Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » інші документи

Конкурсний відбір на послуги Керівника проекту/Спеціаліста із закупівель для проекту Світового банку "Партнерство задля створення вуглецевих ринків" 24.07.2012

Державне агентство екологічних інвестицій України

Керівник проекту/Спеціаліст із закупівель

Технічне завдання

 

І. ЗАГАЛЬНА ІНФОРМАЦІЯ

 

Партнерство задля створення вуглецевих ринків є грантовим траст-фондом задля розвитку інституційної спроможності, який надає фінансову та технічну допомогу для спільних інновацій та пілотного запуску ринкових інструментів з метою скорочення викидів парникових газів. Партнерство об’єднує розвинуті країни, країни що розвиваються, ключових експертів та інші зацікавлені сторони з метою створення платформи для обговорення технічних аспектів ринкових інструментів, прискорення обміну досвідом за напрямком Південь-Південь, сприяння спільним інноваціям для пілотних зусиль та використання фінансових потоків для впровадження та розширення. Для багатьох країн першим кроком на шляху до впровадження ринкових механізмів є розбудова ринкової готовності, зокрема системи вимірювання, звітності та верифікації чи створення нормативно-регуляторної бази. Таким чином, ринкова підготовка є важливою частиною роботи в рамках Партнерства задля створення вуглецевих ринків.

 

Два основні етапи передбачаються в рамках Партнерства задля створення вуглецевих ринків::

 

§      Підготовчий етап: країна-учасниця, що здійснює впровадження, готує Пропозицію щодо створення вуглецевих ринків. Україна знаходиться зараз на цьому етапі. Протягом цього етапу українська сторона має сформулювати Пропозицію щодо створення вуглецевих ринків (включаючи пропозицію фінансування) та представити її під час Асамблеї Партнерства. Асамблея партнерства розподіляє кошти для Підготовчого етапу. Асамблея Партнерства виділила кошти із фонду Партнерства для України у жовтні 2011 року для підготовки Пропозиції для створення вуглецевих ринків.  

 

§      Етап впровадження : країна-учасниця, що здійснює впровадження, впроваджує компоненти ринкової готовності, які окреслені в Пропозиції щодо створення вуглецевих ринків, включаючи пілотне впровадження запропонованих ринкових інструментів. Впровадження фінансується за рахунок коштів Партнерства задля створення вуглецевих ринків, які розподіляються Асамблеєю Партнерства. Обсяг фінансування визначається Асамблеєю Партнерства відповідно до набору погоджених критеріїв.

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство) є центральним органом виконавчої влади, головним завданням якого є реалізація державної політики у сфері виконання вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї, відповідно до Указу Президента України «Про затвердження Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України» від 13 квітня 2011 року № 455/2011, приймає активну участь у ініціативі Світового банку партнерство задля створення вуглецевих ринків.

На початку Підготовчого етапу українська сторона провела «Круглий стіл «На шляху до створення системи торгівлі дозволами на викиди парникових газів в Україні» у жовтні 2011 року. Його головним завданням була організація дискусії між державними установами, неурядовими організаціями, підприємствами, приватним сектором та дослідними інститутами.  

Українська сторона подала свою Організаційну пропозицію до Секретаріату Партнерства в жовтні 2011 року та представила її на розгляд Асамблеї Партнерства. Під час другої зустрічі Асамблеї Партнерства, яка пройшла в м. Стамбул (Туреччина) з 27 по 28 жовтня 2011 року, Резолюцією № PA 2/2011-4 були прийняте рішення виділити кошти Україні для другого етапу Підготовчої фази «Розробка Пропозиції щодо створення вуглецевих ринків»

 

ІІ.           ЦІЛІ

Керівник проекту/ Спеціаліст із закупівель (далі по тексту Керівник проекту)  буде працювати в рамках Технічного завдання та буде відповідальним за загальну реалізацію другого етапу Партнерства задля створення вуглецевих ринків, Підготовчий етап, а саме розробку Пропозиції щодо створення вуглецевих ринків. Керівник проекту також буде надавати послуги із управління закупівлями та готувати всю документацію, пов’язану із закупівлями.

Керівник проекту має координувати діяльність інших консультантів, які можуть бути залучені до підготовки Пропозиції щодо створення вуглецевих ринків та інших експертів, в якості допомоги Держекоінвестагентству, по мірі необхідності, з процедурами та правилами закупівель для підготовки Пропозиції щодо створення вуглецевих ринків.

За взаємною згодою сторін контракт із Керівник проекту може бути подовжений на Етап впровадження Партнерства задля створення вуглецевих ринків відповідно до цього Технічного завдання.

