Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Прес-центр » Реагування на критику

Реагування органу центральної влади на критику. Джерело інформації: Forbes.ua 08.11.2012

                                                                                                           

22 жовтня на Інтернет-ресурсі Forbes.ua з’явився інформаційний матеріал під назвою: “Розслідування: як чиновники переділили український ринок вуглецевих квот» за авторства журналіста Дарини Марчак.

Назва матеріалу викликала  сумніви у коректності викладеного матеріалу та, власне компетентності автора тексту в темі, яку висвітлено у «розслідуванні», оскільки Україна не має внутрішнього ринку вуглецевих квот, і є цілком логічно, що «ділити» те чого не існує неможливо.

Окрім того, у тексті майже нічого не йдеться про чиновників, які на думку Дарини могли б щось «ділити», наразі від самого початку «розслідування» мова йде про діяльність нідерландської компанії «Global Carbon», яка за інформацією пані Дарини має «просторий офіс біля Андріївського узвозу».

На думку пані Дарини, справи у комерційної компанії «Global Carbon» йдуть не кращим чином і винуватцями тому є представники влади, а саме Державного агентства екологічних інвестицій України, з яким «Global Carbon» досить успішно співпрацює з 2004 року (прим.)

 З огляду на це, Відділ зв’язків з громадськістю та засобами масової інформації Державного агентства екологічних інвестицій України ретельно  ознайомився з матеріалом, розміщеним на Інтернет-ресурсі Forbes.ua та повідомляє про наступне.

Відповідно до наданих повноважень та компетенції Держекоінвестагентство, згідно з Положенням про Державне агентство екологічних інвестицій України, затвердженим Указом Президента України  від 13 квітня 2011 року №455/2011, здійснює діяльність, направлену, зокрема, на впровадження в Україні гнучких механізмів Кіотського протоколу. Ці механізми передбачають супроводження так званих проектів спільного впровадження, спрямованих на скорочення викидів парникових газів. Порядок підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів у рамках механізму спільного впровадження (стаття 6 Кіотського протоколу) визначений постановою Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 р. № 206 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 р. № 718).

Наразі Держекоінвестагентство здійснює супровід 470 проектів, що розроблені та впроваджуються в різних секторах економіки України. З них, зокрема, за 31 проектом обгрунтувальні матеріали та проектно-технічну документацію було розроблено компанією «Глобал Карбон Бі. Ві.» та надано відповідними підприємствами (власниками об’єктів, що генерують скорочення викидів) в установленому порядку на розгляд до Держекоінвестагентства.

Аналіз поточного стану реалізації проектів, технічну документацію за якими розроблено за участі компанії «Глобал Карбон Бі. Ві.», свідчить про наступне (станом на 06.11.2012 р.).

За 29 проектами з 31 зареєстрованого у Держекоінвестагентстві, надано листи-підтримки (1 проект отримав зауваження та потребує доопрацювання, розгляд 1 проекту призупинено за відсутності національної нормативної бази, що регулює програмну діяльність).

22 проекти отримали листи-схвалення, за 3 проектами розгляд документації не завершено (в рамках установленого строку розгляду).

6 проектів затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою, 10 – за міжнародною, 1 проект подано на затвердження за національною процедурою 30 жовтня 2012 року.

За 14 проектами, за якими надійшла відповідна документація до Держекоінвестагентства, було здійснено перекази одиниць установленої кількості та одиниць скорочення викидів, що були досягнуті власниками об’єктів та підтверджені міжнародними верифікаторами. Загальна кількість переведених одиниць скорочення викидів за вищезазначеними проектами складає 22 334 006 т. СО2 еквіваленту. За 1 проектом заява на переказ отримана 18 жовтня 2012 року, і після належної перевірки документації буде здійснено переказ ще 63 652 одиниць скорочення викидів.

Інформація щодо переліку та стану розгляду у Держекоінвестагентстві проектів спільного впровадження, розробником документації за якими є фірма «Глобал Карбон Бі. Ві.», станом на 06.11.2012 року додається до цього матеріалу.

Не зважаючи на те, що загальний обсяг матеріалів за проектами спільного впровадження, що надходять в 2012 році на розгляд до Держекоінвестагентства, більш ніж в 4 рази перевищує аналогічний обсяг 2011 року, Держекоінвестагентство, про що свідчить вищезазначена статистика, докладає всіх зусиль для оперативного опрацювання проектних матеріалів.

