Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

ЗВІТ ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ ЗА 2011 РІК 24.01.2012

ЗМІСТ

 

Розділ

Стор.

1

РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

3

2

ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

 

6

2.1

Удосконалення Національної системи інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

 

6

2.2

Розгляд п'ятого Національного повідомлення України з питань зміни клімату

 

6

2.3

Підготовка, подання та розгляд Національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні

 

 

7

2.4

Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

 

9

3

МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

9

4

ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

16

5

ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

 

17

5.1

Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

17

5.2

Супроводження проектів спільного впровадження

20

6

ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

26

7

КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

35

8

КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА

38

9

ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

39

10

ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

40

11

КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

 

41

 


ЗВІТ
ПРО ДІЯЛЬНІСТЬ ДЕРЖАВНОГО АГЕНТСТВА ЕКОЛОГІЧНИХ ІНВЕСТИЦІЙ УКРАЇНИ

ЗА 2011 РІК

 

Указом Президента України Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади від 09.12.2010 № 1085/2010 утворене Державне агентство екологічних інвестицій України шляхом реорганізації  Національного агентства екологічних інвестицій України.

Указом Президента України від 13.04.2011 № 455 затверджене Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України.

Державне агентство екологічних інвестицій України (Держекоінвестагентство України) є центральним органом виконавчої влади, діяльність якого спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України, та входить до системи органів виконавчої влади і в межах компетенції забезпечує реалізацію державної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу  на зміну клімату та адаптації до його змін і виконання вимог Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату та Кіотського протоколу до неї.

У відповідності до програми діяльності Уряду на 2011 рік основна увага приділялась вирішенню питань розроблення нормативно-правових актів, виконання практичних заходів щодо реалізації державної політики з питань зміни клімату, залучення в Україну інвестицій через механізми Кіотського протоколу, формування позиції України для участі в міжнародних переговорних процесах на пост-Кіотський період, впровадження гнучких механізмів Кіотського протоколу.

 

1. РОЗРОБЛЕННЯ НОРМАТИВНО-ПРАВОВИХ АКТІВ

 

Держекоінвестагентством протягом 2011 року було розроблено наступні проекти законодавчих та нормативно-правових актів:

1. проект Закону України «Про внесення змін до додатка № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік». Закон було прийнято 21.04.2011 № 3291-VI;

2. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, який було прийнято Кабінетом Міністрів України  23.03.2011 № 348;

3. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 09.06.2011 № 621;

4. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до пункту 2 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, який було прийнято Кабінетом Міністрів України 09.06.2011 № 619;

5. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 р. № 2219», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 23.02.2011 № 135-р;

6. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни у додаток до розпорядження Кабінету Міністрів України від 10 грудня 2010 р. № 2219», який було прийнято Кабінетом Міністрів України 22.02.2011 № 578-р;

7. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до деяких актів Кабінету Міністрів України», який було прийнято 29.06.2011 № 693;

8. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення антропогенних викидів або збільшення поглинання парникових газів». Наразі проект акта знаходиться на погодженні в Міністерстві екології та природних ресурсів;

9. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на період до 2020 року». Наразі здійснюється робота по опрацюванню зібраних зауважень та пропозицій заінтересованих центральних та місцевих органів виконавчої влади, а також  наукових установ.

10. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості» від 07.09.2011 року № 851-р;

11. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості» від 12.09.2011 року № 860-р;

12. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про операції з одиницями (частинами) установленої кількості» від 10.10.2011 № 984-р;

13. проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про утворення бюджетної установи «Національний центр обліку викидів парникових газів», який було прийнято 07.11.2011 року № 1194-р.;

14. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін у додаток 2 постанови Кабінету Міністрів України від 30 серпня 2002 р. № 1298». Проект акта доопрацьовується Відділом правового забезпечення;

15. проект постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення зміни до  пункту 3 Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів», який було прийнято 28.12.2011 № 1365;

16. проект постанови Кабінету Міністрів України «Питання здійснення попередньої оплати закупівлі та поставки обладнання, необхідного для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій». Проект постанови направлено на погодження до Мінприроди.

 

Крім цього, протягом 2011 року було опрацьовано 4 проекти законів України, 16 проектів актів Кабінету Міністрів України, які надійшли на погодження від центральних органів виконавчої влади та 571 проектів наказів, що надійшли на погодження від структурних підрозділів Держекоінвестагентства.

 

Окремим напрямком роботи є юридичне супроводження порядку реорганізації Нацекоінвестагентства шляхом перетворення в Держекоінвестагентство, відповідно до Указу Президента України від 9 грудня 2010 року № 1085 «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади».

 

Протягом  2011 року Держекоінвестагентством укладено 44 господарських договорів та 47 додаткових угод до них, предметом яких є надання фінансового та технічного міжнародного аудиту, послуг із супроводження бухгалтерського програмного забезпечення, про надання інформаційних послуг та послуг щодо здійснення розрахунково-касового обслуговування тощо.

 

Відповідно до покладених завдань, організовано претензійно-позовну роботу.

·                   20 травня 2011 року окружним адміністративним судом м. Києва було винесено ухвалу про відкриття провадження по адміністративній справі за адміністративним позовом Міжнародної благодійної організації «Екологія-Право-Людина» до Кабінету Міністрів України, Міністерства екології та природних ресурсів України, Державного агентства екологічних інвестицій України «Про визнання бездіяльності протиправною та зобов’язання відповідачів до вчинення дій із врегулювання заходів щодо скорочення викидів парникових газів, які негативно впливають на погоду і клімат».

За результатами слухання справи № 2а-6990/11/2670, що було проведено  12 вересня 2011 року окружним адміністративним судом м. Києва у складі колегії суддів було винесено постанову від 21 вересня 2011 року на користь Державного агентства екологічних інвестицій України. 

 

·                   З 29 серпня по 2 вересня 2011 року у Палаці Миру у м. Гаага, Нідерланди, відбулися слухання по суті справи за позовом компанії «Нафтрак Лімітед» (Кіпр) проти Державного агентства екологічних інвестицій України. Арбітражний трибунал було сформовано у складі трьох арбітрів - професор Ханс ван Хутте - головуючий (Бельгія), королівський адвокат Філіпп Сандс (Великобританія) та пан Луіс Крако (США).

Юридична компанія White & Case разом з українським радником Українською іноземною юридичною колегією захищає інтереси Агентства з травня 2010 року.

Зі сторони Відповідача на слуханнях були присутні представники Державного агентства екологічних інвестицій України - Голова Агентства Орленко Сергій Леонідович та радник Голови Василенко Андрій Володимирович, юридичні радники - представники компанії White & Case - Джон Віллемс, Майкл Полкінхорн, Наталі Маковскі, Ольга Болтенко, Анкіта Сінг та представники Укрінюрколегії - Наталія Гнатюк, Світлана Лабець, Тетяна Беспалова.

По завершенню слухань по суті Справи арбітражний трибунал прийняв рішення надати сторонам можливість двічі подати свої письмові заяви за результатами слухань. Перша заява була подана до 17 жовтня 2011 року, а друга заява подана 31 жовтня 2011 року. Необхідність подання цих заяв раніше не зазначалась як частина провадження в Арбітражі. Трибунал відхилив клопотання представників Відповідача про альтернативний варіант у вигляді усних заключних заяв. Отже, у відповідності до процесуального графіку усі процесуальні заходи сторін було виконано і сторони очікують отримання рішення трибуналу.

Регламентом, яким керується при розгляді справ Арбітражний трибунал, не передбачено строків винесення остаточного рішення по справам.

 

2. ВИКОНАННЯ МІЖНАРОДНИХ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ, ВЗЯТИХ НА СЕБЕ УКРАЇНОЮ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

2.1. Удосконалення Національної системи інвентаризації антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

 

Одним з головних зобов’язань України за Кіотським протоколом є належне функціонування Національної системи оцінки антропогенних викидів і поглинання парникових газів.

З метою впорядкування розрахунків питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні, Відділом розроблено «Методику розрахунку питомих викидів двоокису вуглецю при виробництві електричної енергії на теплових електростанціях та при її споживанні», яка затверджена наказом Нацекоінвестагентства від 21.03.2011 № 39.

Відповідно до наказу Нацекоінвестагентства від 21.03.2011 № 39 Відділом підготовлено низку наказів щодо затвердження показників питомих викидів двоокису вуглецю в 2008, 2009, 2010 та 2011 роках, які затверджені наказами Нацекоінвестагентства від 15.04.2011 № 62, від 15.04.2011 № 63, від 28.03.2011 № 43, від 12.05.2011 № 75.

Розпорядженням Кабінету Міністрів України від 07.11.2011 № 1194-р створено бюджетну установу «Національний центр обліку викидів парникових газів».

 

2.2. Розгляд п'ятого Національного повідомлення України з питань зміни клімату

 

Держекоінвестагентством, забезпечено належні умови та координація робіт групи міжнародних експертів та українських  експертів при детальному розгляді П'ятого національного повідомлення України з питань зміни клімату, в період 14-19.03.2011. у м. Київ.

За результатами роботи групи міжнародних експертів українська сторона отримала високу оцінку щодо належної координації проведення розгляду П'ятого національного повідомлення України з питань зміни клімату та оперативного реагування на запити групи міжнародних експертів.

07.10.2011 Держекоінвестагентство офіційно отримало остаточний звіт міжнародних експертів з поглибленої перевірки П'ятого Національного повідомлення України. У звіті зазначено, що П’яте  Національне повідомлення України відповідає керівним принципам з підготовки національних повідомлень. Крім того, в нинішньому повідомленні представлено набагато більше інформації, ніж у попередньому, що суттєво прискорило процес перевірки. Таким чином експерти визнали поліпшення звітності України.

 

2.3. Підготовка, подання та розгляд Національних кадастрів антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні

 

15.03.2011 було розпочато опрацювання проекту звіту, що надійшов від Секретаріату РКЗК ООН, з розгляду Національного кадастру за 1990-2008 рр., який був поданий у 2010 році.

 10.05.2011, відповідно до параграфу 76 керівних принципів з розгляду, що прийняті Рішенням 22/СМР.1, проведено подачу до Секретаріату РКЗК ООН коментарів до Проекту Звіту.

24.05.2011 Україна отримала попередню фінальну версію Звіту з розгляду Національного кадастру за 1990-2008 рр. До  окремих пунктів цієї версії Звіту з розгляду, були підготовлені обґрунтувальні матеріали щодо непогодження з наданими твердженнями.

З огляду на ситуацію, що склалася з оцінкою Національного кадастру за 1990 – 2008 рр., враховано надані зауваження та пропозиції при підготовці наступного Національного кадастру за 1990-2009 рр., який був надісланий до Секретаріату РКЗК ООН у встановлені строки – 15.04.2011 року, а його доопрацьовані редакції – 25.05.2011 та 08.06.2011.

Результати інвентаризації антропогенних викидів ПГ в Україні за період 1990 – 2009 рр. представлені на мал. 1.  Викиди ПГ у 2009 році становили близько 374 млн. тонн СО2-екв або 40% від рівня 1990 року. Таким чином Україна виконує свої кількісні зобов’язання за Кіотським протоколом з обмеження викидів ПГ.

http://www.neia.gov.ua/nature/img/publishing/?id=134455 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Мал. 1 – Викиди парникових газів у 1990-2009 рр., млн. тонн СО2-екв.

30.08-04.09.2010 року відповідно до «Керівництва з розгляду за статтею 8 Кіотського протоколу» (додаток до рішення 22/СМР.1; далі – «керівництво з розгляду») Агентство забезпечило необхідні процедурні дії і підготовку матеріалів до внутрішнього розгляду щорічного подання України, поданого у 2010 році.

03.06.2011 міжнародна група експертів з розгляду (ГЕР) надала до Секретаріату Рамкової конвенції ООН про зміну клімату звіт розгляду щорічного подання України за 1990-2008 рр., поданого у 2010 році (Звіт 2010), у якому містилися питання впровадження, що поставили під сумнів відповідність України вимогам Кіотського протоколу. Цей Звіт 2010 був детально розглянутий та опрацьований.

