Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Нові проекти документів

Проект Постанови "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов'язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї" 16.05.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

П О С Т А Н О В А

  

від                         2011 р.  

  

Київ

 

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї

 

 

Кабінет Міністрів України  п о с т а н о в л я є:

 

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

 

 

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                                                                                                                       М.АЗАРОВ

 

   

 

 

 

 

                                ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                               постановою Кабінету Міністрів України

                                                              від                         2011 р. №

 

 

 

ПОРЯДОК

використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї

 

 

        1. Цей Порядок визначає механізм  використання коштів, передбачених  у державному бюджеті за програмою «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї» (далі - бюджетні кошти).

 

       2. Головним розпорядником бюджетних коштів та відповідальним виконавцем бюджетної програми є Держекоінвестагентство.

 

       3. Бюджетні кошти, спрямовуються Держекоінвестагентством на:

          сплату поточних внесків до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї;

          сплату заборгованості до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, у тому числі відповідно до графіків її реструктуризації;

          оплату банківських послуг та послуг письмового перекладу рахунків і повідомлень секретаріатів міжнародних організацій та конвенційних органів.

 

      4. Сплата внесків здійснюється відповідно до постанови Кабінету Міністрів України від 13 вересня 2002 р. № 1371 «Про порядок участі центральних органів виконавчої влади у діяльності міжнародних організацій, членом яких є Україна» (Офіційний  вісник України, 2002 р., № 38, ст. 1776), наказу Держекоінвестагентства, з урахуванням установлених строків сплати. До наказу додається кошторис витрат, рахунки і повідомлення секретаріатів міжнародних організацій та конвенційних органів.

 

      5.  Операції, пов’язані з використанням бюджетних коштів, проводяться відповідно до Порядку обслуговування державного бюджету за видатками та операціями з надання та повернення кредитів, наданих за рахунок коштів державного бюджету, затвердженого в установленому законодавством порядку.

 

       6. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів та контроль за їх цільовим витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

 

      7. Держекоінвестагентство подає щокварталу до 20 числа наступного місяця та до 20 січня наступного року Мінприроди і Мінфіну інформацію про використання коштів по сплаті внесків до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї (з показниками станом на початок року в розрізі Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї із зазначенням інформації щодо загальної заборгованості України перед їх бюджетами).

 

 

версія для друку