Про завантаженість Держекоінвестагентства і досягнуті результати свідчить, наприклад, динаміка видачі листів-підтримки та здійснені перекази одиниць скорочення викидів, а саме: тільки в поточному 2012 році видано вдвічі більше листів-підтримки, ніж за два попередніх роки, обсяг же згенерованих та переданих одиниць скорочень викидів в поточному році перевищує аналогічний показник за три останніх роки. Крім того, на сьогодні в Україні в активній стадії (тобто, на стадії генерації скорочень викидів) працює 123 проекти. За цим показником Україна є лідером. Наразі Україна є також світовим лідером за кількістю проектів, затверджених як за національною процедурою (149 проектів), так і за міжнародною процедурою (27 проектів). Близько 50 % світового ринку складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських проектів. Цей результат слід розглядати як суттєвий внесок України в реалізацію гнучких механізмів за статтею 6 Кіотського протоколу.

У той же час вважаємо за необхідне наголосити на тому, що при застосуванні як національної, так і міжнародної процедури реалізації проектів надана проектна документація та звітні матеріали мають в установленому порядку перевірятися на предмет достовірності даних, їх точності та повноти, вірності розрахунків тощо. В першу чергу це стосується звітів про моніторинг, які надаються на розгляд до Держекоінвестагентства підприємствами - власниками проектів.

Аналіз результатів роботи свідчить про те, що деякі розробники проектно-технічної документації, які часто виступають в ролі представників українських підприємств, останнім часом припускаються численних помилок, неточностей, в тому числі в наведених формулах та розрахунках досягнутих скорочень викидів, недбалого оформлення супровідної та звітної документації, надання некомплектних пакетів документів тощо. При цьому важливо відмітити, що Держекоінвестагентство не відмовляє заявникові за формальними ознаками, а надає численні консультації розробникам, у тому числі і компанії «Глобал Карбон Бі Ві», прагнучи підвищити якість проектної документації. Усунення суттєвих недоліків спричиняє необхідність офіційного подання до Держекоінвестагентства оновлених версій проектно-технічної документації, детермінаційних, моніторингових та верифікаційних звітів. Повторне проведення процедури, зрозуміло, призводить до подовження терміну розгляду документів. Зважаючи на це, як представники підприємств, так і розробники проектної документації високо цінують консультаційну допомогу фахівців Держекоінвестагентства, про що свідчить, зокрема, лист Європейської Бізнес Асоціації на адресу Першого заступника Голови Держекоінвестагентства за результатами консультаційної наради, у якій приймали участь: представник від керівництва ПАТ «АрселорМіттал Кривий Ріг» (власник проекту спільного впровадження), експерт з металургійної промисловості, представник компанії «Глобал Карбон Бі Ві» (розробник проектної документації) та фахівці Держекоінвестагентства.

Тому,  досить дивно читати у матеріалі пані Марчак на Інтернет-ресурсі Forbes.ua звинувачення у бік Держекоінвестагентства щодо «бездіяльності» чи  існування якихось «протиправних дій» у бік компанії «Глобал Карбон», які, знову ж таки не вказані, певно за відсутності останніх.

 

Що стосується  «не отриманого Україною доходу за 2012 рік у 100 млн. Євро»,  ця інформація аргументовано викликає сумнів, оскільки за поточними цінами це еквівалентно більше, ніж 50 млн. непереданих одиниць скорочення викидів. У той час, як тільки за 2012 рік, з 01.01.2012 р по 18.10.2012 р. Держекоінвестагентство уже ввело в обіг за контрактами українських підприємств більше 106 млн. одиниць скорочення викидів, що перевищує показники 2009-2011 років разом узяті. На цьому фоні, а також враховуючи наведені вище показники, звинувачення у процедурних затримках виглядають сумнівними.

Окрім цього, умови (положення) Кіотського протоколу не регулюють питання термінів перевірки документації та схвалення проектів спільного впровадження. Ці питання регулюються національними нормативно-правовими актами та відповідними керівництвами Наглядового комітету спільного впровадження. Якщо компанії подають до Держекоінвестагентства документи, які не відповідають вимогам чинного законодавства, їх розгляд та прийняття управлінських рішень щодо надання відповідних погоджень може об'єктивно тривати і більше 1 місяця, оскільки компаніям-розробникам потрібен час для виправлення помилок та повторної подачі документів до Держекоінвестагентства.

