Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » інші документи

Меморандум про взаєморозуміння між Національним агентством екологічних інвестицій України та Міністерством довкілля, суші та моря Італійської Республіки 26.06.2009

Меморандум про взаєморозуміння між Національним агентством екологічних інвестицій України

та Міністерством довкілля, суші та моря Італійської Республіки щодо співробітництва у сфері зміни клімату, розробки проектів спільного

впровадження та участі в міжнародній торгівлі викидами за Кіотським протоколом до Рамкової конвенції Організації Об’єднаних Націй про зміну клімату

Національне агентство екологічних інвестицій України, як компетентний орган України для цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння, надалі -«Українська Сторона».

та

Міністерство довкілля, суші та моря Італії, як компетентний орган Італії для цілей цього Меморандуму про взаєморозуміння, надалі - «Італійська Сторона»,

далі – разом  «Сторони» та окремо  «Сторона»

беручи до уваги існуюче співробітництво між Сторонами та підкреслюючи необхідність охорони й покращення стану навколишнього середовища для нинішнього та майбутніх поколінь, а також важливість сталого розвитку,

беручи до уваги, що Італія та Україна є Сторонами Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату (надалі - «РКЗКООН») та ратифікували Кіотський протокол до РКЗКООН,

ураховуючи, що в Преамбулі РКЗКООН визнається, що глобальний характер зміни клімату вимагає як найширшого співробітництва всіх країн та їхньої участі у діяльності з ефективного та належного міжнародного реагування відповідно до їхньої спільної, але диференційованої відповідальності та реальних можливостей, а також з урахуванням їхніх соціальних та економічних умов,

пам'ятаючи Статтю 6 Кіотського протоколу, яка передбачає передачу однією Стороною іншій Стороні, зазначеній у Додатку 1 до РКЗКООН, одиниць скорочення викидів (ОСВ), створених у результаті реалізації проектів спільного впровадження, спрямованих на скорочення антропогенних викидів із джерел або на збільшення абсорбції поглиначами парникових газів,

нагадуючи Статтю 17 Кіотського протоколу, яка передбачає можливість участі у «торгівлі викидами» з метою виконання Сторонами визначених кількісних зобов'язань щодо обмеження та скорочення викидів,

наголошуючи на важливості внутрішньої політики сторін та заходів для виконання ними зобов'язань за Кіотським протоколом і додаткову роль діяльності за його Статтями 6 та 17,

 

визнаючи, що співробітництво з питань зміни клімату, зокрема розроблення проектних заходів, може сприяти пом'якшенню зміни клімату та скороченню викидів парникових газів у глобальному масштабі, а також позитивно впливати на соціально-економічний розвиток суспільства,

висловлюючи волю до розвитку тривалого процесу співробітництва з питань, що стосуються зміни клімату, в світлі цілей та принципів РКЗКООН та Кіотського протоколу до неї, зокрема стосовно реалізації механізмів спільного впровадження та міжнародної торгівлі викидами (МТВ) за Кіотським протоколом,

беручи до уваги, що План дій «Україна-Європейський Союз» Європейська політика сусідства, становить серед іншого, що пріоритетом дій – є розширення співробітництва у галузі навколишнього природного середовища, шляхом впровадження положень Кіотського протоколу та Рамкової конвенції ООН про зміну клімату,

 

погодились про наступне:

 

Стаття 1

Мета

Мета цього Меморандуму про взаєморозуміння полягає у створенні основи для співробітництва між Сторонами у сфері зміни клімату шляхом створення умов для регулярних двосторонніх консультацій на високому рівні та обміну інформацією,  шляхом розвитку місцевих можливостей  для діяльності, яка стосується реалізації проектів спільного впровадження (проекти СВ), шляхом стимулювання розроблення та реалізації проектів СВ в Україні відповідно до Статті 6 Кіотського протоколу та шляхом визначення можливих шляхів впровадження заходів за МТВ на основі статті 17 Кіотського протоколу.

 

 

 

Стаття 2

Координація між Сторонами

1)    Сторони погоджуються створити Спільний комітет для виконання цього Меморандуму про взаєморозуміння, до складу якого увійдуть по три представника від кожної Сторони.

2)    Від Української Сторони виступатимуть представники Національного агентства екологічних інвестицій України. Італійська Сторона буде представлена Департаментом досліджень і розробок у галузі охорони довкілля Міністерства довкілля, суші та моря Італійської республіки.

