія – представники обласних державних адміністрацій, обласних управлінь охорони навколишнього природного середовища, управлінь водного господарства, гідрометеорологічних організацій, науково-дослідних установ, експертів, представників громадських організацій.

Узагальнені напрацювання 6-ти міжрегіональних семінарів, а також результати наукових досліджень:

·                складуть наукове підґрунтя для підготовки у 2013 році третьої редакції Національного плану адаптації до зміни клімату відповідно до рішення МВК від 15 листопада 2012 р. у частині підготовки Національного плану адаптації до зміни клімату з урахуванням отриманих результатів;

·                будуть направлені до Кабінету Міністрів України, Ради національної безпеки і оборони України, заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади з метою забезпечення оптимального вибору, економічного обґрунтування і подальшої реалізації відповідних заходів з адаптації до зміни клімату.

 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ  ГНУЧКИХ   МЕХАНІЗМІВ  КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

5.1. Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

За період з 1 січня 2012 р. по 17 грудня 2012 р. надійшло, розглянуто та схвалено 1117 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 № 221 (далі – Порядок).

Для їх розгляду та попереднього відбору проведено 9 засідань (17.01.2012, 26.03.2012, 28.04.2012, 09.06.2012, 07.07.2012, 07.08.2012, 10.08.2012, 19.09.2012 та 23.10.2012) Міжвідомчої робочої групи (МРГ), до якої входять зокрема представники центральних органів виконавчої влади. Після розгляду та рекомендації МРГ проекти були схвалені в установленому порядку наказами Держекоінвестагентства. Проекти, що не в повній мірі відповідали вимогам Порядку, в установлені терміни були направлені заявникам на доопрацювання.

Всього станом на 17 грудня 2012 р. Держекоінвестагентством розглянуто та схвалено 2104 проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій майже в усіх регіонах України, проте значна їх частина була подана у 2010-2011 рр. та у зв’язку зі змінами у ціноутворенні (з урахуванням листа Мінрегіону від 29.12.2011 №7/15-18443 «Щодо рівня заробітної плати на 2012 рік при визначенні вартості будівництва») відкликана заявниками на перерахунок.

За Договорами продажу ОУК з Японською стороною погоджено 551 проект цільових екологічних (зелених) інвестицій у 24 регіонах України загальною вартістю 3 813,9 млн. грн. та очікуваними щорічними скороченнями викидів парникових газів 119,5 тис. т СО2-екв.

Погоджені проекти включено до Плану заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2012-2013 роки (зі змінами та доповненнями), який в установленому порядку погоджений з Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр-міністром України.

Зокрема погоджено 544 проекти з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та дверей) на загальну суму 1 921,3 млн. грн. (за поточними цінами 2012 року), які здійснюються переважно у закладах освіти та охорони здоров’я у 24 регіонах України.

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011  № 348 (зі змінами), одержувачем бюджетних коштів та замовником робіт за проектами цільових екологічних (зелених) інвестицій визначено Державне підприємство «Держекоінвест», яким проведено конкурсний відбір за погодженими проектами з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери, визначено виконавців робіт, з якими укладено відповідні договори, надано авансову плату та здійснюється оплата актів виконаних робіт. Фактично роботи з реалізації більшої частини таких проектів розпочалися в серпні-вересні 2012 року, протягом 2012 р. роботи з теплосанації проводилися більш ніж на 400 об’єктах соціальної сфери.

Станом на 17.12.2012 завершено реалізацію 55 проектів з теплосанації на об’єктах освіти та охорони здоров’я, за іншими проектами у соціальній сфері роботи тривають та відповідно до домовленості з Японською стороною мають бути завершені до кінця серпня 2013 р. До затримки в реалізації проектів призвела необхідність доопрацювання поданої проектної документації в частині уточнення об’ємів та вартості робіт.

Крім проектів з капітального ремонту (теплосанації) об'єктів соціальної сфери, Японською стороною також погоджено проект «Технічне переоснащення світильників на основі ламп розжарювання на світильники на основі LED технологій для скорочення викидів парникових газів та покращення соціально-економічних умов у м. Новограді-Волинському Житомирської області» (23,4 млн. грн.), за яким проведено конкурсний відбір, укладено договір з ТОВ "Союз 2007" та очікується надання авансової плати, а також 6 великомасштабних проектів з використанням японських технологій:

- проект «Будівництво очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова, у м. Свердловськ Луганської області» (96,5 млн. грн.), за яким між ДП «Держекоінвест» та ПАТ "Луганськдіпрошахт" укладено договір для виконання проектних робіт (за актами виконаних робіт у листопаді 2012 р. оплачено 283 842,2 грн.), з корпорацією «Марубені» укладено договір на поставку обладнання;

- проект «Реконструкція котельні кварталу №165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області» (62,3 млн. грн.), за яким ДП «Держекоінвест» проведено конкурсний відбір та укладено договори з виконання будівельно-монтажних робіт з ТОВ "Содетель" та поставки обладнання з корпорацією «Марубені» відповідно;

- проект «Комплексна модернізація вагонів типу „Е” та його модифікації з впровадженням асинхронного тягового приводу на КП «Київський метрополітен» (985 млн. грн.), за яким замовником (Головне управління транспорту та зв’язку Київської міської державної адміністрації) проведено тендерні процедури та укладено договір з переможцем - ПАТ "Крюківський вагонобудівний завод", наразі вирішується питання щодо надання авансової плати за проектом;

- проект «Технічне переоснащення (заміна рухомого складу існуючих патрульних автомобілів у МВС України автомобілями з гібридною силовою установкою)» (380,7 млн. грн.), за яким ДП «Держекоінвест» проведено конкурсний відбір та укладено договір з поставки автомобілів з корпорацією «Сумітомо», після чого 19.11.2012 було надано авансову плату у розмірі 273 040 880 грн. (34,160 млн. доларів США). Поставка автомобілів марки «Тойота Пріус» згідно умов договору буде здійснюватися до кінця 2013 року;

- проекти «Реконструкція системи теплопостачання мікрорайонів "Сонячний" і "Будівельник" в м. Горлівка, Донецька обл. (І черга)» (149,7 млн. грн.) та «Впровадження раціонального споживання енергії з використанням сучасних високоефективних технологій на території ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек» (І пусковий комплекс)» (194,9 млн. грн.), погоджені Прем’єр-міністром України 21 листопада 2012 року листом № 46235/1/1-12, за якими на сьогодні визначаються замовники та одержувачі бюджетних коштів.