На сьогодні, Держекоінвестагентсво не має жодної офіційної інформації/повідомлень від українських або міжнародних судів щодо судових позовів від компаній до Держекоінвестагентства.

Слід також додати, що ретельна та якісна підготовка проектної документації на всіх етапах розгляду має розглядатися як необхідна передумова для вчасного отримання погоджень Держекоінвестагентства та, як наслідок, прогнозованого бізнес-планування. Загроза ж невиконання зобов’язань перед європейськими замовниками при наявності недосконалої проектно-технічної документації ні в якому разі не може розглядатися як аргумент для отримання вищезазначених погоджень, оскільки інвестиції, що залучаються в Україну, мають базуватися тільки на якісних проектах.

Вважаємо також за необхідне звернути увагу на наступне. Розробники проектно-технічної документації, що працюють в Україні, до яких, зокрема, відноситься компанія «Глобал Карбон Бі. Ві.» та інші, за своїми основними функціями забезпечують на підставі укладених договірних відносин з підприємствами (власниками об’єктів) суто технічне супроводження проектів спільного впровадження. Основними партнерами держави за механізмом спільного впровадження є власники об’єктів, які на своє ім’я отримують листи-підтримки, листи-схвалення, проходять стадію затвердження проекту як за міжнародною, так і національною процедурою та є стороною контракту з переказу одиниць скорочення викидів. У той же час слід відмітити, що Держекоінвестагентство не один рік плідно співпрацює з компанією «Глобал Карбон Бі.Ві», яка на сьогодні за кількістю проектно-технічної документації є одним з провідних розробників.

 

Що стосується зміни цінової політики на вуглецевому ринку, Державне агентство екологічних інвестицій України у жодному розрізі не має впливу на її формування, тому звинувачення з приводу того, що ціни на квоти знизилися і компанії понесли збитки по вині Держекоінвестагентства є абсолютно безпідставними. Держекоінвестагентство працює в рамках чинного законодавства, виконуючи функції, покладені на нього державою, а саме:

- реалізація державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату та адаптації до його змін, а також внесення пропозицій щодо її формування;

- виконання в межах компетенції вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

- створення та забезпечення функціонування національної системи обігу та торгівлі вуглецевими одиницями;

- провадження міжнародної діяльності за Рамковою конвенцією Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

Державне агентство екологічних інвестицій України забезпечує супровід проектів спільного впровадження, не впливаючи тим самим на кон'юктуру вуглецевого ринку та співпрацюючи з усіма на рівних умовах відповідно до  чинного законодавства. 

Державне агентство екологічних інвестицій вважає неприпустимим звинувачення у свій бік, які базуються на «припущеннях» невідомих осіб та поширення подібної інформації у засобах масової інформації, оскільки створення негативного іміджу центральним органам виконавчої влади України впливає на загальний імідж нашої держави у світі.

Державне агентство екологічних інвестицій докладає максимум зусиль для зміцнення міжнародного іміджу України. На сьогодні у цьому питанні досягнуто значного прогресу, дякуючи активним діям Держекоінвестагентства у напрямку здійснення проектів за схемою зелених інвестицій, початок реалізації яких дозволив Україні використати кошти, отримані від продажу одиниць установленої кількості Японії та Іспанії до кінця дії першого періоду Кіотського протоколу. Окрім того, стабільне світове лідерство України у реалізації проектів спільного впровадження забезпечило нам статус держави, здатної досягати високих результатів та виконувати свої зобов’язання перед світовою спільнотою.

Інформація розміщена на Інтернет-ресурсі Forbes.ua, під назвою: “Розслідування: як чиновники переділили український ринок вуглецевих квот» за авторства журналіста Дарини Марчак не відповідає дійсності, містить у собі елементи маніпулювання, оскільки прослідковується спроба пов’язати керівництво Держекоінвестагентства з членами парламенту та іншими невідомими особами, використовуючи маніпулятивні звинувачення останніх у справах, не пов’язаних з діяльністю Агентства.

Наразі, матеріал передано до Відділу правового забезпечення Держекоінвестагентства для здійснення правового аналізу та подання пропозицій керівництву Агентства щодо оскарження в судовому порядку  інформації, викладеної у вищезазначеному матеріалі.

 

Катерина Кравченко

версія для друку