Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Нові проекти документів

Проект розпорядження "Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на період до 2020 року" 16.05.2011

Проект

 

http://www.neia.gov.ua/nature/img/publishing/?id=127658

 КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 РОЗПОРЯДЖЕННЯ

 від                 2011 р.       

 Київ

 

Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на період до 2020 року

     

 

      

         Затвердити Національний план адаптації до зміни клімату на період до 2020 року, що додається.

 

 

Прем'єр-міністр України                                                                                                  М. АЗАРОВ

 

 

 

                                                        ЗАТВЕРДЖЕНО

                                                                                                     розпорядженням Кабінету Міністрів України

                                                                                                                                      від          2011 р.      

 

Національний план адаптації до зміни клімату на період до 2020 року

 

Найменування заходу

Строк виконання, роки

Відповідальні виконавці

Підстава

Фінансування

Очікувані результати

джерела

на 2011 рік, тис. гривень

Загальнодержавні завдання

Коригування державних цільових програм у контексті врахування кліматичного чинника:

·       Державної програми "Ліси України" на 2010-2015 роки.

·       Загальнодержавної  програми формування національної екологічної мережі  країни на 2000-2015 роки.

·       Загальнодержавної програми охорони та відтворення довкілля Азовського і  Чорного морів.

·       Міжгалузевої комплексної програми "Здоров’я  нації".

·       Загальнодержавної програми розвитку водного господарства

·       Комплексної  програми ліквідації наслідків підтоплення територій в містах і  селищах України.

·       Державної програми "Ліси України" на 2002-2015 роки.

·       Загальнодержавної програми реформування і розвитку житлово-комунального господарства на 2009-2014 роки.

·       Загальнодержавної програми "Питна вода України" на 2006 -2020 роки.

·       Державної програми прогнозування науково-технологічного розвитку на  2008 - 2012 роки.

·       Державної  цільової екологічної програми проведення моніторингу навколишнього природного середовища.

·       Державної цільової програми розвитку українського села на період до 2015  року.

·       Державної цільової соціальної програми розвитку цивільного захисту на 2009 - 2013 роки.

·       Державної цільової економічної програми модернізації комунальної  теплоенергетики на 2010-2014 роки.

·      Комплексної програми протизсувних заходів на 2005-2014 рр.

2011-2012

Кабінет Міністрів України.

Центральні органи виконавчої влади

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату.

Підвищення здатності до адаптації.

 

Розроблення  Державної цільової науково-технічної програми з питань зміни клімату

2011

Кабінет Міністрів України.

Національна академія наук, Міністерство освіти і науки, молоді та спорту,

Державне агентство екологічних інвестицій

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

4 000,0

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату.

НДР  з розробки сценаріїв зміни клімату для території України  на середньо- та довгострокову перспективу з використанням даних глобальних моделей, ГІС технологій та геопросторового аналізу

 

2011-2012

Державне агентство екологічних інвестицій Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

2 500,0

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату.

Адаптація до екстремальних явищ метеорологічного характеру та стихійних лих

Діючі програми

Технічне переоснащення національної гідрометеорологічної служби

2011

Міністерство надзвичайних ситуацій

Указ Президента України від 10 грудня 2010 року  № 1119/2010

«Про рішення Ради національної безпеки і оборони України  від 17 листопада 2010 року "Про виклики та загрози              національній безпеці України у 2011 році".

Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації у контексті запобігання негативним наслідків небезпечних метеорологічних явищ і стихійних лих, спричинених зміною клімату

Гідрометеорологічна діяльність відповідно до Програми комплексного протипаводкового захисту в басейні р. Тиси у Закарпатській області на 2002-2006 роки та прогноз до 2015 року

2002-2015

Державне агентство водних ресурсів

 Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1388

«Про затвердження Програми комплексного       протипаводкового захисту в басейні р. Тиси   у Закарпатській області на 2002-2006 роки  та прогноз до 2015 року»

        

Державний бюджет, інші джерела

179 188,1

Підвищення здатності до адаптації.

