Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Нові проекти документів

Проект Постанови КМУ "Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206 та від 30 липня 2007 р. № 977" 13.09.2010

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

П О С Т А Н О В А

 

від “____”______________ 2010 р. № _______

 

Київ

 

Про внесення змін до постанов Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. № 206 та від 30 липня 2007 р. № 977

 

 

Кабінет Міністрів України п о с т а н о в л я є:

 

1. Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2006 р. № 206 “Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів” (Офіційний Вісник України 2006, №8 від 07.03.2006, ст.457) із змінами, внесеними постановами Кабінету Міністрів України № 392 від 17.04.2008 (Офіційний Вісник України 2008, №31 від 05.05.2008, ст.1000) та №718 від 20.08.2008 р.(Офіційний Вісник України 2008, №63 від 01.09.2008, ст.2129) зміни, що додаються.

 

2. Підпункт 10 пункту 4 Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України, затвердженому постановою Кабінету Міністрів України від 30 липня 2007 р. № 977 “Про затвердження Положення про Національне агентство екологічних інвестицій України” (Офіційний вісник України, 2007 р., N 57, ст. 2279; 2008 р., N 31, ст. 1000), після слів “парникових газів” доповнити словами “здійснює моніторинг реалізації таких проектів”.

 

3. Центральним органам виконавчої влади привести у місячний строк власні нормативно-правові акти у відповідність з цією постановою.

 

 

Прем’єр-міністр України                                                                                                                             М. Азаров

 

 

 

ЗАТВЕРДЖЕНО

постановою Кабінету Міністрів України

від “____”_________ 2010 р. № _____

 

 

ЗМІНИ,

що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

від 22 лютого 2006 р. № 206

1. Назву та постановляючи частину постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів”;

“Затвердити Порядок підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, що додається.”.

2. Порядок розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затверджений зазначеною постановою викласти в такій редакції:

“ПОРЯДОК підготовки, розгляду, схвалення та реалізаціїпроектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів

1. Цей Порядок визначає процедуру підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів згідно із статтею 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - Кіотський протокол).

2. Терміни, що вживаються у цьому Порядку, мають таке значення:

верифікація – перевірка та підтвердження міжнародним або національним верифікатором обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих в результаті здійснення власником проекту проектної діяльності, з видачею верифікаційного звіту;

власник проекту – оператор установки або джерела поглинання, або координатор пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або координатор програми заходів спільного впровадження, який здійснює проектну діяльність;

детермінація - експертиза міжнародним або національним детермінатором проектно-технічної документації з метою перевірки, аналізу та підтвердження кількісної оцінки можливих скорочень викидів або збільшення поглинання, а також відповідності проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, вимогам, встановленим для таких проектів, з видачею детермінаційного звіту;

дрібномасштабний проект спільного впровадження – проект, спрямований на досягнення скорочень викидів, для якого або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВтгод в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю;

збільшення поглинання – збільшення обсягу поглинання парникових газів внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством;

звіт про моніторинг – звіт власника проекту про виконання плану моніторингу з обґрунтуванням та розрахунком обсягу скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих за результатами здійснення проектної діяльності;

контракт - зовнішньоекономічний договір власника проекту з покупцем, за яким власник проекту передає покупцеві одиниці скорочення викидів та/або одиниці (частини) установленої кількості, отримані в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на рахунок покупця, відкритий в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави;

лист-підтримка – документ, що видається Нацекоінвестагентством, яким схвалюється подальше розроблення проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

лист-схвалення – документ, що видається Нацекоінвестагентством, яким схвалюється реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за міжнародною або національною процедурою;

міжнародна процедура – сукупність вимог та правил здійснення проектної діяльності відповідно до рішення першої сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату - наради Сторін Кіотського протоколу (далі - перша сесія Сторін) та рішень Наглядового комітету спільного впровадження (далі - Наглядовий комітет);

міжнародний верифікатор - незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, або який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, що має право здійснювати верифікацію за міжнародною та національною процедурою;

міжнародний детермінатор - незалежний орган, акредитований Наглядовим комітетом, або який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, що має право здійснювати детермінацію за міжнародною та національною процедурою;