Держекоінвестагентство підготовило лист - заявку України щодо проведення слухання (СС-2011-2-4/Ukraine/EB), у якому зазначалося, що Україна мала намір зробити письмове подання відповідно до пар. 1 (b) розділу Х «Процедур та механізмів, пов’язаних з дотриманням Кіотського протоколу» (процедури та механізми). 19.07.2011 Підрозділ із забезпечення виконання отримав зазначену заяву.

02.08.2011 Держекоінвестагентство разом з експертами з підготовки національного подання підготувало письмове подання (СС-2011-2-5/Ukraine/EB) відповідно до пар. 1 розділу ІХ, пар. 1 (b) розділу Х та правила 17 «Правил процедури Комітету з дотримання Кіотського протоколу» (правила процедури).

Підрозділ із забезпечення дотримання провів слухання згідно з пар. 2 розділу ІХ та пар. 1 (с) розділу Х процедур та механізмів, участь у якому прийняли представники Держекоінвестагентства. Слухання було частиною засідання Підрозділу із забезпечення дотримання, яке проводилося 22-27.08.2011, зокрема з метою ухвалення попередніх висновків, або рішення щодо припинення розгляду справи. Під час слухань Україна зробила презентації.

Не зважаючи на те, що Україна надала та презентувала інформацію про позитивні кроки, які вона зробила після опублікування Звіту 2010, ця інформація не зробила можливим підрозділу з забезпечення виконання вирішити, що питання впровадження було урегульоване. У результаті чого було прийнято попередні висновки щодо недотримання Україною Кіотського протоколу.

11-12.10.2011 року представники Держекоінвестагентства взяли участь у 15-ому засіданні Підрозділу з забезпечення дотримання під час якого було прийнято остаточне рішення щодо недотримання Україною Кіотського протоколу.

07.12.2011 року Держекоінвестагентство підготувало на розгляд документ під назвою «План», представлений у відповідності з пунктом 24 (b) попереднього рішення (CC-2011-2-6/Ukraine/EB), підтверджений остаточним рішенням Підрозділу із забезпечення дотримання (CC-2011-2-9/Ukraine/EB) та відповідно з розділом XV, пунктом 2 процедур та механізмів, пов’язаних з відповідністю Кіотському протоколу та правилом 25 bis правил процедури Комітету з дотримання Кіотського протоколу (CC-2011-2-10/Ukraine/EB;далі план). Згідно з пунктом 2 правила 10 правил процедури, український план вважається отриманим Підрозділом із забезпечення дотримання 08.12.2011.

Згідно з пунктом 2 розділу XV та пунктом 3 розділу 25 bis правил процедури, підрозділ розглянув та оцінив план, який був поданий Україною під час його сімнадцятої зустрічі, яка відбулась в м. Бонн 20-21.12.2011. Ґрунтуючись на наданій та представленій інформації підрозділ зробив висновок, що план відповідає вимогам визначеним в пункті 2 розділу XV та пункті 1 правила 25  bis правил процедури.

Таким чином підрозділ схвалив план України та прогрес, який вона вже зробила, а також постановив, що у разі виконання плану Україна відновить свій статус відповідності Кіотського протоколу.

Відповідно цього рішення українська сторона має надати Підрозділу звіти про виконання вищезазначеного Плану у терміни до 01.05.2011 та 01.11.2012 відповідно.

 

2.4. Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів

 

Протягом 2011 року було забезпечене функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів (далі - Реєстру) та його взаємодія з міжнародним журналом трансакцій, а також оприлюднення інформації Реєстру відповідно до вимог Рамкової конвенції ООН про зміну клімату. Реєстр знаходиться у робочому стані на території (з використанням програмно-апаратних засобів та технічної підтримки) ЗАТ «Софтлайн».

Налагоджено взаємодію з міжнародним журналом трансакцій, згідно технічних та організаційних вимог якого відбуваються планові технічні роботи та тестування, результати якого надходять до міжнародного журналу трансакцій згідно із встановленими термінами та обсягами.

За 2011 рік виконано 141 трансакцію з передачі одиниць (частин) установленої кількості та одиниць скорочення викидів до реєстрів інших країн. Підготовлено звітні документи (англійською мовою)  про роботу Реєстру в 2010 році та надано для оцінювання до Секретаріату Конвенції, а також відповідні розділи щодо роботи Реєстру (глави 12,14 та и додаток 6) для щорічного Національного інвентаризаційного звіту щодо антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в Україні за 1990-2009 роки (NIR2011).

На прохання Секретаріату Рамкової конвенції та оператора міжнародного журналу трансакцій (ITL) здійснено перевірку національного реєстру Естонії на відповідність правилам ведення реєстрів в якості незалежного експерта. (Перший етап щорічної перевірки реєстрів SIAR 2011).

Інформація про виконані трансакції, відповідні документи згідно п.п. 44-48 Рішення 13/СМР.1 Конференції сторін Кіотського протоколу оприлюднюються на веб-сайті www.carbonunitsregistry.gov.ua.

 

3. МІЖНАРОДНА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

На сьогодні Україна є активним учасником міжнародних процесів в сфері зміни клімату та розвиває двостороннє співробітництво з цього питання з різними країнами та міжнародними організаціями.

 

Протягом 2011 року Держекоінвестагентством виконано наступне:

-           Підготовлено ряд інформаційно-аналітичних довідок з питань двостороннього міжнародного співробітництва в сфері зміни клімату, зокрема щодо співробітництва з японською та іспанською сторонами в рамках укладених договорів продажу ОУК, з Європейським Союзом щодо реалізації відповідних положень Порядку денного асоціації Україна-ЄС, а також з Світовим банком, Німеччиною, Португалією, Австрією, Італією, Великобританією та США.

-           Організовано та проведено зустрічі з представниками міжнародних урядових/неурядових установ та компаній, за результатами яких складено протоколи та звіти (Посольства Японії, Іспанії, Великобританії, Мексики, ЮАР, Німеччини, Канади, компанії «Іточу» та ВАТ «Крюковський вагонобудівний завод», Марубені, Асука Грін Інвестмент, Сумітомо, Соджиц, Міцуї, банк Японії для міжнародного співробітництва, Агентство США з міжнародного розвитку (USAID), Світовий банк, Європейський банк реконструкції та розвитку, компанія «Lahmayer Internatrional», іспанські компанії «Аккуоре» та «Нью Іберекс», МБРР, тощо).

-           Розроблені заходи та плани роботи, спрямовані на поглиблення співробітництва між Україною та ЄС з питань зміни клімату на 2011 рік.

-           Взято участь у розробці: проекту Плану заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

 

З метою залучення інвестицій в рамках реалізації гнучких механізмів Кіотського протоколу представниками Держекоінвестагентства у 2011 року проведено консультації щодо можливостей продажу одиниць установленої кількості з представниками Посольств Канади, Данії, Великобританії, Бельгії, Фінляндії, Нідерландах, Португалії, Греції та Іспанією, які, посилаючись на невизначеність щодо продовження дії Кіотського протоколу та ситуації на період після 2012 року, а також враховуючи глобальну економічну кризу повідомили про відкладення розгляду цього питання.

 

Крім того, з метою обміну інформацією, забезпечення участі у формуванні та реалізації міжнародної політики у сфері регулювання негативного антропогенного впливу на зміну клімату взято участь у міжнародних заходах, у тому числі міжнародних засіданнях, конференціях та навчальних курсах, організованих партнерськими установами та інституціями. Зокрема:

-         у другому засіданні Українсько-іспанської комісії з економічного та промислового співробітництва, що проходило 11-13.04.2011;

-         В рамках участі у 16-й сесії Спеціальної робочої групи з подальших зобов’язань за Кіотським протоколом та 14-й сесії Спеціальної робочої групи з довгострокових заходів співробітництва в рамках Конвенції, що проходили з 01-13.04.2011 у м. Бангкок, Таїланд, делегація України взяла участь в організаційній зустрічі «Партнерства з ринкової готовності» Світового Банку, що являє собою грантову програму, спрямовану на побудову вуглецевих ринків в країнах-партнерах.

-         груповому навчальному курсі «Партнерство в інтересах стійкого розвитку», що відбувся в м.Стамбул, Туреччина, 20-25.06.2011;

-         груповому навчальному курсі «Стійкій розвиток для України та Білорусії», що відбувся 02-03.07.2011 у м.Венеція, Італія та м.Сентендре, Угорщина;

-         семінарі з питань розвитку зеленої економіки, що пройшов 07.07.2011 у м. Брюссель, Бельгія;

-         П’яте засідання платформи №3 «Енергетична безпека» в м.Брюссель, Королівство Бельгія;

-         виставка «Carbon Expo 2011», що пройшла у м.Барселона, Королівство Іспанії 01-03.06.2011. У ході цієї міжнародної вуглецевої виставки відбулась зустріч Міністра екології та природних ресурсів України М.В. Злочевського та Голови Держекоінвестагентства С.Л. Орленка з Виконавчим секретарем РКЗК ООН Крістіаною Фігуерес.

 

Організовано церемонію відкриття у місті Сімферополь Кримської республіканської установи «Клінічний госпіталь інвалідів та ветеранів війни», реконструкція та утеплення якого забезпечені за рахунок коштів зелених інвестицій, що надійшли від продажу ОУК японським партнерам.

 

Разом з зазначеним протягом року загалом з японськими контрагентами було проведено 8 нарад, під час яких обговорювалась реалізація Діяльності з Озеленення в рамках укладених договорів продажу ОУК. Також, 17 березня 2011 року було проведено зустріч з представниками впливової організації Рада з міжнародних дружніх обмінів (ФЕК). З 22 по 23 вересня 2011 року представники Держекоінвестагентства прийняли участь у Третьому спільному засіданні Комітету ділового співробітництва з Україною Японської федерації бізнесу «Кейданрен» і Координаційної ради з питань економічного співробітництва з Японією.

 

Проведено активну роботу в рамках співробітництва України та ЄС в сфері зміни клімату. Відповідно до компетенції здійснювалось виконання пунктів «розвиток національних імплементаційних інструментів відповідно до багатосторонніх угод у сфері навколишнього природного середовища, підписаних та ратифікованих Україною та Європейським Співтовариством, перелічених у Додатку 2» та «впровадження Кіотського протоколу через діалог в рамках спільної робочої групи Україна – ЄС з питань зміни клімату стосовно: нової угоди щодо зміни клімату на період після 2012 року, прийнятних критеріїв для використання механізмів Кіотського протоколу, та розробки заходів з пом’якшення наслідків зміни клімату та пристосування до  них» Порядку денного асоціації Україна-ЄС у 2011 році (ПДА) шляхом впровадження політики щодо зміни клімату на національному та міжнародному рівні.

 

З метою поглиблення співробітництва між Україною та Європейським Союзом у сфері зміни клімату 24.03.2011 року було взято участь у шостому засіданні підкомітету №4 Україна – ЄС «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та навколишнє середовище» (Підкомітет №4). У ході засідання пріоритетами ЄС та України у цій сфері було визначено впровадження та активізацію роботи в рамках Канкунських домовленостей. Українська сторона звернулась до ЄС з проханням підтримати намір країн з перехідною економікою залучити низьковуглецеві технології, фінансову допомогу та допомогу у розбудові інституційної спроможності. В рамках виконання зазначених вище пріоритетів ПДА та відповідно до домовленостей, досягнутих під час шостого засіданні підкомітету №4 «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія» 26 вересня 2011 року у м. Брюссель, Королівство Бельгія, відбулося чергове засідання Робочої групи Україна-ЄС з питань зміни клімату (далі - робоча група).

 

За результатами  проведеного засідання робочої групи сторони домовились про наступне:

1.                 Розглянути можливість приєднання України до Дорожньої карти ЄС щодо зменшення вуглецевих викидів до 2050 року.

2.                 Надати підтримку від Європейського Союзу щодо створення в Україні системи вуглецевої торгівлі, яка була б спроможною лінкуватися з європейською системою торгівлі квотами на викиди парникових газів.