 

ІІІ.          ОБСЯГ РОБІТ

Керівник проекту буде надавати послуги з метою підготовки Пропозиції задля готовності ринку. Керівник проекту буде звітувати перед Координатором проекту в Держекоінвестагентстві, призначеному листом до Світового банку.

Керівник проекту буде відповідальний за виконання наступних задач:

1.      Підготовка проекту Технічного завдання для впровадження другої фази Підготовчого етапу Партнерства задля створення вуглецевих ринків, Розробка Пропозиції задля створення вуглецевих ринків та подача її до Держекоінвестагентства для погодження;

2.      Оновлення проектів Технічного завдання з метою проведення закупівель в рамках розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків, узгодження проектів Технічного завдання із Світовим банком;

3.      Управління поточними операціями для підготовки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків, включаючи адміністративні та операційні питання, координацію консультантів, загальний контроль фінансової діяльності, підготовку необхідної документації;

4.      Координація ефективної взаємодії між Держекоінвестагентством, Світовим банком, Міністерством екології та природних ресурсів України, Міністерством енергетики та вугільної промисловості України, Міністерством економічного розвитку та торгівлі України, Міністерством інфраструктури України, Національною академією наук України, міжнародними консалтинговими компаніями, експертами, українськими консалтинговими компаніями, неурядовими організаціями, Українським союзом промисловців і підприємців, Кабінетом Міністрів України, Адміністрацією Президента України та Бенефіціаром стосовно всіх питань, що пов’язані з проектом;

5.      Здійснення управління закупівлями відповідно до стандартів Світового банку, зокрема:

a) планування закупівель, оновлення Плану закупівель відповідно до прогресу розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків;

b) розробка документації відбору і торгів;

c) організація конкурсного відбору та торгів;

d) підготовка протоколу конкурсних торгів;

e) підготовка проектів контрактів;

f) звітування після проведення закупівель;

 

6.      Пошук міжнародних та місцевих експертів для розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків;

7.      Координація відбору Аудитора для розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків;

8.      Підготовка коротких щомісячних звітів та остаточного звіту щодо розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків;

9.      Проведення коротких ознайомчих нарад із Світовим банком стосовно процедур закупівель для працівників Бенефіціара, якщо це буде необхідно;

10.  Інших завдань в ході реалізації розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків та Програми розвитку.

Для формулювання Пропозиції задля створення вуглецевих ринків під час Підготовчого етапу Керівник проекту має керуватись у своїй роботі процедурами, які визначені у Грантовій Угоді між Україною та ЄБРР

Керівник проекту щомісяця звітує перед Держекоінвестагентством та Світовим банком щодо виконання поставлених завдань.

 

IV. ТРИВАЛІСТЬ ТА МІСЦЕ РОБОТИ

Керівник проекту має надавати послуги протягом періоду з 10 серпня 2012 року по 10 серпня 2013. У випадку збільшення обсягу робіт період роботи консультанта також буде подовжено. 

Місце роботи – місто Київ, Україна.

V. ЗАХОДИ З РЕАЛІЗІЦІЇ

Держекоінвестагентство в межах прийнятних часових рамок має надавати Керівнику проекту:

·                   приміщення для належного виконання завдань Керівника проекту;

·                   інформацію та документи необхідні для вчасного виконання завдань Керівника проекту;

·                   перепустки до приміщення Держекоінвестагентства та інших агентств, які будуть часто відвідуватись з метою виконання поставлених задач;

Держекоінвестагентство має забезпечувати вчасне проведення необхідних зустрічей Керівника проекту із своїми співробітниками  та співробітниками інших агентств, які залучені до Програм и впровадження.

Держекоінвестагентство має належним чином розглядати та погоджувати документи розроблені Керівником проекту.

Держекоінвестагентство має надавати підтримку Керівнику проекту з метою здійснення розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків.

VI. КВАЛІФІКАЦІЙНІ ВИМОГИ

Керівник проекту має відповідати наступним кваліфікаційним вимогам:

·                   Вища освіта, спеціальність безпосередньо пов’язана із зміною клімату, економікою, навколишнім природнім середовищем чи іншими пов’язаними сферами, бажана наявність докторського або кандидатського ступеня;

·                   Щонайменше 10 років досвіду у сфері зміни клімату;

·                   Щонайменше 10 років досвіду на керівній посаді;

·                   Знання правил та процедур закупівель Світового банку;

·                   Досвід підготовки масштабних проектів (дослідних робіт) у сфері зміни клімату;

·                   Вміння користуватись комп’ютером, MS Office, програмним забезпеченням та  e-mail;

Вільне володіння англійською та українською мовами

 

VII. ОБОВ’ЯЗКИ КОНСУЛЬТАНТА ПО ЗВІТНОСТІ

 

1.      Керівник проекту має щомісяця подавати Бенефіціару звіт про проведену роботу. Поданий звіт має бути підготовлений відповідно до робочих вимог, які наведені в Технічному завданні, обсягів послуг та має включати::

a.       Звіт про діяльність, що пов’язана із підготовкою розробки Пропозиції задля створення вуглецевих ринків, включаючи розробку та опрацювання Програмних документів, допомогу у погоджені програмних документів з задіяними міністерствами та агентствами, організацію зустрічей, підготовку звіту про хід роботи;

b.      Звіт про обсяг виконаних робіт із закупівель, включаючи перелік підготовлених документів, перелік погоджених документів, перелік та опис вибору, торгів, оцінки та іншої діяльності.  