За Договором продажу ОУК з Іспанською стороною протягом 2012 р. проводилися наради та консультації, на засіданні спільного Наглядового комітету 11.09.2012 у м. Мадрид (Іспанія) було відібрано для реалізації проектні пропозиції, за якими завершується розробка проектної документації:

           проект з виробництва та постачання теплової та електроенергії за рахунок збору біогазу шляхом переробки тваринницьких органічних відходів;

           проект з модернізації теплових станцій в місті Севастополь;

           проект з будівництва вітроустановок з метою створення автономного вітропарку для енергозабезпечення Дніпровського машинобудівного заводу;

           проект зі збору метану та виробництва електроенергії за будь-яким із наступних міст: Луганськ, Дніпродзержинськ, Енергодар, Мелітополь, Бердянськ.

Планується, що на початку 2013 року проекти будуть погоджені зі всіма необхідними сторонами та перейдуть в стадію реалізації.

Для забезпечення координації та якісної реалізації проектів Держекоінвестагентством за дорученням Уряду створена Робоча група з реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, до якої включені представники місцевих органів влади з усіх регіонів України на рівні заступників керівників обласних державних адміністрацій. У 2012 р. проведено 3 засідання Робочої групи (12.07.2012 та 27.08.2012, на 20.12.2012 планується провести 3-е засідання), де розглядалися поточні питання щодо реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та приймалися рішення, необхідні для успішної реалізації таких проектів у регіонах.

Відповідно до умов Договорів продажу ОУК підготовлено Річні звіти за 2011 р. для Японської сторони. Звіти включають також Фінансовий звіт Аудитора та Технічний звіт Інспектора, для підготовки яких були залучені компетентні міжнародні компанії.

У звітному періоді були проведені переговори з Японською та Іспанською сторонами з питань погодження та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. Протягом 2012 р. проводилися наради та консультації з заявниками, розробниками та іншими заінтересованими сторонами з питань підготовки та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, велися бази даних з інформацією щодо надходження та розгляду таких проектів, стану їх погодження та реалізації, завдяки чому оперативно надавалася актуальна інформація на запити заявників та інших сторін.

 

5.2. Супроводження проектів спільного впровадження

За звітний період продовжувалася робота щодо реєстрації, аналізу та опрацювання вхідної документації за проектами спільного впровадження (далі – ПСВ), опрацьовувалися обгрунтувальні матеріали, здійснювалася підготовка та видача листів-підтримки та листів-схвалення, розглядалися детермінаційні, моніторингові та верифікаційні звіти, готувалися накази про затвердження проектів за національною процедурою, здійснювалось оприлюднення проектних матеріалів, продовжувалося ведення комплексних баз даних за ПСВ (щоденне оновлення), готувалися проекти нормативно-правових актів з метою вдосконалення процедури та розвитку механізму спільного впровадження в Україні. У складі офіційних делегацій взято участь у міжнародній діяльності, в тому числі роботі Наглядового комітету спільного впровадження прийнято участь у 28, 29 та 30–му засіданнях (м. Бонн, Німеччина), доповіді, презентації, надавались довідки та консультації учасникам проектної діяльності, представникам інших міністерств та відомств. Підготовлено та у визначені терміни надіслано до Наглядового комітету Представлення України щодо перегляду керівництв із спільного впровадження

На виконання наказів Нацекоінвестагентства від 25 липня 2008 р. №32, від 25 липня 2008 р. № 33, від 18 грудня 2008 р. №79 та постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206:

а) опрацьовано 177 комплектів документів, наданих підприємствами для отримання листів-підтримки можливим проектам спільного впровадження;

б) опрацьовано 139 комплектів проектних документів (проектно-технічна документація та детермінаційні звіти) та підготовлено відповідну кількість листів-схвалення для ПСВ;

в) опрацьовано 108 комплектів документів та підготовлено відповідну кількість наказів про затвердження ПСВ за національною процедурою (Шлях 1);

г) опрацьовано та зареєстровано 205 моніторингових звітів за ПСВ;

д) опрацьовано та зареєстровано 204 верифікаційних звітів за ПСВ;

г) опрацьовано та зареєстровано 187 договорів купівлі-продажу вуглецевих одиниць за ПСВ;

Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні протягом 2004-2012 років станом на 07 грудня 2012 року наведена у Таблиці 1.

Таблиця 1.  Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні

Рік

Кількість виданих

листів-підтримки

Кількість виданих

листів-схвалення

Кількість

затверджених

ПСВ

Кількість

введених в обіг

вуглецевих одиниць

 

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

ОУК

ОСВ

2004

14

0

0

0

0

0

2005

1

0

0

0

0

0

2006

31

4

0

0

0

0

2007

32

7

0

0

0

0

2008

34

10

5

2

2 586 512

0

2009

45

10

4

4

2 155 683

3 238 322

2010

40

30

16

9

4 319 207

11 286 616

2011

59

53

44

5

20 530 277

48 332 099

2012

177

139

108

7

-

150 645 878

Всього

433

253

177

27

29 591 679

213 502 915

Примітка.

За кількістю виданих листів-підтримки планові показники на 2012 рік перевищені Держекоінвестагентством в 4 рази, а за листами-схвалення – в 6 разів. В 2012 році затверджено ПСВ за національною процедурою у 2.5 рази більше, ніж у 2011 році. Більш ніж в 3 рази перевищено обсяг введених в обіг одиниць скорочення викидів.

Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В до Кіотського протоколу станом на 07 грудня 2012 року наведено у Таблиці 2.