3.                 Забезпечити тісну співпрацю щодо доопрацювання проекту закону України «Про регулювання у сфері енергозбереження» з урахуванням позитивного досвіду Європейського Союзу.

4.                 Розглянути можливість співпраці між Україною та ЄС для підготовки та підписання двосторонньої угоди, що забезпечувала б збереження та примноження позитивних вигод від реалізації проектів спільного впровадження, які Сторони досягли під час першого періоду зобов’язань в рамках Кіотського протоколу.

5.                 Організувати семінар або круглий стіл для більш детального обговорення питань включення авіації до європейської системи торгівлі викидам ЄС.

6.                 Провести наступне засідання Робочої групи Україна-ЄС з питань зміни клімату у м.Київ у І-ІІ кварталі 2012 року.

 

Розроблені та подані до Секретаріату Кабінету Міністрів України та Комітету Верховної Ради України з питань екологічної політики, природокористування та ліквідації наслідків Чорнобильської катастрофи пропозиції Нацекоінвестагентства щодо укладення двосторонньої угоди між Україною та Європейським Союзом стосовно визнання одиниць скорочень парникових газів та реалізації проектів спільного впровадження після завершення першого періоду дії Кіотського протоколу 31 грудня 2012 року. Порушені питання є особливо актуальними для України в контексті формування національного вуглецевого ринку та його можливої інтеграції з вуглецевим ринком ЄС.

 

Взято участь в «Семінарі з розширеного представництва країн Південної та Східної Європи в Глобальному екологічному фонді», який відбувся з 22 по 24 березня 2011 року в Києві. Мета семінару – ознайомлення національних органів, відповідальних за втілення конвенцій, фінансовим механізмом яких є Фонд, з можливостями фінансування проектів з адаптації та пом’якшення наслідків зміни клімату, а також передачі технологій.

 

Взято до участь в першому сесійному періоді РКЗК ООН, в м. Бонн, ФРН, з 06-17.06.2011. В рамках зазначеного періоду відбулась тридцять четверта сесія Допоміжного органу з впровадження та Допоміжного консультаційного органу з науки та технологій, а також друга частина сесії Спеціальних робочих груп, які було розпочато в м. Бангкок в квітні 2011 р. В межах зазначеного періоду здійснювався аналіз подань Сторін, здійснених на виконання положень Канкунських домовленостей та розроблено проект положень пост-канкунської переговорної позиції України.

Головні зусилля представників України були спрямовані на збереження за Україною статусу країни з перехідною економікою та подальше просування національних інтересів в новостворених органах в рамках Конвенції.

Окрім того, велася активна робота на збереження проектних та ринкових механізмів навіть у випадку розриву між періодами зобов’язань. В цьому контексті може бути доцільною активізація двостороннього співробітництва з ЄС, який на сесії в Бонні заявив про продовження функціонування гнучких механізмів навіть у випадку відсутності другого періоду зобов’язань за Кіотським протоколом.

Працівники Держекоінвестагентства взяли активну участь у 3-й частині сесії робочих органів РКЗК ООН, яка проходила з 1 по 7 жовтня 2011 року в м. Панама, Республіка Панама.

 

Під час переговорної сесії в Панамі делегація України послідовно впроваджувала основні положення позиції України з питань зміни клімату, зокрема при роботі в рамках  т.з. Парасолькової групи, до якої, окрім України, входять такі країни, як США, Австралія, Норвегія, Нова Зеландія, Канада, Японія, Росія, Казахстан. Так, в заяву від імені цієї впливової групи за ініціативою України були включені положення про необхідність прийняття на Конференції Сторін у Дурбані рішення про закріплення і подальше врахування спеціального статусу країн з перехідною економікою, зокрема, їх права на отримання фінансової й технологічної допомоги, а також пом’якшено позицію групи щодо другого періоду дії Кіотського протоколу.

 

Інтереси України делегація відстоювала й під час проведення засідання щодо статусу країн з перехідною економікою. На даному засіданні розглядався текст можливого рішення щодо країн з перехідною економікою в Дурбані. Це питання було виділено в окремий пункт порядку денного переговорної сесії й викликало жваву дискусію, під час якої представники США та Європейського Союзу намагалися поставити під сумнів збереження цього статусу в рамках подальшого будівництва глобальної кліматичної архітектури. Це викликало необхідність проведення низки двосторонніх зустрічей та консультацій з делегаціями Сполучених Штатів та Європейського Союзу.

 

Також делегація України взяла активну участь в написанні вступної та заключної промови від країн з перехідною економікою, які озвучила Білорусь.

 

Активну позицію займала делегація України й під час засідань Східноєвропейської групи, на яких розглядалися, зокрема, питання посилення ролі групи на переговорах в Дурбані, узгодженості дій в питаннях виборів до керівних органів Конвенції.

У 2011 році Держекоінвестагентством була розроблена та затверджена на засіданні Міжвідомчої комісії із забезпечення виконання Рамкової конвенції ООН про зміну клімату офіційна позиція України на переговорах з питань зміни клімату на Сімнадцятій сесії Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату і Сьомій зустрічі Сторін Кіотського протоколу в м. Дурбан, ПАР.

28.11-09.12.2011 року в м. Дурбан (Південна Африка) українська делегація взяла участь у 17-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату та 7-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, де було вироблено наступні напрямки розвитку:

Нова угода в рамках РКЗК ООН на період після 2012 року.

Питання підготовки нової угоди на період після 2012 року неодноразово поставало на попередніх Конференціях та у міжсесійний періоди. Сторони домовились створити новий орган Спеціальну робочу група щодо Дурбанської платформи з посилення дій (AWG on the Durban Platform for Enhanced Action), яка протягом першої половини 2012 року встановить нові правила та умови щодо розробки угоди. Сторони погодились, що закінчити свою роботу Спеціальна робоча група щодо Дурбанської платформи з посилення дій повинна до 2015 року. Набрати чинність відповідно до рішення 17-тої Конференції Сторін РКЗК ООН нова угода має у 2020 році.

Другий період Кіотського протоколу.

Питання продовження другого періоду зобов’язань за КП (КП – 2) до останнього моменту Сторонами активно не підтримувалося. Однак, з метою недопущення провалу у діях зі скорочення викидів парникових газів, ЄС в останній день заявив про свою готовність вступити у другий період зобов’язань за КП, розуміючи, що задля збереження гнучких механізмів КП, зокрема проектів спільного впровадження, його підтримають країни з перехідною економікою, серед яких й Україна. В результаті, рішенням Спеціальної робочої групи щодо подальших зобов’язань Сторін Додатку І КП (AWG-КР) була закріплена таблиця країн, що готові вступити у другий період КП (країни ЄС, Україна, Казахстан, Білорусь, Швейцарія, Нова Зеландія, Австралія, Норвегія). Сторони повинні надіслати свої кількісні цілі щодо скорочення викидів парникових газів на період після 2012 року до 1 березня 2012 року. В цей список увійшла Україна, з зобов’язаннями скоротити 20% викидів ПГ до 2020 року у порівнянні з 1990 роком. Канада заявила про цілковитий вихід з КП. Офіційно відмовились брати участь у КП-2 РФ та Японія. Проте, РФ можливо перегляне це рішення зважаючи, зокрема, на ті переваги, що надає механізм проектів спільного впровадження.

Беручи до увагу рішення AWG-LCA щодо набуття чинності нової угоди у 2020 році, період КП-2 було визначено не однозначно, а саме або до 2017, або до 2020 року, розуміючи, що вирішення цього питання буде перенесено на наступні засідання Конференцій. Не вирішено питання щодо переносу невикористаних вуглецевих одиниць з першого періоду зобов’язань КП у наступний період.

 

Розвиток подій на цій двотижневій конференції, основною метою якої було спільне вироблення і прийняття політичного рішення щодо шляхів скорочення викидів парникових газів після 2012 року, коли закінчиться дія Кіотського протоколу, щоденно аналізувався, узагальнювався і висвітлювався на веб-сайті Держекоінвестагентства. Відповідна інформація надсилалася до ЗМІ.

 

Представники Держекоінвестагентства взяли активну участь у Конференції, що сприяло отриманню в ній позитивних результатів для України. Саме активна позиція України, Білорусі та Росії сприяла тому, що питання специфікації статусу країн з перехідною економікою було розглянуто на спеціальних засіданнях у Дурбані та відображено у проекті спеціального рішення Конференції Сторін, про який було оголошено на заключному засіданні. Остання редакція тексту містить необхідні Україні формулювання, які було внесено завдяки зусиллям нашої делегації, починаючи з літа 2009 року.

 

Працівники Держекоінвестагентства відслідковували питання розробки та передачі технологій, адаптації до змін клімату, фінансів, авіаційних перевезень та на відповідних засіданнях груп відстоювали позицію України.

 

Виходячи з позиції України, у переговорному процесі було проведено роботу щодо позитивного розгляду питання про перенесення одиниць встановленої кількості, які залишилися невикористаними у поточному періоді зобов‘язань, на майбутні періоди Кіотського протоколу. Зокрема, у позиції України є посилання на необхідність забезпечення виконання зобов‘язань за довгостроковими двосторонніми та багатосторонніми угодами, щодо продовження роботи за гнучкими механізмами Кіотського протоколу та щодо забезпечення сталості кліматичного режиму. Всі зазначені положення потребуватимуть використання накопичених одиниць встановленої кількості у наступних періодах.

 

У 2011 р. забезпечена участь у міжнародних переговорах в рамках 6-ї статті РКЗК ООН та вдосконалення Новоделійської програми дій у царині освіти та підвищення громадської обізнаності.

 

Протягом звітного періоду були вжиті заходи, спрямовані на  технічної допомоги з боку як міжнародних організацій та установ і  в межах загальноєвропейського співробітництва, зокрема:

§     офіційно розпочато спільний проект з урядом Німеччини та Програмою розвитку ООН в Україні «Розбудова спроможності для низько вуглецевого розвитку»;

§     проводився аналіз можливості залучення коштів ЄБРР до проекту з вивчення можливості впровадження технології вловлювання та зберігання вуглецю у геологічних формуваннях, а також можливості проведення освітніх та інформаційно-просвітницьких заходів в галузі зміни клімату за підтримки ООН;

§     проводились переговори щодо змісту і наповнення проекту «Кліма Іст»спрямованого на підтримку діяльності з питань запобігання зміні клімату та адаптації до неї у Вірменії, Азербайджані, Білорусі, Грузії, Молдові, Росії, Україні в рамках європейського співробітництва на 2012-2015 рр.;

§     налагоджено співпрацю з представництвом ОБСЄ в Україні щодо надання допомоги в аналізі реального досвіду країн ЄС у розробленні і реалізації національних планів адаптації до зміни клімату (семінар-презентація заплановані на лютий 2012р.).

11-18.11.2011 року взято участь у заключному семінарі «Поточний прогрес та перспективи в галузі адаптації до змін клімату і запобігання кліматичним змінам у країнах Східної Європи та Центральної Азії», що відбувався у Москві в рамках проекту ЄС-ТАСІС «Надання підтримки у реалізації Кіотського протоколу в країнах СНД».

16-17.11.2011 року взято участь в міжнародному семінарі для експертів «Співробітництво у сфері кліматичної політики між державами Європейського Союзу і державами Східного партнерства», що проходив в м. Варшава.

 

4. ПІДГОТОВКА ПЛАНУ АДАПТАЦІЇЇ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

У 2011 розпочато діяльність із вирішення на національному рівні однієї із стратегічних проблем, що визначені Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату, а саме проблеми адаптації до зміни клімату. Наслідки зміни клімату, що вже спостерігаються або очікуються, зачіпають всі галузі економіки і життєдіяльність суспільства в цілому, в зв’язку з чим проблема виходить за рамки екологічних і є, по суті, соціально-економічним викликом.

Указом Президента України від 10 грудня 2010 р. № 1119 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці України у 2011 році» у частині абзацу другого підпункту «в» пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України та Планом організації виконання Указу Президента України від 10 грудня 2010 р. № 1119, схваленим на засіданні Кабінету Міністрів України 22 грудня 2010 р. (протокол №76), Держекоінвестагентству, 8-ми міністерствам, 2-м державним агентствам, Національній академії наук, Раді міністрів автономної Республіки Крим, обласним, Київській та Севастопольській міським державним адміністраціям було доручено до 10 березня 2011 року розробити та затвердити Національний план адаптації до змін клімату з визначенням джерел фінансування заходів.

