Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

АНАЛІЗ РЕГУЛЯТОРНОГО ВПЛИВУ до проекту постанови Кабінету Міністрів України 27.06.2012

1. Визначення та аналіз проблеми, яку пропонується розв'язати шляхом державного регулювання

На сьогодні зміна клімату – науково встановлений факт.

Першим кроком у вирішенні проблеми зміни клімату стало підписання Рамкової конвенції ООН з питань зміни клімату, яка набула чинності у березні 1994 р. (далі - Конвенція).

Мета Конвенції полягає у «стабілізації концентрації парникових газів в атмосфері на такому рівні, який не допускав би шкідливого антропогенного впливу на кліматичну систему».

З одинадцятого серпня 1997 р. Україна є Стороною Конвенції. 15 березня 1999 року Україна підписала Кіотський протокол до Конвенції (далі – Кіотський протокол), а 4 лютого 2004 року Верховна Рада України ратифікувала його.

Для України Кіотський протокол є стимулом до розвитку економіки, джерелом інвестицій в природоохоронні проекти та механізмом впровадження сучасних енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій. Гнучкі механізми Кіотського протоколу передбачені, в першу чергу, для забезпечення виконання зобов’язань розвинутих країн зі зменшення викидів парникових газів і більш ефективного використання світових фінансових ресурсів та пом’якшення наслідків зміни клімату. З іншого боку, ці механізми сприяють спрямуванню інвестицій в країни, що розвиваються, та в країни з перехідною економікою.

          Політика України спрямована на покращення стану навколишнього природного середовища та розвиток економіки з обов’язковою екологічною складовою.

              Законом України «Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій» від 05.06.2012 № 4881-VI було визначено що дія Закону України «Про здійснення державних закупівель» не поширюється на закупівлю товарів, робіт і послуг необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

          Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів» підготовлений з метою врегулювання відносин у сфері закупівлі товарі, робіт і послуг для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів для забезпечення раціонального та ефективного використання державних коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, а також створення конкурентного середовища у сфері закупівель товарів, робіт і послуг за державні кошти та запобігання проявам корупції у цій сфері.

              Відсутність Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів по-перше не буде сприяти забезпеченню раціонального та ефективного використання державних коштів, а по-друге не створюватиме конкурентного середовища у сфері державних закупівель та розвитку добросовісної конкуренції.

              Отже, існує нагальна потреба визначити процедуру підготовки та проведення конкурсного відбору учасників, які будуть здійснювати закупівлю  товарів, робіт і послуг, в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

 

              2. Визначення цілей державного регулювання.  

               Прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України                      «Про затвердження Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів» спрямоване на визначення процедури підготовки та проведення конкурсного відбору учасників, які будуть здійснювати закупівлю  товарів, робіт і послуг, в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату та розв’язання проблеми визначеної в попередньому розділі в цілому, основними цілями його прийняття є:

-         стимулювати інтерес суб’єктів господарювання до реалізації проектів, цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-         виробити основні вимоги до суб’єктів господарювання, які здійснюватимуть закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-         встановити чіткий порядок проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-         вдосконалити відносини між Державним агентством екологічних інвестицій та суб’єктами господарювання, які здійснюватимуть закупівлю товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

              3. Визначення та оцінка усіх прийнятих альтернативних способів досягнення встановлених цілей з аргументацією переваг обраного способу.

Під час розробки проекту постанови Кабінету Міністрів України            «Про затвердження Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів» було розглянуто такі альтернативні способи досягнення визначених цілей:

 

1. В якості альтернативи до запропонованого регулювання можливо розглянути такий спосіб, як залишення усього без змін. Втім, цей шлях призведе до унеможливлення виконання в повному об’ємі міжнародних домовленостей України з іншими країнами Сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також відсутності нормативно-правового акту, який би встановлював порядок проведення конкурсу серед учасників, які виявили бажання прийняти учать у реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, що зможе призвести до неефективного використання державних коштів та не буде створювати конкурентного середовища у сфері державних закупівель.

         

2. Прийняття нового регуляторного акту.