Таблиця 2. Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В

до Кіотського протоколу        

Країна

Кількість

затверджених ПСВ

Внесок

країни у світовий ринок ОСВ*

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

Всього

%

1

Україна

177

27

204

50,4

2

Росія

96

1

97

30,9

3

Чехія

85

0

85

1,1

4

Німеччина

25

0

25

2,3

5

Болгарія

23

1

24

2,4

6

Польща

22

0

22

3,9

7

Франція

20

0

20

2,2

8

Румунія

16

1

17

2,4

9

Литва

0

16

16

1,6

10

Естонія

12

0

12

0,2

11

Угорщина

11

0

11

1,6

12

Нова Зеландія

8

0

8

0,8

13

Фінляндія

3

0

3

0,1

14

Іспанія

3

0

3

0,1

15

Бельгія

2

0

2

0

16

Швеція

0

2

2

0

 

      Всього

503

48

551

100

*)  Станом  на 01 листопада 2012 року

 

Як свідчать наведені в Таблиці 2 дані, наразі Україна є лідером по впровадженню механізму спільного впровадження, а саме: 

Ÿ  займає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за національною процедурою (Шлях 1);

Ÿ  займає першу позицію за кількістю ПСВ, затверджених за міжнародною процедурою (Шлях 2);

Ÿ  займає першу позицію за загальною кількістю затверджених ПСВ;

Ÿ  займає першу позицію за кількістю введених в обіг ОСВ.

В Таблицях 3 та 4 наведено розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів, по регіонам України та видам діяльності станом на 07 грудня 2012 року.

Таблиця 3.   Розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів

парникових газів, по регіонам України  

 

Область

Кількість ПСВ

 

1

Донецька

41

 

2

Луганська

19

 

3

Дніпропетровська

7

 

4

Запорізька

7

 

5

Одеська

6

 

6

АР Крим

4

 

7

Кіровоградська

3

 

8

м. Київ

3

 

9

Вінницька

3

 

10

Миколаївська

3

 

11

Закарпатська

2

 

12

Івано-Франківська

2

 

13

Полтавська

2

 

14

Харківська

2

 

15

Чернігівська

2

 

16

Волинська

1

 

17

Житомирська

1

 

18

Київська

1

 

19

Рівненська

1

 

20

Тернопільська

1

 

21

Херсонська

1

 

22

Черкаська

1

 

23

Чернівецька

1

 

24

Україна**

9

 

 

Всього

123

                   **) Проект реалізується у різних регіонах України

 

 

Таблиця 4.   Розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів

                                     парникових газів, по видам діяльності 

Вид діяльності

Кількість ПСВ

 

1

Розбір породних відвалів вугільних шахт

26

 

2

Підвищення енергоефективності в машинобудуванні та металургійній промисловості

18

 

3

Реконструкція систем тепло- та водопостачання

17

 

4

Зменшення витоків метану в системах газопостачання

17

 

5

Утилізація шахтного метану

12

 

6

Модернізація систем розподільчих електромереж

та освітлення

10

 

7

Підвищення енергоефективності в харчовій промисловості

5

 

8

Реконструкція ТЕС та ТЕЦ

4

 

9

Підвищення енергоефективності при виробництві цементу

4

 

10

Підвищення енергоефективності при виробництві коксу

4

 

11

Реконструкція ГЕС

2

 

12

Утилізація метану полігонів твердих побутових відходів

2

 

13

Підвищення енергоефективності в сільському господарстві

2

 

 

Всього

123

 

За результатами діяльності України по впровадженню Статті 6 Кіотського протоколу протягом періоду 2004-2012 років, слід зазначити, що станом на 07 грудня 2012 р.:

433 ПСВ отримали листи-підтримки (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає 808 млн. тонн СО2-екв.);

253 ПСВ (із 433 ПСВ, що мають листи-підтримки) отримали листи-схвалення (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 528 млн. тонн СО2-екв.);

177 ПСВ затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою (Шлях 1) (із них 108 ПСВ вже підтверджують досягнуті скорочення викидів парникових газів);

27 ПСВ затверджено Наглядовим комітетом спільного впровадження (НКСВ) за міжнародною процедурою (Шлях 2) (із них 15 ПСВ вже підтверджують досягнуті скорочення викидів парникових газів);

123 ПСВ генерують скорочення викидів парникових газів;

243 094 594 вуглецевих одиниць (із них 29 591 679 ОУК та 213 502 915 ОСВ) було введено в обіг та передано Держекоінвестагентством за підсумками верифікації вищезазначених 123 ПСВ;

50 % світового ринку ОСВ (станом на 01 листопада 2012 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських ПСВ;

у 820 млн. Євро оцінюється сума інвестицій, отримана українськими підприємствами від іноземних інвесторів за введені в обіг та передані ОУК та ОСВ.

Примітка:

ОУК – одиниця установленої кількості (1 ОУК = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що були досягнуті за проектами спільного впровадження до 01 січня 2008 року (до початку першого періоду дії Кіотського протоколу).

ОСВ – одиниця скорочення викидів (1 ОСВ = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що досягаються за проектами спільного впровадження з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2012 року (перший період дії Кіотського протоколу).

Детальна інформація щодо затверджених українських ПСВ розміщена на веб-сторінках НКСВ (www.ji.unfccc.int), Держекоінвестагентства (www.neia.gov.ua) та Українського реєстру вуглецевих одиниць (www.carbonunitsregistry.gov.ua).

Для України існує необхідність подальшого вдосконалення національних процедур шляхом розвитку відповідної нормативно-правової бази. Найближчим часом планується запровадити нові види проектної діяльності за механізмом спільного впровадження, а саме: програми діяльності спільного впровадження, дрібномасштабні проекти спільного впровадження та їх пакети. Це дозволить “охопити” та розповсюдити механізм спільного впровадження на інші сектори економіки України, які вкрай потребують залучення іноземних інвестицій.