3)         Спільний комітет проведе засідання у тримісячний термін після набрання чинності цим Меморандумом про взаєморозуміння. З цією метою представник Національного агентства екологічних інвестицій України та Генеральний директор Департаменту досліджень і розробок у галузі охорони довкілля Міністерства довкілля, суші та моря Італійської республіки скличуть дане засідання. На першому засіданні Спільний Комітет узгодить свої задачі, правила й регламент, а також частоту проведення засідань.

 

 

Стаття З

Сфера консультацій на високому рівні та обміну інформацією з питань, що стосуються зміни клімату

Консультації на високому рівні проводитимуться на засіданнях Спільного комітету. Сторони обмінюватимуться думками з питань, які стосуються міжнародних переговорів щодо зміни клімату, а також можуть ділитися інформацією про національну та регіональну політику, програми й нормативні акти стосовно зміни клімату. На засіданнях Спільного Комітету також відбуватиметься обмін інформацією щодо схеми торгівлі викидами в ЄС.

 

 

Стаття 4

Розбудова спроможності

З метою ефективного здійснення Українською стороною необхідних заходів, пов'язаних із виконанням зобов'язань за РКЗКООН та Кіотським протоколом, Італійська Сторона вивчатиме шляхи надання фінансової та (або) технічної підтримки, запитаної Українською Стороною. Зокрема, Італійська Сторона допомагатиме Українській Стороні у розробленні бази даних можливих проектів спільного впровадження, яка має бути створена в Україні.

Посольство Італії в Україні та Італійський інститут зовнішньої торгівлі, діючи в рамках своєї компетенції, можуть сприяти діяльності з забезпечення доступу італійської промисловості в таких галузях, як охорона навколишнього середовища та енергетика, і підтримувати цю діяльність.

 

 

Стаття 5

Сфера заходів за проектами спільного впровадження

1)    Цей Меморандум про взаєморозуміння охоплює прийнятні заходи за проектами СВ у всіх сферах, відповідно до Статті 6 Кіотського протоколу, і спрямований на оперативне розроблення та здійснення заходів за проектами СВ.

2)    Сторони  можуть  за спільним  погодженням  визначити  пріоритетні  сфери  для розроблення та здійснення заходів за проектами СВ. Такі сфери можуть бути визначені та з часом змінені за спільним рішенням у ході засідань Спільного комітету.

3)    Затвердження та здійснення заходів за проектами СВ, які становлять інтерес, також залежатиме від відповідності таких заходів    законодавству й нормативним актам у галузі охорони навколишнього середовища приймаючої сторони.

 

Стаття 6

Обмін інформацією та підтримка розробки заходів за проектами СВ

1) Члени Спільного комітету обмінюються інформацією та думками, в ході засідань Спільного комітету та на регулярній основі, з наступних тем, які стосуються заходів із проектів СВ:

•         потенційні приватні інвестори та учасники проектів;

•         хід виконання заходів за проектами СВ та інших заходів, що здійснюються за цим Меморандумом про взаєморозуміння;

•         джерела фінансування проектів і нормативно-правова основа, потрібна для застосування таких джерел фінансування;

•         проектні критерії, процедури затвердження й керівні засади, застосовні до заходів за проектами СВ;

•         методології та механізми для визначення базових ліній викидів та додатковості, а також для моніторингу й верифікації досягнутих скорочень викидів парникових газів.

2) Потенційні проекти можуть переглядатися за взаємною згодою в ході засідань Спільного комітету або через безпосередні контакти.

 

 

Стаття 7

Внесок Української Сторони у заходи спільного впровадження

1)    Українська Сторона сприятиме оперативному розробленню та здійсненню заходів СВ шляхом надання підтримки зацікавленим учасникам проектів та офіційного затвердження проекту згідно з відповідними положеннями Кіотського протоколу.

2)    Офіційне затвердження (лист схвалення - ЛС) Україною проекту СВ повинне містити офіційне підтвердження того, що Україна дозволить передати Італійській Стороні та покупцеві, уповноваженому Італійською Стороною, одиниці скорочення викидів, досягнуті в результаті проекту СВ, відповідно до Рішення 16КС/7 та Статті 6 Кіотського протоколу, та наступних керівництв до цієї статті, ухвалених Конференцією Сторін, яка є Зустріччю Сторін Кіотського протоколу (КС/ЗС).

