Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

ЗВІТ про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України 10.11.2011

ЗВІТ

про повторне відстеження результативності постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»

 

1. Вид та назва регуляторного акта,  результативність якого відстежується

Постанова Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» від 22 лютого 2008 р. № 221 (у редакції постанови КМУ від 6 вересня 2010 р. № 807).

2. Назва виконавців заходів з повторного відстеження

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку та Відділ правового забезпечення Державного агентства екологічних інвестицій України.

3. Цілі прийняття акта

Проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» підготовлено з метою затвердження нової редакції Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – Порядок).

     Основними цілями постанови є:

-         стимулювати інтерес суб’єктів господарювання до реалізації проектів цільових екологічних інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-         запровадження основних вимог до суб’єктів господарювання, які будуть реалізовувати проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-         встановити чіткий порядок щодо розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів;

-         вдосконалити відносини між Держекоінвестагентством та суб’єктами господарювання, які реалізують проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозиції щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів. 

4. Строк виконання заходів з відстеження

Через рік після набрання чинності регуляторним актом.

5. Тип відстеження

Повторне відстеження.

6. Методи одержання результатів відстеження

Для проведення повторного відстеження використовувався статистичний метод одержання результатів щодо кількості заявників, які виявили бажання реалізовувати проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів, кількості поданих заяв та супровідних документів до проектів та заходів, а також щодо кількості проектів та заходів, що пройшли відбір та затвердження відповідно до процедури, передбаченої Порядком. 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалась результативність, а також способи одержання даних

Відстеження результативності акта здійснювалось за допомогою:

-         порівняння кількості заяв суб’єктів господарювання, на яких розповсюджуються вимоги регуляторного акта та прийнятих рішень  Держекоінвестагентством про затвердження проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-         відстеження та порівняння щоквартальної інформації Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку щодо кількості затверджених проектів  цільових екологічних (зелених) інвестицій;

-         оцінки вартості проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій. 

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта

              Враховуючи цілі регулювання, для відстеження результативності регуляторного акта були визначені такі статистичні показники:

-         кількість суб’єктів господарювання, що виявили бажання реалізовувати проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів – 63;

-         кількість поданих заяв та супровідних документів для реалізації проектів та заходів – 844;

-         кількість проектів та заходів, що пройшли відбір та затвердження – 890 проектів.

Загальна вартість схвалених проектів складає 1.9 млрд.грн, очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів становлять 145 тис т СО2.екв. З них:

-         848 проектів по теплосанації об’єктів соціальної сфери

-         41 – заміна котлів з переходом на альтернативні види палива ( заклади освіти та охорони здоров’я)

-         1 проект по будівництву очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. Войкова, у м. Свердловську Луганської області.

До плану заходів, який був погоджений  Прем’єр-міністром України  17.06.2011  увійшло 363 проекти на загальну суму 863.6 млн грн.   

9. Оцінка можливих результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей

Внаслідок запровадження такого регулювання, вдосконалюється процедура розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій як комплексу дій, спрямованих на скорочення викидів або збільшення поглинання  парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату згідно з Кіотським протоколом до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

Також, в результаті реалізації таких проектів для населення будуть впроваджуватися сучасні енергозберігаючі та екологічно-безпечні технології.

На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта можна зробити висновок про те, що в цілому шляхом впровадження цього нормативно-правового акта вдасться досягти визначених цілей.

 

 

 

Перший заступник Голови                                                              І. Варга

версія для друку