Таким чином, на даному етапі розвитку механізму спільного впровадження в Україні Держекоінвестагентство має перш за все забезпечити:

·         опрацювання документації, що надходить в рамках проектної діяльності за механізмом спільного впровадження;

·         подальше вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує підготовку та реалізацію ПСВ;

·         активну участь у роботі Наглядового комітету спільного впровадження протягом 2013 року;

·         активну участь у переговорному процесі щодо формування перехідних положень та майбутнього формату (моделі) механізму спільного впровадження (надалі – МСВ), який планується прийняти та запровадити для країн додатку В до Кіотського протоколу на другий період дії зобов’язань за Кіотським протоколом.

Приймаючи до уваги лідируючу позицію України в світі в частині впровадження ПСВ, важливість цих проектів для модернізації економіки та залучення інвестицій з одного боку, а з іншого – певну невизначеність щодо умов їх реалізації після 2012 року, пропонується ретельно планувати роботу та вжити низку заходів, а саме:

·         Розробити та прийняти Програму розвитку МСВ в Україні до 2020 року (із зазначенням конкретних заходів та джерел їх фінансування).

·         При Держекоінвестагентстві створити постійно діючу Робочу групу з проблемних питань МСВ (із залученням фахівців та експертів в цій сфері). Основне завдання групи – постійний аналіз (моніторинг) поточної ситуації та формування позиції України на переговорному процесі, а також прогнозування розвитку МСВ як на міжнародному, так і на національному рівні .

Такий підхід забезпечить керованість та прогнозованість процесу розвитку МСВ в Україні та створить умови для подальшої ефективної реалізації проектів.

Загалом слід відмітити, що майбутнє ПСВ є реалістичним, особливо в контексті прийнятого політичного рішення стосовно дії другого періоду зобов’язань за Кіотським протоколом.

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

Протягом 2012 року роботу з управління бюджетними коштами для  забезпечення виконання заходів передбачених бюджетними програмами Держекоінвестагентства.

На виконання Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» від 22 грудня 2011 року № 4282-VI  за видатками та  в межах повноважень забезпечено складання та подання кошторисів, планів асигнувань, довідок про зміни до кошторисів, довідок про зміни до помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2012 рік за бюджетними програмами:

-          КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»;

-          КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»;

-          КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій»;

Розроблено проекти паспортів за бюджетними програмами по КПКВК 6351010, 6351020, 6351030, 6351040 та проекти  про внесення змін до них за бюджетними програмами по КПКВК 6351010, КПКВК 6351020 та КПКВК 6351030 на 2012 рік;

Підготовлено спільні накази Міністерства фінансів України та Держекоінвестагентства :

а) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» на 2012 рік від 21.02.2012 №18/237 та зміни до нього від 19.03.2012  № 32/348 і від 14.12.2012 № 440/1330;

б) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2012 рік від 09.04.2012 № 46/445 на підставі Плану заходів для реалізації проектів цільових (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату погодженого Прем’єр-міністром України М.Я. Азаровим від 29.02.2012 № 8533/1/1-12 на 2012-2013 рік та розрахунків, наданих відповідальним структурним підрозділом;

в) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій» на 2012 рік від 05.03.2012 № 100/625;

г) щодо затвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351040 «Забезпечення діяльності Національного центру обліку викидів парникових газів» на 2012 рік від 11.06.2012 № 113/699;

Підготовлено накази про включення ДП «ДЕРЖЕКОІНВЕСТ» та Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету Держекоінвестагентства;

Опрацьовано заявки на відкриття асигнувань підвідомчих установ ДП «ДЕРЖЕКОІНВЕСТ», бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», Головного управління транспорту та зв’язку виконавчого органу Київської міської ради (Київської міської державної адміністрації) за бюджетною програмою «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

Підготовлено та подано документи до Державної казначейської служби України, які є підставою для здійснення видатків з державного бюджету в 2012 році, а саме:

- мережа та реєстри змін до мережі розпорядників та одержувачів коштів державного бюджету;

- розподіли показників зведених кошторисів;

- розподіли зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

- розподіли зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків);

- розподіли зведення показників спеціального фонду та реєстри змін до них;

- розподіли відкритих асигнувань.

На підставі Плану заходів і змін та доповнень до нього розроблено та направлено на реєстрацію та взяття на облік в  Державній казначейській службі України довідку про зміни до кошторису, помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2012 рік та зведення показників спеціального фонду кошторису від 03.04.2012 № 1  у сумі 434 446 038 грн.;    від 20.06.2012 № 2 у сумі 826 095 900 грн., від 20.09.2012 № 3 у сумі «-» 219 736 044 грн., від 28.09.2012 № 4 у сумі 172 638 959 грн., від 01.10.2012 № 5 у сумі 38 741 106 грн., від 04.10.2012 № 6 у сумі «-» 29 202 100 грн..

Підготовлено проекти довідок змін до кошторису та плану асигнувань за бюджетною програмою по КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», які підтримані та затверджені Мінфіном, а саме:

- довідка про зміни до кошторису № 1 від 21.03.2012 та довідка про зміни до плану асигнувань №1/1 від 21.03.2012 зменшено видатки за КЕКВ 1134 у сумі 6 210,00 грн. та збільшено видатки за КЕКВ 1172 у сумі 6 210,00 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 2 від 21.05.2012 та довідка про зміни до плану асигнувань №2/1 від 21.05.2012 зменшено видатки за КЕКВ 1165 у сумі 44 500,00 грн. та збільшено видатки за КЕКВ 1134 у сумі 44 500,00 грн.

На виконання Закону України від 30.07.2012 № 5191-VI «Про внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2012 рік» забезпечено складання та подання:

- довідки про зміни до кошторису № 3 від 28.09.2012 та довідка про зміни до плану асигнувань №3/1 від 28.09.2012 на загальну суму 193 300 грн.

Розроблено проекти довідок змін до розпису та до помісячного розпису спеціального фонду за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», на підставі змін та доповнень до Плану заходів для реалізації проектів цільових (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату погодженого Прем’єр-міністром України М.Я. Азаровим від 14.04.2012 № 15720/1/1-12, від 22.05.2012 № 20585/1/1-12,           від 23.07.2012 № 8533/3/1-12, від 19.09.2012 № 37899/1/1-12, від 21.11.2012      № 46235/1/1-12 на 2012-2013 рік та розрахунків, наданих відповідальним структурним підрозділом.