        Прийняття Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів надасть можливість забезпечити досягнення поставлених цілей. Такий документ буде системним, впорядкованим, охоплювати весь процес проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт та послуг за державні кошти, що значно полегшить застосування його суб’єктами господарювання.       

              Затвердження цього регуляторного акту забезпечить досягнення встановлених цілей та допоможе вдосконалити відносини між державним органом (розпорядниками нижчого рівня) та суб’єктами господарювання, які зацікавлені у реалізацій проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій пов’язані із здійсненням проектної діяльності.

       Обраний спосіб досягнення встановлених цілей (прийняття зазначеної постанови) є єдиним можливим, оскільки суб`єкти господарювання мають право обирати найбільш вигідний напрямок здійснення  проектної діяльності.

 

              3. Внесення змін до існуючих регуляторних актів

              Оскільки Законом України ««Про внесення зміни до статті 2 Закону України «Про здійснення державних закупівель» щодо закупівлі товарів, робіт і послуг, необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій» від 05.06.2012 № 4881-VI» на закупівлю товарів, робіт і послуг необхідних для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів було не поширено дію Закону України «Про здійснення державних закупівель» Держекоінвестагентством було розроблено цей порядок. Враховуючи те що це новий акт, регулювання у зазначеній сфері було відсутнє.

 

              4. Опис механізмів і заходи, які забезпечать розв’язання визначеної проблеми шляхом прийняття запропонованого регуляторного акта.

Запропонованою редакцією Порядку проведення конкурсу закупівлі товарів, робіт і послуг в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів передбачається:

-         чітке визначення сфери застосування Порядку;

-         визначення умов утворення та основних засад діяльності комісії з конкурсного відбору;

-         встановлені стислі строки проведення конкурсу, а ніж передбачені Законом України «Про здійснення державних закупівель»;

-         процедура подання оголошення про проведення конкурсу;

-         визначення переліку документів для участі у конкурсі;   

-         умови проведення конкурсу та визначення переможця;

-         визначенні критеріїв оцінки конкурсного відбору;

-         визначення підстав для відміни конкурсу;

-         укладення із переможцем договору про закупівлю;

-         процедура розгляду спорів, які виникають під час проведення конкурсу.    

        Запровадження такого проекту Порядку дозволить належним чином виконувати міжнародні зобов’язання за укладеними Держекоінвестагентством договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості.

  

              Організаційні заходи для впровадження регулювання.

        Для впровадження цього регуляторного акта необхідно здійснити такі організаційні заходи:

1.          Провести консультації з керівниками структурних підрозділів Державного агентства екологічних інвестицій, експертними організаціями, та іншими фахівцями у цій галузі, для розроблення  необхідних  нормативно- методичних рекомендацій.

2.          Забезпечити інформування громадськості про вимоги регуляторного акта шляхом його оприлюднення на офіційному веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів України.

 

              5. Обґрунтування можливості досягнення встановлених цілей у разі прийняття регуляторного акта.

          Наслідком прийняття такого проекту акта стане встановлення чіткого механізму закупівлі товарів, робіт і послуг учасниками в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату за кошти, отримані від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів.

          Негативних наслідків у зв’язку з прийняттям цього акта не передбачається.

          Позитивними наслідками є:

          виконання зобов’язань за укладеними Держекоінвестагентством договорами продажу одиниць (частин) установленої кількості;

         встановлення порядку закупівлі товарів, робіт і послуг за державні кошти для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

         залучення до реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій суб’єктів господарювання, які мають достатні ресурси для реалізації зазначених проектів.      

На дію цього регуляторного акта можуть вплинути зміни, передбачені рішеннями Конференції Сторін зустрічі сторін Кіотського протоколу або, які випливають із міжнародних домовленостей країн-Сторін Кіотського протоколу.

Позитивно на дію цього регуляторного акта може вплинути встановлення міжнародних зв’язків з рядом розвинутих країн, підписання з ними  Меморандумів про взаєморозуміння та співпрацю та договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості, результатом якого являтиметься залучення  в охорону довкілля України додаткових інвестицій.

