Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Про Держекоінвестагентство » Плани

ПЛАН з основної діяльності Державного агентства екологічних інвестицій України на 2012 рік 25.01.2012

ПОГОДЖЕНО

Міністр екології та природних ресурсів України

 

________________________ М. Злочевський

 

«     »_____________ 2012 р

ЗАТВЕРДЖЕНО

 Наказ Державного агентства

екологічних інвестицій України

 «     »_____________ 2012 р №____

ПЛАН

з основної діяльності

Державного агентства екологічних інвестицій України

на 2012 рік

п/п

Назва заходу

Політичні пріоритети  та рішення, на підставі яких виконується захід

Термін виконання

Виконавець

 

А

1

2

3

4

 

 

ПРОЕКТИ ЦІЛЬОВИХ ЕКОЛОГІЧНИХ (ЗЕЛЕНИХ) ІНВЕСТИЦІЙ

 

 

Нормативно-правова діяльність

 

1

Розроблення проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22.02.2008 № 221 «Про затвердження Порядку розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату»

Вимоги договорів купівлі-продажу ОУК з Японською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р вiд 29.01.2009, № 277-р від 18.03.2009), Іспанською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1388-р від 18.11.2009)

І квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку Відділ правового забезпечення

 

2

Розроблення проекту змін до постанови Кабінету Міністрів України від 23.03.2011 № 348 «Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів »

Вимоги договорів купівлі-продажу ОУК з Японською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р вiд 29.01.2009, № 277-р від 18.03.2009), Іспанською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1388-р від 18.11.2009)

І квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку Відділ правового забезпечення

 

 

Діяльність щодо практичної реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

 

3

Здійснення розгляду, схвалення та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходів, пов’язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов’язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

Постанова Кабінету Міністрів України № 221 від 22.02.2008

І-ІV квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

 

4

Здійснення моніторингу та контролю за станом та якістю реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій, приймання обсягів виконаних робіт та опрацювання іншої відповідної документації

Постанова Кабінету Міністрів України № 461 від 13.04.2011, наказ Держбуду № 174 від 27.08.2000, договори на закупівлю робіт з реалізації проектів за державні кошти

І-ІV квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

 

5

Ведення бази даних проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

Постанова Кабінету Міністрів України № 221 від 22.02.2008

І-ІV квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

 

6

Підготовка річних звітів на виконання вимог Договорів купівлі-продажу ОУК, укладання угод із виконавцями послуг та супровід робіт із фінансового та технічного аудиту

Вимоги Договорів купівлі-продажу ОУК з Японською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р вiд 29.01.2009, № 277-р від 18.03.2009), Іспанською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1388-р від 18.11.2009)

І-ІІ квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

Відділ правового забезпечення

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

7

Проведення консультацій та нарад із інвесторами, розробниками, заявниками та іншими заінтересованими сторонами з питань підготовки та реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій

Вимоги Договорів купівлі-продажу ОУК з Японською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 90-р вiд 29.01.2009, № 277-р від 18.03.2009), Іспанською стороною (розпорядження Кабінету Міністрів України № 1388-р від 18.11.2009)

І-ІV квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

Управління міжнародного співробітництва

 

 

 

Проекти спільного впровадження

 

 

Нормативно-правова діяльність

 

8

Розробка постанови Кабінету Міністрів України «Про внесення змін до постанови Кабінету Міністрів України від 22 лютого № 206 «Про затвердження Порядку підготовки, розгляду, схвалення та реалізації проектів, спрямованих на скорочення обсягу антропогенних викидів парникових газів»

Стаття 6 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі – РКЗК ООН)

І -ІІ квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ правового забезпечення

 

9

Розробка проекту наказу Держекоінвестагентства «Про затвердження Положення про надання листа-підтримки проектам та програмам діяльності спільного впровадження»

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН

ІІ - ІІІ квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ правового забезпечення

 

10

Розробка проекту наказу Держекоінвестагентства «Про затвердження Положення про надання листа-схвалення проектам та програмам діяльності спільного впровадження»

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН

ІІ - ІІІ квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ правового забезпечення

