Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Обговорення проектів документів

ПОЯСНЮВАЛЬНА ЗАПИСКА до проекту постанови Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 30.07.2012

1. Обґрунтування необхідності прийняття акта

Україна ратифікувала Кіотський протокол 4 лютого 2004 року, тим самим підтвердивши свої наміри вжити необхідних заходів щодо скорочення антропогенних викидів парникових газів та/або збільшення їх абсорбції.

Отримання вищезгаданого статусу дозволяє Україні використати всі можливості щодо активного впровадження механізмів Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Проект акта розроблено з метою реалізації статті 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, а також у зв’язку із утворенням Держекоінвестагентства як правонаступника Нацекоінвестагентства, відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 № 1085/2010 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

Це сприятиме більш ефективному залученню іноземних інвестицій на реконструкцію і розвиток вітчизняних підприємств та охорону навколишнього природного середовища.

 Проектом акту вводяться такі різновиди проектів спільного впровадження як дрібномасштабний проект спільного впровадження, пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, програма діяльності спільного впровадження.

Крім того, проектом постанови визначено зміст проектно-технічної документації за проектом.

 

2. Мета і шляхи її досягнення

Проект постанови спрямований на виконання зобов’язань України відповідно до статті 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Проектом пропонується затвердження нової редакції Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

Зазначений Порядок значно розширює можливості суб’єктів господарювання, реалізовувати проектну діяльність, яка регулюється зазначеним Порядком.

3. Правові аспекти

У цій сфері правового регулювання діють такі законодавчі та нормативні акти:

Закон України від 29 жовтня 1996 р. № 435/96-ВР «Про ратифікацію Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»;

Закон України від 4 лютого 2004 р. № 1430-VI «Про ратифікацію Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату»;

Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 455 «Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України»;

Указ Президента України від 13 квітня 2011 р. № 452 «Про Положення про Міністерство екології та природних ресурсів України»;

постанова Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206       (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20 серпня 2008 р.        № 718) «Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів».

Після прийняття постанови необхідно привести у відповідність до неї відомчі нормативно-правові акти.

 

4. Фінансово-економічне обґрунтування

Реалізація постанови Кабінету Міністрів України не потребує додаткових бюджетних та інших матеріальних витрат.  

5. Позиція заінтересованих органів

Проект постанови Кабінету Міністрів України підлягає погодженню Міністерством економічного розвитку і торгівлі, Міністерством фінансів та Міністерством юстиції.

 

6. Регіональний аспект

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується питання розвитку адміністративно-територіальних одиниць.

7. Запобігання корупції

У проекті акта відсутні правила і процедури, які можуть містити ризики вчинення корупційних правопорушень. Громадська антикорупційна експертиза не проводилась.

8. Громадське обговорення                                             

Проект постанови Кабінету Міністрів України не потребує проведення обговорення та консультацій з громадськістю.

9. Позиція соціальних партнерів

Проект постанови Кабінету Міністрів України не стосується  соціально-трудової сфери, всеукраїнських профспілок, їх об`єднань та всеукраїнських об’єднань організацій роботодавців.

10. Оцінка регуляторного впливу

 Проект постанови є регуляторним актом, тому потребує погодження Державною службою України з питань регуляторної політики та розвитку підприємництва.

 

11. Прогноз результатів

  Результатом прийняття проекту постанови Кабінету Міністрів України є затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів,спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, що дозволить належним чином реалізовувати статтю 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

 

Голова                                                                                                          В. Якубовський

                             

«___»______________2012 р. 

 

версія для друку