національний верифікатор - незалежний орган, резидент України, акредитований Нацекоінвестагентством, що має право здійснювати верифікацію за національною процедурою;

національний детермінатор - незалежний орган, резидент України, акредитований Нацекоінвестагентством, що має право здійснювати детермінацію за національною процедурою;

національна процедура – сукупність вимог та правил здійснення проектної діяльності, що затверджується Нацекоінвестагентством;

одиниця скорочення викидів – вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, відповідно до статті 6 Кіотського протоколу, яка утворена із одиниці (частини) установленої кількості або одиниці поглинання та дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

одиниця установленої кількості – вуглецева одиниця, введена в обіг на виконання відповідних положень діючих умов обліку установлених кількостей з урахуванням кількісних обмежень викидів парникових газів, розрахованих згідно з рішенням першої сесії Сторін, яка дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю;

пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження - незмінне об’єднання дрібномасштабних проектів спільного впровадження, що мають однаковий період кредитування та сформовані в один пакет з метою зменшення загальних витрат на підготовку, управління та реалізацію, проектна діяльність за яким здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

програма діяльності спільного впровадження - програма впровадження взаємопов’язаних організаційно-технічних заходів та/або проектів, для кожного з яких або встановлена потужність не перевищує 15 МВт в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення споживання енергії не перевищує 60 ГВтгод в еквіваленті електричної потужності, або річне скорочення викидів не перевищує 60 тис. тонн еквіваленту двоокису вуглецю, або річне поглинання парникових газів в результаті діяльності з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством не перевищує 8 тис. тонн двоокису вуглецю, можуть бути повторені на інших установках та/або джерелах поглинання та чисельність яких в рамках програми діяльності спільного впровадження може змінюватись протягом строку її реалізації;

проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів – проект спільного впровадження, або дрібномасштабний проект спільного впровадження, або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, або програма діяльності спільного впровадження, проектна діяльність за яким здійснюється власником проекту згідно із статтею 6 Кіотського протоколу;

проект спільного впровадження – проект, який спрямований на досягнення скорочень викидів або збільшень поглинання і виконується оператором установки або оператором джерела поглинання;

проектна діяльність – діяльність власника проекту по підготовці та реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

рахунок власника проекту - рахунок, відкритий власникові проекту в Національному електронному реєстрі антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Національний реєстр) для зарахування одиниць скорочення викидів, отриманих в результаті здійснення проектної діяльності;

скорочення викидів - зменшення обсягу антропогенних викидів парникових газів та/або зменшення питомих антропогенних викидів парникових газів на території України внаслідок цілеспрямованої діяльності власника проекту;

установка – цех, агрегат чи будь-який інший об’єкт, функціонування якого зумовлює антропогенні викиди парникових газів або введення в експлуатацію якого може безпосередньо чи опосередковано призвести до скорочень викидів у відповідному секторі, зазначеному у додатку А Кіотського протоколу.

Інші терміни, що вживаються у цьому Порядку застосовуються у значеннях, визначених у Рамковій Конвенції ООН про зміну клімату, Кіотському протоколі, Рішеннях Конференції Сторін, що діє в якості Наради країн-сторін Кіотського протоколу, Лісовому кодексі.

3. Проектна діяльність може бути реалізована у вигляді:

проекту спільного впровадження;

дрібномасштабного проекту спільного впровадження;

пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

програми діяльності спільного впровадження.

Проектна діяльність за проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки або джерела поглинання. Оператором установки/джерела поглинання може бути фізична або юридична особа, резидент України, у власності або законному користуванні якої на території України перебуває установка/джерело поглинання, та яка, в разі необхідності, отримала згоду власника установки/джерела поглинання на здійснення проектної діяльності і є власником скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих внаслідок самостійного здійснення проектної діяльності. Джерелом поглинання є територія, на якій проводиться діяльність з лісовідновлення чи лісорозведення та/або управління лісовим господарством, результатом якого є збільшення поглинання парникових газів існуючими або новоствореними лісами.

Проектна діяльність за дрібномасштабним проектом спільного впровадження здійснюється оператором установки.