Безпечні умови для проживання у Закарпатській області; поліпшення гідрологічного режиму річок та ін. водних об'єктів; врегулювання поверхневого стоку; ефективне використання сільськогосподарських     земель; мінімізація розміру  збитків; захист 500 населених пунктів, 2600  виробничих об'єктів, 200  тис.  гектарів  сільськогосподарських угідь; зниження рівня води в створі  державного  кордону  України  з  Угорщиною  у разі катастрофічного паводка на 125 сантиметрів

Заходи, що плануються

Запровадження загальнодержавної системи контролю стихійних лих та екстремальних явищ погоди, збільшення кількості та інтенсивності яких пов’язане з глобальним потеплінням

2012 -2015

Міністерство надзвичайних ситуацій

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Модернізація національної системи інформування населення в разі виникнення надзвичайних ситуацій з активним залученням ЗМІ до системи інформування з метою підвищення ефективності та функціональності

 

2012 -2015

Міністерство надзвичайних ситуацій

Міністерство інфраструктури

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

 

Наукова підтримка

НДР з кількісної оцінки ризиків для населення, соціально-економічних секторів, екосистем від стихійних лих та екстремальних явищ погоди, збільшення кількості та інтенсивності яких пов’язане з глобальним потеплінням

 

2011-2012

Міністерство надзвичайних ситуацій

Держекоінвестагентство

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

2 500,0

Створення передумов для адаптації до екстремальних явищ метеорологічного характеру та стихійних лих.

Водні ресурси

Діючі програми

Ведення державного моніторингу поверхневих вод, водного кадастру, паспортизація, управління водними ресурсами

2002-2015

Державне агентство водних ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 24.10.2001 № 1388

«Про затвердження Програми комплексного       протипаводкового захисту в басейні р. Тиси  у Закарпатській області на 2002-2006 роки  та прогноз до 2015 року»

        

Державний бюджет, інші джерела

3 260,8

Підвищення здатності до адаптації.

Безпечні умови для проживання у Закарпатській області; поліпшення гідрологічного режиму річок та ін. водних об'єктів; врегулювання поверхневого стоку; ефективне використання сільськогосподарських     земель; мінімізація розміру  збитків; захист 500 населених пунктів, 2600  виробничих об'єктів, 200  тис.  гектарів  сільськогосподарських угідь; зниження рівня води в створі  державного  кордону  України  з  Угорщиною  у разі катастрофічного паводка на 125 сантиметрів

Першочергове забезпечення населених пунктів централізованим водопостачанням

2002-2011

Державне агентство водних ресурсів

 Закон України від 17 січня 2002 року            № 2988-ІІІ

«Про Загальнодержавну програму розвитку водного господарства»

Державний бюджет, місцеві бюджети, фонди охорони навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, інші джерела

 

20,9

Підвищення здатності до адаптації.

Забезпечення збалансованості процесів використання і відтворення водних ресурсів, зменшення негативних наслідків шкідливої дії вод, поліпшення соціальних умов життя населення; запобігання забрудненню і виснаженню водних ресурсів; збереження гідроспоруд; забезпечення надійності захисту від шкідливої дії вод

 

Заходи, що плануються

Вдосконалення нормативно-правової бази з метою запровадження інтегрованого басейнового управління водами

2012-2015

Міністерство екології та природних ресурсів

Державне агентство водних ресурсів

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

Встановлення екологічно та економічно обґрунтованої системи платежів за спеціальне використання та забруднення водних ресурсів з урахуванням системи стимулювання раціонального водокористування

2015

Міністерство екології та природних ресурсів

Державне агентство водних ресурсів

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості водних ресурсів України до зміни клімату і ризиків для населення, соціально-економічних секторів, екосистем

2011-2012

Державне агентство екологічних інвестицій

Державне агентство водних ресурсів

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

2 500,0

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для сектору водних ресурсів

Прибережна зона

Діючі програми

Розроблення Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року»

2015

Міністерство екології та природних ресурсів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Державне агентство водних ресурсів