Якщо буде потрібно, Керівник проекту має додавати до щорічного звіту копії підготовлених та зазначених в тексті документів.

Керівник проекту має керувати поданнями консультантів від Держекоінвестагентства та Світового банку стосовно виконаних робіт та консультаційних послуг.

 

Рівень оплати Керівника проекту буде визначений в результаті переговорів з обраною особою.

Зацікавлені особи мають надіслати свої резюме за наступною адресою : info.neia@gmail.com.

Кінцевий термін подачі резюме 12.00 за місцевим часом, 1 серпня 2012 року. Відбір Керівника проекту/Спеціаліста із закупівель буде здійснюватись у відповідності до правил та процедур Світового банку.

 

The State Environmental Agency of Ukraine

Partnership for Market Readiness - Development of Market Readiness Proposal

Project Manager/ Procurement Specialist

Terms of Reference

І.            BACKGROUND

The Partnership for Market Readiness (PMR) is a grant-based, capacity building trust fund that provides funding and technical assistance for the collective innovation and piloting of market-based instruments for greenhouse gas emissions reduction. The Partnership brings together developed and developing countries, as well as other key experts and stakeholders, in order to provide a platform for technical discussions on market instruments, foster South-South exchange, facilitate collective innovation for pilot efforts and harness financial flows for implementation and scale up. For many countries, the first step toward implementing a market-based instrument is to build market readiness capacity, such as measuring, reporting and verification systems or the creation of a regulatory framework. As such, market preparation is also a crucial part of the work of the PMR.

Two phases are envisioned under the PRM:

 

·        Preparation Phase: An Implementing Country Participant formulates its Market Readiness Proposal (MRP).  Ukraine is now on this phase. During this phase Ukraine should formulate its Market Readiness Proposal (including funding proposal) and present it to Partnership Assembly (PA). Partnership Assembly allocates funding for Implementation Phase. The MRP is supported in Ukraine by PMR funding allocated by the PMR Partnership Assembly in October 2011; and

·        Implementation Phase: An Implementing Country Participant implements readiness components outlined in the MRP, including piloting the proposed market instrument(s). The implementation is supported by PMR funding allocated by the PA. The size of the funding is determined by the PA in accordance with a set of agreed upon criteria.

The State Environmental Investment Agency of Ukraine (SEIA), as a central governmental executive body, which main task is to realize the state policy on execution of requirements of the UN Framework Convention on Climate Change and the Kyoto Protocol in accordance with the Decree of the President of Ukraine dated 13 April 2011 № 455/2011 “On the Statute of the State Environmental Investment Agency of Ukraine”, takes active part in the World Bank’s initiative Partnership for Market Readiness (PMR).

At the first stage of Preparation Phase of the PMR Ukraine conducted the round table “On the way to creation of emission trading system in Ukraine” in October 2011. Its main purpose was the public discussion with governmental institutions, NGOs, industries, private sector and research institutes.

Ukraine has submitted its Organizing Framework to the PMR Secretariat in October 2011, and has presented it for consideration by the Partnership Assembly. By Resolution No. PA 2/2011-4 at the Second meeting of the Partnership Assembly in Istanbul, October 27-28, 2011 the decision to appropriate funding to Ukraine for the second stage of Preparation Phase “Development of Market Readiness Proposal” was taken.

ІІ.           OBJECTIVES

The Project Manager/ Procurement Specialist (hereinafter – Project Manager) will work within the Terms of Reference and will be responsible for the overall realizing of the PMR second stage of Preparation Phase, videlicet development of market readiness proposal (DMRP). Project Manager will also provide services for the procurement management and all procurement documentation preparation.

The Project Manager shall coordinate activities of other consultants involved in  the DMRP and required experts as so as assistance to the SEIA, to help them, as need may be, in larding the rules and procedures of procurement management for the purposes of the DMRP.

On mutual agreement of the Parties the contract with the Project Manager may be extended to Implementation Phase of PMR under this Terms of Reference.

ІІІ.          SCOPE OF SERVICE

Project Manager will provide services for the DMRP. The Project Manager will report to the Project Coordinator from the SEIA appointed by the Letter to World bank.