Проектна діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження здійснюється координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження. Координатором пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження може бути юридична особа, резидент України, що здійснює проектну діяльність за пакетом дрібномасштабних проектів спільного впровадження та є власником або розпорядником скорочень викидів, досягнутих внаслідок здійснення такої діяльності на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки, що входить до пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження;

Проектна діяльність за програмою діяльності спільного впровадження здійснюється координатором програми діяльності спільного впровадження. Координатором програми діяльності спільного впровадження може бути юридична особа, резидент України, яка здійснює проектну діяльність за програмою діяльності спільного впровадження на підставі договору (договорів), укладеного з оператором установки або джерела поглинання, та є власником або розпорядником скорочень викидів або збільшення поглинання, досягнутих внаслідок здійснення такої проектної діяльності.

4. Проектна діяльність здійснюється шляхом послідовного виконання власником проекту наступних етапів:

розроблення проектної пропозиції та її подання до Нацекоінвестагентства;

отримання листа-підтримки;

розроблення проектно-технічної документації та її подання на детермінацію;

отримання детермінаційного звіту;

подання проектно-технічної документації та детермінаційного звіту до Нацекоінвестагентства;

отримання листа-схвалення;

підписання контракту (попереднього контракту) з покупцем;

отримання листа-погодження (документу, що видається уповноваженим органом іноземної держави, яким погоджується участь покупця у реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів);

подання проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, до Нацекоінвестагентства на затвердження за національною процедурою або до Наглядового комітету на затвердження за міжнародною процедурою;

реалізація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів;

підготовка звіту про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів в результаті здійснення проектної діяльності та подання цього документу на верифікацію;

отримання верифікаційного звіту;

подання звіту про моніторинг та верифікаційного звіту до Нацекоінвестагентства;

подання до Нацекоінвестагентства клопотання щодо електронного переказу покупцю підтверджених одиниць скорочення викидів.

 

Покупцем може бути юридична особа іноземної держави, яка уклала контракт з власником проекту та відкрила рахунок в реєстрі вуглецевих одиниць іноземної держави для зарахування одиниць скорочення викидів та/або одиниць (частин) установленої кількості. Іноземною державою вважається країна - Сторона Додатка В до Кіотського протоколу, що відповідає правилам прийнятності для здійснення діяльності за статтею 6 Кіотського протоколу.

 

 У ході здійснення проектної діяльності власник проекту зобов’язаний укласти договір на проведення детермінації та верифікації з міжнародним або національним детермінатором та верифікатором.

Власник проекту також зобов’язаний забезпечити безперешкодний доступ національного або міжнародного верифікатора та уповноважених представників Нацекоінвестагентства до установки або джерела поглинання та документів (на паперових та електронних носіях) власника проекту, на підставі яких проводяться моніторинг та подальша верифікація.

Моніторингом є діяльність із збору та архівування усіх необхідних даних для оцінки та/або вимірювання обсягів антропогенних викидів та/або поглинання парникових газів у межах проекту.

Нацекоінвестагентство не приймає до розгляду документи за проектною діяльністю, якщо така діяльність передбачається здійснюватися на установках чи джерелах поглинання, на яких вже проводилася тотожна проектна діяльність та було надано лист-схвалення.

5. Власник проекту має право здійснювати проектну діяльність за національною або міжнародною процедурою.

Вимоги та правила здійснення проектної діяльності за національною процедурою встановлюються та затверджуються Нацекоінвестагентством.

6. У разі здійснення проектної діяльності за національною процедурою, детермінація проектно-технічної документації проводиться національним або міжнародним детермінатором, проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Нацекоінвестагентством, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються національним або міжнародним верифікатором.

Незалежні органи набувають статусу національного верифікатора та/або детермінатора після акредитації Нацекоінвестагентством в установленому порядку.

Для отримання листа-підтримки власник проекту подає Нацекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектної пропозиції щодо обґрунтування скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів та супровідних документів.

Проектна пропозиція складається українською та англійською мовами і подається до Нацекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Порядок видачі листа-підтримки, зразок заяви, форму проектної пропозиції, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Нацекоінвестагентство.

Нацекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у місячний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-підтримку. У разі відмови у видачі такого листа власникові проекту повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави відмови. Строк розгляду документів може бути подовжений на підставі відповідного клопотання власника проекту.

На підставі листа-підтримки власник проекту розробляє проектно-технічну документацію та подає її на детермінацію.

Проектно-технічна документація повинна містити:

межі проекту;

базовий сценарій;

підтвердження відповідності проектної діяльності вимогам статті 6 Кіотського протоколу;

розрахунок скорочень викидів або збільшення поглинання парникових газів;

план моніторингу (документ, що регламентує проведення моніторингу);

оцінку впливу на довкілля наслідків проектної діяльності.

Під межами проекту розуміються межі, які охоплюють джерела викидів або поглинання, відомі на час складання проектно-технічної документації, що знаходяться або будуть знаходитись під контролем власника проекту та можуть бути віднесені до проектної діяльності, під базовим сценарієм розуміється найбільш ймовірний прогноз антропогенних викидів або поглинання парникових газів без здійснення проектної діяльності.

Для отримання листа-схвалення за національною процедурою власник проекту подає Нацекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

Проектно-технічна документація та детермінаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо детермінацію здійснював міжнародний детермінатор, детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях. Порядок видачі листа-схвалення, зразок заяви, форму проектно-технічної документації, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Нацекоінвестагентство.

 Нацекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у місячний строк з дати подання власником проекту усіх необхідних документів і в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі відмови у видачі такого листа власникові проекту повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави відмови. Строк розгляду документів може бути подовжений на підставі відповідного клопотання власника проекту.

Нацекоінвестагентство затверджує проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою, на підставі заяви власника проекту, листа-погодження і зареєстрованого контракту (попереднього контракту) з покупцем та відкриває в Національному реєстрі рахунок власникові проекту, після чого депонує одиниці (частини) установленої кількості на проектному рахунку у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшень поглинання парникових газів. Під проектним рахунком розуміється рахунок України в Національному реєстрі, відкритий для депонування одиниць (частин) установленої кількості на перший період дії Кіотського протоколу для проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

У разі отримання листа-схвалення за міжнародною процедурою, власник проекту має право звернутися до Нацекоінвестагентства з клопотанням про затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, за національною процедурою (за винятком проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, що були затверджені Наглядовим комітетом).

На підставі листа – схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

Звіт про моніторинг та верифікаційний звіт складаються українською та англійською мовами і подаються до Нацекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Якщо верифікацію здійснював міжнародний верифікатор, верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Нацекоінвестагентство у місячний термін проводить перевірку звіту про моніторинг та верифікаційного звіту на відповідність встановленим Нацекоінвестагентством вимогам та у разі відповідності цим вимогам – здійснює їх реєстрацію. У реєстрації звіту про моніторинг та верифікаційного звіту може бути відмовлено у разі їх невідповідності встановленим вимогам.

Нацекоінвестагентство здійснює реєстрацію контракту (попереднього контракту), звіту про моніторинг та верифікаційного звіту у встановленому порядку.

7. У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою детермінація проектно-технічної документації проводиться міжнародним детермінатором, проект, спрямований на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, затверджується Наглядовим комітетом, а досягнуті скорочення викидів або збільшення поглинання підтверджуються міжнародним верифікатором.

Власник проекту, який здійснює проект за міжнародною процедурою, отримує лист – підтримки у порядку, передбаченому абзацами 3 – 6 пункту 6 цього Порядку.

Для отримання листа-схвалення за міжнародною процедурою власник проекту подає Нацекоінвестагентству пакет документів, який складається з заяви, проектно-технічної документації, детермінаційного звіту та супровідних документів.

Проектно-технічна документація складається українською та англійською мовами і подається до Нацекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Детермінаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Порядок видачі листа-схвалення, зразок заяви, перелік супровідних документів та вимоги до їх змісту і оформлення затверджує Нацекоінвестагентство.