В зв’язку з відсутністю пропозицій від центральних та місцевих органів виконавчої влади щодо специфічних галузевих і регіональних заходів з адаптації до зміни клімату і джерел їх фінансування Держекоінвестагентством підготовлено пропозиції до проекту Національного плану адаптації  до зміни клімату і проект відповідного розпорядження Кабінету Міністрів України, який був у травні 2011 р. надісланий до органів, відповідальних за підготовку плану. Фахівці Держекоінвестагентства опрацювали зауваження і пропозиції, що надійшли, а також вивчили міжнародний досвід у цій царині та існуючі можливості Держекоінвестагентства у контексті фінансування заходів, спрямованих на створення організаційних передумов і наукового підґрунтя для формування державної політики у сфері адаптації до зміни клімату.

Фінансування частини заходів плану передбачалось здійснювати за рахунок коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату за погодженням із покупцями квот. Орієнтовний обсяг фінансування становив 5499 млн. грн.

У жовтні 2011 р. Держекоінвестагентство направило нову редакцію проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на 2011-2013 роки» до заінтересованих центральних органів виконавчої влади, Ради міністрів Автономної Республіки Крим, обласних, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій (всього 41 адреса) на погодження. Заінтересованим органам було визначено строк до 24 жовтня 2011 р. опрацювати та погодити проект акта Кабінету Міністрів України.

Для пришвидшення процесу погодження Національного плану адаптації до зміни клімату у 2011 р. було створено і забезпечено функціонування Міжвідомчої Робочої Групи з доопрацювання Національного плану адаптації до зміни клімату (наказ, положення, організаційне та інформаційне забезпечення).

Станом на 17.01.2012 р. із 15 центральних органів виконавчої влади проект розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на 2011-2013 роки»: погодили - 9; не погодили – 6.

Отримані погоджувальні документи від 22 обласних державних адміністрацій, Київської та Севастопольської міських державних адміністрацій і Ради міністрів автономної Республіки Крим. Херсонська обласна державна адміністрація погодила проект із зауваженнями. Від Донецької і Київської обласних ОДА інформації не отримано.

У черговій редакції Національного плану адаптації до зміни клімату буде передбачений термін виконання з 2012 р. по 2014 р. Заплановане повторне погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату на 2012-2014 роки».

 

5. ВПРОВАДЖЕННЯ ГНУЧКИХ МЕХАНІЗМІВ КІОТСЬКОГО ПРОТОКОЛУ

 

5.1. Впровадження схеми цільових екологічних (зелених) інвестицій

 

У 2011 р. до Держекоінвестагентства надійшло, опрацьовано та схвалено 332 проекти цільових екологічних (зелених) інвестицій, які відповідають вимогам постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.08 № 221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату» (далі – Порядок).

Для їх розгляду та попереднього відбору проведено 8 засідань (27.01.2011, 25.02.2011, 07.04.2011, 21.07.2011, 19.08.2011, 16.09.2011, 02.11.2011, 02.12.2011) Міжвідомчої робочої групи (МРГ), до якої входять представники заінтересованих центральних органів виконавчої влади. Після розгляду та рекомендації МРГ проекти були схвалені до реалізації наказами Держекоінвестагентства та направлені на погодження сторонам договорів про продаж одиниць (частин) установленої кількості (ОУК).

Проекти, які не в повному обсязі відповідали вимогам Порядку, були направлені на доопрацювання або не отримували рекомендації МРГ щодо схвалення.

Всього станом на 01.01.2012 Держекоінвестагентством схвалено 987 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у 23 регіонах України. Загальна сума 987 схвалених проектів складає 3,7 млрд. грн., очікувані щорічні скорочення викидів парникових газів 247 тис. т. СО2-екв. З них 933 проекти з теплосанації об'єктів соціальної сфери (утеплення фасадів та дахів, заміна вікон та дверей) на суму 2 млрд. грн., 46 проектів по заміні котлів з переходом на альтернативні види палива в закладах освіти та охорони здоров’я (у т.ч. проекти, включені до постанови Кабінету Міністрів України № 1036 від 16.09.2009) на загальну суму 86,5 млн. грн., а також проекти:

- будівництва очисних споруд по очищенню шахтних вод шахти ім. П.Л. Войкова (96,5 млн. грн.), у м. Свердловськ Луганської області;

- комплексної модернізації вагонів Київського метрополітену (985 млн. грн.);

- реконструкції котельні кварталу 165 з впровадженням теплових насосів, м. Дзержинськ Донецької області (62 млн. грн.);

- 3 проекти реконструкції існуючих систем теплопостачання з використанням енергозберігаючого технологічного обладнання для Центра медичної реабілітації та санаторного лікування «Крим» (73 млн. грн.) Міністерства оборони України, АР Крим, смт. Партеніт;

- проект по збору та утилізації метану на полігоні твердих побутових відходів у м. Чернівці (15 млн. грн.);

- проект з технічного переоснащення рухомого складу існуючих патрульних автомобілів Міністерства внутрішніх справ України автомобілями з гібридною силовою установкою (406,5 млн. грн.).

 

З Покупцем ОУК – японською урядовою організацією НЕДО погоджено 367 проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, з них 364 проекти по теплосанації, проект на шахті ім. Войкова, проекти з комплексної модернізації вагонів Київського метрополітену та з реконструкції котельні у м. Дзержинськ Донецької області, про що укладено відповідні додатки до Договору продажу ОУК.

Тривають переговори щодо погодження проектів з іншими контрагентами, зокрема відбулися зустрічі з трьома японськими приватними компаніями, де на розгляд та погодження було представлено 471 проект. З їх числа на сьогоднішній день погоджено 226 проектів (202 проекти з теплосанації на суму 547,9 млн. грн. та 24 проекти по заміні котлів з переходом на альтернативні джерела енергії на суму 28,7 млн. грн.), погодження інших проектів очікується найближчим часом.

З Мінприроди, Міністерством фінансів та Прем’єр-міністром України (доручення КМУ від 17.06.2011 № 28736/1/1-11) погоджено План заходів для реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій у період дії зобов’язань сторонами Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, які спрямовані на скорочення викидів або збільшення поглинання парникових газів, адаптацію до наслідків зміни клімату і погоджені із стороною договору про продаж частин установленої кількості викидів парникових газів  за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», до якого зокрема увійшли 363 проекти на загальну суму 863,6 млн. грн. У вересні – грудні 2011 р. проведено конкурсні торги, які визначили виконавців робіт за проектами у Луганській області та м. Києві.

Реалізація перших проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій з капітального ремонту будівель соціальної сфери у АР Крим (139 проектів) розпочалася на початку 2011 р. З метою контролю за дотриманням установлених вимог під час реалізації проектів здійснено низку відряджень безпосередньо на об’єкти, перевірено великі обсяги відповідної документації (акти по формі КБ-2в та КБ-3, звіти про використання попередньої оплати та ін.). Урочисте відкриття першого реалізованого проекту – «Капітальний ремонт  Кримської республіканської установи "Клінічний госпіталь інвалідів і ветеранів війни", вул. Гайдара, 3-б, м. Сімферополь. Зміна вікон, утеплення фасадів» відбулося 24.02.2011 за участі представників НЕДО. У 2011 році завершено роботи по 37 об’єктах освіти та охорони здоров’я у АР Крим.

Держекоінвестагентством ведуться бази даних з інформацією щодо надходження та розгляду проектів, їх погодження та стадії реалізації, завдяки чому оперативно надається актуальна інформація на запити заявників та інших заінтересованих сторін. Постійно проводяться наради та консультації з заявниками, розробниками та іншими заінтересованими сторонами з питань підготовки та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій.

 

Ведеться переговорний процес з японською урядовою компанією НЕДО та іншими сторонами договорів продажу ОУК, а також з представниками японських («Іточу», «Марубені», «Сумітомо», «Соджиц», «Міцуї», «Асука Грін Інвестмент») та іспанських («Ера Укранья», «Акуоре») компаній, які займаються підготовкою ряду перспективних проектів, зокрема:

-              проекти з реконструкції теплових мереж, використанню теплових насосів і когенерації в містах Горлівка, Севастополь, Житомир, Рівне;

-              проект зі зменшенню витоків метану на газопроводах ДК «Укртрансгаз» НАК «Нафтогаз України»;

-              проект з впровадження енергоефективних систем в ДПУ «Міжнародний дитячий центр «Артек»;

-              проект з модернізації сміттєспалювального заводу «Енергія»;

-              проекти з переробки відходів з виробництвом біогазу на птахофермах;

-              проект зі створення енергопарку на основі вітрової та сонячної енергії у м. Дніпропетровську.

 

Окрім проектів, також розглянуті на засіданнях МРГ, затверджені наказами Держекоінвестагентства та погоджені зі сторонами продажу ОУК, Мінприроди, Мінфіном та Прем’єр-міністром України заходи, пов’язані з реалізацією проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату на загальну суму 11,9 млн. грн.

Відповідно до умов Договорів продажу ОУК з НЕДО підготовлено Річний звіт за 2010 р. для НЕДО та Річні звіти за 2009-2010 рр. для трьох японських приватних компаній. Звіти включають також Фінансовий звіт Аудитора та Технічний звіт Інспектора, для їх підготовки були залучені компетентні компанії та укладені відповідні договори.

 

Протягом звітного періоду працівниками Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку:

1.           Розроблено методику тепловізійного контролю якості теплоізоляції огороджуючих конструкцій, яку розглянуто на засіданні науково-технічної ради та затверджено наказом Нацекоінвестагентства.

2.           Пройдено навчальний курс з підготовки інженерів з технічного нагляду та отримано відповідні сертифікати.

3.           Пройдено навчальний курс з застосування приладів тепловізійного контролю та отримано відповідні сертифікати.

4.           Пройдено навчальний курс «Кошторисна справа та автоматичний випуск кошторисів» та отримано відповідні сертифікати.

5.           Взято активну участь у семінарах та «круглих столах» з питань зміни клімату та впровадження проектів, що призводять до скорочення викидів парникових газів.

6. Взято участь у 17-й Конференції Сторін РКЗК ООН та 7 зустрічі Сторін Кіотського протоколу 26.11-12.12.2011 у м. Дурбан (Південно-Африканська Республіка).

 

5.2. Супроводження проектів спільного впровадження

 

За 2011 рік на виконання наказів Нацекоінвестагентства від 25.06.2008 р. №32, від 25.06.2008 р. № 33, від 18.12.2008 р. №79 та постанови Кабінету Міністрів України від 22.02. 2006 р. № 206:

а) опрацьовано 59 комплектів документів (обгрунтувальні матеріали) та надано відповідну кількість листів-підтримки можливим проектам спільного впровадження (далі – ПСВ) (запланований результативний показник – 30 шт.);

б) опрацьовано 53 комплекти проектних документів (проектно-технічна документація та детермінаційні звіти) та підготовлено відповідну кількість листів-схвалення для ПСВ (запланований результативний показник – 20 шт.);

в) опрацьовано 44 комплекти документів та підготовлено 44 накази про затвердження відповідних ПСВ за національною процедурою (Шлях 1);

г) опрацьовано 162 моніторингових звітів за ПСВ (72 звіти протягом 2008-2010 р.р.);

д) опрацьовано 139 верифікаційних звітів за ПСВ (81 звіт протягом 2008-2010 р.р.);

е) опрацьовано та зареєстровано 76 договорів купівлі-продажу вуглецевих одиниць (одиниць (частин) установленої кількості - ОУК та одиниць скорочення викидів - ОСВ)) за ПСВ (52 договори протягом 2008-2010 р.р.);

ж) з метою забезпечення процедури розгляду ПСВ за звітний період підготовлено 1067 службових записок.