 

11

Розробка проекту наказу Держекоінвестагентства «Про затвердження Інструкції про реалізацію проектів та програм діяльності  спільного впровадження за національною процедурою»

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН

ІІІ-ІV

квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ правового забезпечення

 

12

Розробка проекту наказу Держекоінвестагентства «Про затвердження Вимог до звітів про моніторинг проектної діяльності за механізмом спільного впровадження»

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН, постанова КМУ від 22.02.06 № 206

ІІІ-ІV

квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру

Відділ обліку парникових газів

 

13

Розроблення проекту наказу Держекоінвестагентства «Про затвердження Інструкції щодо проведення науково-технічної експертизи проектно-технічної документації та звітів про моніторинг за проектами спільного впровадження

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН,

постанова КМУ від 22 лютого № 206

ІІІ-ІV

квартал

Відділ обліку парникових газів

Відділ спільного впровадження та реєстру

 

 

Діяльність щодо практичної реалізації проектів спільного впровадження

 

14

Розгляд та погодження документів для отримання листа-підтримки та листа-схвалення за проектами спільного впровадження.

Наказ Нацекоінвестагентства від 25.06. 2008 № 32, наказ Нацекоінвестагентства від 25.06. 2008 № 33

І-IV квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ обліку парникових газів

Відділ правового забезпечення

 

15

Здійснення процедури затвердження проектів спільного впровадження за національною процедурою, розгляд та погодження документів для здійснення операцій з вуглецевими одиницями за проектами спільного впровадження та оприлюднення інформації на сайті РКЗКООН

наказ Нацекоінвестагентства від 18.12.2008 № 79

наказ Держекоінвестагентства від 24.06.2011 №9

І-IV квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру Відділ обліку парникових газів

Відділ правового забезпечення Управління контролю та забезпечення діяльності

 

16

Ведення комплексних баз даних за проектами та програмами діяльності  спільного впровадження

Стаття 6 Кіотського протоколу до РКЗК ООН

І-IV квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру

 

17

Участь у засіданнях Наглядового комітету спільного впровадження та підготовка пропозицій щодо нової моделі механізму спільного впровадження

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Відділ спільного впровадження та реєстру

 

18

Оприлюднення інформації про затвердження проектів спільного впровадження

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 5 березня 2009 р. № 272-р

щомісяця

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

 

ВИКОНАННЯ ЗОБОВ’ЯЗАНЬ УКРАЇНИ ЗА РАМКОВОЮ КОНВЕНЦІЄЮ ООН ПРО ЗМІНУ КЛІМАТУ ТА КІОТСЬКИМ ПРОТОКОЛОМ ДО НЕЇ

 

19

Підготовка подання України до підрозділу із забезпечення дотримання комітету з дотримання Кіотського протоколу(відповідно до Рішень 22/СМР.1 та 4/СМР.2)

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

20

Підготовка матеріалів та доповіді до засідання підрозділу із забезпечення дотримання комітету з дотримання Кіотського протоколу.

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

21

Координація праці групи експертів ООН із розгляду та підготовка відповідей на запитання/зауваження в рамках поглибленого щорічного розгляду Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр. (відповідно до статті 8 Кіотського протоколу).

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

22

Розгляд та підготовка коментарів на проект звіту з розгляду Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2010 рр.

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

23

Збір, аналіз та обробка інформації необхідної для забезпечення підготовки Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр.

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

24

Збір, аналіз та обробка інформації необхідної для забезпечення підготовки Шостого національного повідомлення України з питань зміни клімату.

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

25

Організація подання до Секретаріату РКЗК ООН Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр.

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

26

Координація праці групи експертів ООН із розгляду та підготовка відповідей на запитання/зауваження в рамках поглибленого щорічного розгляду Національного кадастру антропогенних викидів із джерел та абсорбції поглиначами парникових газів в Україні за 1990-2011 рр. (відповідно до статті 8 Кіотського протоколу).