 

 

Розпорядження КМУ від 30 вересня 2009 р.     N 1410-р

«Про схвалення Концепції Загальнодержавної цільової екологічної програми укріплення берегів поверхневих водних об'єктів та їх інженерного захисту на період до 2015 року»

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату у частині захисту берегів поверхневих водних об'єктів

Заходи, що плануються

Створення системи інтегрованого управління природокористуванням у прибережній смузі Чорного і Азовського морів

2015

Міністерство екології та природних ресурсів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Державне агентство водних ресурсів

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

Наукова підтримка

НДР з визначення направленості та iнтенсивностi ерозійних процесів у береговій зоні Чорного і Азовського морів

2012-2015

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для прибережної зони

НДР з комплексного дослідження берегової зони Чорного і Азовського морів для розробки найбільш ефективних методів берегозахисту

2012-2015

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для прибережної зони

НДР з дослідження на полiгонах абразiйно-зсувних берегів з метою уточнення величин вітро-хвильової енергiї при рiзних положеннях рівня моря та розробки відповідних моделей

2012-2015

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для прибережної зони

Сільське господарство

Діючі програми

Селекція в тваринництві та птахівництві на підприємствах агропромислового комплексу

2008-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства

Закон України від 19.02.2004 № 1517-IV

«Про Загальнодержавну програму селекції у  тваринництві на період до 2010 року»

 

 Постанова Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 р.        № 1158

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку
 українського села на період до 2015 року»

Державний бюджет та інші джерела

75 200,0

Підвищення здатності до адаптації. Створення державної племінної служби; залучення у сферу селекції племінних ресурсів високої цінності; відмовлення від використання ресурсів низької генетичної якості; створення вітчизняної системи селекції; підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможність галузі; поліпшення і створення нових генотипів сільськогосподарських тварин

Селекція у тваринництві та птахівництві в науково-дослідних господарствах

2008-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства

Закон України від 19.02.2004 № 1517-IV

«Про Загальнодержавну програму селекції у  тваринництві на період до 2010 року»

 

Постанова Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 р.        № 1158

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку
 українського села на період до 2015 року»

Державний бюджет та інші джерела

4 162,0

Підвищення здатності до адаптації. Створення державної племінної служби; залучення у сферу селекції племінних ресурсів високої цінності; відмовлення від використання ресурсів низької генетичної якості; створення вітчизняної системи селекції; підвищення економічної ефективності та конкурентоспроможність галузі; поліпшення і створення нових генотипів сільськогосподарських тварин

Реалізація заходів із захисту, відтворення та підвищення родючості ґрунтів

2011

Міністерство аграрної політики та продовольства

Державний бюджет на 2011 р.

Державний бюджет

5 000,0

Підвищення здатності до адаптації.

Селекція в рослинництві

2008-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства

Українська академія аграрних наук

Постанова Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 р.        № 1158

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку
 українського села на період до 2015 року»

Державний та місцеві бюджети, інші джерела

30 000,0

Підвищення здатності до адаптації.

Збереження сільських населених пунктів; підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення; створити інфраструктуру внутрішнього аграрного ринку, збільшити обсяги біржової торгівлі; оновлення технічної бази сільського господарства; збільшені обсяги ВВП сільського господарства, експорту сільськогосподарської продукції, інвестицій в аграрний сектор; охорона та підвищення рівня родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва

Створення і забезпечення резервного запасу сортового та гібридного насіння

2008-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства 

Українська академія аграрних наук

Постанова Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 р.        № 1158

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку
 українського села на період до 2015 року»

Державний та місцеві бюджети, інші джерела

5 000,0

Підвищення здатності до адаптації.

Збереження сільських населених пунктів; підвищення рівня ефективної зайнятості сільського населення; створити інфраструктуру внутрішнього аграрного ринку, збільшити обсяги біржової торгівлі; оновлення технічної бази сільського господарства; збільшені обсяги ВВП сільського господарства, експорту сільськогосподарської продукції, інвестицій в аграрний сектор; охорона та підвищення рівня родючості ґрунтів, екологізація сільськогосподарського виробництва

Заходи, що плануються

Створення стимулів для широкого запровадження страхування ризиків у сільському господарстві

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства 

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації.