Детальна інформація щодо затверджених українських ПСВ розміщена на веб-сторінках НКСВ (www.ji.unfccc.int), Держекоінвестагентства (www.neia.gov.ua) та Українського реєстру вуглецевих одиниць (www.carbonunitsregistry.gov.ua).

Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні протягом 2004-2011 років станом на 01.01.2012 наведена у Таблиці 1.

 

Таблиця 1.  Динаміка підготовки та реалізації ПСВ в Україні

Рік

Кількість виданих

листів-підтримки

Кількість виданих

листів-схвалення

Кількість

затверджених

ПСВ

Кількість

введених в обіг

вуглецевих одиниць

 

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

ОУК

ОСВ

2004

14

0

0

0

0

0

2005

1

0

0

0

0

0

2006

30

5

0

0

0

0

2007

33

7

0

0

0

0

2008

34

9

5

2

2 586 512

0

2009

45

10

4

4

2 155 683

3 238 322

2010

41

31

16

9

4 319 207

11 286 616

2011

59

53

44

5

20 530 277

48 332 099

Всього

257

115

69

20

29 591 679

62 857 037

Примітка:

ОУК – одиниця установленої кількості (1 ОУК = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що були досягнуті за проектами спільного впровадження до 01 січня 2008 року (до початку першого періоду дії Кіотського протоколу).

ОСВ – одиниця скорочення викидів (1 ОСВ = 1 тонна СО2-екв.). В цих одиницях передаються скорочення викидів парникових газів, що досягаються за проектами спільного впровадження з 01 січня 2008 року по 31 грудня 2012 року (перший період дії Кіотського протоколу).

 

Як свідчать наведені вище та у Таблиці 1 статистичні дані, в 2011 році спостерігалось значне зростання кількісних та якісних показників проектної діяльності за механізмом спільного впровадження, а саме:

 

Ÿ кількість ПСВ, за якими була підготовлена проектно-технічна документація та отримані позитивні детермінаційні висновки, на підставі яких видані листи-схвалення, в 2011 році приблизно дорівнює відповідній кількості листів – схвалення, отриманих протягом 2008 – 2010 р.р.;

Ÿ в 2.3 рази у порівнянні з періодом 2008-2010 років зросла кількість ПСВ, за якими були підготовлені звіти про моніторинг;

 

Ÿ в 1.7 рази у порівнянні з періодом 2008-2010 років зросла кількість ПСВ, за якими були підготовлені звіти про верифікацію досягнутих скорочень викидів парникових газів, на підставі яких Держекоінвестагентство ввело в обіг ОУК та ОСВ;

Ÿ в 1.5 раз у порівнянні з періодом 2008-2010 років зросла кількість ПСВ, за якими були зареєстровані договори купівлі-продажу вуглецевих одиниць;

Ÿ в 2.8 рази у порівнянні з 2010 роком зросла кількість ПСВ, що затверджені за національною процедурою.

Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В до Кіотського протоколу станом на 01 січня 2012 року наведено у Таблиці 2.

 

Таблиця 2.  Розподіл затверджених ПСВ серед країн Додатку В

до Кіотського протоколу        

 

 

Країна

Кількість

затверджених ПСВ

Внесок

країни у світовий ринок ОСВ*

 

 

 Шлях 1

Шлях 2

Всього

%

1

Україна

69

20

89

53,1

2

Чехія

85

0

85

1,5

3

Росія

27

1

28

22,7

4

Німеччина

23

0

23

3,7

5

Болгарія

22

1

23

1,6

6

Франція

17

0

17

2,9

7

Польща

17

0

17

6,4

8

Румунія

14

1

15

0,6

9

Литва

0

14

14

2,3

10

Естонія

12

0

12

0,3

11

Угорщина

11

0

11

3,5

12

Нова Зеландія

8

0

8

1,2

13

Фінляндія

3

0

3

0,2

14

Іспанія

3

0

3

0

 

          Всього

311

37

348

100

 

*)  Станом  на 01 грудня 2011 року

 

Як свідчать наведені в Таблиці 1 дані, наразі Україна є лідером серед країн, що приймають участь у механізмі спільного впровадження, а саме: 

Ÿ займає першу позицію за кількістю затверджених та зареєстрованих ПСВ за міжнародною процедурою (Шлях 2);

Ÿ займає першу позицію за загальною кількістю затверджених та зареєстрованих ПСВ;

Ÿ займає другу позицію за кількістю затверджених та зареєстрованих ПСВ за національною процедурою (Шлях 1), поступаючись лише Чехії, яка впроваджує дрібномасштабні ПСВ, об’єднаних у 7 однотипних пакетів;

 

Ÿ займає першу позицію за кількістю введених в обіг ОСВ.

 

В Таблицях 3 та 4 наведено розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів, по регіонам України та видам діяльності.

 

Таблиця 3.   Розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів

парникових газів, по регіонах України

 

Область

Кількість ПСВ

1

Донецька

19

2

Луганська

11

3

Запорізька

7

4

Дніпропетровська

6

5

Одеська

6

6

АР Крим

3

7

Кіровоградська

3

8

м. Київ

2

9

Івано-Франківська

2

10

Вінницька

1

11

Житомирська

1

12

Черкаська

1

13

Харківська

1

14

Чернігівська

1

15

Рівненська

1

16

Херсонська

1

17

Україна**

6

 

Всього

72

**) Проект реалізується у різних регіонах України

 

 

Таблиця 4.  Розподіл ПСВ, що генерують скорочення викидів

парникових газів, по видам діяльності

Вид діяльності

Кількість ПСВ

1

Підвищення енергоефективності в машинобудуванні та металургійній промисловості

15

2

Реконструкція систем тепло- та водопостачання

13

3

Утилізація шахтного метану

9

4

Модернізація систем розподільчих електромереж та освітлення

7

5

Зменшення витоків метану в системах газопостачання

7

6

Реконструкція ТЕС та ТЕЦ

4

7

Підвищення енергоефективності при виробництві коксу

3

8

Підвищення енергоефективності при виробництві цементу

3

9

Підвищення енергоефективності в харчовій промисловості

3

10

Реконструкція ГЕС

2

11

Утилізація метану полігонів твердих побутових відходів

2

12

Підвищення енергоефективності в сільському господарстві

2

13

Розбір породних відвалів вугільних шахт

2

Всього

72

 

У 2011 році також виконувалися наступні роботи:

 

·  розроблено Інструкцію про організацію роботи щодо розгляду та розміщення документів за проектами спільного впровадження, затверджену наказом Держекоінвестагентства № 9 від 04.06.2011;

·  опрацьовано та виконано 12 доручень Кабінету Міністрів України, в тому числі на виконання доручень Кабінету Міністрів України від 13.03.2008 № 14670/0/1-08 та від 22.04.2009 № 14670/9/1-08 Держекоінвестагентство на регулярній основі інформувало Кабінет Міністрів України про стан реалізації проектів спільного впровадження;

·  взято участь в опрацюванні документації, що була підготовлена в рамках Програми підтримки розвитку вуглецевого ринку в Україні, реалізацію якої супроводжує Європейський банк реконструкції та розвитку;

·  на регулярній основі взято участь у засіданнях Наглядового комітету спільного впровадження (м. Бонн, Німеччина);

·  взято участь у ХХІ міжнародній конференції з питань проблем екології та експлуатації підприємств енергетики (м. Ялта, 07–11.06.2011);

·  підготовлено меморандум з ЄС та прийнято участь у двосторонній зустрічі ЄС – Україна щодо можливості використання ОСВ у європейській системі торгівлі викидами парникових газів (м. Брюссель, 26-27.09.2011)

·  прийнято участь у міжнародному семінарі з питань співробітництва ЄС та країн Східно - Європейського партнерства (м. Варшава, 17-18.11.2011);

·  взято участь у роботі делегації України у 17-й Конференції Сторін Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (РКЗК ООН) та 7-й Зустрічі Сторін Кіотського протоколу (м. Дурбан, ПАР, 28.11 – 09.12.2011);

·  за звітний період на регулярній основі надавалась інформаційна підтримка учасникам проектної діяльності.

 

Щодо результатів діяльності України по впровадженню Статті 6 Кіотського протоколу протягом періоду 2004-2011 років, слід зазначити, що станом на 01.01.2012:

 257 ПСВ отримали листи-підтримки (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 282 млн. тонн СО2-екв.), наразі 38 нових ПСВ знаходиться на розгляді в Держекоінвестагентстві для отримання листів-підтримки;

115 ПСВ (із 257 ПСВ, що мають листи-підтримки) отримали листи-схвалення (запланований об’єм скорочення викидів парникових газів протягом 2008-2012 років складає близько 171 млн. тонн СО2-екв.), наразі 15 ПСВ знаходиться на розгляді в Держекоінвестагентстві для отримання листів-схвалення;

69 ПСВ затверджено Держекоінвестагентством за національною процедурою (Шлях 1) (із них 61 ПСВ вже підтвердили досягнуті скорочення викидів парникових газів);

20 ПСВ затверджено Наглядовим комітетом спільного впровадження (НКСВ) за міжнародною процедурою (Шлях 2) (із них 11 ПСВ вже підтвердили досягнуті скорочення викидів парникових газів);

72 ПСВ генерують скорочення викидів парникових газів;

92 448 716 вуглецевих одиниць (із них 29 591 679 ОУК та 62 857 037 ОСВ) було введено в обіг та передано Держекоінвестагентством за підсумками верифікації вищезазначених 72 ПСВ;

53 % світового ринку ОСВ (станом на 01 грудня 2011 року) складають одиниці скорочення викидів парникових газів, які були введені в обіг за підсумками верифікації українських ПСВ;

у 600 млн. Євро оцінюється сума інвестицій, отримана українськими підприємствами від іноземних інвесторів за введені в обіг та передані ОУК та ОСВ.

За попереднім прогнозом, враховуючи поточний статус ПСВ, у 2012 році може бути згенеровано біля 73 млн. вуглецевих одиниць.

 

Для України існує необхідність подальшого вдосконалення національних процедур шляхом розвитку відповідної нормативно-правової бази. У 2012 році планується запровадити нові види проектної діяльності за механізмом спільного впровадження, а саме: програми діяльності спільного впровадження, дрібномасштабні проекти спільного впровадження та їх пакети. Це дозволить “охопити” та розповсюдити механізм спільного впровадження на інші сектори економіки України, які вкрай потребують залучення іноземних інвестицій.

 

 

Таким чином, на даному етапі розвитку механізму спільного впровадження в Україні Держекоінвестагентство має перш за все забезпечити:

·  подальше опрацювання документації, що надходить в межах проектної діяльності за механізмом спільного впровадження;

·  вдосконалення нормативно-правової бази, що регламентує підготовку та реалізацію ПСВ;

·  активну участь у роботі Наглядового комітету спільного впровадження протягом 2012 року;

·  активну участь у переговорному процесі щодо майбутнього формату (моделі) механізму спільного впровадження, який планується прийняти та запровадити для країн додатку В до Кіотського протоколу протягом другого періоду дії зобов’язань за Кіотським протоколом.

 

6. ФІНАНСОВА ДІЯЛЬНІСТЬ

 

За пропозиціями структурних підрозділів, забезпечено складання і подання постійних кошторисів на Держекоінвестагентство на 2011 рік та планів асигнувань на 2011 рік  з детальними розрахунками, які були складені з метою економного та раціонального використання бюджетних коштів та з врахуванням кредиторської заборгованості, яка  склалася на початок 2011 року за бюджетними програмами:

- КПКВК 2402010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»;

- КПКВК  2402020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»;

- КПКВК 2402030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї».

 Забезпечено затвердження паспорту бюджетної програм за КПКВК 2402010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» на 2011 рік.

Підготовлені та подані документи до ДКСУ, які слугують підставою для здійснення видатків з державного бюджету в 2011 році, а саме:

- мережа та реєстри змін до мережі установ та організацій, які отримують кошти з державного бюджету;

- розподіли показників зведених кошторисів;

- розподіли зведених планів асигнувань загального фонду державного бюджету;

- розподіли зведених планів спеціального фонду державного бюджету (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків);

- розподіли зведення показників спеціального фонду та реєстри змін до них;

- розподіли відкритих асигнувань.

