Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » інші документи

Копенгагенська домовленість Голів держав, голів урядів, міністрів та інших голів делегацій, присутніх на Конференції ООН із зміни клімату 2009 у Копенгагені: 22.04.2010

Неофіційний переклад

 

 

Рішення-/СР.15

 

Конференція Сторін,

 

Бере до уваги Копенгагенську Угоду від 18 грудня 2009 року

 

 

 

Копенгагенська домовленість

Голови держав, голови урядів, міністри та інші голови делегацій, присутніх на Конференції ООН із зміни клімату 2009 у Копенгагені: [перелік Сторін]

 

На виконання кінцевої мети Конвенції відповідно до її Статті 2,

 

Керуючись принципами та положеннями Конвенції,

 

Зважаючи на результати роботи, зробленої двома Спеціальними Робочими Групами,

 

Підтримуючи рішення х/СР.15 щодо Спеціальної Робочої Групи із довгострокового співробітництва та рішення х/СМР.5, що просить Спеціальну Робочу Групу із подальших зобов’язань Сторін Додатку І Кіотського протоколу продовжити свою роботу,

 

Погодились із цією Копенгагенською угодою, що відразу вступає в силу.

 

 

1.            Ми підкреслюємо, що зміна клімату є однією із великих проблем нашого часу. Ми підкреслюємо нашу сильну політичну волю терміново долати зміну клімату відповідно до принципу загальної, але диференційованої відповідальності та відповідних можливостей. Для досягнення кінцевої мети Конвенції із стабілізації концентрації викидів парникових газів в атмосфері на рівні, що зможе запобігти небезпечному антропогенному втручанню у кліматичну систему, ми, визнаючи наукову думку стосовно того, що підвищення глобальної температури має бути не більше 2 градусів за Цельсієм, на основі рівності та в контексті сталого розвитку, маємо посилити наші довгострокові дії, спрямовані на боротьбу із зміню клімату. Ми визнаємо суттєвий вплив зміни клімату і потенційний вплив заходів реагування на це в країнах, що особливо уразливі до її негативних наслідків, і наголошуємо на необхідності заснування комплексної програми з адаптації із залученням міжнародної допомоги. 

2.            Ми погоджуємося, що значні скорочення світових викидів потрібні відповідно до наукових висновків, і, як відображено у Четвертому оціночному звіті IPCC (Міжурядової групи експертів із зміни клімату), з огляду на те, що скорочення світових викидів необхідно для утримання підвищення світової температури нижче 2 градусів за Цельсієм, і вживаємо заходів для виконання цієї мети відповідно до науки та на основі рівності. Ми маємо співпрацювати для досягнення максимуму світових та національних викидів якомога скоріше, визнаючи, що часові рамки досягнення піку буде довшим у країнах, що розвиваються, і пам’ятаючи, що соціально-економічний розвиток та подолання бідності є першими і найважливішими пріоритетами країн, що розвиваються, і що стратегія низько вуглецевого розвитку є обов’язковою для сталого розвитку.

3.      Адаптація до негативних наслідків зміни клімату та потенційних наслідків заходів реагування є важким завданням для всіх країн. Посилені дії та міжнародне співробітництво в сфері адаптації у терміновому порядку потрібні для забезпечення впровадження Конвенції шляхом здійснення і підтримки адаптаційних заходів, спрямованих на зменшення уразливості та побудову сталості у країнах, що розвиваються, особливо в тих, що є надуразливими – найменш розвинуті країни, малі острівні країни, що розвиваються, та Африка. Ми погоджуємося, що розвинуті країни мають забезпечити адекватні, прогнозовані та сталі фінансові ресурси, технологію та інституційну спроможність для підтримки впровадження адаптаційних заходів в країнах, що розвиваються. 

4.      Країни Додатку I зобов’язуються впровадити окремо або спільно кількісні  в масштабах економіки цілі по викидах у 2010 році у форматі, наданому у Додатку І для Країн Додатку І, та надати його до секретаріату до 31 січня 2010 року для об’єднання даних у  інформаційний документ. Сторони Додатку І, що є Сторонами Кіотського протоколу таким чином посилять скорочення викидів, ініційовані Кіотським протоколом.  Скорочення викидів і фінансування з боку розвинутих країн будуть підлягати вимірюванню, звітуванню та верифікації відповідно до існуючих та подальших інструкцій, прийнятих Конференцією Сторін, і забезпечуватимуть, що звітність щодо таких цілей та фінансування є суворою, зрозумілою та прозорою.