Перегляд розподілу спеціалізованих зон насінництва, де має бути отримане насіння з високими посівними якостями

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства 

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації.

Запровадження агротехнологій, які забезпечують максимально ефективне використання у сільськогосподарському виробництві сприятливих властивостей сучасного клімату, а також попередження і послаблення впливу несприятливих умов і явищ

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства 

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Запровадження ефективних екологічно безпечних засобів захисту рослин у зв’язку з покращенням умов для розвитку шкідників, збудників хвороб, бур’янів

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства 

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Технічне переоснащення мереж агрометеорологічних спостережень в рамках переоснащення національної гідрометеорологічної служби

2011-2013

Міністерство надзвичайних ситуацій

Державна цільова соціальна програма розвитку цивільного захисту на 2009-2013 роки

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

Наукова підтримка та інформаційне забезпечення

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату і ризиків для сільськогосподарської галузі

2011-2012

 Міністерство аграрної політики та продовольства 

Академія аграрних наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для сільськогосподарської галузі

НДР з визначення оптимальної структури землекористування, впровадження нових видів високопродуктивних сортів, визначення нових зон насінництва у зв’язку із зміною клімату

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства  Академія аграрних наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для сільськогосподарської галузі

НДР з уточнення оптимальних термінів основних технологічних заходів - сівби, догляду за посівами, норм внесення добрив та засобів хімічного захисту

2012-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства

Академія аграрних наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для сільськогосподарської галузі

Рибне господарство

Діючі програми

Відтворення водних живих ресурсів у внутрішніх водоймах та Азово-Чорноморському басейні

2004-2010

 Міністерство аграрної політики та продовольства

 

Закон України від 19.02.2004 N 1516-IV 

«Про Загальнодержавну програму розвитку рибного

господарства України на період до 2010 року»

 

 

 

Державний бюджет України; кошти підприємств;

інші джерела фінансування

6 600,0

Підвищення здатності до адаптації. Створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції з риби та інших водних живих ресурсів; підвищення біопродуктивності прісноводних водойм, річок, озер і водосховищ, заток, лиманів і морських територіальних вод України; розширення сировинної бази для промислового рибальства; збереження біологічного різноманіття; підвищення життєвого рівня населення регіонів країни

Селекція у рибному господарстві

2008-2015

Міністерство аграрної політики та продовольства

 

Закон України від 19.02.2004 N 1516-IV 

«Про Загальнодержавну програму розвитку рибного
господарства України на період до 2010 року»


Постанова Кабінету Міністрів України від  19 вересня 2007 р.        № 1158

«Про затвердження Державної цільової програми розвитку

 українського села на період до 2015 року»

Державний бюджет України; кошти підприємств;

інші джерела фінансування

10 500,0

Підвищення здатності до адаптації. .Створення сприятливих умов для нарощування виробництва конкурентоспроможної продукції з риби та інших водних живих ресурсів; підвищення біопродуктивності прісноводних водойм, річок, озер і водосховищ, заток, лиманів і морських територіальних вод України; розширення сировинної бази для промислового рибальства; збереження біологічного різноманіття; підвищення життєвого рівня населення регіонів країни

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату і ризиків для рибного господарства

2011-2012

Міністерство аграрної політики та продовольства

Академія аграрних наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

2 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для рибного господарства

Лісові ресурси

Діючі програми

Ведення лісового і мисливського господарства, охорона і захист лісів в лісовому фонді

2002-2015

2010-2015

Державне агентство лісових ресурсів

 Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 09.2009 р. № 977

«Про затвердження
 Державної цільової програми  "Ліси України" на 2010-2015 роки»


 