Організовано листування з Державною казначейською службою України  щодо отримання довідок про підтвердження залишку коштів, отриманих від продажу частин встановленої кількості викидів парникових газів, передбаченого ст. 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН (ККД 24062400).

Організовано роботу щодо вирішення питання поновлення коштів від продажу квот на викиди парникових газів на спеціальні рахунки в іноземній валюті (200 млн.євро), відкриті на ім’я Державної казначейської служби України в АТ «Укрексімбанк», які було конвертовано в національну валюту (листування з Державною казначейською службою, Мінфіном, Кабінетом Міністрів України).

 Проводились протокольні наради з Мінфіном, Держказначейством, Мінприродою щодо:

-         погодження проекту постанови Кабінету Міністрів України «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї»;

-         поновлення коштів на рахунках в іноземній валюті, які були конвертовані у сумі 200,0 млн. євро.

На виконання Закону України «Про внесення змін до додатка №3 до Закону України «Про державний бюджет України на 2011 рік»:

 - забезпечено складання та подання кошторисів, планів асигнувань, довідок про зміни до кошторисів, довідок про зміни до помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2011 рік за бюджетними програмами:

-         КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій»;

-         КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»;

-         КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї».

- підготовлено та направлено спільний наказ Міністерства фінансів України та Держекоінвестагентства щодо перезатвердження паспорту бюджетної програми за КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій». Перезатверджено від 22.06.2011 №19/742;

 - затвердження спільним наказом Міністерства фінансів України та Держекоінвестагентства паспортів бюджетних програм за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» на 2011 рік від 24.06.2011 №21/756 ; КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї» на 2011 рік від 24.06.2011 №22/757.

Підготовлено проект паспорту бюджетної програми зі змінами та проект наказу про внесення змін до нього за бюджетною програмою по КПКВК 6351020 на 2011 рік. Затверджено спільним наказом Міністерства фінансів України та Держекоінвестагентства  паспорт бюджетної програми зі змінами по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»  на 2011 рік  від 01.12.2011 №202/1540.

На підставі Плану заходів розроблено та направлено на реєстрацію та взяття на облік в  Державній казначейській службі України довідку про зміни до кошторису, помісячного плану спеціального фонду Державного бюджету України (за винятком власних надходжень бюджетних установ та відповідних видатків) на 2011 року та зведення показників спеціального фонду кошторису (від 24.11.2011 № 10).

Розроблено проекти довідок змін до кошторису та плану асигнувань за бюджетною програмою по КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», які підтримані та затверджені Мінфіном:

- довідку про зміни до кошторису № 2 від 06.07.2010 та довідку про зміни до плану асигнувань №2/1 від 06.07.2011 в сумі 48 003,00 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 3 від 11.08.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №3/1 від 11.08.2011 в сумі 113 588,0 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 5 від 19.08.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №5/1 від 19.08.2011 в сумі 111 758,0 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 6 від 26.08.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №6/1 від 26.08.2011 в сумі 76 626,0 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 7 від 23.09.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №7/1 від 23.09.2011 в сумі 943,0 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 12 від 22.12.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №12/1 від 22.12.2011 зменшено видатки за КЕКВ 1160 у сумі 65 000,00 грн та збільшено видатків за КЕКВ 5000 у сумі 65 000,00 грн.

Розроблено проекти довідок змін до кошторису та плану асигнувань за бюджетною програмою по КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї», які підтримані та затверджені Мінфіном:

- довідку про зміни до кошторису № 8 від 31.10.2011 та довідку про зміни до плану асигнувань №8/1 від 31.10.2011 зменшено видатки за КЕКВ 1134 у сумі 4 260,00 грн. та збільшено видатків за КЕКВ 1350 у сумі 4 260,00 грн.;

- довідка про зміни до кошторису № 11 від 13.12.2011 та довідка про зміни до плану асигнувань №11/1 від 13.12.2011 2011 зменшено видатки за КЕКВ 1350 у сумі 200,00 грн. та збільшено видатків за КЕКВ 1134 у сумі 200,00 грн.

 В установлені терміни було надано до Міністерства фінансів України звіти про виконання паспортів бюджетних програм за 1-ше півріччя 2011 року за бюджетними програмами КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» та КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї».

 Прийнято участь у  нараді в Мінекономрозвитку щодо підготовки проекту Державного бюджету на 2012 рік, у погоджувальній нараді під головуванням Першого заступника Міністерства фінансів А.І.Мярковського.

 Забезпечено своєчасне подання 10.08.2011 до Міністерства фінансів України  бюджетного запиту до проекту Державного бюджету на 2012 рік за трьома бюджетними програмами відповідно до пропозицій структурних підрозділів.

 

Оскільки відповідно до Указу Президента України 1085/2010 від 09.12.2010 р. «Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади» утворено Державне агентство екологічних інвестицій України, відділом бухгалтерського обліку здійснено ряд заходів:

·   проведено інвентаризацію основних засобів, малоцінних і швидкозношувальних предметів, нематеріальних активів і грошових коштів та передано їх на баланс Державного агентства екологічних інвестицій;

·    закрито рахунки Нацекоінвестагентства в Державній казначейській службі України;

·   проведено перевірки та отримано довідки про відсутність заборгованості в Солом’янському районному центрі зайнятості, Фонді соціального страхування від нещасних випадків на виробництві та професійних захворювань України, Голосіївській міжрайонній виконавчій дирекції Київського міського відділення Фонду соціального страхування з тимчасової втрати працездатності, Управлінні Пенсійного Фонду у Солом’янському районі. Подано документи до податкової інспекції для проведення перевірки та отримання довідки про відсутність заборгованості;

·   здано ліквідаційний баланс в Державну казначейську службу України;

·   проведено упорядкування документів для подальшої передачі в архівну установу м. Києва.

В зв’язку з чим організація бухгалтерського обліку та подання звітності велась по двом установам.

Відповідно до  Закону України   від 21 квітня 2011 року №3291-VI «Про внесення змін до додатку № 3 до Закону України «Про Державний бюджет України на 2011 рік» Держекоінвестагентство визначено головним розпорядником коштів та відповідальним за виконання бюджетних програм:

 

КПКВК

КЕКВ

Затверджено на 2011 рік, грн.

Відкрито асигнувань,

грн.

Використано, грн.

6351010

Всього

5562400,00

5562400,00

5365923,91

Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій

 

1110

3681700,00

3681700,00

3681700,00

1120

1336500,00

1336500,00

1302901,14

1130

340534,00

249254,00

249253,76

1140

11667,00

11667,00

11666,68

1160

191999,00

191999,00

120402,33

6351020

Всього

941324539,00

 

46258812,54

Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату

1130

4495391,00

1729095,00

1729095,05

1140

5532088,00

469901,00

469901,41

1170

12600800,00

-

-

1350

242864,00

219796,00

219795,96

2110

922708,00

434122,00

434121,83

2120

77982136,00

-

-

2130

839548552,00

51065763,00

43405898,29

6351030

Всього

320000,00

320000,00

319993,33

Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї

 

1130

 

4140,00

4140,00

4133,33

1350

315860,00

315860,00

315860,00

 

Розроблено та погоджено в Мінфіні тимчасовий штатний розпис апарату Держекоінвестагентства на 2011рік. В зв’язку зі зміною посадових окладів водіїв на протязі року на погодження до Мінфіну подавалися зміни до штатного розпису на 2011 рік (в кількості 2-х шт.) , які були затверджені 28.10.2011 (вводиться в дію з 01.10.2011), 02.12.2011 (вводиться в дію з 01.12.2011).

 

Протягом року згідно з наказами Держекоінвестагентства (в кількості 7-ми) проводилась робота щодо підготовки, та подання карток зі зразками підписів та відбитком печатки до Державної казначейської служби України.

По апарату Держекоінвестагентства відділом бухгалтерського обліку проводиться робота:

- по веденню бухгалтерського обліку відповідно до національних положень (стандартів) бухгалтерського обліку;

- відображення у документах достовірної та у повному обсязі інформації про господарські операції і результати діяльності, необхідної для оперативного управління бюджетними призначеннями (асигнуваннями) та фінансовими і матеріальними (нематеріальними) ресурсами;

- забезпечення дотримання бюджетного законодавства при взятті бюджетних зобов’язань, своєчасного подання на реєстрацію таких зобов’язань, здійснення платежів відповідно до взятих бюджетних зобов’язань, достовірного та у повному обсязі відображення операцій у бухгалтерському обліку та звітності;

- забезпечення контролю за наявністю і рухом майна, використання фінансових і матеріальних (нематеріальних) ресурсів відповідно до затверджених нормативів і кошторисів;

- складання на підставі даних бухгалтерського обліку фінансової та бюджетної звітності, а також державної статистичної, зведеної та іншої звітності в порядку, встановленому законодавством; 

- нарахування і виплата заробітної плати працівникам Державного агентства екологічних інвестицій України;

- нарахування та перерахування податків, внесків та інших обов`язкових платежів;

- відшкодування авансових звітів в кількості 56 шт. по відрядженню в межах України та за кордон;

- надано на опрацювання 303 подорожніх листи службового легкового автомобіля;

- організація обліку основних засобів, матеріалів, палива та інших товарно-матеріальних цінностей;

- складання та подання до Мінфіну  оперативної інформації щодо заборгованості по соціальних виплатах;

- участь у підготовці проектів наказів, інструкцій, вказівок, договорів та інших документів, пов’язаних з діяльністю Держекоінвестагентства;

- отримання виписок з реєстраційних рахунків, відкритих в органах Державної казначейської служби України;

- здійснення операцій з приймання, обліку, видачі та збереження бланків суворої звітності;

- проведення економічного аналізу фінансово-господарської діяльності Держекоінвестагентства за даними бухгалтерського обліку;

- складання та ведення карток аналітичного обліку;

- складання та подання заяви-розрахунку (для надання фінансування щодо оплати листів з тимчасової непрацездатності) щомісячно (оплачено 83 листи з тимчасової непрацездатності);

- відображено операцій за 112 договорами;

- опрацьовано 613 наказів з основної діяльності Держекоінвестагентства;

- надання інформації про виконання Плану заходів на2011-2013 рік по КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату».

Також забезпечено складання та подання місячної та квартальної фінансової, статистичної звітності в установлені терміни до відповідних органів:

- квартальні звіти про використання коштів Держекоінвестагентства (І,ІІ,ІІІ, ІУ квартали);

- звіт про заборгованість бюджетної установи ф. № 7д (місячна, квартальна);

- звіт з праці та про використання робочого часу (ф.1-ПВ та ф.3-ПВ-місячна, квартальна);

- податковий розрахунок сум доходу, нарахованого (сплаченого) на користь платників податку, і сум утриманого з них податку (ф.-1ДФ) (І,ІІ,ІІІ, ІУ квартали);

- персоніфікований облік та розрахунок суми страхових внесків на загальнообов’язкове пенсійне страхування (щомісячний);

- звіт по коштах загальнообов’язкового державного соціального страхування у зв’язку з тимчасовою втратою працездатності та витратами, зумовленими похованням (квартальний).

 

Затримка Державною казначейською  службою України розподілу відкритих асигнувань по загальному фонду державного бюджету призвела до утворення кредиторської заборгованості станом на 01.01.2012 року за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» (КПКВК 6351010) у сумі 88256,66 грн. по КЕКВ 1131 – 43845,78 грн., КЕКВ 1134 – 44410,88 грн., а саме:

Установа

Вид платежу

КЕКВ

Сума заборгованості, грн.

1. ПП «Лайт-сервіс»

Лампи енергозберігаючі, стартери

1131

1661,62

2. ПП «Астерія Трейд»

Придбання канцелярських товарів

1131

42184,16

3. ТОВ «Диз Мер»

Заправка картриджів

1134

14024,20

4. ФОП «Шинкарьова Л.Л.»

Ремонт автомобіля (Chevrolet Laccetti, Daewoo Lanos)

1134

12847,08

5. ТОВ «Олмакс Сістемс»

Обслуговування та ремонт комп’ютерної техніки та периферійного обладнання

1134

12100,00

6. ТОВ «Вектор-М»

Послуги з науково-технічного впорядкування документів (послуги з архівації документів)

1134

5439,60

Всього

88256,66

 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012 р. за загальним фондом КПКВК 6351010 відсутня.