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

27

Забезпечення функціонування Національного електронного реєстру антропогенних викидів та абсорбції парникових газів та його взаємодії з міжнародним журналом трансакцій, а також оприлюднення інформації Реєстру

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

28

Розробка проекта наказу «Про архівне зберігання інформації щодо інвентаризації антропогенних викидів і поглинання парникових газів»

РКЗК ООН; Кіотський протокол

ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

29

Участь у 18-й конференції Сторін РКЗК ООН/8-й нараді Сторін Кіотського протоколу

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

 

міжнародна діяльність

 

30

Участь у переговорному процесі щодо підготовки та підписання угоди на пост-кіотський період

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

31

Участь в роботі Сесії допоміжних органів та спеціальних робочих груп при Секретаріаті Рамкової конвенції ООН про зміну клімату

РКЗК ООН; Кіотський протокол

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

32

Участь у переговорному процесі та  міжнародних заходах, консультаціях з тематик відповідно до Директив 2003/87/ЕС, 2008/101/EC, 2004/101/EC.

Директиви 2003/87/ЕС, 2008/101/EC, 2004/101/EC, план співробітництва з ЄС

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

33

Співробітництво з ЄС в рамках ініціативи «Східне партнерство» та засідань Підкомітету №4 «Енергетика, транспорт, ядерна безпека та екологія» Комітету з питань співробітництва між Україною та ЄС.

план співробітництва з ЄС

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

34

Засідання Робочої групи Україна-ЄС з питань зміни клімату у м. Київ.

РКЗК ООН; Кіотський протокол, план співробітництва з ЄС

ІІ квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

35

Участь у Міжнародній кліматичній виставці-ярмарку «Карбон Експо 2012»

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

ІІ квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

36

Робочі зустрічі в рамках укладених договорів з представниками урядових організацій та компаній Японії та Іспанії

Укладені угоди

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Відділ правового забезпечення

 

37

Підписання документів щодо співробітництва за статтею 17 Кіотського протоколу з Світовим банком.

Відповідне доручення КМУ

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

38.

Співробітництво щодо статей 6 та 17 Кіотського протоколу за укладеними меморандумами про взаєморозуміння та переговори з метою укладання договору купівлі-продажу ОУК.

Відповідне доручення КМУ

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

39

Участь у спеціалізованих виставках та конференціях; засіданнях та семінарах РКЗК ООН; організація та проведення зустрічей з представниками посольств, міжнародних урядових та неурядових організацій, іноземних компаній та інших міжнародних та національних установ та відомств для обговорення питань щодо міжнародного співробітництва в рамках РКЗК ООН та Кіотського протоколу.

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

І-ІV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

40

Підготовка документів для сплати внесків до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну  клімату, Кіотського протоколу до неї та Міжнародного журналу транзакцій і супроводження зазначеної діяльності

Рішення конференцій сторін та зустрічей сторін відповідно РКЗК ООН, Кіотського протоколу

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Відділ бухгалтерського обліку

 

41

Розроблення пропозицій до позиції України у переговорному процесі з питань зміни клімату в межах компетенції Відділу, формулювання  позиції України на основі узагальнених пропозицій, підготовка інформаційно-аналітичних матеріалів з питань зміни клімату у міжнародному контексті

Рішення конференцій сторін та зустрічей сторін відповідно РКЗК ООН, Кіотського протоколу

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Відділ міжнародного співробітництва

Інші структурні підрозділи

 

42

Участь у переговорному процесі з питань зміни клімату щодо умов запровадження другого періоду зобовязань за Кіотським протоколом підготовки нової угоди на пост-кіотський період

Рішення конференцій сторін та зустрічей сторін відповідно РКЗК ООН, Кіотського протоколу

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Відділ міжнародного співробітництва

Інші структурні підрозділи

 

43

Участь у переговорному процесі щодо включення авіації в Європейську систему торгівлі викидами (ЄСТВ)

Рішення конференцій сторін та зустрічей сторін відповідно РКЗК ООН, Кіотського протоколу

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Відділ міжнародного співробітництва

 

44

Сприяння залученню технічної допомоги з боку як міжнародних організацій, банківських і фінансових установ, так і в межах загальноєвропейського співробітництва

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Відділ міжнародного співробітництва

 