Державний бюджет, місцеві бюджети, фонди охорони навколишнього природного середовища, власні джерела лісокористувачів, інші джерела

391 007,4

Підвищення здатності до адаптації. Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності; впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель; перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання; гармонізація системи ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі; вдосконалення  лісовпорядкування

Створення захисних лісових насаджень та полезахисних лісових смуг

2002-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 09.2009 р. № 977

«Про затвердження
 Державної цільової програми  "Ліси України" на 2010-2015 роки»


 

Державний бюджет, місцеві бюджети, фонди охорони навколишнього природного середовища, власні джерела лісокористувачів, інші джерела

96 009,9

Підвищення здатності до адаптації. Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності; впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель; перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання; гармонізація системи ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі; вдосконалення  лісовпорядкування

Заходи з охорони і захисту, раціонального використання лісів, наданих в постійне користування агропромисловим підприємствам

2002-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 09.2009 р. № 977

«Про затвердження
 Державної цільової програми  "Ліси України" на 2010-2015 роки»


 

Державний бюджет, місцеві бюджети, фонди охорони навколишнього природного середовища, власні джерела лісокористувачів, інші джерела

17 757,5

Підвищення здатності до адаптації. Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності; впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель; перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання; гармонізація системи ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі; вдосконалення  лісовпорядкування

Заходи, що плануються

Запровадження комплексної програми інвентаризації, моніторингу і оцінки лісових ресурсів для отримання оцінок наслідків впливу зміни клімату

2012-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату лісових екосистем України

2011-2012

Державне агентство лісових ресурсів

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

НДР з розроблення методів інтегральної оцінки ефектів впливу зміни клімату на стан, продуктивність, біорізноманіття лісових екосистем і виконання ними екологічних, економічних і соціальних функцій

2012-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

НДР з розроблення методів ідентифікації ділянок лісорозведення та лісовідновлення на базі ГІС та засобів географічного позиціонування

2012-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

Охорона здоров’я

Діючі програми

Діагностика і лікування захворювань  із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій у клініках науково-дослідних установ та в вищих навчальних медичних закладах Міністерства охорони здоров'я України

2011

Міністерство охорони здоров`я

 Постанова Кабінету Міністрів України від 10.01. 2002 р. № 14

«Про затвердження Міжгалузевої комплексної програми "Здоров'я нації" на 2002-2011 роки

Державний бюджет

405 369,5

Підвищення здатності до адаптації. Поліпшення здоров'я населення.

Забезпечення медичних заходів окремих державних програм та комплексних заходів програмного характеру

2006-2015

Міністерство охорони здоров`я

Постанова Кабінету Міністрів України від 27.12.2006 № 1849

«Про затвердження Державної програми "Репродуктивне
здоров'я нації" на період до 2015 року»

Державний та місцеві бюджети

528 162,3

 

Зниження рівня смертності серед матерів, малюків. Зниження рівня    захворюваності на інфекції.

 

Заходи, що плануються

Оптимізація і технічне переоснащення мережі медичних закладів з урахуванням поточних тенденцій зміни клімату в Україні та почастішання екстремальних метеорологічних явищ

2012-2015

Міністерство охорони здоров`я

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Діагностика і лікування серцево-судинних і судинно-мозкових захворювань із впровадженням експериментальних та нових медичних технологій.

2012-2015

Міністерство охорони здоров`я

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату і ризиків для здоров’я  населення України

2011-2012

 Міністерство охорони здоров`я Академія медичних наук

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

НДР з розроблення специфічних заходів з адаптації для зміни клімату сектору охорони здоров’я у частині подолання наслідків екстремальних метеорологічних явищ, що почастішали

2012-2015

Міністерство охорони здоров`я Академія медичних наук

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

НДР з розроблення специфічних заходів з адаптації для зміни клімату сектору охорони здоров’я щодо інфекційних захворювань внаслідок виникнення умов, які можуть сприяти розповсюдженню тропічних і субтропічних видів переносників

 

2012-2015

Міністерство охорони здоров`я Академія медичних наук

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для лісового господарства

Будівництво, ж/к сектор

Діючі програми

Підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання

2006-2020

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Закон України від 03.03.2005 № 2455-IV 

«Про Загальнодержавну програму"Питна вода України" на 2006-2020 роки»

Державний та місцеві бюджет, кошти підприємств питного водопостач. і водовідведення, інші джерела

400 000,0

Підвищення здатності до адаптації.