 

Дебіторська заборгованість станом на 01.01.2012р. за спеціальним фондом КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» відсутня.

Кредиторська заборгованість станом на 01.01.2012 року складає                  7 612 239,99 грн. Дана заборгованість виникла перед ТОВ «Професіонал» за виконані роботи з капітального ремонту будівель соціальної сфери у Автономній Республіці Крим (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей в будівлях). Буде оплачено при остаточному розрахунку відповідно до п.5.4 Договору.

 

Станом на 01.01.2012 відкрито наступні рахунки:

 

№ з/п

Номер рахунку

Установа банку

Сума залишку коштів на 01.01.2012

1

35215001004122

Державна казначейська служба України

0,00

2

35225002004122

Державна казначейська служба України

0,00

3

35213003004122

Державна казначейська служба України

0,00

4

37111006004122

Державна казначейська служба України

24000,00

5

37112005004122

Державна казначейська служба України

0,00

 

6

37317004004122

Державна казначейська служба України

0,00

7

25200010054639

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

0,00

8

25200010054639

ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України»

0,00

Всього

24000,00

 

Залишок коштів в сумі 24 000,00 грн. - це забезпечення пропозицій конкурсних торгів, який відповідно до закону України «Про здійснення державних закупівель» від 01.06.10 р. № 2289-VІ буде повернуто учасникам торгів протягом трьох банківських днів з дня настання підстави.

 

Відповідно до затвердженого кошторису та виділеного обсягу фінансування у сумі 320 000,00 грн. за бюджетною програмою КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї» було відкрито валютні рахунки  в ПАТ «Державний експортно-імпортний банк України» та погашено заборгованість по сплаті внесків за 2010 рік, а саме: внесок до бюджету Конвенції у сумі 11 184,00 євро, внесок до бюджету Кіотського протоколу у сумі 8 351,00 євро. Сплачено за 2011 рік внесок до бюджету Кіотського протоколу у сумі 8 149,00 євро, частково сплачено внесок до бюджету Конвенції у сумі 98,21 євро.

Відповідно до затвердженого кошторису та виділеного обсягу фінансування у сумі 219 796,00 грн. по КЕКВ 1350 за бюджетною програмою КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату» сплачено за роботу міжнародного журналу трансакцій (ITL).

У 2011 році Державним агентством екологічних інвестицій України відповідно до затвердженого кошторису та виділеного обсягу фінансування у сумі 320 000,00 грн. за бюджетною програмою КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї» було здійснено такі заходи на виконання фінансових зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї.

Погашено заборгованість по сплаті внесків за 2010 рік, а саме:

-         до бюджету Конвенції у сумі 11 184,00 євро;

-         до бюджету Кіотського протоколу у сумі 8 351,00 євро.

Сплачено внесок до основного бюджету Кіотського протоколу за 2011 рік у сумі 8149,00 євро.

Україна все ще має заборгованість по внесках в основний бюджет Конвенції за 2011 рік на суму 10940,00 євро, яку планується погасити у 2012 році.

Держекоінвестагентство не мало можливості повністю сплатити внески за 2011 рік, оскільки на рахунках Держекоінвестагентства за бюджетними програмами КПКВК 6351030 у 2011 році була в наявності тільки сума, достатня для сплати внесків по факту.

Держекоінвестагентство у 2011 році забезпечило проведення процедури закупівель згідно річного плану закупівель на 2011 рік. Нормативним підґрунтям організації процедур закупівлі слугували Цивільний кодекс України, Господарський кодекс України, Закон України “Про здійснення державних закупівель” (у редакції Закону України від 01.06.2010 № 2289-VI), а також Укази Президента України, постанови та розпорядження  Кабінету Міністрів України.

На виконання плану заходів усього протягом 2011 року здійснено запланованих державних закупівель згідно річного плану закупівель за 2011 рік  - 9, а саме:

1.Прилади для вимірювання фізичних та хімічних величин (промисловий тепловізор);

2. Капітальний ремонт будівель соціальної сфери у Полтавській області (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон і дверей у будівлях) лот 1 капітальний ремонт у Полтавській області (6); лот 2 технічний нагляд у Полтавській області (6);

3. Капітальний ремонт будівель соціальної сфери  (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон і дверей у будівлях):лот 1 капітальний ремонт у Луганській області (30); лот 2 технічний нагляд у Луганській області (29); лот 3 капітальний ремонт у Івано-Франківській області (35); лот 4 технічний нагляд у івано-Франківській області (33); лот 5 капітальний ремонт у Кіровоградській області (34); лот 6 технічний нагляд у Кіровоградській області (34); лот 7 капітальний ремонт у м. Києві (16); лот 8 капітальний ремонт у Одеській області (13); лот 9 технічний нагляд у Одеській області (13); лот 10 капітальний ремонт у Сумській області (19);технічний нагляд у Сумській області (19);

4. Капітальний ремонт будівель соціальної сфери у Сумській області (утеплення фасадів, заміна вікон і дверей у будівлях);

5. Закупівля послуг із забезпечення функціонування національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів в 2011р;

6. Дослідження та розробка в галузі фізико-математичних наук (послуги з дослідження та розробки в галузі фізико-математичних наук);

7. Дослідження та розробка в галузі загальнотехнічних наук (послуги з дослідження та розробки в галузі загальнотехнічних наук);

8. Дослідження та розробка в галузі економічних наук (послуги з дослідження та розробки в галузі економічних наук);

9. Капітальний ремонт будівель соціальної сфери  (утеплення фасадів, дахів, заміна вікон і дверей у будівлях):лот 1 капітальний ремонт у Полтавській області (6); лот 2 технічний нагляд у Полтавській області (6); лот 3 капітальний ремонт у Івано-Франківській області (35); лот 4 технічний нагляд у івано-Франківській області (33); лот 5 капітальний ремонт у Сумській області (19); лот 6 технічний нагляд у Сумській області (19); лот 7 капітальний ремонт у Луганській області (30); лот 8 технічний нагляд у Луганській області (29); лот 9 технічний нагляд у Кіровоградській області (34); лот 10 технічний нагляд у Одеській області (13).

Подано у державне офіційне друковане  видання  з питань державних закупівель: оголошення про заплановану закупівлю – 9; інформація про застосування у одного учасника – 1; оголошення про результати торгів – 5;

повідомлення про акцепт пропозиції конкурсних торгів – 6; повідомлення про відміну торгів – 8.

 

7. КАДРОВЕ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ

 

Позитивним в організації роботи з кадрами в Держекоінвестагентстві є зосередження всієї кадрової роботи в одному структурному підрозділі, де на спеціалістів покладаються відповідальність та зобов’язання щодо кадрової роботи безпосередньо. У 2011 році в Держекоінвестагентстві утворено самостійний структурний підрозділ Сектор кадрового забезпечення з чисельністю працівників 2 особи:

- завідувач Сектору кадрового забезпечення ;

- головний спеціаліст Сектору кадрового забезпечення.

Відповідно до Указу Президента України від 09.12.2010 №1085/2010 утворено Державне агентство екологічних інвестицій України шляхом реорганізації Національного агентства екологічних інвестицій України, діяльність Державного агентства екологічних інвестицій України спрямовується і координується Кабінетом Міністрів України через Міністра екології та природних ресурсів України. Відповідно до зазначеного Указу працівників Нацекоінвестагентства було попереджено про можливе наступне вивільнення та надані відповідні звіти до Центру зайнятості.

На виконання витягу з протоколу № 16 засідання Кабінету Міністрів України від 28.02.2011, Нацекоінвестагентством було розроблено тимчасову структуру Держекоінвестагентства та погоджено з Міністерством екології та природних ресурсів України та Міністерством фінансів України. Тимчасова структура та тимчасовий штатний розклад Держекоінвестагентства розроблені відповідно до вимог постанов Кабінету Міністрів України від 09.03.2006 № 268 „Про упорядкування структури та умов оплати праці працівників апарату органів виконавчої влади” та постанови Кабінету Міністрів України від 12.03.2005 № 179 «Про упорядкування структури апарату центральних органів виконавчої влади, їх територіальних підрозділів та  місцевих державних адміністрацій».

У зв’язку з необхідністю затвердження Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України, перезатвердження кошторису та плану асигнувань (за винятком надання кредитів з бюджету) загального фонду бюджету, включення установи до єдиного реєстру розпорядників та одержувачів бюджетних коштів, затвердження карток із зразками підписів та відбитка печатки, відкриття рахунків, тимчасову структуру та штатний розпис Держекоінвестагентства  введено в дію з 01.05.2011 наказом Держекоінвестагентства від 08.04.2011 № 3.

Держекоінвестагентством 04.06.2011 було оголошено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців та відповідно протягом місяця тривав прийом документів від претендентів на заміщення вакантних посад державних службовців. 11.07.2011 року проведено конкурс на заміщення вакантних посад та за результатами іспиту та співбесіди до Держекоінвестагентства було прийнято 7 працівників, зокрема 1 державний службовець був прийнятий з випробувальним терміном

Згідно тимчасового штатного розпису апарату Держекоінвестагентства станом на 30.12.2011 гранична чисельність становила 74 штатні одиниці, із них 72 чол. – державних службовців, 2 чол. –водії. Фактично працюючих працівників 65 чол., з них 64 чол. – державних службовців.

              На даний час із працюючих державних службовців Держекоінвестагентства повну вищу освіту мають 64 особи, із них: 2 державних службовці продовжують навчання в Академії державного управління при Президентові України та 4 державних службовця мають науковий ступінь.

З 65 працівників Держекоінвестагентства: жінок – 32 особи, чоловіків – 33 особи.

Прийняття на державну службу в Держекоінвестагентстві здійснюється відповідно до Закону України “Про державну службу” на конкурсній основі та з проведенням іспитів, на яких, насамперед, враховується професійна компетентність, рівень освіти, трудовий стаж та досвід, моральні якості претендентів. Перед проведенням конкурсу в Держекоінвестагентстві практикується стажування з метою виявлення  професійних якостей та компетенції майбутнього працівника. Засідання конкурсної комісії проходить в два етапи – розгляд заяв та наданих документів до конкурсної комісії та проведення іспитів на заміщення вакантних посад.

Відповідно до Указу Президента України від 24.12.2010 №1199/2010 «Деякі питання організації роботи міністерств, інших центральних органів виконавчої влади» та відповідно до Закону України «Про центральні органи виконавчої влади» та Указу Президента України від 13.04.2011 № 455/2011 «Про Положення про Державне агентство екологічних інвестицій України» було погоджено в установленому порядку кандидатури керівників та заступників керівників структурних підрозділів Держекоінвестагентства з Міністром екології та природних ресурсів України.

У звітному періоді звільнено 15 державних службовців із них: 6 осіб звільнено за власним бажанням, 3 працівника – в порядку переведення та 5 працівників – у зв’язку з реорганізацією Нацекоінвестагентства. Одним із чинників плинності кадрів є низька матеріальна забезпеченість на державній службі. 

Сектором кадрового забезпечення за звітний період було підготовлено накази:

-         про відпустки – в кількості 226,

-         з особового складу – 166,

-         про відрядження в межах України – 32.

Сектором кадрового забезпечення на виконання доручення Кабінету Міністрів України від 15.11.2010 № 63821/3/1-10 проаналізовано Акти про результати комплексного вивчення стану виконання завдань, визначених актами і дорученнями Президента України у сфері державної політики. Та посилено контроль щодо виконання законодавчих та нормативно-правових актів з питань реалізації державної кадрової політики.

Ранги державним службовцям присвоюються при призначенні на посади та чергові в межах категорій посад згідно ст.26 Закону України “Про державну службу”, записи щодо присвоєння чергового рангу заносяться до трудових книжок.