В установлені терміни підготовлено та надано до Міністерства фінансів України річні звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 2011 рік за бюджетними програмами КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» та КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї».

Забезпечено своєчасне подання 8 серпня 2012 р. до Міністерства фінансів України  бюджетного запиту до проекту Державного бюджету на 2013 рік за п’ятьма бюджетними програмами відповідно до пропозицій структурних підрозділів.

Прийнято участь у погоджувальній нараді в Міністерстві фінансів України щодо узгодження показників  проекту державного бюджету на 2013 рік.

Розроблено та погоджено в Мінфіні штатний розпис апарату Держекоінвестагентства на 2012 рік. В зв’язку зі зміною посадових окладів водія, діловодів, підбирача довідкового та інформаційного матеріалу протягом  2012 року на погодження до Мінфіну подавалися зміни до штатного розпису на 2012 рік (в кількості 2-х шт.), які були затверджені 24.04.2012 (вводиться в дію з 01.04.2012), 26.06.2012 (вводиться в дію з 01.07.2012), 05.10.2012 (вводиться в дію з 01.10.2012) та 03.12.2012 (вводиться в дію з 01.12.2012).

Протягом 2012 року за наказом Голови Держекоінвестагентства (в кількості 2) проводилась робота щодо підготовки, та подання  карток зі зразками підписів та відбитком печатки до Державної казначейської служби України.

Сектором бухгалтерського обліку та звітності  проводиться робота:

- ведення бухгалтерського обліку відповідно до Закону України «Про бухгалтерський облік та фінансову звітність в Україні»;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, та іншої звітності для внутрішнього та зовнішнього споживача в порядку, встановленому законодавством; 

- нарахування і виплата заробітної плати працівникам Державного агентства екологічних інвестицій України, надання довідок про доходи за місцем вимоги;

- нарахування та перерахування податків, внесків та інших обов`язкових платежів;

- відшкодування авансових звітів в кількості 81 шт. по відрядженню в межах України та за кордон;

- надано на опрацювання 160 подорожніх листи службового легкового автомобіля;

- організація обліку основних засобів, матеріалів, палива та інших товарно-матеріальних цінностей;

- складання та подання до Мінфіну оперативної інформації щодо заборгованості по соціальних виплатах;

- участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, положень, договорів та інших документів, пов’язаних з діяльністю Держекоінвестагентства;

- отримання виписок з реєстраційних рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України;

- здійснення операцій з приймання, обліку, видачі та збереження бланків суворої звітності;

- проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності Держекоінвестагентства за даними бухгалтерського обліку;

- складання та ведення карток аналітичного обліку;

- складання та подання заяви-розрахунку (для надання фінансування щодо оплати листів з тимчасової непрацездатності) щомісячно (оплачено 80 листи з тимчасової непрацездатності);

- відображено операцій за 47 договорами.

Також забезпечено складання та подання місячної та квартальної фінансової, статистичної звітності в установлені терміни до відповідних органів:

- квартальні звіти про використання коштів Держекоінвестагентства          (І квартал);

- звіт про заборгованість бюджетної установи ф. № 7д (місячна, квартальна);

- звіт з праці та про використання робочого часу (ф.1-ПВ та ф.3-ПВ-місячна, квартальна);

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.-1ДФ)                      (І квартал);

- персоніфікований облік та розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування (щомісячний);

- звіт про залишки та використання енергетичних матеріалів і продуктів перероблення нафти (щомісячний);

- звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (квартальний).

Держекоінвестагентство визначено головним розпорядником коштів державного бюджету та відповідальним за виконання таких програм:

КПКВК

КЕКВ

Затверджено на 2012 рік, грн.

Відкрито асигнувань,

грн.

Касові видатки грн.

6351010

Всього

6237100

5713600

5324844,46

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

 

1110

4004400

3693700

3659961,13

1120

1453600

1340900

1325551,55

1130

405290

385990

245524,35

1140

8700

8500

7560,40

1160

358900

278300

80037,03

1170

6210

6210

6210

6351020

Всього

350856859

10890007,82

9938064,91

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

1130

34319415

1350391,77

1350391,68

1140

2434359

303559,59

303559,50

1170

2894900

2779060,01

2773676,27

2110

11367990

0

 

2120

0

0

0

2130

51680236

6456996,45

5510437,46

2140

75521000

0

0

 

2410

172638959

0

 

6351030

Всього

320000

320000

318098,20

Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату,  Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій

1130

 

4600

4600

2698,24

1350

315400

315400

315399,96

Дебіторська та кредиторська заборгованість станом на 01.12.2012 р. за загальним фондом КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»  відсутня.

Дебіторська заборгованість станом на 01.12.2012 р. за спеціальним фондом КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.12.2012 року складає                  8 558 798,95 грн. в т ч. по КЕКВ 2133 – 8 558 798,95 грн.  заборгованість виникла перед ТОВ «Професіонал» за виконані роботи з капітального ремонту будівель соціальної сфери у Автономній Республіці Крим (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей в будівлях), буде оплачено при остаточному розрахунку відповідно до п.5.4 Договору між Держекоінвестагентством та ТОВ «Професіонал».

Відповідно до затвердженого кошторису у сумі 320000,00 грн. за бюджетною програмою КПКВК 6351030 «Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій» по КЕКВ 1350 - 315399,96 грн. було сплачено  внесок за роботу Міжнародного журналу транзакцій (ITL) у 2012 році  в сумі 20570,00 євро, сплата боргу до бюджету Рамкової Конвенції ООН про зміну клімату за 2011 рік в сумі 10611,41 євро. 

 

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Забезпечення реалізації державної кадрової політики в Державному агентстві екологічних інвестицій України здійснювалось згідно з вимогами законодавства з урахуванням вимог законодавства про державну службу, природоохоронного та антикорупційного законодавства.

