Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Нормативно-правова база » Чинні нормативно-правові акти

ЗМІНИ,що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621 23.05.2012

КАБІНЕТ МІНІСТРІВ УКРАЇНИ

ПОСТАНОВА

від 7 травня 2012 р. № 389

Київ

Про внесення змін до постанови
Кабінету Міністрів України
від 9 червня 2011 р. № 621

Кабінет Міністрів України постановляє:

 

Внести до постанови Кабінету Міністрів України від 9 червня 2011 р. № 621 “Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї” (Офіційний вісник України, 2011 р., № 45, ст. 1838) зміни, що додаються.

                           Прем’єр-міністр України                                                                                                                                                                  М. АЗАРОВ

Інд.70

 


ЗАТВЕРДЖЕНО
постановою Кабінету Міністрів України
від 7 травня 2012 р. № 389

ЗМІНИ,
що вносяться до постанови Кабінету Міністрів України

 від 9 червня 2011 р. № 621

1. Назву та постановляючу частину постанови викласти в такій редакції:

“Про затвердження Порядку використання коштів, передбачених у
 державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової
 конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу
та Міжнародного журналу транзакцій”;

“Затвердити Порядок використання коштів, передбачених у державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій, що додається.”.

2. У Порядку використання коштів, передбачених у державному бюджеті для фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї, затвердженому зазначеною постановою:

назву викласти в такій редакції:

“Порядок використання коштів, передбачених у  державному бюджеті для сплати внесків України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколута Міжнародного журналу транзакцій”;

у пункті 1 слова “Фінансування заходів з виконання міжнародних зобов’язань України за Рамковою конвенцією ООН про зміну клімату та Кіотським протоколом до неї” замінити словами “Внески України до бюджетів Рамкової конвенції ООН про зміну клімату, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій”;

в абзацах другому і третьому пункту 3 та у пункті 4 слова “та Кіотського проколу до неї” замінити словами “, Кіотського протоколу та Міжнародного журналу транзакцій”;

у пункті 5 слова “облік зобов’язань” замінити словами “облік бюджетних зобов’язань”, а слово “Казначейством” – словом “законодавством”. 

 

версія для друку