Нацекоінвестагентство розглядає зазначений пакет документів у місячний термін з дати подання власником проекту усіх необхідних документів та в разі прийняття позитивного рішення видає лист-схвалення. У разі відмови у видачі такого листа власникові проекту повідомляється про це в місячний строк у письмовій формі із зазначенням підстави відмови. Строк розгляду документів може бути подовжений на підставі відповідного клопотання власника проекту.

Нацекоінвестагентство, на підставі відомостей про затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів Наглядовим комітетом, реєструє контракт (попередній контракт), відкриває в Національному реєстрі рахунок власникові проекту та депонує одиниці (частини) установленої кількості на проектному рахунку у кількості, що не перевищує планованих скорочень викидів або збільшень поглинання парникових газів.

На підставі листа – схвалення власник проекту готує звіт про моніторинг скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів і подає його на верифікацію.

Звіт про моніторинг складається українською та англійською мовами і подається до Нацекоінвестагентства у письмовій формі та на електронних носіях. Верифікаційний звіт складається англійською мовою і подається разом із його завіреним перекладом українською мовою у письмовій формі та на електронних носіях.

Нацекоінвестагентство на підставі відомостей про затвердження результатів верифікації Наглядовим комітетом реєструє у десятиденний строк надані власником проекту звіт про моніторинг та верифікаційний звіт.

8. На підставі зареєстрованого верифікаційного звіту Нацекоінвестагентство в десятиденний строк здійснює перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів та їх переведення на рахунок власника проекту.

У разі здійснення проектної діяльності за міжнародною процедурою, перетворення відповідного обсягу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць поглинання в одиниці скорочення викидів, на підставі верифікаційного звіту, підготовленого міжнародним верифікатором, який тимчасово діє в якості незалежного органу, акредитованого Наглядовим комітетом, здійснюється Нацекоінвестагентством після остаточної акредитації Наглядовим комітетом такого міжнародного верифікатора.

Для цілей цього пункту одиницею поглинання є вуглецева одиниця, введена в обіг в результаті діяльності у секторі лісовідновлення, лісорозведення та лісового господарства, відповідно до параграфів 3 та 4 статті 3 Кіотського протоколу, яка дорівнює одній метричній тонні еквіваленту двоокису вуглецю.

9. За клопотанням власника проекту Нацекоінвестагентство здійснює в п’ятиденний строк електронний переказ одиниць скорочення викидів з рахунка власника проекту в Національному реєстрі на рахунок покупця.

10. Скорочення викидів, досягнуті власником проекту протягом періоду з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2007 року та підтверджені міжнародним або національним верифікатором, передаються іноземній державі або покупцю в разі, якщо проект спільного впровадження, дрібномасштабний проект спільного впровадження або пакет дрібномасштабних проектів спільного впровадження, при здійсненні якого були досягнуті зазначені скорочення, був затверджений Нацекоінвестагентством або Наглядовим комітетом в установленому ними порядку.

Нацекоінвестагентство протягом звітного року формує кількість скорочень викидів, досягнуті власниками проектів протягом періоду з 1 січня 2004 року до 31 грудня 2007 року та підтверджені міжнародним або національним верифікатором, та щоквартально подає Кабінету Міністрів на затвердження відповідну кількість одиниць (частин) установленої кількості як скорочень викидів, досягнутих власниками проектів протягом зазначеного періоду для оформлення їх передачі на рахунок іноземних держав або покупців. При погодженні проекту рішення Кабінету Міністрів Нацекоінвестагентство має надавати до заінтересованих органів копії витягів відповідних верифікаційних звітів.

Зазначені скорочення викидів передаються іноземній державі або покупцю шляхом здійснення Нацекоінвестагентством електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості з рахунка України в Національному реєстрі на рахунок іноземної держави або покупця.

Електронний переказ одиниць (частин) установленої кількості здійснюється Нацекоінвестагентством за клопотанням власника проекту на підставі зареєстрованого контракту та верифікаційного звіту у п’ятиденний строк після офіційного опублікування відповідного рішення Кабінету Міністрів.