На даний час в Державному агентстві екологічних інвестицій України (далі Держекоінвестагентство) вся кадрова робота зосереджена у Секторі кадрового забезпечення.

У звітному періоді в Державному агентстві екологічних інвестицій України Наказом Голови Держекоінвестагентства від 01 лютого 2012 року № 11 та наказом від 27.06.2012 року № 130 було введено в дію нову структуру та штатний розпис. Структура та штатний розпис Держекоінвестагагентства розроблені відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 9 березня 2006 року № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади”, постанови Кабінету Міністрів України від 12 березня 2005 р. N 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та місцевих державних адміністрацій» та постанови від 17 січня 2011 р. № 20 «Деякі питання упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади». Структура та штатний розпис Держекоінвестагентства були погоджені відповідно до вимог законодавства. Також у зв’язку із введенням в дію нової структури та штатного розпису працівники були персонально попереджені про наступне вивільнення у зв’язку із змінами в організації виробництва і праці відповідно до п.1 ст.40 КЗпП України та подано звіти щодо запланованого вивільнення працівників до Солом’янського районного центру зайнятості. Призначення керівників та заступників керівників самостійних структурних підрозділів Держекоінвестагентства було погоджено із Міністерством екології та природних ресурсів, відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та Порядку Погодження призначення на посади та звільнення з посад керівників і заступників керівників самостійних структурних підрозділів апаратів центральних органів виконавчої влади, діяльність яких спрямовується та координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, затвердженого наказом Міністерства екології та природних ресурсів України від 21.04.2011 № 129.

На виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» для працівників, які призначались до Держекоінвестагенстства в порядку переведення із інших центральних органів виконавчої влади перед призначення проводилась спеціальна перевірка поданих ними відомостей.

Згідно із штатним розписом апарату Держекоінвестагентства станом на сьогодні гранична чисельність працівників становить 71 штатна одиниця, із них 67 чол. – державні службовці, 4 чол. – не державні службовці. Фактично працюючих працівників 66 чол., з них 62 чол. – державних службовців та 4 – недержавні службовці.

                На даний час із працюючих державних службовців Держекоінвестагентства повну вищу освіту мають 62 осіб, із них: 2 державних службовці продовжують навчання в Академії державного управління при Президентові України та 5 державних службовців мають науковий ступінь.

З 66 працівників Держекоінвестагентства: жінок – 34 особи, чоловіків – 32 особи.

У звітному періоді звільнено 14 державних службовців та 1 не державний службовець, із них: 12 осіб звільнено за власним бажанням, 3 працівника – в порядку переведення. Одним із чинників плинності кадрів є низька матеріальна забезпеченість на державній службі. 

Сектором кадрового забезпечення за звітний період було підготовлено накази:

-                      про відпустки – в кількості 250 штук,

-                      з особового складу – 300 штук,

-                      про відрядження в межах України – 25 штук,

-                      з основної діяльності – 31 штука.

                    Значна увага у Держекоінвестагентстві приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців, не дивлячись на недостатнє фінансування. За звітний рік державні службовці підвищували кваліфікацію та проходили стажування:
- 1 працівник підвищував кваліфікацію в Інституті підвищення кваліфікації керівних кадрів Національної академії державного управління при Президентові України, 
- 3 працівники пройшли навчання з питань організації та здійснення державних закупівель, 
- 1 працівник пройшов навчання з питань цивільного захисту в Інституті державного управління у сфері цивільного захисту.
- 3 працівники успішно завершили курс провідних верифікаторів проектів спільного впровадження  та механізмів чистого розвитку у Бюро Верітас, 
- 1 працівник проходив стажування у Федеративному міністерстві закордонних справ Німеччини в рамках «High Level Experts Programme»;
- 2 працівники підвищували кваліфікацію у Державній академії післядипломної освіти та управління Міністерства екології та природних ресурсів України на тему: «Геопросторові дані для моніторингу» та «Інформаційна екологія та безпека інформації в інформаційно - аналітичних системах адміністрацій».
                    Державні службовці беруть активну участь у семінарах, круглих столах, симпозіумах, форумах та інших заходах, зокрема: 

-           взято участь у семінарі Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA) «Розвиток стратегій зміни клімату» м. Цукуба, Японія,

-           участь у другому технічному семінарі та позачерговому засіданні Асамблеї Партнерства задля створення вуглецевих ринків,

-          взято участь у семінарі з питань механізмів сталого розвитку, м. Бонн, Німеччина,

-           участь у міжнародній виставці – конференції «Carbon Expo 2012»,

 участь у XXII Міжнародній конференції «Проблеми екології та експлуатації об’єктів енергетики та інших заходах.

До святкування 5 річниці з дня заснування Державного агентства екологічних інвестицій України працівників та за вагомий особистий внесок у забезпечення реалізації державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату, багаторічну сумлінну працю та вагомий професіоналізм працівників 1 працівника було нагороджено Почесною грамотою Кабінету Міністрів України та 2 працівників Подяками Кабінету Міністрів України.

Прийняття на державну службу в Держекоінвестагентстві здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” на конкурсній основі та з проведенням іспитів, на яких, насамперед, враховується професійна компетентність, рівень освіти, трудовий стаж та досвід, моральні якості претендентів. Перед проведенням конкурсу в Держекоінвестагентстві практикується стажування з метою виявлення  професійних якостей та компетенції майбутнього працівника. Засідання конкурсної комісії проходить в два етапи – розгляд заяв та наданих документів до конкурсної комісії та проведення іспитів на заміщення вакантних посад. З метою заміщення вакантних посад державних службовців в Держекоінвестагентстві було проведено 2 конкурси (06.08.2012 року та 11.10.2012 року). Зокрема за результатами проведених конкурсів до Держекоінвестагентства та відповідно за результатами спецперевірки, яка проводиться на виконання Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад, пов'язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування» до Держекоінвестагентства призначено 3 державних службовці.