Project Manager will be responsible for the following tasks:

11.  Preparation of draft terms of reference (ToR) for the implementation of second stage of Preparation Phase of PMR the DMRP, and submission it to the SEIA for approval,

12.  Updating  drafts of the ToR for enabling procurement under the DMRP, reconciliation drafts of the terms ToR with the World Bank;

13.   Management of day-to-day operations on the DMRP, including administrative and operational issues, coordination of consultants, general control of the financial activities, preparation of necessary documentation;

14.  Coordination of effective interaction between the SEIA, the World Bank, Ministry of Ecology and Natural Resources, Ministry of Energy and Coal Industry, Ministry of Economic Development and Trade, Ministry of Infrastructure, National Academy of Science, international consulting companies, experts, Ukrainian consulting companies, NGOs, Ukrainian Unions of Industrialists and Entrepreneurs, Cabinet of Ministers of Ukraine, Administration of President of Ukraine and Beneficiary for all topics related to the Project;

15.  Provide procurement management according to the World Bank standards, particularly:

a) procurement planning, updating the Procurement Plan in accordance with the DMRP  implementation progress;

b) development of selection and bidding documentation;

c) arrangement of competitive selection and bidding;

d) bid evaluation protocols preparing;

e) preparation of draft contracts;

f) procurement reporting;

g) monitoring of the contracts’ performance.

16.  Search of international and local experts for the DMRP;

17.  Coordination of selection of Auditor for the DMRP;

18.  Preparation of brief monthly reports and the final report on the DMRP implementation;

19.  Conduct short briefings on the World Bank procurement procedures for the staff of the Beneficiary, if so requested;

20.  Other assignments in accordance with DMRP implementation and Program development.

The Project Manager shall be guided in his/her work by the procedures, set forth in Grant Agreement between Ukraine and IBRD for formulation of the Market Readiness Proposal during the Preparation Phase.

Consultant monthly reporting to SEIA and WB on his/her assignments fulfillment.

 

IV. DURATION AND PLACE OF WORK

The Project Manager shall provide the services throughout the period from August 10, 2012 to August 10, 2013. In case of work extension the term of Project Manager engagement shall be extended as well. 

The place of work shall be the city of Kyiv, Ukraine.

V. IMPLEMENTATION ARRANGEMENTS

The SEIA within a reasonable timeframe shall provide the Project Manager with:

·                   premises for proper implementation of Project Manager’s tasks;

·                   background information and documents necessary for timely accomplishment of Project Manager’s tasks;

·                   pass authorizations to the buildings of the SEIA and other agencies to be frequently attended in view of execution of these tasks.

The SEIA shall provide timely arrangement of the required meetings of the Project Manager with its staff as well as help for meetings with the staff of other agencies, engaged in Program implementation.

The SEIA shall have promptly reconciled the documentation developed by the Project Manager.

The SEIA shall provide the Project Manager with support for the purposes of DMRP implementation.

 

VI. QUALIFICATION REQUIREMENTS

The Project Manager shall meet the following qualification requirements:

·                   Higher education, qualification (degree) is directly related to climate change, economy, environment  or other relevant fields, PhD is desirable;

·                   At least 10 years experience in climate change areas;

·                   At least 10 years experience in at mangers position;

·                   Knowledge of World Bank procurement rules and procedures;

·                   Experience of wide scale reports (researching works) in climate change;

·                   Computer literacy in MS Office software and e-mail;

·                   Fluent English and Ukrainian;

 

VII. CONSULTANT’S REPORTING OBLIGATIONS

2.      Project Manager shall submit to Beneficiary a monthly report on his/her assignment fulfillment. Submitted report shall be developed in accordance with the work requirements, described in Terms of reference and scope of service and have, in particular, include:

a.       Report on activities, related to implementation of  the DMRP including development and work through of Program documents, assistance in agreement Program documents with involved ministries and agencies, meetings organizations, progress reports preparation; 

b.      Report on scope of fulfilled work on procurement issues including list of prepared documents, list of agreed documents, list and description of selection, bidding, evaluation and other activities.

If requested Project Manager shall attach to submitted monthly report copies of prepared and mentioned in the text documents.

Project Manager shall manage submission by required consultants to the SEIA and World Bank necessary reports concerning the fulfilled studies and other consulting work.

 

Interested individuals will provide their CVs in Ukrainian and English to the following e‑mail info.neia@gmail.com with indication at the Subject line “Selection on the position of Project Manager/ Procurement Specialist ”.

The deadline for submission of CVs is 12:00 noon local time, August 1st, 2012. Selection of specialists will be carried out in accordance with the World Bank rules and procedures.

 

версія для друку