Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Звіти

Звіт про повторне відстеження результативності регуляторного акта наказу Національного агентства екологічних інвестицій України "Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою" 26.03.2012

http://www.neia.gov.ua/nature/img/1x1.gifЗвіт

про повторне відстеження результативності регуляторного акта

наказу Національного агентства екологічних інвестицій України

 «Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою»

 

1. Вид та назва регуляторного акта, результативність якого відстежується:

Наказ Національного агентства екологічних інвестицій України від 18.12.2008 № 79 «Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів спільного впровадження за національною процедурою» (далі – Інструкція).

 

2. Назва виконавця заходів з  відстеження результативності:

          Відділ спільного впровадження Департаменту міжнародного співробітництва, спільного впровадження та обліку парникових газів та Відділ правового забезпечення Державного агентства екологічних інвестицій.

  

3. Цілі прийняття акта:

Наказ спрямований на забезпечення реалізації проектів спільного впровадження за національною процедурою, з метою виконання постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2006 № 206 (у редакції постанови Кабінету Міністрів України від 20.08.2008 № 718) «Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів».

 

4. Строк виконання заходів з відстеження:

Березень 2012 року.

 

5. Тип відстеження:

Повторне відстеження.

 

6. Методи одержання результатів відстеження:

Основним методом з відстеження результативності регуляторного акта є аналіз практики застосування норм Інструкції суб'єктами господарювання та  Державним агентством екологічних інвестицій України                                         (далі - Держекоінвестагентство).

 

7. Дані та припущення, на основі яких відстежувалася результативність, а також способи одержання даних:

 Відстеження результативності акта здійснювалось за допомогою:

-         відстеження та порівняння кількості звернень суб`єктів господарювання, на яких розповсюджуються вимоги регуляторного акта та прийнятих рішень  Держекоінвестагентством про затвердження проектів спільного впровадження, які реалізуються за національною процедурою;

-         відстеження  кількості затверджених проектів спільного впровадження, які реалізуються  за національною процедурою.

  

8. Кількісні та якісні значення показників результативності акта :

Одним із наслідків набрання чинності регуляторним актом, відносно якого здійснювалось повторне відстеження, є:- збільшення кількості суб`єктів господарювання, які мають можливість реалізовувати проекти  спільного впровадження за національною процедурою.

За строк дії даного регуляторного акта Держекоінвестагентством затверджено 70 проектів  спільного впровадження за національною процедурою.

З 2009 року кількість суб`єктів господарювання, що виявили бажання реалізовувати проекти спільного провадження за національною процедурою, постійно зростає. Даний  регуляторний акт значно розширив можливості для суб`єктів господарювання, оскільки він суттєво спрощує та прискорює підготовку, схвалення та затвердження проектної документації, необхідної для реалізації проекту спільного впровадження за національною процедурою. До цього такої можливості у суб`єктів господарювання не було.

 

9. Оцінка  результатів реалізації регуляторного акта та ступеня досягнення визначених цілей:

На підставі результатів повторного відстеження результативності регуляторного акта можна дійти висновку, що вцілому шляхом  впровадження цього регуляторного акту  вдалося досягти  визначених цілей.

Реалізація проектів спільного впровадження  сприяє залученню додаткових коштів  у розвиток національної промисловості та  енергетики, запровадженню новітніх енергозберігаючих технологій.

Висновок щодо ступеня досягнення визначених цілей можна зробити як високий, більш того, деякі проекти спільного впровадження взагалі не могли реалізуватись без національної процедури (наприклад: вітроенергетика, розширення та нове будівництво енергозберігаючих об`єктів).

  

                                                                                                                                      

   Голова                                                                                                                                                                      В. Якубовський

 

версія для друку