Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Чинні нормативно-правові акти

Постанова Кабінету Міністрів України "Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів" 23.05.2012

Герб України

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 2012 р. № 391

Київ

Про внесення змін до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів(збільшення абсорбції) парникових газів

 

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для здійснення заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів (збільшення абсорбції) парникових газів, затвердженого постановою Кабінету Міністрів України від 23 березня 2011 р. № 348 (Офіційний вісник України, 2011 р., № 26, ст. 1056, № 45, ст. 1836, № 101, ст. 3720), зміни, що додаються.

                           Прем’єр-міністр України                                                                                                                   М. АЗАРОВ

Інд.70

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2012 р. № 391

ЗМІНИ,
що вносяться до Порядку використання коштів,
передбачених у державному бюджеті для здійснення
заходів, спрямованих на зменшення обсягів викидів
(збільшення абсорбції) парникових газів

1. У пункті 2:

1) після абзацу першого доповнити пункт новим абзацом такого змісту:

“Розпорядники бюджетних коштів нижчого рівня визначаються головним розпорядником бюджетних коштів з урахуванням вимог Бюджетного кодексу України.”.

У зв’язку з цим абзац другий вважати абзацом третім;

2) абзац третій після слів “Рамкової конвенції ООН про зміну клімату” доповнити словами і цифрами “, у тому числі державне підприємство “Держекоінвест”, що належить до сфери управління Держекоінвестагентства, з урахуванням того, що до зазначеного підприємства не застосовуються вимоги абзацу четвертого пункту 9 Порядку складання, розгляду, затвердження та основних вимог до виконання кошторисів бюджетних установ, затверджених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2002 р. № 228 (Офіційний вісник України, 2002 р., № 9, ст. 414; 2011 р., № 5, ст. 248)”.

2. У пункті 5 слова “Державної казначейської служби” замінити словом “Казначейства”, а слова “порядку, встановленому Державною казначейською службою” — словами “встановленому законодавством порядку”.

3. У тексті Порядку слова “Державне агентство екологічних інвестицій” в усіх відмінках замінити словом “Держекоінвестагентство” у відповідному відмінку, а слова “Міністерство екології та природних ресурсів” в усіх відмінках — словом “Мінприроди”.

 

версія для друку