11. Нацекоінвестагентство відмовляє у здійсненні електронного переказу одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів у разі:

- невідповідності переказу положенням зареєстрованого контракту;

неможливості здійснення переказу через Міжнародний журнал трансакцій або відсутності згоди оператора (адміністратора) реєстру вуглецевих одиниць іноземної держави;

припинення реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

12. У випадку зміни базового сценарію та/або меж проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, власник проекту зобов’язаний внести відповідні зміни до проектно-технічної документації, забезпечити її додаткову детермінацію та надати Нацекоінвестагентству пакет документів для повторного схвалення та затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів.

У випадку зміни плану моніторингу власник проекту зобов’язаний підготувати нову редакцію плану моніторингу та забезпечити його детермінацію.

У разі перевищень скорочень викидів або збільшень поглинання, досягнутих в результаті реалізації проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, у порівнянні із запланованими в проектно-технічній документації, у верифікаційному звіті мають бути надані детальні пояснення щодо причин такого перевищення.

13. У разі необхідності Нацекоінвестагентство має право направляти проектно-технічну документацію, детермінаційний звіт, звіт про моніторинг та верифікаційний звіт за проектною діяльністю, що здійснюється за національною процедурою, на експертизу до профільних установ, міністерств та відомств для отримання відповідного висновку. Під експертизою розуміється експертиза проектно-технічної документації, звіту про моніторинг, детермінаційного та верифікаційного звітів на предмет оцінки екологічної відповідності проекту вимогам Кіотського протоколу.

14. Нацекоінвестагентство може припинити реалізацію затвердженого за національною процедурою проекту спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, у разі:

письмової заяви власника проекту або його правонаступника про припинення проектної діяльності;

припинення діяльності власника проекту;

припинення функціонування установки або джерела поглинання;

виявлення Нацекоінвестагентством недостовірних відомостей у документах, наданих для схвалення або затвердження проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, та у поданих на реєстрацію звіті про моніторинг та верифікаційному звіті;

невиконання власником проекту вимог пункту 12 цього Порядку.

15. У разі зміни власника проекту, новий власник проекту (за наявності бажання подальшого здійснення проектної діяльності) подає до Нацекоінвестагентства заяву про перереєстрацію проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на його ім’я.

Для здійснення перереєстрації проекту спільного впровадження або дрібномасштабного проекту спільного впровадження на нового власника проекту, новий оператор установки або джерела поглинання подає Нацекоінвестагентству копії документів, що підтверджують перехід права власності або права користування установкою або джерелом поглинання, засвідчених в установленому порядку.

Для здійснення перереєстрації програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження на нового власника проекту, новий координатор програми діяльності спільного впровадження або пакету дрібномасштабних проектів спільного впровадження подає Нацекоінвестагентству копії документів, що підтверджують право на здійснення проектної діяльності таким координатором, засвідчених в установленому порядку.

Перереєстрація проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, на нового власника проекту здійснюється на підставі наказу Нацекоінвестагентства.

16. Відомості про видані листи-підтримки, листи-схвалення, детермінацію, затвердження та верифікацію оприлюднюються на веб-сторінках Нацекоінвестагентства та Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

17. Нацекоінвестагентство та організації, які проводять детермінацію і верифікацію, несуть відповідальність за нерозголошення комерційної таємниці та конфіденційної інформації власника проекту. Інформація про відповідність проекту, спрямованого на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів, встановленим вимогам та про оцінку його впливу на довкілля не може вважатися конфіденційною і підлягає оприлюдненню в установленому порядку.

18. Детермінатори та верифікатори несуть матеріальна відповідальність за подання невірних даних у детермінаційному та верифікаційному звітах щодо запланованих та досягнутих скорочень викидів або збільшень поглинання парникових газів. Якщо у результаті дій верифікатора Нацекоінвестагентство здійснило переказ зайвих одиниць (частин) установленої кількості або одиниць скорочення викидів, такий верифікатор зобов’язаний придбати відповідну кількість одиниць установленої кількості або одиниць скорочення викидів та передати їх до національного реєстру.

19. Власник проекту несе відповідальність за достовірність інформації, що міститься в проектній пропозиції, проектно-технічній документації, звіті про моніторинг та інший документації, яка надається Нацекоінвестагентству у відповідності до законодавства.”.

 

версія для друку