Підвищення рівня якості послуг з питного водопостачання та водовідведення; забезпечення населення України питною водою нормативної якості; поліпшення санітарно-епідемічної ситуації щодо забезпечення питною водою; охорона і раціональне використання джерел питного водопостачання та поступове їх відновлення; впровадження на підприємствах питного водопостачання та водовідведення сучасних технологій, матеріалів, реагентів, обладнання; модернізація інфраструктури підприємств питного водопостачання

Заходи, що плануються

Запобігання та попередження зсувних процесів

2005-2014

Міністерство екології та природних ресурсів

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Національна академія наук

Державне агентство водних ресурсів

Міністерство надзвичайних ситуацій

Постанова Кабінету Міністрів України від 22.09.2004 N 1256 

«Про затвердження Комплексної програми
протизсувних заходів на 2005-2014 роки»

Державний бюджет

 

Підвищення здатності до адаптації.

Створення сприятливих умов для життєдіяльності населення на зсувонебезпечних територіях, зменшення економічних та соціально-екологічних збитків від зсувів та ризику виникнення надзвичайних ситуацій; підвищення рівня безпеки безаварійного функціонування житлових і промислових об'єктів; удосконалення науково-методичної бази з питань здійснення протизсувних заходів, поліпшення координації заходів державного і регіонального рівнів; визначення меж зсувонебезпечних територій, основних фактори активізації зсувів і заходів щодо запобігання зсувонебезпеці

 

Розроблення і впровадження нових будівельних норм і правил з урахуванням чинника, пов’язаного із зміною кліматичних умов та екстремальних метеорологічних явищ, що почастішали

2012-2015

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату житлово-комунального господарства та будівельної галузі

2011-2012

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату у частині житлово-комунального господарства та будівельної галузі

НДР з дослідження впливу зміни клімату на розвиток зсувних процесів на території України

2011-2012

Міністерство регіонального розвитку, будівництва та житлово-комунального господарства

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

2 500,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату у частині житлово-комунального господарства та будівельної галузі

Енергетика

Діючі програми

Реалізація Державної цільової економічної програми енергоефективності на 2010-2015 роки

 

2010-2015

Державне

агентство з енергоефективності та енергозбереження

 центральні, місцеві органи виконавчої влади та органи місцевого самоврядування

Постанова КМУ від 01.03. 2010 р. № 243

«Про затвердження
 Державної цільової економічної програми  енергоефективності на 2010-2015 роки»

Державний бюджет, місцеві бюджети та інші джерела

600 000,0

Підвищення здатності до адаптації.

Зниження рівня енергоємності ВВП; підвищення рівня енергетичної безпеки держави; підвищення рівня екологічної безпеки систем теплопостачання; зменшення обсягів виробничих втрат; підвищення економічної та енергетичної ефективності та рівня надійності енергетичного обладнання теплоелектростанцій та їх реконструкція; зменшення споживання природного газу; зменшення обсягу викидів забруднюючих речовин 

Заходи, що плануються

Зміцнення інфраструктури поверхневих ліній передачі і розподілення енергії, використання підземних ліній

2012-2020

Міністерство енергетики та вугільної промисловості

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Наукова підтримка

НДР з оцінки вразливості до зміни клімату енергетичної галузі, включаючи процеси виробництва електричної і теплової енергії, передачу і споживання паливно-енергетичних ресурсів

2011-2012

Міністерство енергетики та вугільної промисловості,

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату енергетичної галузі

НДР з питань регулювання параметрів роботи об’єднаної енергетичної системи України в зв’язку із збільшенням ймовірності аварійних ситуацій на енерго-генеруючих підприємствах внаслідок збільшення частоти екстремальних явищ погоди і стихійних лих