          Для адміністрування процесу проведення конкурсу немає необхідності створювати нові робочі місця. Виконання цієї роботи буде покладено на працівників Державного агентства екологічних інвестицій або розпорядників нижчого рівня, які будуть визначені Держекоінвестагентством, і які будуть проводити конкурс.

         Державний нагляд та контроль за додержанням вимог акта здійснюється Державним агентством екологічних інвестицій, у межах його компетенції.

 

              6. Визначення очікуваних результатів прийняття акта.

            Внаслідок запровадження регулювання Україна отримує вигоду у вигляді сучасних енергозберігаючих, екологічно-безпечних технологій, які будуть впроваджуватись в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, шляхом прийняття порядку проведення конкурсу із закупівлі товарів, робіт і послуг учасниками в рамках реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенцією ООН про зміну клімату.

              Очікувані наслідки дії запропонованого регуляторного акта не передбачають нанесення шкоди юридичним особам та фізичним особам-підприємцям, а навпаки сприятимуть дотриманню прав та законних інтересів суб’єктів господарювання та недопущенню прийняття корупційних та економічно неефективних рішень.

 

 

Вигоди

Витрати

Для держави

Прийняття проекту зазначеного акта позитивно відобразиться на збільшенні іноземних інвестицій у сферу охорони довкілля, через укладення нових договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості.

Витрати із державного та місцевих бюджетів відсутні.

 

 

 

 

                               Для суб’єктів господарювання

Прийняття проекту акта дозволить суб’єктам господарювання які виявили бажання, на прозорих умовах, прийняти участь у реалізації проектів  цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 Суб’єкти господарювання – переможці конкурсу, отримують кошти передбачені в державному бюджеті для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та забезпечують їх реалізацію.

Станом на 27.06.2012 розписом Державного бюджету за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 (Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату) передбачено кошти в сумі 1 373 374 938 грн. 

 

                                                Для громадян

  Для громадян – покращення стану навколишнього природного середовища в Україні, зокрема зниження концентрації парникових газів в атмосферному повітрі.

Витрати громадян відсутні.

 

              7. Обґрунтування запропонованого строку чинності акта.

              Строк чинності акта обмежується строком дії договорів продажу одиниць (частин) установленої кількості, укладених Держекоінвестагентством, тобто 2013 роком.

 

              8. Визначення показників результативності акта.

              Виходячи із цілей державного регулювання, визначених у другому розділі аналізу регуляторного впливу, для відстеження результативності цього регуляторного акта обрано такі показники:

              - кількість суб’єктів господарювання, які виявили бажання прийняти участь у реалізації проектів  цільових екологічних (зелених) інвестицій;

              - кількість реалізованих проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

          Проектом акта не передбачається надходження коштів до державного та місцевих бюджетів.

          Розмір коштів, що будуть витрачені суб’єктами господарювання – переможцями конкурсу, визначається розписом державного бюджету України за спеціальним фондом.

          Рівень поінформованості суб’єктів господарювання середній. Проект регуляторного акта розміщений на веб-сайті Міністерства екології та природних ресурсів.

     

              9. Визначення заходів, за допомогою яких буде здійснюватися відстеження результативності акта.

Базове відстеження результативності регуляторного акта буде проведено до  дати набуття чинності регуляторним  актом.

              Повторне відстеження результативності регуляторного акту буде здійснено через 1 рік після набуття чинності цим регуляторним актом з використанням показників результативності шляхом аналізу статистичних даних у порівнянні з даними базового відстеження результативності.

Періодичне відстеження буде здійснено раз на три роки починаючи з дня виконання заходів з повторного відстеження. Установлені кількісні та якісні значення показників результативності акта порівнюватимуться із значеннями аналогічних показників, що будуть встановлені під час повторного відстеження.

З огляду на показники результативності, визначені в попередньому розділі аналізу регуляторного впливу, відстеження результативності цього регуляторного акта буде здійснюватись статистичним методом.

У рамках цього методу відстеження буде проведено шляхом аналізу  інформації Держекоінвестагентства щодо кількості суб’єктів господарювання, які прийняли участь у реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

 

 

              Голова                                                                                                                               В.Б. Якубовський

 

версія для друку