Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Чинні нормативно-правові акти

Закон України "Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України "Про Державний бюджет України на 2011 рік" 16.05.2011

З А К О Н   У К Р А Ї Н И

Про внесення змін до додатка N 3 до Закону України
"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

 

     Верховна Рада України  п о с т а н о в л я є:

 

     1. Внести зміни  до  додатка  N  3  до  Закону  України  "Про Державний бюджет  України  на  2011  рік"  (  2857-17 ) (Відомості Верховної Ради України,  2011 р.,  N  7-8,  ст.  52;  із  змінами, внесеними законами  України  від  7  квітня  2011  року  N 3220-VI ( 3220-17 ) і N 3222-VI) ( 3222-17 ) згідно з  додатком  до  цього Закону.
     2. Цей Закон набирає чинності з дня,  наступного за днем його опублікування.

 Президент України                                                                                                                              В.ЯНУКОВИЧ

 

 м. Київ, 21 квітня 2011 року

          N 3291-VI

Додаток

до Закону України "Про внесення змін

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік

                            

Зміни

до додатка N 3 до Закону України

"Про Державний бюджет України на 2011 рік"

( 2857-17 )

"Розподіл видатків Державного бюджету України

на 2011 рік"

                                                        (тис.грн.)

-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

|  Код  | Код  |      Найменування       |                       Загальний фонд                              |                      Спеціальний фонд                        |   Разом:    |

| прог- |функ- |  згідно з відомчою і    |-------------------------------------------------------------------+--------------------------------------------------------------|             |

|рамної | ціо- |програмною класифікаціями|   Всього    |   видатки   |        з них:            | видатки    |   Всього   |   видатки  |          з них:       |  видатки   |             |

|класи- |наль- | видатків та кредитування|             | споживання  |--------------------------| розвитку   |            | споживання |-----------------------|  розвитку  |             |

|фікації| ної  |   державного бюджету    |             |             |   оплата    |комунальні  |            |            |            |  оплата   | комунальні|            |             |

|видат- | кла- |    ( v0604201-01 )      |             |             |   праці     |послуги та  |            |            |            |  праці    | послуги та|            |             |

|ків та |сифі- |                         |             |             |             |енергоносії |            |            |            |           |енергоносії|            |             |

|креди- |кації |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|тування|видат-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|держав-|ків та|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|  ного |креди-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|бюджету|туван-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |  ня  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |бюдже-|                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |  ту  |                         |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2400000|      |Міністерство екології та |  1 876 094,1|  1 305 485,9|    743 626,9|   193 625,8|   570 608,2|   896 258,3|   508 825,3|   41 466,8|  267 889,8|   387 433,0|  2 772 352,4|

|       |      |природних ресурсів       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2402000|      |Державне агентство       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |екологічних інвестицій   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2402010| 0540 |Керівництво та управління|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      сфері екологічних      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |інвестицій               |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2402020| 0511 |Державна підтримка       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |заходів, спрямованих на  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зменшення обсягів викидів|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |(збільшення абсорбції)   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |парникових газів, у тому |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |числі на утеплення       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |приміщень закладів       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |соціального забезпечення,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |розвиток міжнародного    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |співробітництва з питань |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зміни клімату            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|2402030| 0540 |Фінансування заходів з   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |виконання міжнародних    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зобов'язань України за   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |Рамковою конвенцією ООН  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |про зміну клімату        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |( 995_044 ) та Кіотським |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |протоколом до неї        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |( 995_801 )              |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6350000|      |Державне агенство        |      5 882,4|      5 882,4|      3 681,7|       361,8|            |   180 000,0|     6 192,0|           |           |   173 808,0|    185 882,4|

|       |      |екологічних інвестицій   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |України                  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6351000|      |Апарат Державного        |      5 882,4|      5 882,4|      3 681,7|       361,8|            |   180 000,0|     6 192,0|           |           |   173 808,0|    185 882,4|

|       |      |агенства екологічних     |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |інвестицій України       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6351010| 0540 |Керівництво та управління|      5 562,4|      5 562,4|      3 681,7|       361,8|            |            |            |           |           |            |      5 562,4|

|       |      сфері екологічних      |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |інвестицій               |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6351020| 0511 |Державна підтримка       |             |             |             |            |            |   180 000,0|     6 192,0|           |           |   173 808,0|    180 000,0|

|       |      |заходів, спрямованих на  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зменшення обсягів викидів|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |(збільшення абсорбції)   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |парникових газів, у тому |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |числі на утеплення       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |приміщень закладів       |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |соціального забезпечення,|             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |розвиток міжнародного    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |співробітництва з питань |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зміни клімату            |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|-------+------+-------------------------+-------------+-------------+-------------+------------+------------+------------+------------+-----------+-----------+------------+-------------|

|6351030| 0540 |Фінансування заходів з   |        320,0|        320,0|             |            |            |            |            |           |           |            |        320,0|

|       |      |виконання міжнародних    |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |зобов'язань України за   |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |Рамковою конвенцією ООН  |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |про зміну клімату        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |( 995_044 ) та Кіотським |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |протоколом до неї        |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

|       |      |( 995_801 )              |             |             |             |            |            |            |            |           |           |            |             |

------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

 

версія для друку