2011

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

1 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для енергетичної галузі

НДР з питань функціонування об’єднаної енергетичної системи України при зміні режиму пікових навантажень

2012

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату для енергетичної галузі

Екосистеми

Діючі програми

Збереження природно-заповідного фонду

2000-2015

Центральні і місцеві органи виконавчої влади

 Закон України від 21.09.2000 р. № 1989-ІІІ

«Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»

Державний бюджет, респ. бюджет  АРК, місцеві бюджети, фонди охорони  навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, інші джерела

52 648,8

Підвищення здатності до адаптації.

Збереження і відтворення
ландшафтного різноманіття; дотримання екологічної рівноваги на території України; забезпечення     збалансованого       та невиснажливого             природокористування на значній частині території України; забезпечення відновлення   біогеохімічних кругообігів у навколишньому природному середовищі,  зменшення загрози деградації
та втрати родючості земель; ренатуралізації земельних угідь

Збереження природно-заповідного фонду

2002-2015

Державне агентство лісових ресурсів

Постанова Кабінету Міністрів України від 16. 09.2009 р. № 977

«Про затвердження
 Державної цільової програми  "Ліси України" на 2010-2015 роки»


 

Державний бюджет, місцеві бюджети, фонди охорони навколишнього природного середовища, власні джерела лісокористувачів, інші джерела, кошти міжнародних організацій та іноземних інвесторів

52 648,8

Підвищення здатності до адаптації.

Поліпшення стану та якісного складу лісів, посилення їх екологічних функцій та підвищення продуктивності; впровадження нових природозберігаючих технологій лісозаготівель; перехід до водозбірно-ландшафтних принципів господарювання; гармонізація системи ведення лісового господарства на зонально-типологічній основі; вдосконалення  лісовпорядкування

Збереження природно-заповідного фонду в біосферному заповіднику "Асканія-Нова"

2000-2015

Центральні і місцеві органи виконавчої влади

Закон України від 21.09.2000 р. № 1989-ІІІ

«Про Загальнодержавну програму формування національної екологічної мережі України на 2000-2015 роки»

Державний бюджет, респ. бюджет  АРК, місцеві бюджети, фонди охорони  навколишнього природного середовища у складі бюджетів усіх рівнів, інші джерела

9 237,5

Підвищення здатності до адаптації.

Збереження і відтворення
ландшафтного різноманіття; дотримання екологічної рівноваги на території України; забезпечення     збалансованого       та невиснажливого природокористу-вання на значній частині території України; забезпечення відновлення   біогеохімічних кругообігів у навколишньому природному середовищі,  зменшення загрози деградації
та втрати родючості земель; ренатуралізації земельних угідь

Заходи, що плануються

Створення інтегрованої інституційної системи управління збереженням і невиснажним використанням біотичного та ландшафтного різноманіття і національною екомережею до 2015 року та удосконалення механізму управління збереженням та невиснажним використанням біотичного і ландшафтного різноманіття, об’єктами природно-заповідного фонду у складі єдиної екомережі України до 2020 року

2012-2020

Міністерство екології та природних ресурсів

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Захід з адаптації

Наукова підтримка та інформаційне забезпечення

НДР з оцінки вразливості екосистем України до зміни клімату

2011-2012

Міністерство екології та природних ресурсів

Національна академія наук

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

5 000,0

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату у частині збереження біотичного та ландшафтного різноманіття

НДР з удосконалення правового забезпечення, зокрема, щодо врахування вимог збереження біотичного та ландшафтного різноманіття в програмах соціально-економічного розвитку

2012

Міністерство екології та природних ресурсів

 

Національний план адаптації до зміни клімату

Державний бюджет

 

Створення передумов для розбудови  і реалізації Національно плану адаптації до зміни клімату у частині збереження біотичного та ландшафтного різноманіття

 

 

 

версія для друку