Особові справи в Держекоінвестагентстві формуються згідно з Порядком ведення особових справ державних службовців в органах виконавчої влади, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 25.05.1998 № 731 та наказу Головдержслужби України від 05.07.1998 № 24. В особових справах в обов’язковому порядку наявні особові картки за формою П-2 ДС, попередження про встановлені законодавством обмеження, пов’язанні із прийняттям на державну службу та її проходження, декларації про доходи щодо себе та членів своєї сім’ї, прийняття  Присяги державного службовця, ознайомлення із загальними правилами поведінки державних службовців.

Зміни і доповнення щодо кадрових питань вносяться в особові справи вчасно. Відповідно ведеться документація з кадрових питань, журнали руху особових справ та обліку руху трудових книжок.

Трудові книжки працівників ведуться згідно Інструкції про порядок ведення трудових книжок працівників. Записи в трудових книжках відповідають вимогам діючого законодавства.

Ведеться контроль за присвоєнням рангів державним службовцям, обчисленням загального стажу і стажу державної служби, наданням щорічної та додаткової відпустки відповідно до норм чинного законодавства.

              В Держекоінвестагентстві практикується також така дієва форма роботи з кадровим резервом, як стажування, що дає можливість більш глибоко розпізнати ділові якості резервістів, сприяє підвищенню їх професійного рівня, детальнішому ознайомленню їх з можливою майбутньою роботою та професійними вимогами майбутньої  посади.

Значна увага у Держекоінвестагентстві приділяється підвищенню кваліфікації державних службовців, не дивлячись на недостатнє фінансування. За звітний рік державні службовці підвищували кваліфікацію у центрі післядипломної освіти Національної академії внутрішніх справ Міністерства внутрішніх справ України, та 1 працівник пройшов навчання за темою «Внутрішній контроль та аудит у секторі державного управління України та європейський досвід», яке проводилось Державною фінансовою інспекцією України в рамках міжнародного співробітництва.

Державні службовці беруть активну участь у семінарах, круглих столах, симпозіумах, форумах та інших заходах, зокрема:

-         взято участь у навчальному семінарі з розвитку енергозбереження та альтернативної енергетики, проектів спільного впровадження та механізмів чистого розвитку в країнах СНД з оглядом законодавства та політики Європейського Союзу;

-         участь у міжнародному науково-практичному симпозіумі бюро Верітас «Сучасні системи менеджменту. Розробка, впровадження, розвиток»;

-          участь у XXI Міжнародній конференції «Проблеми екології  та експлуатації об’єктів енергетики « та міжнародному Конгресі «ЕТЕВК-2011»;

-          презентація Держекоінвестагентства на екологічному форумі  «Екологія промислового регіону»- II етапу Міжнародного екологічного форуму  «Довкілля для України».

Із введенням локальної системи «Картка» версія 5.3 поліпшився облік даних, що стосуються державних службовців, вчасне внесення змін до особових карток, локалізація даних на всіх держслужбовців в одній системі. Але слід звернути увагу, що версія 5.3 локальної системи «Картка» потребує заміни більш сучасною та  спрощеною, із оновленою законодавчою базою.

 

8. КОНТРОЛЬНО-РЕВІЗІЙНА РОБОТА

В системі Держекоінвестагентства станом на 31.12.2011 знаходиться
3 підконтрольних суб’єкта: апарат Держекоінвестагентства, Державне підприємство «Держекоінвест», яке належить до сфери управління Держекоінвестагентства, та бюджетна установа «Національний центр обліку викидів парникових газів» (утворений відповідно до розпорядження Кабміну від 07.11.2011 № 1194).

Діяльність головного спеціаліста з контрольно-ревізійної роботи провадилась відповідно до плану проведення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи Державного агентства екологічних інвестицій України на
ІІ півріччя 2011 року (далі – План), затвердженого Головою Держекоінвестагентства і погодженого ГоловКРУ.

Так, в межах здійснення попереднього і поточного контролю головним спеціалістом з контрольно-ревізійної роботи, в т.ч. у складі комітету з конкурсних торгів, проводився оперативний моніторинг роботи Держекоінвестагентства щодо здійснення закупівель із наданням усних та/або письмових рекомендації.

Організаційно-методологічна робота виконана у вигляді проведення семінару-навчання з питань організації бюджетного процесу та порядку взаємодії структурних підрозділів Держекоінвестагентства у цьому процесі. Також розроблено та затверджено Порядок проведення контрольних заходів в Державному агентстві екологічних інвестицій України.

Проведено роботу з організації у 2012 року конкурсних торгів на закупівлю послуг з міжнародного фінансового аудиту (у межах бюджетної програми за КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату»).

Про результати здійснення внутрішньої контрольно-ревізійної роботи у відповідності із пунктом 18 Постанови № 2 подавались відповідні щоквартальні звіти до ГоловКРУ (Держфінінспекції).

 

9. ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ УЧАСТІ ГРОМАДСЬКОСТІ

 

На постійній основі забезпечувалося розміщення документів та інформації на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства seia.gov.ua.

Було забезпечено проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів Держекоінвестагентства та залучення громадськості до їх підготовки шляхом опублікування даних проектів на офіційному веб-сайті Держекоінвестагентства.

Проводилась робота щодо здійснення електронних консультацій з громадськістю із застосуванням урядового веб-порталу «Громадянське суспільство та влада». Поряд з цим, були підготовлені та опубліковані на даному веб-порталі звіти щодо результатів проведення електронних консультацій.

Здійснювалось вивчення і аналізування громадської думки стосовно діяльності Держекоінвестагентства через моніторинг оприлюднених у ЗМІ зауважень та пропозицій, усних та письмових звернень інститутів громадянського суспільства та окремих громадян. Варто зазначити, що зазначені зауваження не лише враховувались але й відбувалось публічне реагування на них.

Проводились консультації з громадськістю з питань формування та реалізації державної політики у сфері охорони навколишнього природного середовища та зміни клімату із застосуванням веб-сайту Держекоінвестагентства.

 

Протягом 2011 року було оновлено склад Громадської ради при Держекоінвестагентстві та проведено 7 засідань,

- Прес-конференцій проведено-2.

- Брифінгів-1.

- Сприяння у проведенні конференцій, семінарів-4

- Кількість звернень, що надійшли на урядову гарячу лінію-5

- Від засобів масової інформації надійшло 122 інформаційних запити.

- Запитів надійшло відповідно до Закону України «Про доступ до публічної інформації»- 20

- Загалом надано інтерв’ю та коментарів засобам масової інформації:

телебачення – 11; радіо – 3; друковані ЗМІ – 12.

- Виступи керівництва Нац/Держекоінвестагентства на форумах, конференціях, круглих столах – 8.

 

Окремої уваги заслуговує висвітлення Нацекоінвестагентством 17-ї Конференції Сторін Рамкової конвенції про зміну клімату ООН та 7-ї Зустрічі Сторін Кіотського протоколу, що відбулися у листопаді-грудні 2011 року в м. Дурбан (Південна Африка). Загалом було підготовлено та розповсюджено 32 прес-релізи та інформаційні повідомлення для ЗМІ.

 

 

 

 

10. ДІЯЛЬНІСТЬ З ПИТАНЬ ЗАПОБІГАННЯ ТА ПРОТИДІЇ КОРУПЦІЇ

 

Проведено роз’яснювальну роботу з працівниками стосовно необхідності заповнення та подання Декларації про доходи, зобов’язання фінансового характеру та майновий стан державного службовця та особи яка претендує на зайняття посади державного службовця, щодо себе та членів своєї сім’ї. Надавались консультації та роз’яснення про порядок заповнення Декларації відповідно до методичних рекомендацій затверджених Наказом  Міністерства фінансів України № 175 від 09.04.2001р.

Постійно береться участь у засіданні комітету з конкурсних торгів Держекоінвестагентства. Проводиться вибірковий аналіз відповідності законодавству укладених фінансово-господарських договорів (та їх проектів) на відповідність Закону України „Про здійснення державних закупівель”.

Проводився моніторинг виконання Указу Президента України „Про оптимізацію системи центральних органів виконавчої влади” від 09.12.2010 №2085 та розпорядження Кабінету Міністрів України „ Про утворення комісії з проведення реорганізації та ліквідації деяких центральних органів виконавчої влади” від 10.12.2010 „2219-р на предмет дотримання Кодексу законів про працю України та антикорупційного законодавства.

На виконання окремого доручення Мінприроди від 11.04.2011 №151-од та в порядку ст.23-1 КПК України було проведене ознайомлення працівників з поданням Прокуратури Київської області стосовно кримінальної справи №47-1356. Проведено лекцію щодо необхідності належного виконання працівниками своїх службових обов’язків, та запобігання (недопущення) проявам корупції.

Контроль та забезпечення виконання п.1 постанови КМУ „Питання забезпечення реалізації статті 19 Закону України „Про засади запобігання та протидії корупції”, затвердженої КМУ від 15.09.2010 №849;

Проводились персональні бесіди з працівниками Держекоінвестагентства стосовно нового антикорупційного законодавства, підготовлено доповідь та прийнято участь у семінарі-лекції на тему „Ознайомлення працівників з Законом України „Про засади запобігання та протидію корупції” прийнятим Верховною Радою України 07.04.2011 №3206-VI.

Проведено обговорення з окремими структурними підрозділами Держекоінвестагентства необхідності дотримання вимог наказу Головдержслужби від 23.10.2000 №58 „Про затвердження Загальних правил поведінки державного службовця”.

Розроблено та подано до сектору кадрового забезпечення перелік питань з антикорупційного законодавства для проведення конкурсу на заміщення вакантних посад державних службовців. 11.07.2011 проведено конкурс на заміщення вакантних посад державних службовців в якому взяли участь сім осіб. За результатами іспиту та співбесіди всі сім осіб були рекомендовані до зарахування.

На виконання Плану організації підготовки проектів актів, необхідних для забезпечення реалізації Закону України від 07 квітня 2011 року №3206  „Про засади запобігання та протидії корупції” спільно з Відділом правового забезпечення проаналізовано на відповідність нормативно-правові акти Держекоінвестагентства.

11. КОНТРОЛЬ ЗА СТАНОМ ВИКОНАННЯ АКТІВ ЗАКОНОДАВСТВА, ДОРУЧЕНЬ ПРЕЗИДЕНТА УКРАЇНИ, КАБІНЕТУ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

 

- У 2010 році виконано усього кореспонденції (доручень, листів)- 3821.

- Доручень Кабінету Міністрів України – 551.

- Надана відповідь на 7 звернень Народних депутатів України.

Усі звернення перебували на постійному контролі, здійснювався щоденний моніторинг стану виконання, проводився ретельний аналіз якості виконання доручень та своєчасність надання інформації.

Керівництвом  Держекоінвестагентства та структурними підрозділами послідовно проводяться організаційні та практичні заходи, направлені на посилення відповідальності всіх без винятку посадових осіб за стан виконавської дисципліни. Постійно вживаються заходи щодо підвищення персональної відповідальності як керівників, так і безпосередніх виконавців за виконання  завдань у встановлені терміни. Налагоджено контроль за виконанням завдань органів влади вищого рівня та наказів Держекоінвестагентства.

Відділом документального забезпечення та контролю Департаменту фінансів та забезпечення діяльності Держекоінвестагентства здійснюється моніторинг виконання структурними підрозділами Держекоінвестагентства актів законодавства, доручень Президента України, Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України.

Разом з тим, незважаючи на заходи, що вживаються керівництвом Держекоінвестагентства, щодо покращення стану виконавської дисципліни, посилення контролю та підвищення відповідальності за своєчасне і якісне виконання актів законодавства, доручень Президента України та Кабінету Міністрів України, Прем’єр-міністра України, звернень та запитів народних депутатів України, деякі керівники структурних підрозділів не забезпечують належної роботи в цьому напрямі.

Питання щодо організації виконання структурними підрозділами конкретних завдань, а також якості виконання документів, розглядаються на щотижневих апаратних нарадах у керівництва Держекоінвестагентства, приймаються відповідні рішення, спрямовані на підвищення персональної відповідальності розробників проектів документів.

Запроваджено практику постійного інформування контрольного підрозділу Кабінету Міністрів України щодо виконання доручень вищих органів влади.

версія для друку