45

Забезпечення взаємодії з Мінприроди щодо реалізації положень Закону України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року» та виконання заходів Національного плану дій з охорони навколишнього природного середовища на 2011 – 2015 роки у контексті питань, пов’язаних із зміною клімату

Закон України «Про Основні засади (стратегію) державної екологічної політики України на період до 2020 року»

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Інші структурні підрозділи

 

46

Розробка і координація впровадження  програм і проектів для здійснення положень статті 6 РКЗК ООН, у тому числі у сфері  професійної підготовки, освіти, інформування та залучення громадськості

Вимоги  статті 6 РКЗК ООН

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Інші структурні підрозділи

 

47

Призначення національного координатора по статті 6 РКЗК ООН, підтримка його діяльності

Вимоги  статті 6 РКЗК ООН

І квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

 

48

Створення і підтримка механізмів моніторингу виконання положень статті 6 РКЗК ООН із залученням усіх зацікавлених сторін

Вимоги  статті 6 РКЗК ООН

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

 

49

Підготовка подання України до Секретаріату РКЗК ООН  щодо нової робочої програми в рамках статті 6 РКЗК ООН

Вимоги  статті 6 РКЗК ООН

І квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

 

 

АДАПТАЦІЯ ДО ЗМІНИ КЛІМАТУ

 

50

Участь у перегляді основних засад і пріоритетів державної політики на 2012 - 2020 роки у сферах регулювання негативного антропогенного впливу на клімат, адаптації до зміни клімату

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

І-ІV квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Інші структурні підрозділи

 

51

Підготовка запиту і проведення консультацій із заінтересованими ЦОВВ і місцевими органвми влади щодо надання фінансових розрахунків стосовно заходів, передбачених проектом Національного плану адаптації до зміни клімату

Указ Президента України від 10 грудня 2010р. №1119 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці україни у 2011 році» (абзац другий підпункту «в» пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України)

І квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

52

Підготовка пакету документів для повторного погодження до заінтересованих ЦОВВ та інших органів виконавчої влади проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату»

Указ Президента України від 10 грудня 2010р. №1119 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці україни у 2011 році» (абзац другий підпункту «в» пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України)

І квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Відділ правового забезпечення

 

53

Забезпечення погодження проекту розпорядження Кабінету Міністрів України «Про затвердження Національного плану адаптації до зміни клімату»

Указ Президента України від 10 грудня 2010р. №1119 «Про рішення Ради національної безпеки і оборони України від 17 листопада 2010 року «Про виклики та загрози національній безпеці україни у 2011 році» (абзац другий підпункту «в» пункту 5 рішення Ради національної безпеки і оборони України)

І квартал

Відділ взаємодії з Секретаріатом РКЗК ООН та адаптації до змін клімату

Відділ правового забезпечення

 

 

Нормотворча діяльність

 

54

Створення робочої групи та розробка проекту Закону яким будуть унормовуватися правові відносини в сфері регулювання та управління викидами і поглинанням парникових газів.

Закони України

І-IV квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Відділ правового забезпечення

 

55

Розробка пропозицій щодо внесення змін до Національного плану заходів з реалізації положень Кіотського протоколу до Рамкової  конвенції Організації Об'єднаних Націй про зміну клімату

Розпорядження Кабінету Міністрів України від 18 серпня 2005 р. № 346-р.

II квартал

Департамент міжнародного співробітництва, проектів спільного впровадження та національної системи обліку парникових газів

 

 

Фінансова діяльність

 

56

Опрацювання Закону України «Про Державний бюджет на 2012 рік» від 22.12.2011 р. № 4282-VI, опрацювання Бюджетного кодексу України

Згідно чинного законодавства, співпраця з Мінфіном, ДКСУ, Мінприроди

І-IV квартал

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Відділ правового забезпечення

 

57

Складання та подання мережі установ і організацій, які отримують кошти з державного бюджету

Згідно чинного законодавства, співпраця з Мінфіном, ДКСУ, Мінприроди

І-IV квартал

Відділ бюджетного фінансування

 

58

Затвердження і погодження тимчасового кошторису і плану асигнувань за бюджетною програмою «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій» КПКВ 6351010

