Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Громадська Рада » Плани засідань

План роботи Громадської ради на 2012 рік 29.02.2012

ПЛАН РОБОТИ

Громадської ради при Державному агентстві екологічних інвестицій України

на 2012 рік 

Зміст заходу

Місце проведення

Термін виконання

 

І. Засідання Громадської ради.

 

 

 

1.    Інформування громадськості щодо підготовки подань України з пропозиціями та інформацією на виконання рішень конференції сторін РКЗК ООН та зустрічей сторін Кіотського протоколу.

2.    Обговорення Листа неурядових організацій щодо питань переходу з газу на вугілля в міських котельних.

3.    Обговорення та затвердження плану роботи Громадської Ради на 2012 рік.

Орхуський центр

Лютий

 

1.    Обговорення позиції України щодо кількісно визначених цілей по обмеженню або скороченню викидів України з їх обґрунтуванням на другий період зобов’язань Кіотського протоколу.

2.    Обговорення впровадження механізмів підвищення енергоефективності у ЖКХ та роль ДАЕІ у цьому процесі.

Орхуський центр

Квітень

 

1.  Інформація щодо розробки планів адаптації до змін клімату (національний, регіональний рівень).

2.  Обговорення стану виконання та пропозиції щодо внесення змін до Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (Распорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 року № 346-р).

3.  Інформування щодо реалізації проектів по схемі «зелених інвестицій».

Орхуський центр

Червень

 

1.  Інформація щодо питань створення вуглецевого ринку України – сучасний етап та перспективи.

2.  Обговорення стану реалізації заходів зі зміни клімату згідно Закону України «Про основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року та Національного плану дій до 2015 року».

Орхуський центр

Вересень

 

1.    Проект позиції України на переговорах в рамках 18-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 8-ої Зустрічі Сторін Кіотського протоколу.

2.    Аналіз стану оприлюднення ДАЕІ публічної інформації на його офіційному веб-сайті

Орхуський центр

Листопад

 

1.    Результати 18-ої Конференції сторін РКЗК ООН та 8-ої Зустрічі Сторін Кіотського протоколу.

2.    Підведення підсумків діяльності Громадської ради в 2012 році та обговорення плану роботи ради на 2013 рік.

Орхуський центр

Грудень

 

ІІ. Участь у консультаціях із громадськістю (згідно плану робіт ДАЕІ на 2012 рік)

1.      Інформування Громадської ради представниками Держекоінвестагентства щодо процесу перегляду процедур проектів спільного впровадження

2.      Обговорення та внесення пропозицій до внесення змін до нормативної документації : постанова КМУ №221 від 22.02.2008р. та Постанови КМУ №206 від 22.02.2006 року

3.      Участь громадськості в процесі оновлення Енергетичної стратегії до 2030 року, включення проблеми зміни клімату в енергостратегію, запровадження в енергостратегії реальних механізмів зниження викидів ПГ.

4.      Розгляд пропозиції щодо переліку законопроектів постанов , програм тощо запропонованих до громадського обговорення на 2012 рік.

5.      Обговорення питань впровадження відновлюваних джерел енергії в Україні та зменшення викидів парникових газів.

ІІІ. Публічні заходи

1.     Участь представників Громадської ради у міжнародному екологічному форумі «Довкілля для Європи» – 24-26 квітня 2012 рік

 

версія для друку