Відповідно до пункту 6 Положення про формування кадрового резерву для державної служби, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 28.02.2001 № 199 (із змінами та доповненнями) та відповідно до абзацу третього пункту 15 Порядку проведення конкурсу із зарахування до кадрового резерву на посади державних службовців першої – третьої категорій призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 21.02.2007 № 272, Сектором кадрового забезпечення було сформовано та подано до Державного агентства України з питань державної служби кадровий резерв на посади державних службовців І-ІІІ категорії, призначення на які здійснюється Президентом України за поданням Кабінету Міністрів України та Кабінетом Міністрів України.

В Держекоінвестагентстві практикується також така дієва форма роботи з кадровим резервом, як стажування, що дає можливість більш глибоко розпізнати ділові якості резервістів, сприяє підвищенню їх професійного рівня, детальнішому ознайомленню їх з можливою майбутньою роботою та професійними вимогами майбутньої  посади.

Сектором кадрового забезпечення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 проаналізовано Акти про результати комплексного вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної політики. Та посилено контроль щодо виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики.

Ранги державним службовцям присвоюються при призначенні на посади та чергові в межах категорій посад згідно ст.26 Закону України “Про державну службу”, записи щодо присвоєння чергового рангу заносяться до трудових книжок.

Особові справи в Держекоінвестагентстві формуються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998р. № 731 та наказу Головдержслужби України від 5 липня 1998 року № 24. В особових справах в обов’язковому порядку наявні особові картки за формою П-2 ДС, попередження про встановлені законодавством обмеження, пов’язанні із прийняттям на державну службу та її проходження, декларації про доходи щодо себе та членів своєї сім’ї, прийняття Присяги державного службовця, ознайомлення із загальними правилами поведінки державних службовців.

Зміни і доповнення щодо кадрових питань вносяться в особові справи вчасно. Відповідно ведеться документація з кадрових питань, журнали руху особових справ та обліку руху трудових книжок.

Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства.

Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної служби, наданням щорічної та додаткової відпустки відповідно до норм чинного законодавства.

Із введенням локальної системи «Картка» версія 5.3 поліпшився облік даних, що стосуються державних службовців, вчасне внесення змін до особових карток, локалізація даних на всіх держслужбовців в одній системі. Але слід звернути увагу, що версія 5.3 локальної системи «Картка» потребує заміни більш сучасною та спрощеною, із оновленою законодавчою базою.

 

8. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

Робота із забезпечення участі громадськості велася за такими основними напрямами:

-                      взаємодія зі ЗМІ;

-                      забезпечення доступу до публічної інформації;

-                      взаємодія з громадськістю;

-                      проведення спільних засідань з Громадською радою при Держекоінвестагентстві;

-                      інформаційно-технічне забезпечення, просування та наповнення офіційного веб-сайту Держекоінвестагентства;

-                      проведення та участь у спеціальних заходах;

-                      міжвідомча комунікація.

Протягом звітного періоду Відділом забезпечено належне інформування громадськості та засобів масової інформації про діяльність Держекоінвестагентства України.

За 2012 рік  надано відповіді на:

-                       24 публічних запити;

-                      31 письмовий запит та більше 100 усних запитів від ЗМІ.

Діяльність Держекоінвестагентства було висвітлено у 27 ТВ-сюжетах та ТВ-програмах (з повторами), що у 2 рази більше ніж у 2011 році,  більше ніж 20-ти Інтернет-виданнях та 24 друкованих ЗМІ у формі релізів, коментарів та аналітичних оглядів. 

На сайті Держекоінвестагентства розміщено 93 прес-релізи та інформаційних повідомлення, що у три рази перевищує кількість інформаційних повідомлень у 2011 році.

Загалом за 2012 рік по результатам моніторингу ЗМІ було зафіксовано понад 300 згадувань щодо діяльності Держекоінвестагентства у позитивному контексті та 7 згадувань у негативному. Оперативне реагування на негативну інформацію з приводу діяльності Агентства дозволило надати роз’яснення та обмежити розповсюдження негативної інформації у медіа просторі.

За участі керівництва Держекоінвестагентства спільно з Міністром екології та природних ресурсів України було проведено: 3 прес-брифінги, 1 відео-конференцію та 2 прес-конференції.

Окрім того, на офіційному сайті Держекоінвестагентства висвітлено участь фахівців Агентства у більше ніж 16 семінарах, 2 виставках, 2 Конференціях, а також у ХVІ Спартакіаді працівників апарату центральних органів виконавчої влади. Зокрема: національна виставка «Довкілля для України» міжнародна виставка «Карбон Експо» та міжнародний екологічних Форум «Green mind» в рамках якого Держекоінвестагентство отримало відзнаку «Краща екологічно відповідальна установа України 2012 року» за ефективну, раціональну підтримку проектів цільових екологічних інвестицій державного значення.

Участь Держекоінвестагентства у виставках була забезпечена інформаційно-іміджевими пакетами.

Надано сприяння у проведенні близько 10 конференцій, семінарів та прес-конференцій.

Активно висвітлено міжнародну діяльність Держекоінвестагентства та відвідування японськими контрагентами регіонів України з метою ознайомлення з ходом  реалізації проектів за схемою зелених інвестицій. За результатами поїздки розроблено та створено звітні альбоми.

З листопада 2012 року працює оновлена версія сайту Держекоінвестагентства у якій враховано результати моніторингу сайтів центральних органів виконавчої  влади  Секретаріатом Кабінету Міністрів України та результати моніторингу проведеного громадськими організаціями. Значно вдосконалено структуру, пошукову систему та інформаційний контент сайту.

Забезпечено інформаційними матеріалами  26 виступів керівництва Держекоінвестагентства на конференціях, колегіях, засіданнях робочих груп та Громадській  раді, що у три рази більше ніж у 2011 році.

Відділом розпочато розробку та впровадження інформаційної компанії  «Скорочуємо викиди СО2», яку буде інтегровано у реалізацію проектів за схемою зелених інвестицій. Інформаційна компанія сприятиме формуванню екологічної свідомості у населення України та активно інформуватиме громадян про проекти та методи, які дозволяють скорочувати викиди парникових газів, а також про позитивні та вагомі результати, яких досягла Україна в рамках використання гнучких механізмів Кіотського протоколу.