1.      Країни, що не входять до Додатку I Конвенції, впроваджуватимуть заходи із пом’якшення, в тому числі ти, що мають бути подані до Секретаріату Сторонами, що не входять до Додатку І, у форматі, наданому у Додатку ІІ, до 31 січня 2010 року, для об’єднання даних у інформаційний документ, відповідно до статей 4.1 та 4.7, та у контексті сталого розвитку.    Найменш розвинуті країни та малі острівні держави можуть вживати заходів добровільно, та на базі підтримки. Заходи з пом’якшення, що послідовно вживаються та передбачаються Країнами, що не входять до Додатку І, в тому числі звіти національних кадастрів, мають надаватись шляхом національних повідомлень відповідно до Статті  12.1(b) кожні 2 роки на базі інструкцій, що будуть прийняті Конференцією Сторін. Ці заходи з пом’якшення в національних повідомленнях або інших засобах повідомлень Секретаріату, будуть додані до переліку у Додатку ІІ. Заходи з пом’якшення з боку країн, що не входять до Додатку І, будуть підлягати внутрішньому вимірюванню, звітності та верифікації результату, про який кожні 2 роки буде подаватись звіт через національне повідомлення до Секретаріату. Країни, що не входять до Додатку І, будуть надавати інформацію щодо впровадження своїх заходів через Національні Повідомлення, передбачаючи міжнародні консультації та аналіз відповідно до чітко визначених інструкцій, що забезпечать збереження національного суверенітету. Національні відповідні заходи із пом’якшення, що потребують міжнародної підтримки, будуть внесені до реєстру разом із відповідними технологіями, фінансами та підтримкою інституціональної спроможності. Ці заходи, що підтримуються, увійдуть до переліку в Додатку ІІ. Ці національні заходи з пом’якшення, що підтримуються, підлягатимуть міжнародному вимірюванню, звітності та верифікації у відповідності із інструкціями, прийнятими Конференцією Сторін.

2.       Ми визнаємо ключову роль скорочень викидів від знеліснення та зменшення лісових покровів та необхідність збільшення поглинання викидів парникових газів лісами та погоджуємося щодо необхідності забезпечення позитивних стимулів до таких дій шляхом негайного створення механізму, в тому числі REDD-плюс, для здійснення мобілізації фінансових ресурсів від розвинутих країн.

3.       Ми приймаємо рішення використовувати різні підходи, в тому числі можливості використання ринків, збільшення ефективності витрат на заходи, та просування заходів із пом’якшення. Країни, що розвиваються, особливо ті, що мають економіки з низьким рівнем викидів, мають отримати стимули для продовження розвитку за низько вуглецевим шляхом.

4.       Збільшене, нове та додаткове, прогнозоване й відповідне фінансування, а також покращення доступу мають бути забезпечені країнам, що розвиваються, згідно з відповідними положеннями Конвенції, для здійснення та підтримки заходів із пом’якшення, в тому числі суттєвого фінансування скорочення викидів від знеліснення та зменшення лісових покровів (REDD-плюс), з адаптації, розвитку технологій та інституційної спроможності, з метою кращого виконання Конвенції. Колективні зобов’язання розвинутих країн полягають в забезпеченні нових та додаткових ресурсів, в тому числі лісових господарств та інвестицій через міжнародні установи, у розмірі близько 30 млрд. дол.. США на період 2010-2012 рр. із пропорційним розподілом між заходами на адаптацію та пом’якшення. Фінансуванню адаптація буде віддаватися пріоритет у відношенні до найбільш уразливих країн, що розвиваються, таких як найменш розвинуті країни, малі острівні держави та Африка. В контексті значущості заходів із пом’якшення та прозорості впровадження, розвинуті країни зобов’язуються спільно мобілізувати 100 млрд. дол.США щорічно до 2020 року, що будуть спрямовані на потреби країн, що розвиваються. Таке фінансування надходитиме з великої кількості джерел, державних та приватних, двосторонніх та багатосторонніх, в тому числі альтернативних джерел фінансування. Нове багатостороннє фінансування для адаптації буде надаватися шляхом ефективного та дійового розподілу коштів, з управляючою структурою, що передбачатиме рівне представництво розвинутих країн та країн, що розвиваються. Суттєва частина такого фінансування буде спрямована через Копенгагенський зелений кліматичний фонд.

5.       Для цього буде створена Комісія високого рівня, що знаходитиметься у підпорядкуванні та звітуватиме перед Конференцією Сторін, яка вивчатиме внески потенційних джерел надходжень, в тому числі альтернативні джерела фінансування, для досягнення поставленої мети.

6.       Ми приймаємо рішення, що Копенгагенський зелений кліматичний фонд має бути створений як діючий орган фінансового механізму Конвенції для підтримки проектів, програм, рішень та інших видів діяльності у країнах, що розвиваються, які відносяться до пом’якшення, в тому числі REDD-плюс, адаптація, інституційна спроможність, розвиток та передача технологій.

7.       Для забезпечення посилення дій із розвитку та передачі технологій мі приймаємо рішення заснувати Технологічний механізм, що прискорить розвиток та передачу технологій з метою підтримки дій з адаптації та пом’якшення, що будуть спрямовуватись відповідно до підходу «до країни» і базуватись на національних обставинах та пріоритетах.

8.       Ми закликаємо, щоб оцінка впровадження цієї Угоди була завершена до 2015 року, в тому числі беручи до уваги кінцеву мету Конвенції. Це включатиме розгляд посилення довгострокових цілей, із посиланням на різні питання, представлені наукою, в тому числі відносно підвищення температури на 1,5 градуси за Цельсієм.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК І

 

Кількісні зобов’язання на 2020 рік в масштабах економіки

 

Країни Додатку І

Кількісні зобов’язання на 2020 рік в масштабах економіки

 

Скорочення викидів у 2020 році

Базовий рік

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

ДОДАТОК ІІ

 

Національні відповідні заходи із пом’якшення в країнах, що розвиваються

 

Країни, що не входять до Додатку І

Заходи

 

 

 

 

 

 

версія для друку