Згідно чинного законодавства, співпраця з ДКСУ

січень

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

59

Складання і подання річного звіту про виконання паспорта бюджетної програми КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї»

Згідно чинного законодавства, підготовка і подання до ДКСУ

січень

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

60

Складання і подання паспортів за бюджетними програмами 6351010, 6351020, 6351030

Згідно чинного законодавства, узагальнення та подання до Мінфіну

січень

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Структурні підрозділи

 

61

Затвердження і погодження кошторису і плану асигнувань на 2011 рік за бюджетними програми КПКВК 6351010 «Керівництво та управління у сфері екологічних інвестицій», КПКВК 6351020 «Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату», КПКВК 6351030 «Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї»

Згідно чинного законодавства, співпраця з Мінфіном

січень - лютий

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Структурні підрозділи

 

62

Опрацювання бюджетного запиту на 2013 рік

Згідно чинного законодавства, співпраця з Мінфіном

серпень

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Структурні підрозділи

 

63

Участь у складанні і поданні  звіту про виконання паспортів бюджетних програм за 1-ше півріччя КПКВК 6351010, КПКВК 6351020, КПКВК 6351030

Згідно чинного законодавства, за поданням відповідальних виконавців за бюджетними програмами

червень - серпень

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

Структурні підрозділи

 

64

Підготовка пропозицій до формування попередніх показників проекту державного бюджету на 2013 рік

Згідно чинного законодавства

І-IV квартал

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

65

Внесення змін до кошторисів і планів асигнувань по загальному і спеціальному фондам державного бюджету

Згідно чинного законодавства

І-ІV квартал

Департамент фінансів, контролю та забезпечення діяльності

 

 

Адміністративна діяльність

 

66

Інформування громадськості з питань зміни клімату та діяльності Держекоінвестагентства

Закон  України «Про доступ до публічної інформації»

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

67

Виконання доручень Кабінету Міністрів України, міністерств та інших центральних органів виконавчої влади

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

І-ІV квартал

Управління схеми зелених інвестицій та розвитку ринку

 

68

Планування роботи, подача звітної інформації Кабінету Міністрів України, Міністерству екології та природних ресурсів України

Концепція сприяння органів виконавчої влади розвитку громадянського суспільства

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

69

Надання засобам масової інформації роз’яснювальних матеріалів та коментарів стосовно діяльності Держекоінвестагентства, в тому числі за запитами журналістів, висвітлення в ЗМІ офіційних заходів Держекоінвестагентства

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки», Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля», Закон  України «Про доступ до публічної інформації»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

70

Взаємодія з органами державної влади та інститутами громадянського суспільства для проведення спільних заходів, спрямованих на виконання державних програм інформування громадськості та розвитку інформаційного суспільства

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

71

Проведення громадських обговорень проектів нормативно-правових актів Держекоінвестагентства та залучення громадськості до їх підготовки

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

72

Забезпечення функціонування веб-сайту Держекоінвестагентства та інформаційної взаємодії з єдиним веб-порталом органів виконавчої влади

Закон України «Про основні засади розвитку інформаційного суспільства в Україні на 2007-2015 роки»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

73

Забезпечення роботи Громадської ради при Держекоінвестагентстві

Постанова від 3 листопада 2010 р. N 996 «Про забезпечення участі громадськості у формуванні та реалізації державної політики»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

74

Проведення спільно з громадськими організаціями заходів та інформаційних кампаній, спрямованих на поширення інформації про зміну клімату, адаптацію до неї та заходи із запобігання

Закон України «Про ратифікацію Конвенції про доступ до інформації, участь громадськості в процесі прийняття рішень та доступ до правосуддя з питань, що стосуються довкілля»

І-ІV квартал

Головний спеціаліст з питань роботи з громадськістю та ЗМІ

 

75

Участь в конференціях, семінарах, навчаннях, тренінгах (у тому числі міжнародних) з питань зміни клімату, реалізації механізму спільного впровадження та схеми зелених інвестицій тощо.

Указ Президента України № 455/2011 від 13.04.2011

І-ІV квартал

Структурні підрозділи

 

 

Голова                                                                                               В. Б. Якубовський 

 

версія для друку