Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Постанови КМУ

Постанова Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. N 348 "Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів" 23.03.2011

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 23 березня 2011 р. N 348

Київ

Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів

Відповідно до частини сьомої статті 20 Бюджетного кодексу України Кабінет Міністрів України постановляє:

Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, що додається.

 

Прем'єр-міністр України 

М. АЗАРОВ 

 

Інд. 70

 

ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 23 березня 2011 р. N 348 


ПОРЯДОК
використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів

1. Цей Порядок визначає механізм використання коштів, передбачених у державному бюджеті за програмою "Державна підтримка заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, у тому числі на утеплення приміщень закладів соціального забезпечення, розвиток міжнародного співробітництва з питань зміни клімату", що надійшли від продажу частин установленої кількості викидів парникових газів, передбаченого статтею 17 Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (далі - бюджетні кошти).

2. Головним розпорядником бюджетних коштів є Міністерство екології та природних ресурсів.

Розпорядником бюджетних коштів нижчого рівня і відповідальним виконавцем бюджетної програми є Державне агентство екологічних інвестицій.

Одержувачами бюджетних коштів є юридичні та фізичні особи, що здійснюють реалізацію проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та заходи щодо виконання Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату.

3. Використання бюджетних коштів здійснюється відповідно до плану заходів, який затверджується Державним агентством екологічних інвестицій, погоджується Міністерством екології та природних ресурсів, Мінфіном і Прем'єр-міністром України, за напрямами, визначеними Порядком розгляду, схвалення і реалізації проектів цільових екологічних (зелених) інвестицій та пропозицій щодо здійснення заходів, пов'язаних з реалізацією таких проектів і виконанням зобов'язань сторін Кіотського протоколу до Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 22 лютого 2008 р. N 221 (Офіційний вісник України, 2008 р., N 23, ст. 695; 2010 р., N 68, ст. 2447).

4. Закупівля товарів, робіт і послуг за рахунок бюджетних коштів здійснюється в установленому законом порядку.

Попередня оплата таких товарів, робіт і послуг проводиться з урахуванням положень бюджетного законодавства.

5. Відображення у первинному та бухгалтерському обліку інформації про отримані (створені) оборотні та необоротні активи, а також відкриття рахунків, реєстрація, облік зобов'язань в органах Державної казначейської служби та проведення операцій, пов'язаних з використанням бюджетних коштів, здійснюються у порядку, встановленому Державною казначейською службою.

6. Видатки, пов'язані з фінансуванням капітального будівництва за рахунок бюджетних коштів, здійснюються відповідно до Порядку державного фінансування капітального будівництва, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 27 грудня 2001 р. N 1764 (Офіційний вісник України, 2001 р., N 52, ст. 2374).

7. Бюджетні кошти не надаються юридичним особам, яких визнано банкрутами, щодо яких порушено провадження у справі про банкрутство, які перебувають у стані ліквідації, та тим, які мають заборгованість більше ніж півроку із сплати податків, зборів до державного, місцевих бюджетів та внесків до Пенсійного фонду України.

8. Складення і подання фінансової та бюджетної звітності про використання бюджетних коштів, а також контроль за їх цільовим та ефективним витрачанням здійснюються в установленому законодавством порядку.

Державне агентство екологічних інвестицій подає щокварталу до 20 числа місяця, що настає за звітним періодом, та щороку до 25 січня Міністерству екології та природних ресурсів і Мінфіну інформацію про виконання плану заходів, зазначеного у пункті 3 цього Порядку.

 

версія для друку