3)    ЛС також підтверджуватиме, що згадана технічна передача здійснюватиметься безкоштовно й під відповідальність Української Сторони. У випадку змін у національній політиці (енергетика, охорона навколишнього середовища, тощо) приймаючої сторони, які призводять до неможливості передачі одиниць скорочення викидів учасником проекту СВ, обидві Сторони докладуть усіх зусиль для забезпечення практичної передачі одиниць скорочення викидів, погоджених у ЛС.

 

 

Стаття 8

Внесок Італійської Сторони у заходи з проектів СВ

1)                          Італійська Сторона готова придбати або сприяти придбанню уповноваженим покупцем одиниць скорочення викидів (ОСВ), створених в результаті реалізації проектів СВ, за умови, що такі заходи за проектами СВ задовольнятимуть усім відповідним міжнародним та національним нормам і правилам. З цією метою Італійська Сторона сприятиме розробленню та виконанню проектів із скорочення викидів шляхом:

•                           надання підтримки італійським інвесторам/учасникам з метою розроблення заходів за проектами СВ в Україні;

•                           надання підтримки здійсненню заходів за проектами СВ в Україні;

•                           купівлі у розробників проектів скорочень викидів, досягнутих завдяки реалізації проектів СВ, шляхом, узгодженим Сторонами.

 

 

 

 

Стаття 9

Дозволи на скорочення викидів у рамках МТВ

1)    На додаток до попередньої статті Італійська Сторона купуватиме та сприятиме в купівлі уповноваженим покупцем дозволів на скорочення викидів (ОВК), розподілені між Сторонами Кіотського протоколу, згідно з відповідними міжнародними нормами та правилами.

2)    Українська Сторона та Італійська Сторона узгодять найбільш ефективні процедури передачі цих ОВК, забезпечивши своєчасне інформування про стратегічні рішення, прийняті Італією або Україною, з урахуванням також взаємних економічних та політичних інтересів. З цією метою Італійська Сторона оцінить пропозицію Української Сторони щодо впровадження «Схеми зелених інвестицій».                                                                                                                     

 

Стаття 10

Права інтелектуальної власності

У випадку, якщо будь-який спільний захід передбачає доступ до технології, яка підпадає під патенти або інші права інтелектуальної власності, спільне користування такою технологією, передачу або спільну розробку такої технології, Сторони цього Меморандуму про взаєморозуміння завчасно домовляться про належне урахування прав інтелектуальної власності, згідно з відповідним законодавством обох країн та відповідно до умов Плану дій «Україна-Європейський Союз» Європейська політика сусідства про Права інтелектуальної та промислової власності.

 

Стаття 11

Врегулювання спорів

Всі спори, що стосуються виконання та застосування цього Меморандуму, вирішуються шляхом переговорів між Сторонами.

 

 

Стаття 12

Прикінцеві положення

1)     Згідно з відповідним національним законодавством, цей Меморандум набирає чинності з дня підписання і залишається чинним до кінця першого періоду зобов'язань за Кіотським протоколом, якщо одна Сторона не повідомить іншу Сторону про свій намір припинити його дію дипломатичними каналами щонайменш за 6 (шість) місяців до дати припинення дії.

2)     Зміни можуть вноситися за взаємною згодою Сторін шляхом обміну письмовими повідомленнями з зазначенням дати набрання чинності.

3)     У випадку будь-яких розбіжностей, що виникають у тлумаченні цього Меморандуму, перевага надається тексту викладеному англійською мовою.

4)     Припинення дії цього Меморандуму про взаєморозуміння не впливатиме на поточні проекти зі співробітництва.

5)     Цей Меморандум не передбачає вимог до Сторін здійснювати фінансування для сприяння діяльності в рамках Меморандуму, окрім випадків взаємної згоди обох Сторін.

Вчинено у м. Рим, Італія 18 червня 2009 року у двох примірниках, кожний українською, італійською та англійською мовами, причому всі тексти є автентичними.

 

ГОЛОВА НАЦІОНАЛЬНОГО                                                       

АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ

ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

МІНІСТР ДОВКІЛЛЯ, СУШІ ТА МОРЯ ІТАЛІЙСЬКОЇ РЕСПУБЛІКИ

 

версія для друку