З метою забезпечення виконання Закону України «Про доступ до публічної інформації» вживалися організаційні заходи щодо забезпечення в Держекоінвестагентстві доступу до публічної інформації.

З метою систематизації роботи із запитувачами публічної інформації запроваджено облік запитів на інформацію у процесі впровадження електронного документообігу, який значно вдосконалить процедуру обліку публічної інформації.

Протягом 2012 року до Держекоінвестагентства надійшло 24 запити на отримання публічної інформації.

За категорією запитувачів запити надійшли від представників засобів масової інформації - 6, фізичних осіб – 4, юридичних осіб – 2 та громадських організацій – 12

Найбільш запитуваною була  інформація за наступною тематикою:

-                      щодо використання коштів що надійшли від продажу ОУК міжнародним контрагентам;

-                      щодо діяльності ДП «Держекоінвест» у напрямку реалізації проектів за схемою зелених інвестицій;

-                      щодо порядку видачі листів підтримки та листів-схвалення та загалом роботи за проектами спільного впровадження.

                Протягом року проводились консультації з громадськістю відповідно до орієнтовного плану консультацій з громадськістю на 2012 рік та забезпечено проведення системної роз'яснювальної роботи з пріоритетних питань державної політики у сфері екології.

Систематично опрацьовувалися звернення громадян, що надходили на електронну пошту Держекоінвестагентства.

Протягом 2012 року до Держекоінвестагентства звернулося понад 300 громадян та неурядових організацій.

На гарячу телефонну лінію Держекоінвестагентства щомісяця звертаються до 20 громадян. Забезпечено постійний своєчасний розгляд телефонних звернень громадян. Держекоінвестагентство активно взаємодіє з Державною установою «Урядовий контактний центр». За звітний період опрацьовано 7 звернень громадян, що надійшли  через Державну установу «Урядовий контактний центр», за фактом яких, в межах компетенції було надано відповіді. Про результати розгляду поінформовано громадян в установлений термін.

Протягом 2012 року було проведено 7 засідань Громадської ради. На яких розглянуто більше 20 питань. 

Держекоінвестагентство приділяє велику увагу пропозиціям та ініціативам, які надходять від членів Громадської Ради.  Наявність ефективного діалогу між Держекоінвестагентством та Громадською радою дозволили у 2012 році досягнути консенсусу та конструктивних результатів з багатьох питань. Держекоінвестагентство активно залучало членів Громадської ради до усіх заходів, які було проведено у 2012 році. Така практика продовжиться і у 2013 році з тенденцією до посилення та покращення.

 

9. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

Головним спеціалістом з питань запобігання та виявлення корупції проводилась роз’яснювальна (консультаційна) робота з працівниками Держекоінвестагентства з питань застосування антикорупційного законодавства. Особлива увага приділялась запобіганню виникнення в діяльності працівників агентства конфлікту інтересів, а також роз’яснювались шляхи його врегулювання. На сьогодні випадків виникнення конфлікту інтересів у працівників Держекоінвестагентства не виявлено.

Було визначено основні структурні підрозділи Держекоінвестагентства, які мають високий ризик можливих проявів корупції та виникнення конфлікту інтересів.

Аналізуючи проекти рішень (рішення) зазначених підрозділів зловживання службовими повноваженнями або інші корупційні правопорушення не виявлено.

Крім цього, надавалась методична допомога при заповненні декларацій про майно, доходи, витрати і зобов’язання фінансового характеру за 2011 рік.

На виконання вимог Закону у встановлені строки забезпечено розміщення відомостей зазначених у декларації про доходи витрати та зобов`язання фінансового характеру за 2011 рік в газеті «Урядовий кур`єр» керівництва Держекоінвестагентства.

Спільно з кадровою службою Держекоінвестагентства організовано проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави відповідно до Указу Президента України від 25 січня 2012 року № 33/2012 «Про Порядок організації проведення спеціальної перевірки відомостей щодо осіб, які претендують на зайняття посад пов`язаних із виконанням функцій держави або місцевого самоврядування».

Скарг та повідомлень на дії або бездіяльність працівників Держекоінвестагентства на електронну адресу головного спеціаліста з питань запобігання та виявлення корупції, розміщену на веб-сайті Держекоінвестагентства, не надходило.

Працівники Держекоінвестагентства до відповідальності за порушення антикорупційного законодавства при виконанні своїх посадових обов'язків не притягались.

 

 

 

10. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

Станом на 20 грудня 2012 рр виконано усього вхідної кореспонденції (доручень, листів)- 4859, вихідної - 3923.

Усі звернення перебували на постійному контролі, здійснювався щоденний моніторинг стану виконання, проводився ретельний аналіз якості виконання доручень та своєчасність надання інформації.

Керівництвом  Держекоінвестагентства та структурними підрозділами послідовно проводяться організаційні та практичні заходи, направлені на посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників, так і безпосередніх виконавців за виконання  завдань у встановлені терміни. Налагоджено контроль за виконанням завдань органів влади вищого рівня та наказів Держекоінвестагентства.

Відділом документального забезпечення та контролю Департаменту забезпечення діяльності Держекоінвестагентства здійснюється моніторинг виконання структурними підрозділами Держекоінвестагентства актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України.

Разом з тим, незважаючи на заходи, що вживаються керівництвом Держекоінвестагентства, щодо покращення стану виконавської дисципліни, посилення контролю та підвищення відповідальності за своєчасне і якісне виконання актів законодавства, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України, деякі керівники структурних підрозділів не забезпечують належної роботи в цьому напрямі.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань, а також якості виконання документів, розглядаються на щотижневих апаратних нарадах у керівництва Держекоінвестагентства, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Запроваджено практику постійного інформування контрольного підрозділу Кабінету Міністрів України щодо виконання доручень вищих органів влади.

 

 

 

Голова                                                                            В.Б. Якубовський

 

Катерина Кравченко

версія для друку