Офіційний веб-сайт
Державне агентство
екологічних інвестицій України
Головна » Архів


Угору Папка:  / JI / UA1000438_Waste Products Utilization of Coal Benefication Process with the Aim of Decreasing Greenhouse Gases Emissions into the Atmosphere at the Sludge Depository of MEP Slavianoserbska
Назва файлу 
Опис 
Назва файлу Опис Дата
 1. UA1000438APRLAT04092012EN.pdf Approval Latvia 04.09.12
 2. UA1000438APRUKR05102012UA.pdf Approval Ukraine 05.10.12
 3. UA1000438DET25092012EN.pdf Determination Report (English language) 25.09.12
 4. UA1000438DET25092012UA.pdf Determination Report (Ukrainian language) 25.09.12
 5. UA1000438MON24102012EN_01102008-31082012.pdf Monitoring report - period 01.10.2008-31.08.2012 (English language) 24.10.12
 6. UA1000438MON24102012UA_01102008-31082012.pdf Monitoring report - period 01.10.2008-31.08.2012 (Ukrainian language) 24.10.12
 7. UA1000438PDD25092012EN.pdf Project Design Document (English Language) 25.09.12
 8. UA1000438PDD25092012UA.pdf Project Design Document (Ukrainian Language) 25.09.12
 9. UA1000438VER25102012EN_01102008-31082012.pdf Verification report - period 01.10.2008-31.08.2012 (English language) 25.10.12
 10. UA1000438VER25102012UA_01102008-31082012.pdf Verification report - period 01.10.2008-31.08.2012 (Ukrainian language) 25.10.12